Gelişmiş Arama
Ziyaret
5394
Güncellenme Tarihi: 2009/09/07
Soru Özeti
Ahde amel etmemenin kefareti nedir?
Soru
Eğer Allah’la ‘falan işi yapmacağım’ diye ahdersek ama yaparsak bunun hükmü nedir?
Kısa Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

Bir insan kendiliğinde meşru olan bir işi yapmak veya yapmamak üzere Allah’la ahitleşirse ve ona amel etmezse (ister bir şeyi yapmaya ahdetsin, ister yapmamaya) kefaret vermesi gerekir; yani altmış fakiri doyurmalı veya iki ay oruç tutmalı[1] veya bir köle azat etmelidir.[2] Ahdin geçerli olması için bir takım şartlar gereklidir bu şartlar taklit mercilerinin Tevzih-ul Mesail adlı eserlerinde açıklanmıştır.[3][1] -Bu altmış günün otuz bir günü peş peşe olmalı, geriye kalan yirmi dokuz günü aralıklarla olabilir.

[2] - Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.2, s.622, Mesele: 2669

[3]- Örneğin şer’i bir şey için ahdetmeli, baba engel olmamalı ve akit de okumalıdır. Akit şöyle okunur: ‘Falan hayır işi yapmaya Allah’la ahdediyorum. Veya “Falan uygun olmayan işi terk etmek hakkında Allah’la ahdediyorum.” Ama eğer akit okumazsa veya ahdettiği iş yapmak veya terk etmek şer’an makbul bir şey olmazsa ahd gerçekleşmez: Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.2, s.622, Mesele: 2667 ve 2668

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Meni sıvısı kemiğin imik sıvısının üretimi ve bedenin diğer işleri için faydalıdır. Böyleyken evlenirsem bu sıvı heder olmaz mı ve bunu korumam gerekmez mi?
  21086 Pratik Ahlak
  Yanıtın açıklığa kavuşması için ilkönce mastürbasyon günahının bazı manevî ve cismanî zararlarını hatırlatıyoruz:1- Manevî Zararlar1-1- Mastürbasyon günahı insanın Allah’tan uzaklaşmasına neden olur; öyle ki diriliş gününde Yüce Allah bu günahı işleyenlere ne bakacak ve ne de ...
 • Masum imamlar evla olanı terk etmiş midir?
  5148 Eski Kelam İlmi
  Masumların dua ve bağışlanma talepleri günahlardan kaynaklanmaz; zira Şiilerin inancına göre onlar günahlardan korunmuşlardır. Bu dualar birçok yerde salt öğretici ve tebliğ boyutlu olamaz, bilakis gerçeklik yönleri daha güçlüdür. Yukarıdaki iki konudan elde edilen netice, onların bağışlanma taleplerinin bizim için günah olmayan, lakin o büyük şahsiyetler için ...
 • Kur’an ayetleri ve celale isimleri taşıyan kullanışsız kâğıtları ne yapmak gerekir?
  4566 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Şeriata göre Kur’an ayetleri ve kutsal isimlere abdestsiz ve taharetsiz dokunulmamalı ve saygısızlık yapılmamalıdır.[1] (Mesela necis edilmemeli ve yakılmamalıdırlar vb.) Ama Kur’an ayetleri ve celale isimleri taşıyan gazete ve kullanışsız kâğıtların kesinkes yok edilmesi veya onları yok etmek için illa ...
 • Resul-i Ekrem’e (s.a.a) ve İslamî kutsallara hakaret edilmesinin fıkhî hükmü ve buna karşı koymanın yolu nedir?
  10058 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Yüce İslam Peygamberine hakaret eden ve bu çirkin davranışıyla milyonlarca insanı üzen kimse idama müstahaktır. İslam düşmanları Müslümanlar arasında tefrika yaratmak, İslam’ın yayılmasının önünü almak ve yolları üzerinde din adındaki engeli kaldırmak gibi utanç verici hedeflerine ulaşmak için İslamî kutsallara hakaret etmeye ve sövmeye yönelmişlerdir. Vahdeti korumak, kendi İslamî ...
 • Kimsenin olmadığı bir yerde çıplak olmak veya çıplak uyumak günah mıdır?
  16223 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Dini metinlerden ve kaynaklardan elde edilen veri böyle bir davranışın özünde haram olmadığı ama mekruh olduğu yönündedir. Zira bu halet şeytanın vesvese etmesine bir anlamda alt yapı oluşturabilir. ...
 • Istakoz, deniz kabukları ve ahtapot yemek haram mıdır?
  50904 Hukuk ve Şer’I Hükümler
   Istakoz[1] ve deniz kabuklarını yemek haramdır. Dini kaynaklar uyarınca helal ve haram olan hayvanların birbirlerinden ayırt edilmesi için bir takım genel kurallar açıklanmıştır. Bu kurallar deniz ve kara hayvanları hakkında birbirinden farklıdır. Kuşların da kendilerine özgü hükümleri vardır…
 • Hasan Musenna kimdir ve Kerbela vakıasında bulunmuş mudur?
  3221 امام حسن مجتبی ع
  Hasan Musenna Hasan bin. Hasan olup İmam Hasan (a.s)’ın ikinci oğludur. Annesinin ismi ‘Hole’ olup Menzur Fezariye’nin kızıydı.[1] Hasan bin. Hasan Hasan Musenna olarak meşhur olmuştur. Saygın, takvalı ve faziletli bir şahsiyettir. Kendileri Emir’el-Müminin Ali (a.s) hayır kurumunun kurucusudur. Hasan Musenna Abdulmelik bin Mervan’nın ...
 • İlahi nimetler ve belalar hakkındaki ayet ve rivayetler nasıl birleştirilebilir?
  8068 Tefsir
  Her ne kadar bu iki grup nass birbiriyle çelişse de birazcık bir dikkatle onları birleştirmek mümkündür. Bu cümleden olmak üzere onların birleşme yönleri aşağıdaki hususlar olabilir:1. Ayette buyrulan bu sünnet bazı şartlara özgü ve diğer sünnet ise bir başka şartlara özgü ...
 • Nafile namaz nedir ve onu kılma şekli nasıldır?
  54797 Pratik Ahlak
  Nafile namazı, müstehap namaza denir ve nafilelerden kastedilen müstehap namazlardır; yani her Müslüman’a gündüz ve gece farz olan (on yedi rekât) namazlar dışındaki namazlardır. Rivayetlerde değişik müstehap namazlarına işaret edilmiş ve tavsiyede bulunulmuştur. Biz burada sadece kılınması daha çok tavsiye edilen gece ve gündüz nafilelerine işaret ediyoruz. Cuma günü ...
 • Mübarek Tekvir suresindeki yıldızların ‘kuvviret’ ve ‘inkederet’ olmalarının manası.
  6789 Tefsir
  Kuvviret, dürülmek, toplanmak, atılmak veya kararmak manalarına gelmektedir. Buradaki maksat Güneşin ışığının sönmesi, kararması ve onun hacminin küçülmesi demektir. Aynı şekilde ‘inkederet’ kelimesi ‘inkidar’ kökünden olup düşmek ve dağılmak demektir. Yine kararmak ve karanlık demek olan ‘küdüret’ten de gelmektedir. Dolayısıyla ayetin manası şöyle olur: Kıyamete yakın zamanda yıldızlar ...

En Çok Okunanlar