Carian Terperinci
Pengunjung
3505
Tarikh Kemaskini 2010/11/14
Ringkasan pertanyaan
Al-Quran adalah terdiri dari tiga aspek mukjizat, 1. Perkataan; 2. Kandungan; 3. Pembawanya. Sejauh manakah kadar Ilahiyyah al-Quran dapat ditunjukkan oleh setiap aspek tersebut?
soalan
Al-Quran adalah terdiri dari tiga aspek mukjizat, 1. Perkataan; 2. Kandungan; 3. Pembawanya. Sejauh manakah kadar Ilahiyyah al-Quran dapat ditunjukkan oleh setiap aspek tersebut?
Jawaban Global

Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail.

Jawaban Detil

Secara umumnya, sesetengan daripada bentuk keajaiban menunjukan sama ada ketika ianya diturunkan atau pada waktu yang lain, bahawa ianya hanya daripada Allah swt dan ia tidak datang daripada selain daripadaNya dan itulah dikatakan keajaiban kefasihan al-Quran yang mana tidak tertakluk kepada masa dan waktu yang khusus dan dan kaedah yang diterangkan oleh al-Quran tidak mampu dilakukan oleh orang lain, sama ada pada waktu sekarang ataupun pada masa akan datang. Namun sebahagian daripada aspek keajaiban al-Quran menunjukkan bahawa pada ketika al-Quran diturunkan ianya tidak dapat disumberkan kepada yang lain selain daripada Allah swt, seperti aspek yang kedua, dimensi keajaiban kandungan al-Quran (dengan mengandaikan semua ilmu dan pengetahuan al-Quran sekarang juga telahpun dikenali dan dapat dicapai oleh semua manusia); dari sudut yang lain ianya berkaitan dengan pemerhatian kepada pembawanya; iaitu sama ada pada masa lampau, pada masa kini ataupun pada masa yang akan datang pembawanya yang tidak pernah belajar tidak mampu membawa kitab yang seperti ini. Pada  masa yang sama, terdapat juga keajaiban yang lain, al-Quran merupakan keajaiban yang bersejarah untuk setiap masa, bagi seluruh alam semesta, pada setiap zaman dan tempat. Dalam erti kata lain tiada manusia yang mampu mencipta atau membuat sesuatu seperti al-Quran.

Sekarang perlu kita lihat setiap satu daripada keajaiban, sehingga dapat ditetapkan sekadar mana Ilahinya al-Quran.

Keajaiban dari sisi pembawaan hanya dapat ditetapkan bahawa kandungan al-Quran adalah berasal dari Allah swt, tetapi tidak dapat dibuktikan yang perkataan-perkataan juga daripadaNya.[1]

Jika dikatakan: Rasulullah saw tidak mampu untuk mengeluarkan perkataan-perkataan ini daripada dirinya sendiri atau frasa-frasa ini digunakan sedemikian rupa, maka perkataan-perkataan dan frasa-frasa serta susunannya juga bercorakkan Ilahi, kita akan berkata bahawa permasalahan ini kembali kepada keajaiban kefasihan al-Quran, maka natijahnya, keajaiban dari sisi pembawanya tidak boleh dinisbatkan kecuali dengan menyatakan: walau dengan apa sekalipun kita tidak apat tetapkan bahawa kefasihan itu bukanlah selain daripada Allah swt. tetapi sekurang-kurangnya hal tersebut adalah mustahil bagi Rasulullah sendiri. Dengan andaian seperti ini, dengan bersandarkan kepada bentuk yang sebegini, kesimpulannya adalah perkataan-perkataan, frasa-frasa dan susunan-susunan al-Quran juga adalah dari Allah swt.

