Gelişmiş Arama
Ziyaret
85310
Güncellenme Tarihi: 2010/01/14
Soru Özeti
Niçin altın takmak erkeğe haramdır?
Soru
Niçin altın takmak erkeğe haramdır?
Kısa Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız
Ayrıntılı Cevap

Bilimsel açıdan erkeklerin altın takmalarının, zararlı etkilerinin olduğu ispatlanmıştır. Bu Zaralardan bazıları sinir sistemlerinin etkilenmesi[1] ve akyuvarların haddinden fazla artmasıdır.[2] Bunların yanı sıra bizim bilmediğimiz yönlerden de bu metalin erkek için zararlı olması mümkündür. Daha önemlisi ise bunun insanın manevi yönden verdiği zarardır.

Bilim insan sağlığını temin etmektedir ama müslüman insanın asıl kaygısı manevi boyutlarını korumak olmalıdır ve beden ve bilime birer araç olarak bakmalıdır. Çünkü insan sadece topraktan gelen maddi bir varlık değildir ve insanın insanlık yönü Allah-u Teâlâ’nın, yüce ilahi halifelik makamına ulaşması için ona vermiş olduğu yeteneklerin filiiyet dökülmesiyle gerçekleşir. Ama bu yeteneklerin gerçekten açılım yolu nedir? Bu yolun engelleri nelerdir?

Allah-u Teâlâ, ilahi lütfü gereği, şer’i hükümler kalıbında yeteneklerin inkişafını sağlayan yolları ve bu yolların engellerini açıklamıştır. Bu kaideyi göz önünde bulundurmakla beraber şüphesiz ilahi hükümlerin önemli maslahatlara dayandığı anlaşılır. Ama hükümlerin felsefelerinin anlaşılmasında birkaç noktaya dikkat edilmelidir:

1-) İnsanlar ilahi hükümlerin hepsinin felsefesini bulabilir mi? Bu sorunun cevabı hiç şüphesiz olumsuzdur; çünkü:

—Dini kaynaklarda bütün hükümlerin felsefesi açıklanmamıştır.

—Felsefesi açıklanan hükümlerin de bütün felsefelerinin kâmil bir şekilde açıklandığı bilinmemektedir. Belki bir hükmün birçok felsefesi olabilir ama Kur’an ve hadisler onların sadece bazılarını açıklamış olabilir.

—Günümüz bilimi ise bütün hükümlerin bütün felsefesini değil sadece bazı hükümlerin bazı felsefelerini


bulmaya kadirdir.


Buna göre bütün hükümlerin felsefesini kâmil bir şekilde öğrenmeyi ummak, bilimin gücünü aşan bir beklentidir.

2-) Hükümlerin felsefesi, sadece bilinen bilim dallarının içersinde olan maddesel ve fiziksel hikmetlerle sınırlı değildir. Çünkü bazı hükümlerin, bilinen bilimlerin dairesi dışında daha yüce illet ve hikmetleri varıdır. Örneğin tıp ilminde oruç tutmanın faydaları hakkında çok uzun konuşmalar yapılmıştır ama Kur’an-ı Kerim bu hükümdeki asıl gayenin o tibbi sonuçları elde etmek değil oruçta asıl geynin takva sahibi olmak olduğunu açıklamaktadır. Kur’an-ı Kerim’in oruç tutmanın sağlıkla ilgili faydalarından bahsetmemesinin nedeni, Müslümanları alt düzeydeki hedeflere yöneltmemek tam tersine yüce ilahi değerlere yönlendirmek için olabilir.

3-) Altın takmanın erkeklere haram olmasının sebebi hakkında, söylenen noktalara ilave olarak erkeklerin pahalı takıların peşine düşmelerini önlemek ve böylece onu sağduyu ile görevlerine yönlendirmek de olabilir


[1] B.k.z. İslam dininde sağlık, Doktor Ahmet Sabur İrdubadi.

[2] B.k.z. Yıllık İslam Mesajları, yıl: 1357 (h. ş.)

