Carian Terperinci

Bank Pertanyaan (Kategori:Sejarah)

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Tolong jelaskan aliran Shaykhiyyah dan pendirinya Shaykh Ahmad Ahsai?
  1956 تاريخ بزرگان 2012/03/08
  Shaykhiyyah ( شیخیه ) adalah suatu firqah di mana pengasasnya ialah Shaykh Ahmad Ihsa i. Shaykh Ahmad lahir di kota Ahsā pada tahun 1166 H dan pada tahun 1186 H berangkat ke Karbala dan mengikuti sesi kuliah ulama-ulama Syi ah. Dalam perjalanannya ke Iran dengan tujuan menziarahi Imam Ridha ( ...
 • Apakah Feminisme (fahaman kewanitaan) itu?
  3243 Huquq Dan Ahkam 2010/11/14
  Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail. ...
 • Dengan mengamati beberapa pertentangan antara sains dan agama, maka apakah kaitan antara keduanya?
  2862 Teologi Baru 2012/04/15
  Saya mempunyai pertanyaan tentang perkara di bawah ini: Tidakkah menurut pemahaman secara teoritis, agama mempunyai asas emosi? Sedangkan sumber ilmu adalah pemahaman akal dan empirikal? Namun sejak pensyariatan agama bermula, hari ini agama semakin mengalami penambahan dan berbaur dengan budaya-budaya masyarakat yang berinteraksi dengannya, yang kemudian menjadi penyebab ...
 • Apabila Tuhan merupakan Pencipta segala sesuatu, apakah dosa-dosa dan segala perbuatan buruk yang dilakukan manusia adalah merupakan makhluk Tuhan juga?
  3217 Teologi Klasik 2011/05/09
  Jawapan pertanyaan ini akan menjadi jelas dengan memerhatikan definisi kehendak ( irādah ) dan pembahagian-pembahagiannya iaitu iradah ( kehendak ) takwini dan tashri’i. Kehendak terbahagi kepada dua, pertama kehendak takwini dan kedua kehendak tasyri’i.Kehendak Takwini ialah pengetahuan terhadap ciptaan secara sempurna dan meliputi segala-galanya, iaitu sebagaimana Allah Maha Sempurna dan ...
 • Apakah ajaran Zoroaster termasuk agama Ilahi?
  2829 Teologi Klasik 2011/10/22
  Dengan mendengarkan lagu nyanyian-nyanyian keagamaan mereka, boleh difahami bahawa ajaran Zoroaster pada awalnya adalah ajaran yang mempercayai tauhid ( monoteisme ) . Akan tetapi dengan meneliti lebih dalam kepada ajaran-ajarannya yang tertulis dalam kitab “Avesta”, maka diketahuilah bahawa dalam ajaran itu terdapat dualisme ketuhanan. Tapi sesuai dengan penelitian tarikh, ternyata ...
 • Apakah maksud tiada keterpaksaan dan tidak bebas secara mutlak, tetapi ianya perkara diantara dua perkara? Adakah itu bererti pencampuran antara keduanya, atau bukan?
  3303 Teologi Klasik 2010/11/14
  Terdapat pelbagai hadith yang mempunyai ungkapan “tiada keterpaksaan dan tidak bebas secara mutlak tetapi berada di antara keduanya secara seimbang” yang berasal dari para Imam Ahli Bait a.s dalam mematahkan dua pendapat yang tidak benar iaitu keterpaksaan ( جبر ) dan kebebasan secara mutlak ( تفویض ) . Pada hakikatnya ...
 • Apakah maksud wahdatul wujud?
  1185 Falsafah Islam 2014/04/20
  Maksud golongan irfan dan ahli hikmah tentang wahdatul wujud bukanlah satu set dunia kewujudan yang dikatakan sebagai Allah ( s.w.t ) . Ini disebabkan penggolongan wujud dan wahdat bukanlah sesuatu yang hakiki. Begitu juga ianya tidak bermaksud penyatuan Allah ( s.w.t ) dengan kewujudan-kewujudan kerana perkara itu adalah mustahil ( ...
 • Apakah ketiadaan syaitan setara dengan tiadanya penyempurnaan bagi insan?
  950 Teologi Klasik 2014/05/20
  Sila ambil perhatian, walaupun peranan syaitan-syaitan jin dan manusia merupakan sebuah peranan yang penting, dan mereka perlu wujud, namun siapakah yang memilih untuk memainkan peranan ini seiring dengan pilihan dan kehendak sendiri tanpa paksaan daripada Allah ( s.w.t ) . Allah ( s.w.t ) tidak menciptakan syaitan sebagai syaitan. Ini ...
 • Apakah perbezaan antara wilāyatul faqih mutlak dan wilāyatul faqih?
  2020 Huquq Dan Ahkam 2011/11/23
  Kekuasaan-kekuasaan wali faqih dapat dikaji dalam dua paksi berikut:Wali faqih memiliki wilāyah atas orang ramai.Wali faqih memiliki kuasa atas berbagai urusan.Apabila autoriti wali faqih kita anggap tidak terbatas pada beberapa orang tertentu ( seperti orang gila, anak yatim dan sebagainya ) dan kekuasanya tidak terhad pada urusan-urusan seperti ( pengadilan ...
 • Apakah haiwan sembelihan bukan muslim dapat digunakan?
  1000 Huquq Dan Ahkam 2014/04/20
  Menurut pandangan fatwa-fatwa para ahli fikah Syi ah dan ajaran Ahlulbait, daging-daging dari sembelihan yang tidak menuruti cara Islam dihukum sebagai daging bangkai. Dagingnya adalah haram dan tidak dibenarkan memakannya. ...

Populer Hits

Jejaring