Empat aspek yang dinyatakan dalam keajaiban kandungan al-Quran[2], hanya keilahiyyan maksudnya dapat dibuktikan. Tetapi bentuk keajaiban perkataan al-Quran (keajaiban kefasihan dan bilangan) menetapkan bahawa perkataan-perkataan dan susunan-susunan al-Quran juga adalah bersumberkan daripada Allah swt.[3]. Begitu juga ilahiyahnya sebahagian daripada ayat-ayat yang mana saling barkait antara satu sama  lain dan hakikatnya membentuk satu struktur yang dapat ditetapkan. Disamping itu, bagaimana dapat dibuktikan bahawa pengumpulan ayat-ayat al-Quran secara berturutan( meskipun tidak memiliki kesatuan strukturnya) dan penemuan surah-surah dan pengumpulannya serta kemunculan al-Quran yang berada di tangan kita adalah daripada Allah swt?

Jawapan yang dapat diberikan kepada persoalanan ini biasanya terdapat dalam perbahasan “Sejarah al-Quran”.[4] Sesetengah daripada Ahli Sunnah dan sebahagian besar orientalis telah menyatakan nokhtah ini yang mana pengumpulan ayat-ayat dan penemuan surah-surah dan pengumpulan surah-surah dan zahirnya al-Quran yang ada sekarang ini dilakukan setelah wafatnya Rasulullah saw.[5]

Rujukan lanjut:

Hadawi Tehrani Mahdi, Mabani kalam Ijtihad[1] Sebahagian orang menerima ucapan ini dan berkata:”hakikat al-Quran adalah bersumberkan daripada Allah swt namum perkataan-perkataannya adalah daripada Rasulullah. Adapun ulama Islam semenjak dahulu sahingga sekarang meyakini bahawa perbezaan antara hadith Qudsi dan al-Quran adalah di sini dimana kanungan hadith Qudsi berasal dari Allah swt dan perkataan-perkataannya dari manusia, sementara itu perkataan- perkataannya adalah dari Allah swt.

[2] Lihat ineks keajaiban al-Quran

[3] Berkemungkinan sebab penegasan ulama kitakeatas keajaiban kefasihan al-Quran

ari zaman yang lalu sehingga sekarang  adalah mereka mereka meilhat terangnya petunuknya.

[4] Sila rujuk pada buku-buku dibawah: Abu Abdillah Zenjani, tarikh al-Quran; Mahmud Ramiar, tarikh quran;Syed Muhamma Baqir Hujjati, Pursej dar tarikh Quran;Syed Muhammad Redha Jalali Nai’ni, tarikh jam’e Quran Karim.

[5]Lihat indeks pengumpulan al-Quran dan Mahdi Hadawi Tehrani, mabani kalami ijtihad ms 52-53, muassasah farhank khoneh, kherad, Qom, cetakan pertama 1377.

