Carian Terperinci
Pengunjung
2326
Tarikh Kemaskini 2011/01/01
Ringkasan pertanyaan
Seorang pesakit untuk mendapatkan kesembuhan apakah harus merujuk kepada seorang dokter, atau harus memakan turbah Sayid al-Syuhada Imam Husain a.s. atau memanjatkan doa?
soalan
Seorang pesakit untuk mendapatkan kesembuhan apakah harus merujuk kepada seorang dokter, atau harus memakan turbah Sayid al-Syuhada Imam Husain a.s. atau memanjatkan doa?
Jawaban Global

Ketiga-tiga perkara ini, masing-masing boleh menjadi faktor sebab yang berbeza untuk  menyembuhkan pesakit dan ia juga boleh bergabung (di dalam menyembuhkan). Akan tetapi sebaiknya doa (hubungan dengan Tuhan dan permintaan langsung kepada-Nya) terjadi dengan seluruh perbuatan kita, diantaranya ia disertai dengan salah satu dari kedua-dua (berubat dengan doktor atau turbah Imam Husain a.s.) perantara tersebut. Ini adalah kerana segala pemeriksaan dokter, pengaruh obat dan sebagainya dan juga syafâ'at Imam Husain As dalam memberikan pengaruh pada turbahnya, tidak terpisah dari kekuatan dan kehendak Allah Swt. Dan pengaruh semua ini bergantung kepada kehendak Ilahi.

Noktah lain yang harus ditegaskan di sini adalah bahawa kita tidak boleh melihat pemanfaatan daripada tawassul, syafâ'at para Imam Maksum As dan berdoa hanya ketika kita didera dan dirudung pelbagai kesulitan dan musibah sahaja yang mana ianya dimanfaatkan ketika kita menghadapi masalah yang mana ianya tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa. Sebagaimana kita juga tidak boleh memandang bahawa pemanfaatan daripada doa dan tawassul bermakna bersenang-senang, tanpa mahu berusaha menggunakan jalur biasa. Maka dengan berdoa dan bertabaruk dengan turbah Saiyyidu Syuhada', kita harus juga datang menemui doktor dan mengunakan ubat-ubatan, supaya dengan itu Allah Ta'ala menerima syafaat Imam Maksum a.s. dan memberikan kesan yang baik dan sesuai melalui proses pengubatan tersebut.

Bagaimanapun, manusia tidak boleh sama-sekali berputus asa dari segala bantuan Ilahi dan syafaat Imam-imam Maksum a.s. dalam menghadapi pelbagai kesulitan dan nestapa, sebagaimana mereka juga tidak harus meninggalkan usaha daripada menggunakan peralatan-peralatan umum (dan sebagainya).

Jawaban Detil

Memanfaatkan perubatan-perubatan dokter, menggunakan turbah Imam Husain As, ber-tawassul kepada para wali Allah, dan berdoa adalah merupakan tiga pendekatan yang harus dilakukan untuk kesembuhan berbagai penyakit, selagi mana ajal yang pasti -hatmi- belum tiba. Tiga faktor ini, sebagaimana dapat dilakukan secara bersendiri, dan dengan kehendak Ilahi ia dapat memberi kemujaraban, dan dengan hanya menggunakan salah satunya sudah cukup memadai daripada memerlukan kepada dua cara perubatan yang lain. Dan juga seseorang itu juga boleh menggunakan ketiga-tiga faktor perubatan tersebut –faktor (ellat) mutlak (sempurna) kepada kesembuhan- secara serentak untuk menyembuhkan penyakitnya. Ertinya  doa adalah faktor penyebab kepada penerimaan syafâ'at Imam As, dan faktor keberkesanan terhadap turbahnya.  Pengaruh (kesan) syafâ'at Imam Husain As pada turbahnya, menjadi sebab kepada keberhasilan operasi-operasi perubatan seorang dokter. Dengan demikian, ia akan lebih memudahkan proses-proses perubatan sepanjang ianya dijalankan.

