Carian Terperinci
Item tidak ditemui

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah argumen rasional dan argumen fitrah yang tersedia dalam menetapkan ma’ād ?
  2533 Teologi Klasik 2011/05/09
  Untuk menjawab persoalan ini, ada baiknya andai kita menjawabnya dengan pendekatan falsafah, baik melalui pendekatan falsafah peripatetik, falsafah iluminasi dan falsafah hikmah. Demikian juga dengan pendekatan kalam dan irfan ia akan menjadi lebih jelas. Luasnya pembahasan ini yang dikemukakan oleh para ilmuan meliputi pembahasan seperti  imkan ( kontingen ) , ...
 • Apakah manusia dapat mengenal Tuhan? Hingga batasan mana dan bagaimana nilai pengenalan ini?
  3580 Teologi Klasik 2011/02/14
  Manusia dapat mengenal Tuhan melalui berbagai-bagai jalan. Makrifat ini mungkin dicapai melalui jalan akal atau jalan hati. Terkadang sebagaimana yang dilakukan para philosofi yang mana untuk mencapai tujuannya mereka akan berargumen melalui jalan ilmu Husuli –ilmu yang dihasilkan melalui jalan pancaindera- dan dengan menggunakan bantuan deria dan akal. Dan kadang-kala ...
 • Mengapa dalam agama Islam, orang murtad harus dihukum mati? Adakah hal ini tidak bertentangan dengan kebebasan berakidah?
  5933 Huquq Dan Ahkam 2010/11/14
  Murtad adalah menzahirkan dan menegaskan keluarnya daripada suatu agama. Orang yang murtad biasanya, mengajak orang lain untuk ikut keluar dari agamanya. Hukuman mati tidak berlaku bagi seseorang yang keluar daripada agama, ketika ia tidak menampakkan kemurtadannya dan tidak mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama ( murtad ) . ...
 • Mengapa Syiah dipandang sebagai ajaran sesat?
  8988 Teologi Klasik 2012/07/18
  Untuk menjelaskan masalah ini, hendaklah diberi perhatian terhadap beberapa noktah penting ini: Sekiranya maksud anda Syiah itu ialah perbuatan yang silap yang dilakukan beberapa orang pengikut Syiah, maka sandaran terhadap perbuatan begini adalah jauh dari keadilan. Ini disebabkan: Islam tidak punya aib pada zatnya Setiap ...
 • Mungkinkah manusia dapat menjalin komunikasi dengan makhluk-makhluk di alam-alam yang lain?
  3151 Teologi Klasik 2013/03/30
  Tidak syak lagi memang ada sebahagian manusia yang dapat menjalinkan hubungan dengan makhluk tertentu di alam lain. Sudah tentu komonikasi ini bukan dengan jalan pengambilan dadah dan minuman keras. Terdapat perbezaan luas berkenaan dengan medium dan jalan yang dapat dijadikan sebagai perantara untuk mencapai informasi tentang perkara ghaib alam semesta ...
 • Apakah pandangan Islam tentang kebebasan berfikir?
  1041 Teologi Klasik 2014/05/22
  Persediaan paling penting bagi perkembangan manusia ialah pemikiran dan sudah menjadi suratan bahawa persediaan ini memerlukan kebebasan, iaitu tidak ada kebuntuan dan halangan di hadapannya. Menurut pandangan Islam, seseorang muslim mempunyai hak untuk berfikir dan memang perlu berfikir. Dalam berbagai ayat, al-Qur an yang mulia menyeru manusia untuk berfikir, merenung ...
 • Makna Islam pada ayat 19 surah Ali Imran?
  4188 Teologi Klasik 2011/10/22
  Islam secara bahasa bermakna penyerahan diri ( taslim ) tanpa syarat di hadapan Tuhan. Agama merupakan penjelas segala bimbingan Tuhan terhadap manusia dalam bidang pemikiran, keadaan, perilaku dan bermasyarakat, dan juga menjelaskan bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri, orang lain dan dengan Tuhan. Dengan demikian, keharusan beragama ( pada setiap masa ...
 • Bagaimana dapat dibuktikan bahawa penutupan agama adalah sempurna?
  2579 Teologi Klasik 2011/07/18
  Pertamanya kita harus ketahui makna kalimah “کامل” adalah sempurna dan lawannya ialah “cacat.” Secara umumnya ketika kita mendakwa Islam sebagai agama sempurna maka ianya tidak ada cacat cela. Dengan ungkapan yang lebih baik ialah apa sahaja yang menjadi kelaziman untuk mencapai sebuah kehidupan bahagia duniawi dan ukhrawi. Kerana itu, agama ...
 • Apakah terdapat syarat lain selain bersikap adil untuk melakukan poligami?
  4418 Huquq Dan Ahkam 2012/11/11
  Berdasarkan pelbagai kebutuhan dan kemaslahatan personal dan sosial, Islam membolehkan poligami. Dalam hal ini, Islam memberikan beberapa syarat bagi mereka yang ingin melakukan poligami: Pria harus bersikap adil kepada para istrinya. Jumlah istri permanen ( d im ) tidak boleh lebih dari empat. Izin istri diperlukan ...
 • Imam Mahdi (a.j.f) dalam pandangan Syiah.
  3786 Teologi Klasik 2011/07/18
  Oleh kerana pertanyaan di atas sangat universal dan meluas, hal ini menyebabkan kami menyentuh tentang sedikit biografi, berita-berita ghaib dan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi ( a.j.f ) .Nama beliau adalah mim-ha-mim-dal dan memiliki berbagai gelaran, di antaranya adalah Qaim, Shahibul Ashr, Shahibuz Zaman, dsb. Ayahanda mulia beliau adalah Imam Ke-sebelas ...

Populer Hits

Jejaring