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Dalam perspektif agama Islam dan Syiah, dalam masalah-masalah apa sajakah manusia memiliki ikhtiar dan kebebasan?
  2619 Teologi Klasik 2011/07/21
  Dengan merujuk pada teks-teks agama dan mencermati kandungan ayat-ayat dan riwayat-riwayat, dapat ditemukan adanya pemahaman akan kebebasan manusia. Makna dari pernyataan ini bukanlah bermaksud manusia itu memiliki kebebasan secara mutlak dan tidak ada satupun faktor atau kekuatan yang mampu memberikan pengaruh atau menguasai ke atas perbuatannya, bahkan ia bermaksud bahawa ...
 • Berapakah jumlah masyarakat Yahudi Iran dan bagaimanakah sikap kerajaan Iran dengan mereka?
  2415 Undang-undang 2011/01/17
  Di Republik Islam Iran terdapat agama-agama menoriti seperti Yahudi, Kristian, Zarathustra dan sebagainya yang hidup di samping kaum Muslimin. Mengikut data statistik yang disebarkan oleh kaum Yahudi Iran sendiri bahawa jumlah terkini kaum Yahudi (Kalimi) yang hidup[1] di Iran adalah 20 ribu orang. Mereka juga –seperti masyarakat yang lain- memperoleh ...
 • Apakah tanda-tanda kemunculan Imam Zaman (a.j.f)? dan petanda yang mana satu yang dapat dipercayai?
  2151 Teologi Klasik 2012/05/17
  Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan "kemunculan" dan tanda-tandanya sangatlah dapat diterima, namun perlu diingat bahawa hal ini tidak boleh menyebabkan kita terjebak ke dalam liku-liku dan kerumitannya sehingga menyebabkan kelalaian tentang matlamatnya (iaitu persiapan untuk kezuhuran). Sebenarnya tanda-tanda kemunculan dapat dibahagikan dalam berbagai bahagian iaitu di antaranya ialah "tanda-tanda pasti" dan "tanda-tanda ...
 • Secara logiknya, apakah kemungkinan kecil saya selamat kerana bermazhab Maliki? Kerana di samping menyintai Ali (a.s), saya juga mencintai sahabat lainya. Apabila salah satu daripada mereka merupakan orang yang selamat (ahli najah) maka bukankah saya juga tergolong dalam orang yang selamat?
  1688 Teologi Klasik 2011/06/21
  Sesuai dengan kaedah-kaedah kepastian ilmu mantiq, mengamalkan segala pekerjaan yang ada kemungkinan menyelamatkan dan membahagiakan; boleh mengurangkan faktor kesilapan dan kesesatan. Prisip tidak hanya wujud dalam mantiq, malah ia juga mempunyai tempat ciri-cirinya di dalam perbahasan fikah yang dinamakan "asolat al-Ihtiyath". Misalnya kita tidak dapat membuat keputusan dalam dua perkara, ...
 • Apakah pandangan Islam tentang kebebasan berfikir?
  593 Teologi Klasik 2014/05/22
  Persediaan paling penting bagi perkembangan manusia ialah pemikiran dan sudah menjadi suratan bahawa persediaan ini memerlukan kebebasan, iaitu tidak ada kebuntuan dan halangan di hadapannya. Menurut pandangan Islam, seseorang muslim mempunyai hak untuk berfikir dan memang perlu berfikir. Dalam berbagai ayat, al-Qur’an yang mulia menyeru manusia untuk berfikir, merenung dan mengamati ...
 • Apakah Nabi (s.a.w) mati syahid?
  2697 تاريخ بزرگان 2011/05/10
  Banyak dalil yang termaktub dalam kitab-kitab hadis dan sejarah, baik Syiah atau pun Sunni yang menegaskan hal ehwal kesyahidan Nabi (s.a.w) akibat diracun. Namun noktah berikut ini juga harus diperhatikan bahawa apabila kesyahidan kita definisikan dengan makna terbunuh di jalan Allah dan rasul sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an, maka akan ...
 • Apakah ketika terjadi Kiamat Kubra seluruh kewujudan akan mati termasuk malaikat Izrail (kecuali Tuhan)?
  5362 Teologi Klasik 2011/06/14
  Pertanyaan ini akan kami jawab dalam dua bahagian:1.             Esensi dan meluasnya kematian sebaik sahaja kiamat2.             Orang-orang yang terkecuali dari kematian Bahagian pertama:Dalam pandangan al-Qur'an, kematian segala sesuatu terjadi tatkala tiba "ajal" mereka dan kerana seluruh kewujudan memiliki "ajal", sebagai kesimpulannya kesemuanya akan mengalami kematian, baik ia manusia atau bukan.Ajal merupakan hal ...
 • Mengapakah hanya nama sebahagian kecil para nabi disebutkan di dalam al-Qur'an?
  4480 Ulum Al-Quran 2011/10/22
  Al-Qur'an bukanlah kitab sejarah, sirah atau mu'jam seseorang sehingga kita boleh mengkaji riwayat hidup para nabi dan menyenarai nama-nama mereka di dalamnya. Al-Qur'an merupakan kitab petunjuk, pengajaran, tarbiyah, penyucian dan peringatan. Matlamat ini boleh dicapai dengan sekadar menyebut sebahagian nama dan riwayat hidup para nabi yang hidup sebelumnya serta menyebutkan ...
 • Apakah agama masyarakat dapat diubah?
  1824 Teologi Baru 2011/09/22
  Dalam menjawab pertanyaan di atas, pertamanya perlulah dijelaskan di sini tentang apa yang dimaksud dari perubahan dalam pertanyaan tersebut. Kadangkala boleh jadi yang dimaksudkan dengan redaksi “agama masyarakat dapat diubah”, adalah perubahan pada “akar agama Ilahi dan benar – yang diterima oleh sebuah masyarakat; dalam tanggapan ini, maka yang dikemukakan ...
 • Apakah kecenderungan insan ke arah keburukan merupakan kehendak Tuhan?
  2245 Teologi Klasik 2012/05/17
  Yang menjadi pertanyaan ialah ayat ke 29 suraha al-Takwīr[i], di mana ianya mirip dengan ayat ke 30 surah ad-Dahr (al-Insān)[ii]. Jika kita perhatikan dalam surah al-Takwīr dan al-Insān, ayat-ayat sebelum ayat yang menjadi pertanyaan tersebut berbicara tentang al-Quran dan ayat-ayat Ilahi yang berada di bawah tajuk “tazkirah” (تذكرة) dan “zikr” ...