Akan tetapi harus diperhatikan di sini, bahawa pengaruh ubat, aktivi-aktiviti pemeriksaan dokter dan bahkan syafâ'at Imam As serta pengaruh turbahnya adalah bergantung kepada izin Allah Swt. Maka itu, doa memiliki keutamaan yang sangat khusus ketika mahu memanfaatkan operasi-operasi perubatan seseorang dokter, dan -keberkesanan- turbah Imam Husain As. Ini adalah kerana doa mempunyai hubungan langsung dengan Allah Swt dan tumpuan kepada tiadanya kemandirian segala sesuatu selain-Nya, dalam memberikan sesuatu kesan (dengan memohon inayah dari tauhid perbuatan). Dengan demikian, doa adalah sangat ditekankan dan dipesan pada setiap kali ingin memulai sesuatu perbuatan, dan bahkan ber-tawassul dan memohon syafâ'at dari para imam juga. Doa ertinya meminta pertolongan dari Allah Swt dan memohon kejayaan dari sisi-Nya dan juga memohon supaya diterimanya syafâ'at individu-individu agung tersebut.

Khususnya ketika ingin mendapatkan dokter yang sesuai yang dapat menentukan jenis penyakit secara tepat serta menentukan jenis obat yang mujarab dan dapat menjalankan proses perubatan dengan betul, yang mana semua ini memiliki berbagai bentuk kerumitan yang tersendiri. Dan dalam masalah begini, memohon pertolongan kepada Allah Swt adalah merupakan sesuatu yang mesti dilakukan. Di samping itu, pengaruh mujarab turbah Imam Husain As juga memiliki syarat-syarat di bawah ini yang mana untuk memperolehnya di masa kini sangatlah sulit. Ianya adalah:

1.     Tanah itu diambil dari haram (Hâir) Imam Husain[1] dan warnahnya adalah merah.

2.     Setelah tanah tersebut diambil dari haram Imam As, ianya tidak disentuh oleh jin dan syaitan yang merupakan musuh syiah yang menyembunyikan dirinya untuk menyentuhnya yang mana dengan itu , ia akan menghilangkan kesan-kesannya (tanah[2] itu hendaklah dipindahkan dengan diam-diam dan berpakaian sesuai).

3.     Tanah yang diambil hendaklah tidak banyak digunakan.

4.     Menggunakan tanah tersebut dengan niat yang tulus dan tanpa syak dan ragu tentang kesan pengaruhnya.

5.     Menggunakannya dengan disertai dengan doa dan sumpah kepada Allah Swt demi kebenaran Imam Husain As.[3]

Perkara ini adalah merupakan perkara tak diragukan lagi bahawa memberi tumpuan dan bertawassul kepada Imam Husain As dan juga kepada para wali-wali Allah lainnya dan demikian juga bertabaruk kepada turbah yang disandarkan kepada Sayid al-Syuhada itu dengan niat yang tulus tidak akan kosong dari kebaikannya –faedah- dan kesannya telah terbukti dalam banyak perkara. Namun penerimaan doa dan bahkan diterimanya syafâ'at melalui perantara wali-wali Tuhan dan reda serta izin Allah Swt pada syafâ'at mereka mempunyai syarat-syarat berikut:

1.     Berdoa dengan ikhlas dan penuh perhatian. Disertai dengan shalawat dan istighfâr serta taubat yang sebenarnya.

2.     Menunaikan hak-hak Ilahi dalam masalah ibadah dan muamalah (contoh seperti mengeluarkan zakat dan khumus).

3.     Tidak menentang sunnah Nabi Saw dan para Imam Maksum As

4.     Orang yang berdoa adalah orang yang mengamalkan al-Qur'an

5.     Bersyukur kepada Allah Swt dalam setiap keadaan.

6.     Melakukan kewajiban amar makruf dan nahi mungkar.

7.     Disertai dengan penggunaan dari kemudahan-kemudahan perubatan biasa yang sedia ada atau spiritual (tidak bermalas-malas dan berharap tanpa sebarang usaha)

