Carian Terperinci

Pertanyaan-pertanyaan dan Jawaban-jawaban Terkini

 • Allah (s.w.t) mencipta dan manusia juga melakukan perbuatan tersebut! Apa bezanya antara kedua-dua ciptaan ini?
  698 آفرینش انسان و جهان 2014/10/15
  Pertama: Bahan mentah ciptaan hanya dicipta oleh Allah ( s.w.t ) dan sekiranya manusia mencipta sesuatu, ia akan menggunakan bahan-bahan ini. Kedua: Penciptaan ini dan inovasi manusia juga hanya diterima sebagai tuhan dalam bentuk metafora sahaja; iaitu tanpa izin dan bantuan Allah, tidak ada sesiapapun yang memiliki kudrat dan keupayaan ...
 • Apakah pandangan Islam tentang kebebasan berfikir?
  1043 Teologi Klasik 2014/05/22
  Persediaan paling penting bagi perkembangan manusia ialah pemikiran dan sudah menjadi suratan bahawa persediaan ini memerlukan kebebasan, iaitu tidak ada kebuntuan dan halangan di hadapannya. Menurut pandangan Islam, seseorang muslim mempunyai hak untuk berfikir dan memang perlu berfikir. Dalam berbagai ayat, al-Qur an yang mulia menyeru manusia untuk berfikir, merenung ...
 • Apakah sanad-sanad hadis para maksumin tidak bersambung dengan Nabi?
  1050 Ilmu Dirayah 2014/05/22
  Syiah menganggap para imam ( para pengganti Rasulullah s.a.w ) adalah maksum. Oleh itu kata-kata mereka itu sendiri mempunyai hujjah sepertimana sabda Nabi ( s.a.w ) dan tidak perlu lagi disandarkan kepada baginda. Hadis-hadis para imam maksumin yang sampai kepada kita dibahagikan kepada dua bahagian. Salah satunya ialah riwayat yang ...
 • Apakah para pekerja yang bekerja di bank berunsurkan riba turut bersubahat dengan dosa riba? Apakah jalan untuk menyelamatkan mereka?
  1116 Fekah 2014/05/22
  Menurut Islam semua jenis riba dan apa sahaja yang sama hakikat sepertinya adalah haram dan hanya beberapa kes yang dikecualikan seperti: 1. Umat Islam mengambil riba daripada orang kafir yang tidak berlindung di bawah naungan Islam. 2. Pengambilan riba sesama bapa dan anak. 3. Pengambilan riba sesama isteri dan suami. ...
 • Apakah ketiadaan syaitan setara dengan tiadanya penyempurnaan bagi insan?
  1059 Teologi Klasik 2014/05/20
  Sila ambil perhatian, walaupun peranan syaitan-syaitan jin dan manusia merupakan sebuah peranan yang penting, dan mereka perlu wujud, namun siapakah yang memilih untuk memainkan peranan ini seiring dengan pilihan dan kehendak sendiri tanpa paksaan daripada Allah ( s.w.t ) . Allah ( s.w.t ) tidak menciptakan syaitan sebagai syaitan. Ini ...
 • Sila terangkan sejarah ringkas potret dan gambar Nabi (s.a.w)? Apakah melukis gambar atau menghadiahkannya bersalahan dengan syariat?
  1147 Huquq Dan Ahkam 2014/05/20
  Soalan anda akan dijawab dari dua perspektif. Dari segi sejarah gambar seperti ini terutamanya gambar Nabi ( s.a.w ) ialah tidak mempunyai sokongan fakta pensejarahan yang kukuh melainkan hanya dikaitkan kepada baginda semata-mata. [ 1 ] Sebagaimana yang terdapat dalam fatwa-fatwa para marja` taklid [ 2 ] , sekiranya memiliki ...
 • Apakah syarat-syarat untuk bermubahalah? Dalam perkara apa dibenarkan bermubahalah? Apakah mubahalah akan benar-benar terjadi?
  1630 Teologi Klasik 2014/05/20
  Mubahalah ialah saling melaknat sehingga barangsiapa yang berada di dalam kebatilan akan berada dalam kemurkaan Allah ( s.w.t ) , kemudian diketahuilah pihak mana yang berada di dalam kebenaran manakala kebenaran dapat diketahui dan dikenal pasti perbezaannya mengatasi kebatilan. Mubahalah merupakan sebuah doa dan memiliki ciri-ciri dan juga syarat-syarat khusus ...
 • Dengan wujudnya syarat baligh untuk taklif syariat, apakah hukum amalan baik dan buruk bagi kanak-kanak?
  1271 Teologi Klasik 2014/05/20
  Walaupun salah satu daripada taklif [ 1 ] syarie insan di sisi Allah ( s.w.t ) ialah seseorang itu akan sampai kepada umur baligh [ 2 ] , namun tidak sepatutnya dibayangkan bahawa semua kanak-kanak benar-benar terlepas, tidak terikat dan boleh melakukan apa sahaja sewenang-wenangnya di zaman kanak-kanak. Ahli fikah ...
