Carian Terperinci
Pengunjung
10485
Tarikh Kemaskini 2011/11/23
Ringkasan pertanyaan
Mengapakah Tuhan menciptakan syaitan?
soalan
Apakah falsafah kewujudan Syaitan yang menggoda dan menyesatkan? Mengapa Allah menciptanya?
Jawaban Global

Pertama: Peranan syaitan dalam menyimpangkan dan menyesatkan manusia hanya berada pada peringkat mengajak dan menyeru. Kedua: Proses untuk meraih kesempurnaan sentiasa berlangsung di tengah pelbagai cabaran dan paradoks. OIeh kerana itu, penciptaan hidupan dan makhluk sedemikian dalam sistem penciptaan tidak boleh disebut sebagai sia-sia atau tanpa alasan. Melainkan hal itu merupakan manifestasi kemahapengasihan dan kebaikan mutlak Ilahi.

Jawaban Detil

Pertama: Tuhan tidak mencipta syaitan sebagai syaitan. Ini berdasarkan dalil bahawa selama beribu tahun (enam ribu tahun) syaitan merupakan ahli ibadah dan setaraf dengan para malaikat. Namun setelah itu, atas kehendaknya sendiri dan pengaruh kesombongan, ia memilih untuk membangkang, menyimpang dan menjauh dari rahmat Tuhan.

Kedua: Kedudukan syaitan, tidaklah merugikan bagi orang beriman dan bagi yang ingin melintasi landasan kebenaran. Bahkan kedudukannya menjadi perantara untuk kemajuan dan penyempurnaan; lantaran perkembangan, kemajuan dan kesempurnaan sentiasa berlangsung di tengah pelbagai pertentangan dan paradoks.

Peranan syaitan di alam semesta hanyalah sebagai perancang dan penggoda sahaja; ertinya syaitan hanya mengajak manusia untuk menyimpang dan tersesat. Allah (s.w.t) tidak memberikan kekuasaan kepadanya untuk menaklukkan jiwa-jiwa dan dominasi atasnya. "Sesungguhnya kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah." (Qs. Al-Nahl [16]:99)

Atas alasan ini di hari kiamat sebahagian orang yang disesatkan berjumpa dengan syaitan, kemudian syaitan berdalih kepada mereka, "Dan syaitan berkata tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan, “Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekadar) aku menyerumu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencercaku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri." (Qs. Ibrahim [14]:22)

Ajaran-ajaran Quran menegaskan bahawa peranan syaitan dalam menyimpangkan dan menyesatkan manusia hanya berada pada tahap menggoda dan mengajak. Ia sekali-kali tidak memaksa manusia untuk memilih jalan kesesatan; lantaran manusia merupakan objek dari dua seruan. Pertama, objek  seruan Tuhan dan kedua objek godaan syaitan. Manusialah yang memilih salah satu dari dua seruan ini. Akan tetapi tatkala manusia, dengan selera dan kehendaknya sendiri, memenuhi seruan dan ajakan syaitan dan menjadikannya sebagai teladan dan mematuhi perintah-perintahnya, maka syaitan kemudian mendominasinya lalu menggiringnya kepada kebinasaan. "Sesungguhnya kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin." (Qs. Al-Nahl [16]:100)[]

Silakan merujuk pada indeks berikut ini untuk info lebih selanjutnya:

Syaitan dan Kematian, pertanyaan 398 (Site: 849); Bisikan dan Godaan Syaitan, pertanyaan 762 (Site: 805)