8.     Tiada hak-hak manusia pada harta-bendanya

9.     Menunaikan janji dan ikrarnya.[4]

 

Namun kadang-kala boleh terjadi kesan yang mustajab pada doa dan tawassul, walaupun semua syarat-syarat di atas tidak lengkap sepenuhnya. Tujuannya adalah untuk menarik jiwa-jiwa orang-orang yang bertawassul dan berdoa; atau menjadi hujjah yang sempurna bagi mereka sehingga tiada sebarang alasan bagi mereka lagi untuk kembali kepada perbuatan-perbuatan tidak senonoh mereka di masa lalu.

Kerana dalam kondisi genting dan sukar terkadang menyebabkan faktor-faktor yang normal –zahir- tidak mampu memberi sebarang kesan, maka pada ketika ini mereka akan lebih menumpukan kepada bantuan Ilahi atau para Imam Maksum As, dan –secara lansung- ia juga jalan bagi menyekat kesangsian dan keraguan orang-orang yang sangsi dan ragu.

Dan boleh jadi adanya kesan dan pengaruh dalam masalah ini adalah bertujuan untuk memberi ganjaran dan pahala. Iaitu seseorang mungkin sahaja disepanjang kehidupannya pernah melakukan perbuatan baik atau sesuatu penghormatan berkenaan wali-wali Allah, yang mana penerimaan dan mustajabnya doa mereka serta selesainya masalah yang dihadapinya, adalah kesan ganjaran dari perbuatan baik tersebut, supaya dengan itu mereka tidak lagi layak untuk menuntut bagi mendapatkan bantuan dan syafâ'at di akhirat kelak (Kebiasaannya orang-orang begini adalah orang-orang yang tidak layak untuk mendapat ganjaran di akhirat dengan sebab-sebab tertentu. pent).

Noktah penting lainnya adalah bahawa tawassul kepada para wali Allah atau berdoa, tidaklah bermakna menarik diri dari segala sumber-sumber biasa dan tidak menggunakannya sama sekali (seperti ubat dan sebagainya), atau bermalas-malasan, sambil menyerahkannya bulat-bulat setiap urusan kepapa Allah! Kerana Imam Sadiq As bersabda: "Allah Swt tidak akan melakukan sesuatu perbuatan tanpa menggunakan sebarang sebab."[5]

Bahkan, selain menggunakan segala peralatan-peralatan yang zahir, kita juga ditegaskan untuk ber-tawassul dan berdoa semoga mendapat taufik dan sampai kepada matlamat sebenar.

Memanfaatkan doa dan tawassul tidak harus terjadi di kala harapan kita terputus dari kemampuan sumber-sumber yang biasa (seperti berputus asa dari perubatan doktor). Iaitu ketika seluruh faktor zahir tidak mampu memenuhi keperluan kita dan kita tidak melihat jalan keluar melaluinya, maka pada saat itu kita ber-tawassul kepada faktor-faktor yang lain! Dan kemudian, setelah selesai kesulitan yang dihadapi, maka kita melupakannya begitu saja. Kerana kondisi dan semangat yang begini dicela oleh banyak ayat suci al-Qur'an dan riwayat-riwayat.[6] Maka di sinilah syafaat dan penerimaan doa menjadi faktor pada penyempurnaan hujjah dan siksaan pedih di akhirat akan menantinya!