Populer Hits

 • Apakah sebab-sebab kemunculan berbagai aliran dan mazhab di kalangan kaum muslimin?
  39331 Teologi Klasik 2011/10/22
  Terdapat penyebab yang beragam berkenaan dengan kemunculan pelbagai aliran dan mazhab dalam Islam. Di antaranya adalah ketidakpedulian sekelompok umat Islam terhadap wasiat-wasiat dan ucapan Rasulullah (s.a.w) berkenaan dengan masalah khilafah dan keimamahan Imam Ali (a.s), masuknya para pemeluk agama lain di kalangan umat Islam, percampuran dan pertukaran budaya dengan mereka, ...
 • Mengapa orang Syiah mengerjakan solat dengan tangan lurus? Dan mengapa orang Sunni mengerjakan solat mereka dengan tangan bersedakap?
  13317 Huquq Dan Ahkam 2012/07/18
  Islam adalah agama suci yang diturunkan Allah pada ummat manusia melalui NabiNya, Muhammad al-Musthafa (s.a.w). Islam adalah agama yang satu, dan selama Nabi Muhammad (s.a.w) hidup, semua ajaran dan syari’at yang dibawa Islam masih murni dan tidak ada ruang bagi para musuh Islam memalsukannya. Namun semuanya berubah ketika penjaga utama ...
 • Sandaran (sanad) dua ayat terakhir dari surah at-Taubah dan peristiwa di dalamnya?
  11390 Tafsir 2010/12/29
  Secara umum yang dimaksud dengan "sanad" dari soal yang diajukan sangat tidak jelas dan masih kabur. Dan zahirnya pertanyaan begini tidak memiliki jawapan khusus. Namun boleh jadi tujuan dari pengajuan pertanyaan tersebut adalah ingin memahami sebab-sebab penurunan ayat tersebut (sya'n an-nuzul) atau penafsiran dari ayat yang dimaksudkan. Atau karena adanya ...
 • Apakah tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi a.s?
  10627 Teologi Baru 2010/11/14
  Perbahasan tentang kemunculan Imam Mahdi a.s merupakan perbahasan yang agak rumit sehingga memerlukan penelitian secara menyeluruh terhadap topik mahdawiyat, tetapi secara keseluruhan daripada riwayat yang telah digunakan di mana tanda-tanda kemunculannya adalah dapat dilihat dari satu sudut yang terbahagi kepada dua:1.     Tanda-tanda yang pasti sebelum kemunculan adalah: keluarnya kumpulan Sufyani, ...
 • Jikalau mata dan telinga orang mati terbuka setelah kematian, mengapakah kedua-duanya saling bertanya antara satu sama lain tentang peristiwa-peristiwa selepas kematiannya sendiri?!
  9750 Teologi Klasik 2011/07/18
  Terbukanya pandangan barzakhi setelah kematian merupakan sebuah perkara yang berlaku secara umum; ertinya ketika seluruh manusia mengalami kematian, mereka akan menyaksikan malaikat pencabut nyawa sesuai dengan amal perbuatannya. Mereka bercakap-cakap dan mendengar suaranya. Setelah kematian ia menjelma, dan dalam bentuk terbatas dan sesuai dengan kehidupan barzakhi ia akan dihadirkan di ...
