Gelişmiş Arama
Ziyaret
5084
Güncellenme Tarihi: 2012/01/18
Soru Özeti
Ben bir miktar çeyizimi kendi maaşımla hazırlayabilir miyim? Kocam, buna muhaliftir ve tüm çeyizi ailen hazırlamalıdır ve ben razı değilim demektedir! Ben onun görüşünün aksine davranabilir miyim?
Soru
Ben devlet memuruyum ve maaş alıyorum. Bir miktar çeyizimi kendi maaşımla hazırladım. Kocam, tüm çeyizi ailen almalıdır ve ben kendi maaşınla çeyiz hazırlamana razı değilim demektedir. Size göre, benim elde ettiğim para hakkında kocamın şerî olarak razı olma ve olmama hakkı var mıdır? Hakeza çeyiz hazırlamak, hediye satın almak veya başka şeyler gibi şeriata aykırı olmayan durumlarda da onun görüşünün aksine davranabilir miyim?
Kısa Cevap

Hz. Ayetullah Uzma Hamaney’in Bürosu (ömrü uzun olsun):

Maaşınızın tasarruf hakkı kendi elinizdedir ve eşinizin rızası şart değildir.

Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin Bürosu (ömrü uzun olsun):

Maaş size aittir ve her türlü tasarruf sizin için caizdir.

Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin Bürosu (ömrü uzun olsun):

Herkesin kendi malında tasarruf etme hakkı vardır. Sorudaki varsayımda kocanın böyle bir hakkı yoktur ve dikkat ediniz ki erkek ve kadının her biri kendi malının sahibidir ve izni olmaksızın başkasının onun malında bir tasarruf yapma hakkı yoktur.

Hz. Ayetullah Uzma Safi Gülpaygani’nin Bürosu (ömrü uzun olsun):

Kocanın şerî olarak eşinin şahsi maaş ve gelirini harcama şekline müdahale etme hakkı yoktur ve çeyiz alımında anne ve babaya yardım etmenin bir sakıncası bulunmamaktadır. Her iki değerli şahsa da iyi anlayış, karşılıklı samimiyet ve tahammül ile hayatınızı tatlı ve huzurlu yapmayı ve Kur’an-ı Kerim’in buyurduğu gibi her birinizin diğerinin elbisesi olmasını ve her iki tarafın hayır ve maslahatı esasınca ve da Allah’ın rızasına yakın olacak şekilde davranmasını tavsiye ediyorum. Yüce Allah gerçek sevgi, muhabbet ve huzuru aranızda yaratması dileğiyle.

Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin (ömrü uzun olsun) yanıtı şudur:

