Gelişmiş Arama
Ziyaret
5911
Güncellenme Tarihi: 2015/04/02
Soru Özeti
Eğer birisi ramazan ayında tutmamış orucunu bir sonraki ramazan ayına kadar kaza etmezse hükmü nedir?
Soru
Selamun Aleykum: şunu öğrenmek istiyorum: eğer birisi ramazanda orucu tutmamış ve bir sonraki ramazan ayına kadar da kazasını yapmamışsa hükmü nedir?
Kısa Cevap
sorunuzun üç sureti var: biz mercii taklitlerin görüşlerini dikkati nazarda tutarak sorununuzun her bir suretini ayrı ayrı cevaplandırırız.
Bir: eğer hastalıktan ötürü orucunu tutmamış ve hastalığı bir sonraki ramazana kadar devam etmişse, tutmamış oruçlarının kazası farz değildir ve her gün yerine yaklaşık on sir (750 gram) denkliğinde olan bir “mud” miktarında buğday, arpa ve benzer şeylerden fakirlere vermesi gerekir.[1]
İki: Eğer başka bir özürden dolayı, örneğin; yolculuktan dolayı oruç tutmamış ve özrü bir sonraki ramazana kadar bertaraf olmadıysa tutmadığı oruçları kaza etmesi gerekir ve ihtiyati müstahap gereğince de her gün yerine fakire bir “mud” miktarında (yaklaşık 750 gram) ta’am fakire vermesi gerekiyor.[2]
Üç: eğer ramazan ayında özürlü olduğundan dolayı orucunu tutmadı ve daha sonra özrü bertaraf oldu ama ihmalkârlıktan ötürü orucunun kazasını bir sonraki ramazan ayına kadar yapmamışsa orucunu kaza etmeli ve her gün yerine bir mud miktarında buğday ya arpa veya bunlara benzer bir şey fakire vermelidir.[3]
 

[1] Tevdihu’l-Mesail (el Muhaşi lil İmam el Humeyni), c. 1, s. 947, mesele; 1703.
[2] Tevdihu’l-Mesail (el Muhaşi lil İmam el Humeyni), c. 1, s. 947, mesele; 1703.
[3] Tevdihu’l-Mesail (el Muhaşi lil İmam el Humeyni), c. 1, s. 947, mesele; 1705.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Neden Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala için bazen tekil, bazen de çoğul zamirler kullanılmıştır?
  11856 Tefsir 2009/07/04
  Allah-u Teala birdir ve bu yüzden kendi yaptıklarından bahsederken kelime ve zamirlerin tekil olması gerekir. Nitekim Kur’an’ı Kerim’de kendisini defalarca bu şekilde ifade etmiştir. Ama gerek Arapçada, gerekse başka dillerde bazen tekil zamirlerin kullanılması gereken yerlerde çoğul zamirler kullanılmaktadır. Bunun çeşitli nedenleri vardır ki bu nedenlerden bazıları ...
 • Peygamber Efendimiz (s.a.a) neden kendi evinde defnedildi?
  12532 تاريخ بزرگان 2012/04/11
  Peygamber Efendimizin (s.a.a) vefatından sonra Müslümanlar Onun mübarek bedeninin defnedileceği yer konusunda ihtilafa düştüler. Kimisi mescide defendilsin, dedi, kimisi de ashabıyla defnedilsin, dedi. Emirü’l-Müminin Hz. Ali (a.s) ise şöyle buyurdu: ‘Allah, peygamberini en temiz mekanda ruhunu aldı; öyleyse vefat ettiği evinde gömülmesi en iyisidir.’[1] ...
 • Kıbleyi nasıl bulabiliriz?
  5777 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/23
  Kıbleyi bulmak için bir takım yollar vardır ve onlardan bazıları şunlardır: 1. Hissel göstergelerden yola çıkarak tanıklık eden iki adil tanığın tanıklığı.2. Bilimsel kaidelerle (gökbilim vb.) kıbleyi bilen ve güvenilir olan bir şahsın belirtmesi.3. Müslümanların ...
 • neden İslam'ı kabul etmeliyiz.
  25647 Yeni Kelam İlmi 2011/01/31
  Allah tarafından insanı hidayet edip onu ebedi mutluluğuna ve kemaline kavuştumak için gönderilen dinlerin en kâmili ve en kapsamlısı İslam dinindir. İslam dinini kabul etmemizi gerektiren nedenler aşağıdaki kanıtlar ve delillerdir.1-   İslam dinin kapsamlılığı;
 • İkindi namazının ilk vakti ne zamandır?
  9542 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/08/25
  İkindi namazının ilk fazilet vakti, bu namazın fazilet vaktinin başlangıcıdır ki o da öğle namazının (fazilet) vaktinden sonradır. Ancak bir de öğle ile ortak vakitleri vardır ki ayrıntılı cevapta açıklanmıştır. ...
 • Ezgi ve müzik yoluyla İslam dini ve Peygamberin hayat şeklini yaymak caiz midir?
  7310 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/08
  Genel anlamıyla İslam dini ve özel anlamıyla da Peygamberin (s.a.a) yaşam şeklini tebliğ etmek kendileri ve tebliğ yolları ve onları icra etme şekilleri hakkında düşünülmesi gereken en önemli konulardandır. Elbette bu hususla ilgili dikkat edilmesi gereken bir takım meseleler vardır:1. İslam ...
 • Arsamı satıp ev almak istiyorum. Arsadan elde ettiğim paraya humus gelir mi?
  6321 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/13
  Hangi taklit merci’den taklit ettiğinizi belirtmediğiniz için bizde yalnızca İslam inkılabı rehberi Ayetullah Hamanei’nin fetvasını yazıyoruz:[1] İhtiyaç duyulan evi satın almak kooperatiften arsa almaya bağlı idiyse ve şu anda ev almak için bu arsayı satmak zorundaysanız yani onun değerinin  humusunu ...
 • bi'setten önce ( peygamber olmandan) peygambere (s.a.a.) itaat edilmesi vacip miydi?
  6641 Eski Kelam İlmi 2011/04/13
  Söz konusu soruya cevap vermek için birkaç noktanın açıklanılması gerekli görülmektedir: 1-   İtaatin vacipliliğinin hükmü nedir? Bu hüküm şer'i midir yoksa akli midir?
 • “Biz olmasaydık Allah’a ibadet edilmezdi ve Allah tanınmazdı” hadisinden kasıt nedir?
  5634 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/01/23
  İnsan fıtrî olarak Allah’ı isteyen ve O’na yönelik bilgi elde etmeye ve böylece Allah’a yönelik elde ettiği bilgiyle yaratılışın asıl hedefi olan ibadet ve kulluğu yerine getirmeye çalışan bir varlıktır. Öte taraftan Yüce Allah’ın Kur’an’da buyurduğu gibi insanın ilim ve bilgiden nasibi çok azdır. O halde taşıdıkları liyakat ve ...
 • Kadınların aylık adet görmesinin felsefesi nedir?
  27083 Tefsir 2012/05/16
  Adet kanının kaynağı, rahim damarlarının sıkışması ve kanla dolması, ardından onun salgısının pıhtılaşması ve mevcut kanların akışıdır. Kadının adet görme kanı, sağlıklı bir kadının beden sisteminin yapısı ve işleyişinin gereğidir ve onda kadın için bulunan acı, rahatsızlık ve zahmetlere rağmen, kanın çıkması şefkatli olan yüce Allah’ın kadınlara ...

En Çok Okunanlar