 • Apakah solat tarawih yang menjadi popular dalam mazhab Ahli Sunnah dengan berbagai cara perlaksanaannya mendapat tempat di dalam mazhab Ahlul Bait (a.s)?
  1112 Teologi Klasik 2014/05/20
  Mereka ( mazhab Ahli Bait ) menyatakannya sebagai solat nāfilah iaitu didirikan setelah solat isya di setiap malam bulan Ramadhan. [ 1 ] Ahli Sunnah telah memulakan solat ini secara berjemaah atas arahan khalifah kedua mereka. [ 2 ] Sebagaimana yang anda sebutkan, jumlah rakaatnya berbeza. [ 3 ] ...
 • Apakah maksud wahdatul wujud?
  1321 Falsafah Islam 2014/04/20
  Maksud golongan irfan dan ahli hikmah tentang wahdatul wujud bukanlah satu set dunia kewujudan yang dikatakan sebagai Allah ( s.w.t ) . Ini disebabkan penggolongan wujud dan wahdat bukanlah sesuatu yang hakiki. Begitu juga ianya tidak bermaksud penyatuan Allah ( s.w.t ) dengan kewujudan-kewujudan kerana perkara itu adalah mustahil ( ...
 • Apakan yang ciri-ciri penting seorang penduduk bandar dalam masyarakat Islam?
  1507 Akhlak Praktikal 2014/04/20
  Agama Islam sebagai penutup syariat Ilahi merupakan agama yang menyeluruh dan sempurna. Oleh sebab itu, Islam mengambil berat tentang hukum dan undang-undang sosial seperti hukum-hakam seseorang individu dalam sebuah masyarakat. Menurut pandangan Islam, terdapat prinsip dan penguatkuasaan dalam kehidupan sosial dan hubungan individu sebuah masyarakat yang mana setiap individu muslim ...
 • Apakah haiwan sembelihan bukan muslim dapat digunakan?
  1109 Huquq Dan Ahkam 2014/04/20
  Menurut pandangan fatwa-fatwa para ahli fikah Syi ah dan ajaran Ahlulbait, daging-daging dari sembelihan yang tidak menuruti cara Islam dihukum sebagai daging bangkai. Dagingnya adalah haram dan tidak dibenarkan memakannya. ...
 • Apa saja ciri-ciri darah haidh dan darah istihadha itu?
  8475 Haid dan Nifas 2013/06/09
  Darah haidh pada umumnya kental, hangat dan warnanya merah cenderung hitam atau kuning serta keluar dengan tekanan dan agak panas. [ 1 ] Wanita yang mengeluarkan darah seperti ini dari rahimnya disebut wanita haidh ( h idh ) . Adapun darah istihadhah ghalibnya berwarna kuning dan dingin serta keluar tanpa ...
 • Tolong jelaskan ayat-ayat Al-Qur’an yang menentukan imāmah Imam Ali (a.s)?
  3125 Teologi Klasik 2013/05/25
  Sebaik-baik jalan untuk menetapkan imāmah Imam Ali ( a.s ) bagi Ahlusunnah adalah bersandar kepada Al-Qur an dan hadis-hadis yang menjelaskan ayat-ayat tersebut yang dinukil dari kitab-kitab mereka. Sudah tentu orang itu harus merupakan seorang pencari kebenaran sehingga tidak bersandar pada penjelasan-penjelasan yang keliru, non-rasional serta tidak menutup matanya terhadap ...
 • Apakah keIslaman dengan cara bertaklid diterima oleh Allah (s.w.t)?
  2342 Teologi Klasik 2013/05/25
  Sekiranya kita tidak mengemukakan sebarang dalil berkenaan dengan akidah di hari akhirat nanti kecuali dalil taklid dan menuruti orang terdahulu secara membabi buta, sedangkan kita tahu bahawa nenek moyang kita bukanlah ahli ilmu, berpengetahuan, golongan intelek dan tidak juga berada dalam asuhan serta bimbingan para ulama, maka dalam hal ini ...
 • Mengapa Syiah memiliki keyakinan terhadap masalah imāmah dan para imam secara khusus?
  3062 Teologi Klasik 2013/03/30
  Nampaknya yang anda maksudkan dari pertanyan ialah bagaimana kita dapat meyakini dan memahami peribadi imam. Akan tetapi sebelum menjawab pertanyaan anda seharusnya terlebih dahulu kami menjawab pertanyaan mengapa kita harus meyakini masalah imāmah? Imāmah dalam Islam memiliki nilai penting dan merupakan tingkatan terakhir dalam perjalanan manusia menuju kesempurnaan. Makam ini ...
 • Apakah malam laylatul qadar ada banyak bilangannya? Apakah siang harinya juga temasuk laylatul qadar?
  3235 Tafsir 2013/03/30
  Laylatul qadar adalah malam yang penuh keberkatan dan sangat penting. Sesuai dengan nas ayat al-Qur an, laylatul qadar terjadi pada bulan Ramadhan. Dalam pertanyaan yang dikemukakan di atas terdapat beberapa kemungkinan seperti berikut: Maksud dari berapa banyak jumlah malam laylatul qadar ialah: Malam 19, 21 dan 23 ...
