Gelişmiş Arama
Ziyaret
23043
Güncellenme Tarihi: 2009/11/14
Soru Özeti
Acaba bu alem sona erdikten sonra yani yaratılışlar olacak mı?
Soru
Kıyamet gününden sonra Allah u Teala yeni bir alemi yeni insanlarla yaratacak mı? Yaratılan insanlar bu yeni alemde yaşayacaklar ve yeniden dirilmeye sahip olacaklar mı?
Kısa Cevap

Allah u Teala mutlak feyyaz ve feyzi daimidir. Feyzinin devamlılığı daimi ve ardı ardına yaratmayı iktiza eder dolayısıyla vücut bulmayı (yaratılışı) hak eden her şeyi yaratır. Allahın feyyaz ve Cevat (gibi) sıfatları, yaratmak ve icat etmekle tahakkuk ve tecelli bulur. Dolayısıyla feyyaz oluşunun gereği yaratıcı olmaktır.

Allah u Teala hiçbir zaman feyzi men etmemiş ve etmeyecektir. Onun feyzi daimi olarak akmış ve cari olmuştur. Zira Allah u Teala’nın ne başlangıcı var ne sonu. O sürekli olmuş ve olacaktır. Netice itibarıyla onun feyzi de daimi olmuş ve olacaktır. Ancak Allahın feyzi her zaman bir nesli icat etmek olmuştur. Mevcut olan nesil ayetler ve rivayetlerin açıkladığına göre Adem’in zürriyetindendir ki Adem’in kendisi toprak ve sudan yaratılmıştır.

Tefsir-i Safide “Kaf” suresinin 15. Ayetin zeylinde imam Bakır’dan bir rivayet nakledilmiş. Dakik bir şekilde bu surunun cevabıdır. Ayet şöyle diyor: “İlk yaratmada âcizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler”.[1]

İmam Bakır’dan (a.s.) mevcut insanlardan sonra yeni insanların yaratılışı hakkında soru soruldu. İmam şöyle cevap verdi: “Allah u Teala Adem’den olan şu anki neslin ömrü ve bu alemin müddeti tamamlandırıp cennet ehlini cennete ve cehennem ehli cehenneme yerleştirdiği vakit yeni bir dünyayı anne ve babası olmayan yeni insanlarla yaratacaktır. Tevhit anlayışına sahip olup Allaha ibadet eden insanlar için şu anki yerin dışında bir yer ve yeni bir gök yaratacak ve onları oraya (ikisinin arasına) yerleştirecektir. Siz Allah, beşerin babası olan Ademin nesli olan sizler dışında başka bir nesli yaratmayacağını mı sanıyorsunuz? Allaha yemin ederim ki Allah binlerce alem ve binlerce Adem yaratmıştır… buna binaen bu hadisin başında gelen göre bu alemin sonunda yaratılış sona ermiyor. Doğrusu yeni insanların yeni yeryüzü ve yeni gökyüzüyle yaratılacaktır.[2]

İlgili indeksler:

1- خلقت جسمانی حضرت آدم، سؤال شماره 506 (سایت: 547)

2- قرآن و خلقت انسان، سؤال شماره 731 (سایت: 911).

3- هدف خلقت، 1632 (سایت: tr1711).

4- آدم هشتمین نسل از انسان، 5901 (سایت: 6471).

 


[1] E fe ayina bil halkil evvel bel hum fi lebsim min halkin cedid (Kaf, 15).

