Gelişmiş Arama
Ziyaret
26097
Güncellenme Tarihi: 2012/01/18
Soru Özeti
Ölen ve cenazesi geç defnedilen bir ferdin ruhu nasıl bir duruma girer?
Soru
Ölen ve cenazesi geç defnedilen bir ferdin ruhu nasıl bir duruma girer?
Kısa Cevap

Kur’an-ı Kerim’den istifade edildiği kadarıyla, Yüce Allah ölenlerin ruhunu özel bir âlemde korumaktadır ve geç defnedilme durumunda ruha bir zarar gemlememektedir; bununla birlikte rivayetlere göre, cenazenin çabuk defnedilmesi icap eder.

Ayrıntılı Cevap

1. Ölüm esnasında, ruhun beden ile irtibatı kopar ve Kur’an-ı Kerim’den istifade edildiği kadarıyla, Yüce Allah ölenlerin ruhunu özel bir âlemde korur.[1] Cenaze geç defnedildiği takdirde ruha bir zarar gelmesi veya beden gibi kokması söz konusu değildir.

2. Elbette cenaze hakkındaki müstehaplardan birisi, onun çabuk kefenlenmesi ve defnedilmesidir; nitekim hadislerde bu açıkça belirtilmiştir: Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “Ölüye saygı göstermek, onun işlerini çabucak yapıp kabre ulaştırmak ve işlerini sona erdirmektir.”[2] Aynı şekilde Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “Gece dünyadan göçmüş bir ölüsü olan ve kendisinin işlerini yapıp defnetmek için sabahı bekleyen veya ölüsü gündüz dünyadan göçen ve geceyi bekleyen ve de ölü için bir iş yapmayan sizden birini sakın görmeyeyim. Ölüleriniz için gün doğması veya güneşin batmasını beklemeyin, onlar hakkında acele edin ve Allah Azze ve Celle’nin sizi rahmetine nail kılması için onları çabucak kabirlerine ulaştırın. Halk da Peygambere cevap vererek şöyle dedi: Allah da seni rahmetine nail kılsın (ki ilahi rahmete nail olma yolunu bize öğrettin).”[3] [1] Daha fazla bilgi için “Uyku Ve İnsan Nefis Ve Ruhunun Ölümü”, Soru: 96 (Site: 2388), adresine müracaat ediniz.

[2] Şeyh Saduk, Men La Yehziruhu el-Fakih, c. 1, s. 140, Neşr-i Camia-i müderrisin, Kum, çap-ı dovvom, 1404 k.