Namun kita tidak boleh berputus asa dari syafâ'at dan penerimaan doa dari Allah Swt. Kerana walaupun mekanisma yang berlaku di alam semesta ini adalah mekanisma sebab dan akibat (iaitu sesuatu hukum alami tidak akan terjadi tanpa sebarang sebab) namun Allah Swt adalah penyebab bagi segala sebab tersebut dan Dialah yang memberikan kesan menjadi sebab kepada sebab-sebab tersebut. Dia lebih dekat dari segala sebab yang ada dan dari seorang anak dari yang menjaganya. Dan kerana Dia adalah qayyum (Yang menjadikan segala sebab dan menjadikan segala urusan melalui sebab-sebab naturalnya). Juga terkadang Dia adalah pembakar sebab. Ertinya boleh jadi dalam masalah tertentu sebab-sebab umum tidak akan memberi sebarang kesan, contohnya peristiwa penyembelihan Nabi Ismail As atau kejadian pembakaran Nabi Ibrahim As. Terkadang tanpa ada campur tangan oleh sebab-sebab tabi'e, Dia mengurniakan sesuatu secara langsung dengan melalui jalan ghaib atau Dia menciptakan akibat-akibat dengan sebab-sebab yang bukan alami dan yang tidak dikenali (yang tidak nampak).[7] Contohnya seperti kisah lembu nabi Saleh As atau tongkat Nabi Musa As yang bertukar menjadi ular dan sebagainya dimana pada seluruh perbuatan kita di samping memanfaatkan wasilah-wasilah yang tabi'e, juga tidak melupakan hubungan dengan Tuhan (berdoa) dan dengan para maksum As. Kemudian tidak berputus asa ketika ditimpa denganberbagai kesulitan hidup dan jiwa kita senangtiasa berhubung dengan para Imam Maksum As dan kekuasaan Allah Swt.

 

Untuk maklumat lebih lanjut, sila rujuk buku-buku di bawah ini:

1.     Marâhil-e Akhlâq dar Qur'ân, Abdullah Jawadi Amuli, Nasyr-e Isra', Qum

2.     Jami az Zalal-e Kautsar, Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Muassasah Amuzesy-e wa Pazuhesy Imam Khomeini Qs, Qum

3.     Angizhe-ye Paidâyesy Madzhâib, Nasir Makarim Syirazi, Mathbuati Hadaf, Qum

4.     Kâmil al-Ziyârat, Ibnu Qulube Qummi, terjemahan Muhammad Jawad Dzihni, Payam-e Haq, Tehran

5.     Asyk-e Rawân bar Amir-e Karâvân, Syaikh Ja'far Syusytari, terjemahan Mirza Muhammad Husain Syahrestani, Dar al-Kitab Jazairi, Qum[1]. Dalam isltilah fekah dan ibadah, Hâir Imam Husain adalah yang termasuk dalam haram Imam Husain dan sekelilingnya, kubur suci, halaman, beranda , mezium dan …., baik pada bahagian lama mahupun baru. Sebagian memandang bahawa batasan hair adalah haram saja, tidak lebih dari itu.

[2]. Tanah yang tidak diusap oleh jin dan syaitan yang merupakan musuh Syiah dan menanti peluang untuk menyentuh tanah tersebut.  

[3]. Muhammad Jawad Dzahani Tehrani, terjemahan Kamil al-Ziyarat, bab 91-95, hal. 832-867, Nasyr-e Payam-e Haq, jil. 98, hal. 128-132.

[4]. Makarim Syirazi, Angize Paidâyesy Mazhâib, hal. 90 dan 112

[5]. Kâfi, jil. 1, hal. 183 

[6]. Qs.Rum (21):32, Qs. Luqman ():32, Qs. Al-Ankabut (29):65, Qs. Yunus (11):12, 22&23.

[7]. Jawadi Amuli, Marâhil-e Akhlâq dar Qur'ân, hal. 63)

