Gelişmiş Arama
Ziyaret
11011
Güncellenme Tarihi: 2010/03/07
Soru Özeti
Cemaat namazında saf nasıl tutulur? Hareket etmek namazı batıl eder mi?
Soru
Bir camide iki kişinin namaz kıldığını gördüm. Biri imam, diğeri de me’mum idi (me’mum cemaat için tutulan safın biraz ilerisinde imama daha yakındı). Bir başkası gelip me’mumun elini tutup imamın arkasında saf oluşturmak için onu geri çekti. Böyle bir şey doğru mudur?
Kısa Cevap

Karşılaştığınız olay (cemaat namazında saf oluşturmak) fıkıh kitaplarında şöyle anlatılır:

 

1- Me’mum imamdan önde olmamalıdır.[1]

2- Me’mum bir erkek ise imamın sağında durmalı[2] ve vacip ihtiyat gereği imamdan geride durmalıdır. Ama birkaç kişi olurlarsa imamın arkasında saf tutmalılar.[3]

 

Demek ki böyle durumda birinci ve ikinci me’mumdan her biri kendi vazifesine göre amel etmelidir.

 

İkinci me’mumun birinci me’mumun hareket etmesine neden olması birincinin namazını batıl etmesine neden olmuş mudur yoksa olmamış mıdır? Bunun hükmü şudur: Alkış çalmak, havaya atlamak gibi namazın şeklini bozan hareketler yapılırsa namaz batıl olur.[4]  

 

Merhum Seyyid Muhammed Kazım Tabatabai şöyle diyor[5]: Namazda insanın yüzü kıbleye doğru olursa iki-üç adım hatta daha fazla yürümenin sakıncası yoktur; çünkü bu miktar fazla fiil sayılmaz. Gerçi ölçü fazla fiil değildir, ölçü, namazın şeklinin bozulmasıdır. Bu miktarla hatta daha fazlasıyla namazın sureti bozulmaz. Bununla birlikte bazı hadisler onun caiz olduğuna delalet ederler.[6]

 

Demek ki cemaat namazında, safın oluşması veya başkasının safa durabilmesi için yer açmak amacıyla az bir şey hareket etmenin sakıncası yoktur.

 

Aşağıda taklit mercilerinin bu konudaki yazılı cevaplarını dikkatlerinize sunuyoruz:

 

Ayetullah-ul Uzma Mekarim Şirazi:

‘Bu işin aslında sakıncası yoktur, ama me’mum az bir şey geri gelirken imam zikirle meşgul olmamalıdır.’

 

Ayetullah-ul Uzma Behçet (r.a):

‘Anlaşıldığı kadarıyla namaza durulan yerde imamla aynı hizada durulabilse de ihtiyat ve efdal olan imamın biraz önde olmasıdır.’

 

Ayetullah-ul Uzma Lenkerani (r.a)

‘Anlatıldığı şekilde iktida etmek doğrudur. Me’mum bir kişi olursa bu şekilde olması müstehaptır. Birkaç kişi olurlarsa hepsinin imamın arkasında olmaları gerekir.’[1] - Bazı fakihler eşit şekilde durmayıda men etmişlerdir. Bkz: Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.1, s.781, 782, mesele 1432

[2] - Bazı fakihler bu istihbabı risalelerinde getirmişlerdir. Bkz: a.g.e.

[3] - a.g.e. ve el-Vesile İla Neyl-il Fazilet, s.107; Cami-u Abbasi ve Tamlaması (Muhaşşi), c.1, s.96

[4] - a.g.e. s.628, mesele: 1151

[5] - Seyyid Muhammed Kazım Tabatabai, Soru ve Cevap, s.47 (Cami-ul Fıkh Programı)

6] - Vesail-uş Şia, c.4, s.1279, h. 1 ve c.5, s.443, bab:43, Ebvab-ı Salat-il Cemaat; Men La Yahduruh-ul Fakih, c.1, s.277, h. 851 ve c.1, s.494, h.1421; el-Kafi, c.3, 316 ve 385 ve 272; Tehzib-ul Ahkam, c.3, s.275, h. 119.