 • Apakah Tuhan itu dapat dilihat? Bagaimana?
  2556 Teologi Klasik 2013/03/30
  Sesuai dengan hukum akal dan syariat, sesungguhnya Allah tidak dapat dilihat dengan mata zahir, baik di dunia mahupun di akhirat. Namun Allah dapat disaksikan dan dilihat dengan mata hati. Hati dapat menyaksikan dan melihat Allah ( s.w.t ) menurut kemampuan eksistensialnya. Hal ini dapat dilakukan melalui jalan penyaksian ( shuhūd ...
 • Mungkinkah manusia dapat menjalin komunikasi dengan makhluk-makhluk di alam-alam yang lain?
  3153 Teologi Klasik 2013/03/30
  Tidak syak lagi memang ada sebahagian manusia yang dapat menjalinkan hubungan dengan makhluk tertentu di alam lain. Sudah tentu komonikasi ini bukan dengan jalan pengambilan dadah dan minuman keras. Terdapat perbezaan luas berkenaan dengan medium dan jalan yang dapat dijadikan sebagai perantara untuk mencapai informasi tentang perkara ghaib alam semesta ...
 • Bagaimana sikap Islam terhadap demokrasi?
  2754 Teologi Klasik 2013/03/30
  Demokrasi merupakan sebuah jalan untuk menyusun dan mengatur masyarakat. Penghormatan terhadap suara majoriti dan kebebasan peribadi, masyarakat dan sebagainya merupakan tipologi demokrasi yang jelas. Meskipun tidak terdapat kepastian antara majoriti ( akthariyyah ) dan kebenaran ( haqqāniyah ) , [ i ] akan tetapi suara majoriti atau kebolehterimaan dapat menjadi ...
 • Apakah setiap bencana yang berlaku di alam semesta merupakan azab Ilahi atau sekadar kejadian semulajadi?
  4053 Teologi Klasik 2013/03/05
  Hikmah dari kejadian-kejadian tidak menyenangkan yang terjadi di alam semesta ini seperti banjir, gempa bumi dan angin ribut bukan semata-mata kerana azab Ilahi. Namun ia memiliki banyak pengaruh. Di antaranya ialah berbagai nikmat Ilahi, penyedaran manusia dari kelalaian, memicu potensi-potensi dan penyemaian bakat, penerusan generasi kehidupan di muka bumi, dan ...
 • Tolong jelaskan asas pemikiran Syiah dan ciri-cirinya?
  4289 Teologi Klasik 2013/02/16
  Asas pemikiran Syiah dan seluruh sumber maʻārif ( jamak bagi perkataan pengetahuan ) Syiah adalah al-Qur an. Syiah melihat seluruh zahir ayat-ayat Al-Qur an, perilaku dan perbuatan, bahkan diamnya Nabi ( s.a.w ) sebagai hujjah. Selanjutnya Syiah juga memandang ucapan, perilaku dan diamnya para Imam Maksum juga sebagai hujjah. Di ...
 • Apakah peranan perantara (wasilah) dalam mendekatkan diri kepada Allah (s.w.t)?
  4017 Teologi Klasik 2013/02/16
  Wasilah ( perantara ) memiliki makna yang sangat luas di mana ia meliputi setiap pekerjaan dan setiap sesuatu yang menyebabkan pendekatan kepada Tuhan. Alam semesta yang kita huni ini adalah alam yang berpijak di atas sistem sebab dan akibat, sebab dan musabab yang dicipta untuk memberikan petunjuk, membangunkan dan menyempurnakan ...
 • Bagaimanakah nasib seseorang yang selama hidupnya berada dalam kesesatan dan dosa, namun melalui perantaan ihsan dan doa orang lain, keadaannya di akhirat berubah meskipun beliau tidak memainkan peranan untuk mengubahnya?
  2725 Teologi Klasik 2013/02/16
  Permasalahan yang menjadi pertanyaan ini tidak dapat diterima seratus peratus dan tidak juga dapat ditolak seratus peratus, namun tergantung pada jenis dosa yang dilakukannya dan siapakah pelakunya. Misalannya orang yang melakukan dosa syirik terhadap Allah ( s.w.t ) mereka ini tidak akan mendapatkan keampunan sedikitpun. Begitu juga dengan dosa yang ...
 • Apa yang dimaksud dengan hubūṭ (turunnya) Nabi Adam dari Syurga?
  2632 Teologi Klasik 2013/02/02
  Hubūṭ bermakna turunnya sesuatu atau seseorang dari tempat yang tinggi ( nuzūl ) dan lawan perkataan adalah ṣuʻūd ( naik ) . Kadang-kadang ia juga bermakna hulūl ( kemasukan ) sesuatu atau seseorang pada suatu tempat. Perbahasan hubūṭ Adam dan apa makna hubūṭ ( turun ) ini pada tahap pertama ...

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

Populer Hits

Jejaring