 • Mengapa orang-orang Jamal (seperti Aisyah, Thalha, Zubair) mengangkat senjata melawan Imam Ali As?
  7951 تاريخ بزرگان 2011/07/21
  Dengan memperhatikan sumber-sumber sejarah, kita akan mengkaji sebab-sebab berlakunya perang Jamal dari kedua belah pihak dan kemudian memberikan penilaian atasnya: A.    Sebab-sebab terjadinya perang Jamal dalam pandangan orang-orang Jamal:1.     Dalam jumlah yang terdapat dalam ucapan-ucapan Aisyah dan Thalha dapat ditegaskan bahawa diantara faktor-faktor terpenting berlakunya perang Jamal adalah kerana ingin menebus ...
 • Bagaimana Proses terjadinya Hari Kiamat menurut falsafah dan ahli kalam dan dalil-dalil apakah yang digunakan oleh keduanya untuk menyabitkan Hari Kiamat?
  7551 Teologi Klasik 2011/07/19
  Ma'âd bermakna manusia dibangkitkan setelah kematian di mana manusia kembali hidup dan seluruh amal perbuatannya akan diperhitungkan dalam kehidupan baru. Keyakinan ini secara umum dan ringkasnya ialah kesepakatan seluruh ahli kalam dan falsafah ilahi dan seluruh umat Islam beriktikad dengannya menuruti ayat al-Qur'an. Tentang bagaimana proses terjadinya hari kebangkitan, sumber-sumber ...
 • Mengapa Syiah dipandang sebagai ajaran sesat?
  7302 Teologi Klasik 2012/07/18
  Untuk menjelaskan masalah ini, hendaklah diberi perhatian terhadap beberapa noktah penting ini: Sekiranya maksud anda "Syiah" itu ialah perbuatan yang silap yang dilakukan beberapa orang pengikut Syiah, maka sandaran terhadap perbuatan begini adalah jauh dari keadilan. Ini disebabkan: Islam tidak punya aib pada zatnya Setiap yang tercela berasal dari penganutnya Apakah metodologi langsung yang ...
 • Sebenarnya berapa lama proses penurunan Al-Quran baik secara serentak mahupun secara beransur?
  6956 Ulum Al-Quran 2011/08/20
  Turunnya Al-Quran secara serentak (daf’i) berlangsung di bulan Ramadhan, di malam Lailatul Qadar. Sebahagian riwayat memperkuatkan anggapan seperti ini bahawa malam Lailatul Qadar  ialah malam turunnya keseluruhan Al-Quran secara sekaligus dan hal itu terjadi di malam keduapuluh tiga Ramadhan di hari kelimapuluh enam setelah bi’tsat (pengangkatan Nabi (s.a.w) secara rasmi).Ulama ...
 • Apakah orang-orang beriman akan mendapat kenikmatan alam kubur dan orang-orang kafir akan dibalas dengan azab kubur?
  6762 Teologi Klasik 2011/12/19
  Syaikh Mufid dalam kitab Awâil al-Maqâlat-nya, membahagikan manusia menjadi empat bahagian berdasarkan keyakinan dan amalan perbuatan mereka:1.             Orang-orang beriman yang bertakwa2.             Orang yang melakukan dosa tanpa iman dan penentang keras kepala3.             Orang-orang beriman yang melakukan dosa besar dan tidak bertobat. Akan tetapi dosa mereka bukan kerana penentangan dan keras kepala ...

Jejaring