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Bagaimana mungkin seratus ribu lebih jumlah sahabat yang hadir di Ghadir Khum dan mendengarkan hadis al-Ghadir namun tiada satu pun dari mereka yang melontarkan kritikan dan protes di Saqifah?
  6243 Teologi Klasik 2011/07/21
  Asal usul peristiwa al-Ghadir menurut nukilan sejarah merupakan peristiwa yang telah dibuktikan (tentang kesahihannya).Para penulis sejarah dengan merakam pelbagai kejadian dan mendengar telinga ke telinga peristiwa ini dari mulut-mulut masyarakat yang dapat dipercayai, dan dari kabilah-kabilah yang berbagai-bagai, telah mengakui kebenaran masalah ini.Kesahihan (hujjat) masalah ini sedemikian (kukuh) sehingga ia ...
 • Imam Mahdi (a.j.f) dalam pandangan Syiah.
  3608 Teologi Klasik 2011/07/18
  Oleh kerana pertanyaan di atas sangat universal dan meluas, hal ini menyebabkan kami menyentuh tentang sedikit biografi, berita-berita ghaib dan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi (a.j.f).Nama beliau adalah "mim-ha-mim-dal" dan memiliki berbagai gelaran, di antaranya adalah Qaim, Shahibul 'Ashr, Shahibuz Zaman, dsb. Ayahanda mulia beliau adalah Imam Ke-sebelas iaitu Imam Hasan ...
 • Sejarah dan asal usul pemikiran Baha’iyyah.
  3789 Teologi Klasik 2012/01/19
  Pengasas dan pelopor aliran Baha’iyyah adalah Mirza Hussain Ali Nuri yang memeluk ideologi Ali Muhammad Bab dan beriman dengan dakwaan-dakwaannya setelah kemunculan dan huru-hara Ali Muhammad Bab dengan propaganda Mullah Husein Busyrawiyah. Setelah kematian Bab dan berpaling dari mentaati saudaranya Yahya Subḥ Azal (Pengganti Bab), Mirza Hussain Ali Nuri telah ...
 • Apakah agama itu satu atau banyak?
  2011 Teologi Baru 2013/01/08
  Jikalau maksud agama ialah sekumpulan akidah, akhlak, undang-undang dan peraturan yang diturunkan daripada Allah (s.w.t) kemudian disampaikan kepada orang ramai dengan perantara para nabi, maka dalam bentuk ini semua agama merupakan sebuah perkara yang satu. Perbezaan di antara agama dalam arahan-arahan juzuknya hanyalah perubahan yang selaras dengan zaman dan geografi ...
 • Tolong Anda perkenalkan sebuah buku yang menjelaskan tentang tata-cara melaksanakan amalan haji dan umrah sesuai dengan aturan praktis Ahlulbait.
  2362 Teologi Klasik 2011/02/14
  Buku-buku di bawah tajuk manasik –amalan-amalan- haji yang ditulis oleh para marja' agung Syiah yang menukil ayat-ayat al-Qur’an dan riwayat dari Nabi Saw dan para Imam Ahlulbait As telah pun ditulis. Atas alasan ini, dengan menyediakan buku manasik haji marja’ taklid yang anda ikuti, maka Anda mampu untuk mengetahui tata-cara ...
 • Apakah argumen rasional dan argumen fitrah yang tersedia dalam menetapkan ma’ād ?
  2412 Teologi Klasik 2011/05/09
  Untuk menjawab persoalan ini, ada baiknya andai kita menjawabnya dengan pendekatan falsafah, baik melalui pendekatan falsafah peripatetik, falsafah iluminasi dan falsafah hikmah. Demikian juga dengan pendekatan kalam dan irfan ia akan menjadi lebih jelas. Luasnya pembahasan ini yang dikemukakan oleh para ilmuan meliputi pembahasan seperti  imkan (kontingen), tsubut (realiti), itsbat ...
 • Mengapakah mazhab Syiah merupakan sebaik-baiknya mazhab?
  7685 Teologi 2013/02/02
  Keunggulan mazhab Syiah adalah disebabkan "kebenarannya". Pada setiap suatu ketika, agama yang benar hanya terhad pada satu agama. Sedangkan agama-agama lain yang masih wujud samada pada asasnya adalah batil, atau tidak berasas, dan telah punah atau telah dihapuskan oleh agama yang datang setelahnya. Syariat yang benar pada masa sekarang ini ...
 • Meskipun Zaid bin Ali as-Sajjad merupakan salah seorang dari Ahlulbait, tetapi mengapa ia mengakui kekhalifahan Abu Bakar?!
  2428 تاريخ بزرگان 2011/07/21
  Walaupun penyoal dengan yakin mengatakan bahawa “Zaid bin Ali bersaksi keatas kebenaran Abu Bakar sebagai khalifah, tetapi setelah penelitian yang banyak didalam sumber-sumber referensi penelitian yang kami ada, kami tidak menemui bukti dan dalil yang menguatkan pernyataan di atas. Kerana itu, pertama-tama kami akan menganggap dakwaan Anda benar kemudian kami ...
 • Kitab-kitab all-inklusif hadis Syiah yang utama?
  3010 Ilmu Dirayah 2010/11/14
  Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail. ...
 • Mengapa orang-orang Jamal (seperti Aisyah, Thalha, Zubair) mengangkat senjata melawan Imam Ali As?
  9413 تاريخ بزرگان 2011/07/21
  Dengan memperhatikan sumber-sumber sejarah, kita akan mengkaji sebab-sebab berlakunya perang Jamal dari kedua belah pihak dan kemudian memberikan penilaian atasnya: A.    Sebab-sebab terjadinya perang Jamal dalam pandangan orang-orang Jamal:1.     Dalam jumlah yang terdapat dalam ucapan-ucapan Aisyah dan Thalha dapat ditegaskan bahawa diantara faktor-faktor terpenting berlakunya perang Jamal adalah kerana ingin menebus ...