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah haiwan sembelihan bukan muslim dapat digunakan?
  12653 Makanan Non-Muslim 2014/04/20
  Menurut pandangan fatwa-fatwa para ahli fikah Syi’ah dan ajaran Ahlulbait, daging-daging dari sembelihan yang tidak menuruti cara Islam dihukum sebagai daging bangkai. Dagingnya adalah haram dan tidak dibenarkan memakannya. ...
 • Apakah prinsip-prinsip falsafah penantian Imam Mahdi (Mahdawiyah)?
  6872 انسان و خلافت الاهی 2012/11/22
  Prinsip-prinsip falsafah mahdawiyah dapat diselidiki dari dua arah tujuan: Dari haluan sebab akhir (العلة الغائیة) dan sebab al-fāʻiliyyah (العلة الفاعلیة). Iaitu dari arah kewajaran yang mempunyai matlamat dan mustahil ada pertentangan dengan objektif penciptaan manusia sempurna. Sementara insan sempurna ini berada di dalam rangkaian sebab ...
 • Mengapa dalam agama Islam, orang murtad harus dihukum mati? Adakah hal ini tidak bertentangan dengan kebebasan berakidah?
  34982 Huquq Dan Ahkam 2010/11/14
  Murtad adalah menzahirkan dan menegaskan keluarnya daripada suatu agama. Orang yang murtad biasanya, mengajak orang lain untuk ikut keluar dari agamanya. Hukuman mati tidak berlaku bagi seseorang yang keluar daripada agama, ketika ia tidak menampakkan kemurtadannya dan tidak mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama ...
 • Apakah terdapat pertentangan antara kebebasan manusia dan penutupan Tuhan terhadap mata hati para pendosa?
  8910 Teologi Klasik 2011/04/19
  Terdapat banyak ayat yang membicarakan tentang tertutupnya mata hati, penglihatan, dan pendengaran orang-orang kafir, kaum munafik, kelompok sesat dan penyimpang, para pendosa dan penjenayah.“Khatm” dan “thab’e’” bermakna tutup, mencap, mengukir, mencetak dan membentuk sesuatu dalam bentuk yang tertentu. “Qalb” terkadang digunakan untuk ...
 • Mengapakah Tuhan menciptakan syaitan?
  10485 Teologi Klasik 2011/11/23
  Pertama: Peranan syaitan dalam menyimpangkan dan menyesatkan manusia hanya berada pada peringkat mengajak dan menyeru. Kedua: Proses untuk meraih kesempurnaan sentiasa berlangsung di tengah pelbagai cabaran dan paradoks. OIeh kerana itu, penciptaan hidupan dan makhluk sedemikian dalam sistem penciptaan tidak boleh disebut sebagai sia-sia atau tanpa alasan. Melainkan hal itu ...
 • Apakah para malaikat merupakan wujud yang nonmaterial ataukah material?
  13167 Falsafah Islam 2011/01/01
  Mungkin tidak terdapat ayat-ayat suci al-Quran ataupun riwayat-riwayat yang boleh menjadi bukti jelas bahawa malaikat adalah wujud yang tidak mempunyai jisim, akan tetapi melaluiperbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan para malaikat dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatan mereka, kita dapat menyimpulkan bahasa mereka adalah wujud yang tidak berjisim; ini karena,ciri-ciri dan ...
 • Apakah ajaran "Budha" adalah agama ilahi?
  11079 Teologi Klasik 2012/01/19
  Sepanjang catatan sejarah, manusia selalunya tidak pernah sepi dari berbincang tentang permasalahan agama. Ini kerana hanya melalui agama sahaja manusia dapat menyempurnakan dirinya dan menghubungkan dirinya kepada Maha Pencipta yang menciptakannya. Akan tetapi sejarah juga membuktikan dalam nukilannya bahawa perjalanan manusia ini sering dikotori oleh agama-agama bumi (ardhi) ...
 • Bagaimana kita dapat mengenal pasti benar atau dustanya orang yang mendakwa dirinya sebagai nabi?
  7997 Teologi Klasik 2011/05/09
  1.             Wahyu secara leksikal (lughawi) bermakna "transformasi sebuah perkara secara cepat dan tersembunyi." Namun secara istilah disebut sebagai "Pencerapan dan pemahaman tipikal yang terkhusus bagi para nabi dan merupakan firman Tuhan dengan peranantara atau tanpa peranantara."2.             ...
 • Apakah yang dimaksudkan dengan “arasy” dan “kursi ” (berdasarkan penafsiran yang pelbagai tentangnya)?
  60098 Tafsir 2010/11/14
  “Arasy” bermakna sesuatu yang mempunyai atap. Takhta kerajaan juga boleh dinamakan arasy sebagai kiasan (kinayah) daripada kekuasaan dan pemerintahan. Sedangkan “kursi ” juga bermakna takhta dan singgahsana. Kedua-dua kata itu digunakan dalam al-Qur’an. Terdapat banyak tempat dalam al-Qur’an, arasy dinisbatkan kepada Allah ...
 • Apakah wahyu itu? Dan bagaimanakah wahyu itu diturunkan kepada para nabi?
  45345 Al-Quran 2011/01/01
  Wahyu dari sudut bahasa bererti isyarah -petunjuk- cepat yang boleh diketogorikan dari jenis perkataan, atau dari kod-kod percakapan, atau dari bentuk suara yang "tunggal", baik dalam bentuk suara yang tersusun atau dalam bentuk tanda dan seumpamanya.Makna-makna dan penggunaan-penggunaan yang berbeza-beza dari kalimat ini ...

Populer Hits