Kadın kendi mallarının sahibidir ve kendi mallarında tasarrufta bulunmada eşinin ve başkalarının rızasının bir rolü yoktur. Elbette ortak yaşamda iki tarafın birbirinin görüşüne saygı duyması ve mallarında tasarrufta bulunmayı ihtilaf etkenine dönüştürmemeye özen göstermesi daha iyidir.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bahaîlerin düşüncelerinin yanlış oluşu, necis olmalarının nedeni ve onların inançlarını saflıkla kabul edenlerin durumu hakkında açıklamada bulununuz.
  10713 Eski Kelam İlmi 2008/02/17
  Bab adıyla tanınan Alimuhammed, ilk olarak 1847 yıllarında çok farklı inanç ve kurallar ortaya çıkarmaya başlamıştır. Sonraları onun düşüncelerini kabul eden ve daha da genişleterek Bahaîliği kuran Mirza Hüseyinali Baha'dır. Bu şahıs kitaplarında; kendisinin ve Alimuhammed Bab'ın gelmesiyle İslam dinin geçerliliğini yitirdiğini, İslami hükümlerin yürürlükten kalktığını ve Hz. Muhammed'in risaletinin ...
 • Allah-u Teala insanı hangi amaç için yarattı?
  18378 Eski Kelam İlmi 2010/03/07
  a) Allah-u Teala’nın yaratıcılığı yaratmayı gerektiriyordu.b) Yaratılış düzeni hikmetli ve bir hedef üzerinedir.c) Kainatın ve diğer varlıkların yaratılmasının son hedefi insandı; çünkü her şey onun içindir ve en güzel yaratıcı ...
 • Neden felsefî ikinci makuller tür ve ayıraca sahip değildir? Mantıkî ikinci makuller de böyle midir?
  9178 İslam Felsefesi 2011/10/23
  Makul, felsefî bir terim olup zihne gelen şey anlamındadır ve hissedilenin yani hisle duyumsananın karşısında yer alır. Makul terimi bazen aklî suretler için, bazen dışarıda bir varlığı olmayan hususlar için ve bazen de hissedilmeyen ve soyut olan şeyler için kullanılır ki bu durumda makulden kasıt akıldır. Bizim konumuzda makulden ...
 • Taklit mercilerinin günümüzde başa kama vurma hakkında ki fetvaları nedir?
  11967 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/02/22
  Hz. İmam Hüseyin Seyyid-i Şüheda'ya matem tutmak Masum İmamlar (a.s)'ın ve din önderlerinin her zaman üzerinde önemle durdukları bir noktadır ve tarih boyunca bu merasimleri hep yapılmıştır.Başa kama vurmak, bazı şehir ve ülkelerde İmam Hüseyin (a.s) ve ashabı için tutulan matem ...
 • Acaba Allah yetmiş yaşındakileri seviyor ve seksen yaşındakileri, azap etmeyeceğini söylemiş midir?
  7174 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2015/05/27
  İmam Sadık’tan (a.s.), rivayi (rivayet içerikli) kaynaklarda müminlerin mükâfatı noktasında bir rivayet nakil edilmiş ki şöyle buyuruyor: kırk yaşından sonra imanlı kimseler her on senede Allah tarafından özel merhamet ve lütufla karşılaşıyorlar. Eğer bu rivayetin senedinde, azıcık tesamuh göstersek ve başka rivayetleri de bunun yanına koyup, dikkate alırsak ...
 • Rivayetlere göre gayrimüslimlere karşı davranışımız nasıl olmalıdır?
  11260 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/10/12
  İslam, insan fıtratına uygun sevgi dolu bir din olup bütün insanlığın hidayet ve saadeti için gelmiştir. Din seçmek isteğe bağlı olduğu için her zaman bütün islam toplumlarında az çok gayrimüslim bulunur. İster İslam toplumunda ve İslam devletinin himayesinde yaşayanlar olsun (ehl-i zimme), ister gayr-i İslami ...
 • Allah’ın bir olduğunun akli delili nedir?
  20676 Eski Kelam İlmi 2011/04/28
  İbrahimi dinlerin en önemli ilkesi olan tevhid, Allah Teala’yı bir bilmek, Onun bir olduğunu kabul etmektir. Tevhidin zıddı Allah’a şirk koşmaktır. Allah’ın her türlü şerik, eş ve benzerinin olmaması, her türlü harici akli ve vehmi terkipten uzak olması ve terkipsizliğinin ispatı Onun birliğinin ve tevhidinin ispatı dairesine girer.
 • Hangi halde kadına cenabet guslü farz olur?
  99023 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/09/22
  Cenabet iki yoldan hâsıl olur:1) Meni çıkmasa bile cinsel yakınlaşma ve ilişkiyle.2) Uykuda olsun veya uyanıkken, az olsun veya çok, şehvetle olsun veya şehvetsiz, iradeyle olsun veya iradesiz (girme olmasa dahi) meninin çıkmasıyla.
 • İmamlar nezdinde Zürare’nin yeri ve şahsiyeti neydi?
  6451 تاريخ بزرگان 2012/04/04
  Zürare imamların (a.s) sahabelerinden olup onların nezdinde büyük bir yer ve makama sahipti. Kendisi icma ashabından sayılmaktadır ve imamların sahabeleri nezdinde kendisinin güvenilirliği ve doğru sözlülüğü hakkında icma ve görüş birliği vardır. Her ne kadar kendisini yeren bir takım rivayetler nakledilmişse de rivayetlerin bir arada değerlendirilmesiyle son ...
 • Ahlakla tevekkülün arasında nasıl bir bağlantı vardır?
  8833 Teorik Ahlak 2011/03/03
  İnsanın nefsinde ‘meleke’ haline gelen sıfatlara ahlak denir. Meleke ise, insanın ruhunda nüfuz eden öyle bir sıfattır ki, o sıfata uygun amel ve davranışlar kendiliğinden yapılır. Ahlak, fazilet ve rezalet olmak üzere ikiye ayrılır. Tevekkül ise, ahlaki faziletlerden biri olup kulun Allah’a güvenmesi ve bütün işlerini ona havale ...

En Çok Okunanlar