Populer Hits

 • Apakah sebab-sebab kemunculan berbagai aliran dan mazhab di kalangan kaum muslimin?
  43405 Teologi Klasik 2011/10/22
  Terdapat penyebab yang beragam berkenaan dengan kemunculan pelbagai aliran dan mazhab dalam Islam. Di antaranya adalah ketidakpedulian sekelompok umat Islam terhadap wasiat-wasiat dan ucapan Rasulullah (s.a.w) berkenaan dengan masalah khilafah dan keimamahan Imam Ali (a.s), masuknya para pemeluk agama lain di kalangan umat Islam, percampuran dan pertukaran budaya dengan mereka, ...
 • Mengapa orang Syiah mengerjakan solat dengan tangan lurus? Dan mengapa orang Sunni mengerjakan solat mereka dengan tangan bersedakap?
  17436 Huquq Dan Ahkam 2012/07/18
  Islam adalah agama suci yang diturunkan Allah pada ummat manusia melalui NabiNya, Muhammad al-Musthafa (s.a.w). Islam adalah agama yang satu, dan selama Nabi Muhammad (s.a.w) hidup, semua ajaran dan syari’at yang dibawa Islam masih murni dan tidak ada ruang bagi para musuh Islam memalsukannya. Namun semuanya berubah ketika penjaga utama ...
 • Sandaran (sanad) dua ayat terakhir dari surah at-Taubah dan peristiwa di dalamnya?
  12897 Tafsir 2010/12/29
  Secara umum yang dimaksud dengan "sanad" dari soal yang diajukan sangat tidak jelas dan masih kabur. Dan zahirnya pertanyaan begini tidak memiliki jawapan khusus. Namun boleh jadi tujuan dari pengajuan pertanyaan tersebut adalah ingin memahami sebab-sebab penurunan ayat tersebut (sya'n an-nuzul) atau penafsiran dari ayat yang dimaksudkan. Atau karena adanya ...
 • Apakah tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi a.s?
  12206 Teologi Baru 2010/11/14
  Perbahasan tentang kemunculan Imam Mahdi a.s merupakan perbahasan yang agak rumit sehingga memerlukan penelitian secara menyeluruh terhadap topik mahdawiyat, tetapi secara keseluruhan daripada riwayat yang telah digunakan di mana tanda-tanda kemunculannya adalah dapat dilihat dari satu sudut yang terbahagi kepada dua:1.     Tanda-tanda yang pasti sebelum kemunculan adalah: keluarnya kumpulan Sufyani, ...
 • Jikalau mata dan telinga orang mati terbuka setelah kematian, mengapakah kedua-duanya saling bertanya antara satu sama lain tentang peristiwa-peristiwa selepas kematiannya sendiri?!
  11640 Teologi Klasik 2011/07/18
  Terbukanya pandangan barzakhi setelah kematian merupakan sebuah perkara yang berlaku secara umum; ertinya ketika seluruh manusia mengalami kematian, mereka akan menyaksikan malaikat pencabut nyawa sesuai dengan amal perbuatannya. Mereka bercakap-cakap dan mendengar suaranya. Setelah kematian ia menjelma, dan dalam bentuk terbatas dan sesuai dengan kehidupan barzakhi ia akan dihadirkan di ...