[2] Şeyh Saduk, “Hisal”, Kum: Camiatu Mudderisin, 1403 kameri, c, 2, s. 652; FEYZİ KAŞANİ, Muhsin, “Tefsir-i es-Safi”, c. 5, s. 60. “(ennehu suile hazihil ayete fe kale tevilu zalik: innellahe Teala iza efna hazihil halke ve hazihil aleme ve sekene ehlel cenneti el-cennete ve ehlen-nar-i en-nare cededellahu alemen gayre hazalaleme ve cedede halken min gayri fehuletin ve la unasın. Yabudunehu ve yuvehidunehu ve haleke lehum erden gayre hazihil erde, tehmuluhum ve semae gayre Hazessemae tezilluhum. Lealleke tera innellahe haleke Hazal alemel vahide. Tera ennellahe lem yahluk beşeren gayrekum, bela vellahi lekad haleke elfe elfe alem ve elfe elfe ade,…)”.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Gayri Müslüman Olan bir kimse bize “esselamu Aleykum” şeklinde Selam verse bizim ona karşı cevabımız nasıl olmalıdır?
  8090 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/04/07
  Dini öğretilerde çok dikkate alınmış ve kendisine çok tekit edilmiş olan konulardan birisi Müminlerin birbirine selam vermeleridir. Bu düsturdan istisna edilen bazı konular ve yerler var olmaktadır. Onlardan bir tanesi gayri Müslüman olan kimselere selam vermektir. Fıkıh kitaplarında Müslüman olmayanlara selam vermek mekruhtur denilmektedir: Kâfirlerin vermiş olduğu ...
 • Ayetleri birbirini nefyeden ve düzelten Kur’an nasıl insana daima yol gösterebilir?
  9684 Kur’anî İlimler 2010/03/13
  Kur’an kendi tanıklığıyla evrensel bir kitaptır: ‘Bu ancak alemlere bir öğüttür.’Belli bir zaman, mekan ve millete ait değildir: ‘Korkutucudur insanları.’Allah’ın nazil ettiği ...
 • Ebu Leheb muvahhit değil miydi, küfrünün delili sadece peygambere (s.a.a) muhalefet ettiği midir?
  4373 تاريخ بزرگان 2015/05/04
  Rivayet ve tarihi nakiller esasınca ebu Leheb putperest idi ve onun peygambere (s.a.a.) muhalefet etmesinin nedeni de tevhide karşı olduğundan dolayı idi. ...
 • Kuranı kerimde ayetlerin ve konuların tekrarlanması kuran ayetlerinin insicamsızlığına delil değil midir?
  10789 Fasahat & Balaghat 2015/05/04
  Kuranda zikir edilen kıssalardan güdülen hedef, insanların rüştü ve tekâmülüdür. Hedef insanların can ve ruhlarında aydınlığı ve nurlandırmayı icat etmektir. Dik kafalı nefisleri kontrol ve zalimliğe, zulme ve inhirafa karşı koymaktır. Kurandaki konuların dağınıklığının delili kuranın, asaleti muhtevaya ve ibret verici konulara vermesi, insanı ve toplumu yapılandırmaya ...
 • Dini mektep ve nizamlarla dini olmayanların arasında ne gibi ayrıcalıklar vardır?
  6181 Teorik Ahlak 2012/05/12
  İlk önce şunu hatırlatmamız gerekmektedir ki; İslam dini ve tahrif olmamış diğer semavi dinler arasındaki asli benzerlik, yeryüzünde tevhidin istikrarı ve Allah’a ibadet etme ve insanların kulluktan uzaklaştırma ve Allah’tan başkasına ibadet etmektir; Nitekim Kur’an’-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Andolsun biz, her ümmete, “Allah’a kulluk edin, tâğûttan kaçının” ...
 • Kaynana ve baldız ile tokalaşmanın hükmü nedir?
  9977 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/03/01
  Namahrem bir kadının eline dokunmak ve onunla tokalaşmak haramdır. İnsanın baldızı kendisine namahrem olduğundan onunla tokalaşmak caiz değildir. Ama kaynana ile tokalaşmak cinsel zevk kasti bulunmuyorsa sakıncasızdır.[1]  
 • Tanrı nedir ve varlığını ispatlayan deliller var mıdır?
  3630 وجود 2020/01/14
  İslam dininde Tanrı Allah olarak ifade edilir. Allah Teala mutlak vücut ve mutlak kemaldir. Buna binaen  her türlü kusur ve noksanlıktan münezzehtir. Mümkün olan her şeye kadir eşsiz bir varlıktır. Bütün mahlukata her an ve her halde agahtır. Her şeyi duyan, gören, irade ve ihtiyar sahibidir. Her ...
 • Eğer fakir bir kimse başkasının sigorta kartını kollanırsa hükmü nedir?
  5003 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/18
  Aşağıdaki cevaplar taklidi mercilerin defterlerinde sorularak alınmıştır: Ayetullahe'l-uzma HAMENEY'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Sigorta kartından yararlanmak sadece gösterilen hizmetler karşılığında kurum tarafından sosyal hayatı sigortalanmış kişiler için caizdir. Hayatı sigortalanmış kişilerden başkası bu katran yararlanması zaminliğe neden olur.
 • İmamlar neden namaz kılarken kendilerinden geçmekte ve çok ağlamaktaydılar?
  15551 Ahlak 2012/06/14
  Ağlamak diğer şeyler gibi insana verilmiş ilahi büyük nimetlerden biridir. İmam (a.s) şöyle buyuruyor: Gözlerin ağlaması ve kalplerin korkması ilahi rahmettendir.[1] Nitekim dini öğretilerimizden elde edildiği kadarıyla ağlamak birçok eser ve bereketi ardından getirir. İmamlar da en iyi hallerinde namazda veya Rableri ile gece ...
 • Fakirlere infak etmenin felsefesi nedir?
  6999 انفاق و قرض الحسنه 2012/06/11
  Bazen falankes fakirdir ve mutlaka bir şey yaptığı için Allah onun fakir kalmasını istiyor; biz zenginiz ve mutlaka işlediğimiz bir amelden dolayı Allah’ın lütfü kapsamına girmişiz, o halde ne onların fakirlikleri ve ne de bizim zenginliğimiz hikmetsiz değildir!! Denilir. Hâlbuki infak emrinin çeşitli hikmet ve felsefeleri vardır. ...

En Çok Okunanlar