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Sigara tiryakisi olan kimse hem oruç tutup hem de sigara içebilir mi?
  7832 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/28
  Taklit merciilerinin bu konuda ki görüşleri şöyledir:Farz ihtiyat gereği oruçlu kimse sigara, tütün vb. gibi şeylerin dumanını boğazına kaçırmamalıdır.[1] Ayetullah Hamanaei: Farz ihtiyat gereği oruçluyken sigara içmek caiz değildir.
 • Müslüman (Muslim) sözcüğünün anlamı nedir?
  70997 Tefsir 2009/10/18
  Kuran-ı Kerim’de Müslüman Allah Teala’nın emirleri karşısında mutlak bir teslimiyet içinde olan kişi anlamına gelir. Müslüman olmak kâmil halisane bir tevhit inancına sarılmayı ve her türlü şirk ve ikili tapınmadan uzak durmayı gerektirir. İşte bu yüzden Kuran-ı Kerim, Hz. İbrahim’i (a.s), Müslüman olarak tanıtmaktadır.
 • Kur’an’da güneşin doğuş ve batışından ne kastedilmektedir?
  12776 Tefsir 2011/07/14
  Bu iki Kur’an ayeti güneşin doğuş ve batış yeri gerçeğini bildirmek maksadını gütmemektedir, sadece Zülkarneyn’in güneşin doğuş ve batışıyla ilgili tasavvurunu bildirmeyi hedeflemektedir. Bu iki ayetteki batış ve doğuş yerinden kastedilen şudur: Zülkarneyn ötesinde bir kara parçası umulmayan bir deniz sahiline varır ve ufkun sonu deniz ...
 • İslam dininde aklın işlevlilik sınırı ne kadardır ve nerelerde ve nereye kadar ondan istifade edilebilir?
  13176 Yeni Kelam İlmi 2008/04/09
  Akıl, Allah’ın insan vücudunda karar kıldığı, en değerli bir güçtür ve onun kısım ve dereceleri vardır.Teorik akıl; onun görevi olayları derk etmek, tanımak ve o olaylar hakkında hüküm vermektir.Pratik akıl; insan davranışlarını kontrol eden güçtür, diğer bir deyişle onun işi olması gereken ve olmaması gereken şeyleri derk etmektir ...
 • Rivayetlere göre iyi bir ortağın taşıması gereken özellikler nelerdir?
  2419 Şirket 2020/01/20
 • Cabir İbn-i Hayyan’ın kısa biyografisini açıklar mısınız?
  10543 تاريخ بزرگان 2011/08/16
  Cabir İbn-i Hayyan, Ebu Abdullah veya Ebu Musa Cabir İbni Abdullah-i Tarsus-i Kufi olarak tanınanmeşhur bir sofidir (tasavvufçudur). [1]İbni Nedim “El-Fihrist” kitabında onun künyesini Ebu Abdullah olarak zikir ederek, şöyle diyor: Razi (Zekeriya-i Razi) fenni kitaplarında Cabir ...
 • Kur’an’da burucun manası nedir?
  8050 Tefsir 2012/04/04
  Buruc kelimesinin zikredildiği ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyor: Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik.” Bu kelime hem muhkem ve çevrilmiş burç ve kale anlamını ifade eden eski ...
 • Namaz ve diğer ibadetler niçin Arapça okunmalıdır?
  15333 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2008/02/18
  İslam evrensel bir dindir ve Müslümanları bir cephede ve tek bir sıfatta karar vermek istiyor. Böyle bir topluluğu oluşturmak, herkesin birbirleriyle anlaşacakları bir tek dil olmadan mümkün değildir. Uzmanların itiraf ettiğine göre dünyanın en kapsayıcı ve geniş dillerinden biri olan Arapça dili, uluslararası bir dil olarak tanınabilir.Müslümanların namazı Arapça ...
 • Sigara filtresinde domuz kanının kullanılmasının hükmü nedir?
  11830 Domuz 2012/03/14
  İran’daki “sigara kurumunun” müdürünün yaptığı açıklamaya göre dünyada sigara üreten şirketleri sigaranın filtresindeki elyafının yapıştırıcısında domuz kanının hemoglobin’inden istifade ediyorlar.[1] Domuzun kendisi ve domuzun kanının necis oluşunda şek yok ve bunun haram oluşu müsellemdir. Rutubetli olarak her hangi bir yere temas ederse ...
 • Şianın önemli hadis külliyatı hangileridir?
  9383 Teorik Ahlak 2011/10/20
  Şii mektebi, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’in yani Masum İmamların (a.s) hadislerinin bereketiyle sahih hadis konusunda çok zengindir. Zira Masum İmamlar (a.s) menzilet ve zaman yönünden Peygambere (s.a.a) en yakın kimseler olup, ismet makamına sahiptiler. Hadis kitaplarında Onlardan on binlerce hadis rivayet edilmiştir. Aşağıda Şianın muteber ...

En Çok Okunanlar