 • Mengapa orang-orang Jamal (seperti Aisyah, Thalha, Zubair) mengangkat senjata melawan Imam Ali As?
  9413 تاريخ بزرگان 2011/07/21
  Dengan memperhatikan sumber-sumber sejarah, kita akan mengkaji sebab-sebab berlakunya perang Jamal dari kedua belah pihak dan kemudian memberikan penilaian atasnya: A.    Sebab-sebab terjadinya perang Jamal dalam pandangan orang-orang Jamal:1.     Dalam jumlah yang terdapat dalam ucapan-ucapan Aisyah dan Thalha dapat ditegaskan bahawa diantara faktor-faktor terpenting berlakunya perang Jamal adalah kerana ingin menebus ...
 • Mengapa Syiah dipandang sebagai ajaran sesat?
  8615 Teologi Klasik 2012/07/18
  Untuk menjelaskan masalah ini, hendaklah diberi perhatian terhadap beberapa noktah penting ini: Sekiranya maksud anda "Syiah" itu ialah perbuatan yang silap yang dilakukan beberapa orang pengikut Syiah, maka sandaran terhadap perbuatan begini adalah jauh dari keadilan. Ini disebabkan: Islam tidak punya aib pada zatnya Setiap yang tercela berasal dari penganutnya Apakah metodologi langsung yang ...
 • Bagaimana Proses terjadinya Hari Kiamat menurut falsafah dan ahli kalam dan dalil-dalil apakah yang digunakan oleh keduanya untuk menyabitkan Hari Kiamat?
  8394 Teologi Klasik 2011/07/19
  Ma'âd bermakna manusia dibangkitkan setelah kematian di mana manusia kembali hidup dan seluruh amal perbuatannya akan diperhitungkan dalam kehidupan baru. Keyakinan ini secara umum dan ringkasnya ialah kesepakatan seluruh ahli kalam dan falsafah ilahi dan seluruh umat Islam beriktikad dengannya menuruti ayat al-Qur'an. Tentang bagaimana proses terjadinya hari kebangkitan, sumber-sumber ...
 • Apakah orang-orang beriman akan mendapat kenikmatan alam kubur dan orang-orang kafir akan dibalas dengan azab kubur?
  7881 Teologi Klasik 2011/12/19
  Syaikh Mufid dalam kitab Awâil al-Maqâlat-nya, membahagikan manusia menjadi empat bahagian berdasarkan keyakinan dan amalan perbuatan mereka:1.             Orang-orang beriman yang bertakwa2.             Orang yang melakukan dosa tanpa iman dan penentang keras kepala3.             Orang-orang beriman yang melakukan dosa besar dan tidak bertobat. Akan tetapi dosa mereka bukan kerana penentangan dan keras kepala ...
 • Sebenarnya berapa lama proses penurunan Al-Quran baik secara serentak mahupun secara beransur?
  7880 Ulum Al-Quran 2011/08/20
  Turunnya Al-Quran secara serentak (daf’i) berlangsung di bulan Ramadhan, di malam Lailatul Qadar. Sebahagian riwayat memperkuatkan anggapan seperti ini bahawa malam Lailatul Qadar  ialah malam turunnya keseluruhan Al-Quran secara sekaligus dan hal itu terjadi di malam keduapuluh tiga Ramadhan di hari kelimapuluh enam setelah bi’tsat (pengangkatan Nabi (s.a.w) secara rasmi).Ulama ...

Jejaring