[3] a.g.e.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hazreti İbrahim (a.s)’in yaşamının önemli bölümlerini Kur’an ve rivayetler esasınca açıklar mısınız?
  12257 تاريخ بزرگان 2012/02/14
  Hazreti İbrahim (a.s)’in yaşamı üç belirgin aşamada söz konusu edilebilir: 1. Nübüvvetten önceki dönem. 2. Nübüvvet ve putperest Babil kavmiyle mücadele dönemi. 3. Babil’den hicret edip Mısır, Filistin ve Mekke topraklarında faaliyet gösterdiği dönem.1. İbrahim (a.s)’in doğduğu yer ve çocukluğuİbrahim (a.s), “Babil” topraklarında dünyaya geldi. İbrahim (a.s)’in doğumundan ...
 • İmamiye Şia’sı ve Ehlisünnetin İbn. Teymiye hakkındaki görüşü nedir?
  6807 شیعه آماج تهمتها 2015/06/29
  İbn. Teymiye, Hicri-Kameri 661 yılında Şam yarım adasında yer alan (bugünkü Türkiye) Harran şehrinde dünyaya geldi ve 67 yıl süren bir yaşamın ardından Hicri-Kameri 728 yılına denk gelen yılda Şam Kalesi hapishanesinde öldü. İbn. Teymiye ilahi sıfatlar, peygamberlere ve velilere tevessül etmek hakkında özel inançlara sahiptir. Onun ...
 • Masum İmamlar da iktidar savaşına girişirler miydi? Onlar da verasete dayalı iktidar mı istiyorlardı?
  4747 Eski Kelam İlmi 2012/03/04
  Birincisi, İmamların siretine baktığınızda Onların iktidar için savaşım vermediklerini gördüğümüz gibi asla iktidar peşinde olmadıklarını da görmekteyiz. Bazı zamanlar haklarını savundularsa bunun nedeni görevlerini yerine getirmek içindi. İmam Ali’nin (a.s) ‘Beni bırakın ve başkalarının yanına gidin.’ sözü bu iddiaya en güzel delildir. İkincisi, başkalarından daha üstün ...
 • Daru'l-hasret, ve yevmu'l-hasret'nin farkı nedir? Bu iki kavramın sözcük manaları arasındaki fark bellidir, ben kıyametteki bu iki aşamadaki incelemenin farkı hakkında bilgi edinmek istiyorum.
  14485 Tefsir 2010/08/26
  Kur'an ve hadislerde daru'l-hasret tabiri geçmemiştir. Sadece yevmu'l-hasret ifadesi (elden çıkan şeylere üzülmek anlamında) Kur'an'da bir defa ve hadislerde defalarca geçmektedir. Kur'an ve hadislerde yevmu'l-hasret'ten maksat kıyamet günüdür. Çünkü kıyamette cennetlik olanlar olduklarından daha iyi olabileceklerini ve daha yüce derecelere ulaşabileceklerini düşünerek ve cehennemlikler de günah işlemeyip bu duruma duçar ...
 • Sürmeyle abdest veya gusül alınabilir mi?
  33655 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/02/14
  Abdest ve gusül alırken bedende, suyun deri ve uzuvlarına ulaşmasına engel olacak herhangi bir şeyin olmaması gerekir. Buna göre sürme, gözün içine çekilirse abdest ve guslün doğruluğuna zarar vermez. Ama gözün etrafına veya kaşlara çekilirse bakılmalıdır, abdest veya gusül uzuvlarına suyun ulaşmasına engel midir, değil midir?
 • Rivayetlere göre iman ile sevgi ilişkisini beyan ediniz?
  10588 Eski Kelam İlmi 2012/09/20
  Rivayetlerde sevgi ile din ilişkisini incelemek için ilkin din, iman, sevgi ve muhabbet meselesi arsında var olan zati ilişkiyi inceleyeceğiz. Sonra iki tür sevgiye; birisi ilahi muhabbet ikincisi şehvani sevgisine değineceğiz. Lütfen detaylı cevaba müracaat ediniz. ...
 • Ailenin duyarsılığından dolayı tutumadığım oruçları kaza etmek zorunda mıyım?
  4721 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/12/14
  Hz. Ayetullahi’l-uzma Sistaninin (allah yüce gölgesini dahada uaztsın) defteri:Eğer itminanla orucun vacip olmadığına inanarak oruç tutmamışsa (kefaret yoktur ve) kaza yeterlidir.Hz. Ayetullahi’l-uzma Mekarım-i Şirazinin (allah yüce gölgesini dahada uaztsın) defteri:Namaz ve oruçları tedrici bir şekilde kaza ediniz. Kefaretin ile ilgili (niteliği hakkında) tevzihu’l-mesailimizdeki 1301-1402 numaralı meselelerdeki ...
 • Kimler İmam-ı Zaman (a.c.f) ile irtibat halindedirler?
  11747 ملاقات با مهدی 2012/10/24
  İmam-ı Zaman (a.c.f) ile irtibat halinde olmanın teorik temelleri ve bunun değişik türleri kendi yerinde incelenmelidir. Bununla birlikte Şia ulemasının bazı muteber kitaplarında Mukaddes-i Erdebili, Seyit Bahru’l-Ulum, Seyit b. Tavus ve başka birçok büyük şahsiyetin görüşmeleri belirtilmiştir. Aynı şekilde birçok birey de İmam-ı Zaman (a.c.f) ile özel ...
 • neden namaz kılmalıyız?
  7787 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/12/18
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Okuyucusu kadın olan müzik, insana zindelik kazandırmak amacıyla da dinlense hükmü nedir?
  5095 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/28
  Yabancı müzik gına ve haram türden olursa onu dinlemek caiz değildir. Haram müzik, eğlence meclislerinde yani günah işlenen meclislerde dinlenen müziktir. Fakihlere göre bu tür müzikleri dinlemek ister kadın sesiyle olsun ister erkek sesiyle, ister canlı olsun ister kasetten, ister başka şekillerde mutlak olarak haramdır. Günlük işlerde insanı ...

En Çok Okunanlar