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Peygamber Efendimizin (s.a.a) ve Masum İmamların (a.s) maddi bedenleri defnedikleri yerde midir?
  5730 Eski Kelam İlmi 2012/04/03
  Bazı rivayetlere göre Peygamber Efendimizin (s.a.a) ve Masum İmamların (a.s) maddi bedenleri defnedikleri yerde değildir. Onların mutahhar bedenleri bir süre sonra Allah’ın arşına götürülür. Bu konudaki bazı rivayetler Ayrıntılı Cevap bölümünde gelmiştir. ...
 • Kur’anda hz. Salih’in devesinin öldürme olayı nedir?
  20901 پیامبران و کتابهای آسمانی 2012/06/16
  Açıklama yöntemlerinden biri olan “icmal” ve “tafsil” yöntemi kuranı kerim ayetlerinde çok revaçta ve göze çarpmaktadır. Hz. Salih’in devesinin öldürme macerasıyla alakalı olan ayetlerden üçü bu olayı Samut kavminin iman getirmeyen kimselere nispetlendirmiştir. Bir ayette bu eylemi bu kavmin böbürlenmiş (müstekbir) grubunun işi olduğunu belirtiyor. Baka bir ...
 • İslam dini niçin var?
  12602 Eski Kelam İlmi 2011/07/14
  Din, akaid ve Peygamberlerin insanların hidayet ve saadeti için Allah’tan getirdikleri bir dizi ameli ve ahlaki hükümlerdir.Dini öğretilerde dinin gerekliliği insan fıtratıyla ilişkilendirilmiş, Kur’an-ı Kerim’de de insan fıtratı ilahi fıtrat olarak tanımlanmış ve bütün ilahi kanunların Allah’a inanma ve tapınma hissi üzerine kurulduğu ...
 • Neden Kâbe’de doğmak İmam Ali’ye (a.s) özgü kılınmıştır?
  9635 تاريخ بزرگان 2011/10/30
  Hakikat şudur ki keramet iki şeydedir. 1. Keramet, toplumda değer ve eseri korunacak şekilde olmalıdır. Bu yüzden keramet eğer çok vuku bulursa ve onu yapan şahıslar çok olursa, onun değeri azalır ve bu mesele normal bir husus telaki edilir.
 • Selam, Babam annemin vefatından sonra evlendi, ama evi yok ve kirada oturmaktadır. Şu anda mali sıkıntısı var ve benle hanımım da çalışıyoruz, acaba ona ne ölçüde yardım etmemiz gerekmektedir?
  5203 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Şia fıkhında bazı şahısların nafakasını[1] vermek insanın üzerine farzdır. Üç sebeple nafaka vacip olur: Evlilik[2], akrabalık ve mülkiyet.[3] Nafakası insanın üzerine farz olan kimselerden birisi ebeveynlerdir. İnsanın nafakasını vermekle yükümlü olduğu hanım ve çocuklarının yanı sıra ...
 • Lütfen Hz. Yusuf kıssasındaki önemli noktaları açıklar mısınız?
  39636 Masumların Siresi 2010/11/08
  Kur’an’daki en güzel kıssa olarak nitelendirilen Hz. Yusuf (a.s) kıssası ders, ibret ve şahsi, ahlakî, içtimai ve ailevî erdemleri içermektedir. Bu erdemlerden bazıları şunlardır: 1. İnsanları Allah’a doğru çağırma yolunda Peygamberlerin ifa ettikleri rolü ve çektikleri sıkıntıyı tanımak
 • Bütün amellerimizi nasıl halis niyetle yerine getirebiliriz?
  10132 Pratik Ahlak 2009/12/20
  İhlâs; yapılan her işte ve kullukta asıl hedefin, başkalarının değil de Allah-u Teâlâ’nın rızasını kazanmak için olmasıdır. Bunun için öncelikle ihlâsa mani olan şeyleri yani; riyakârlığı, dünyaya bağlılığı ve şeytanın vesveselerini ortadan kaldırmak gerekmektedir. Sonra imanı güçlendirme, Allah-u Teâlâ’yı tanıma, ihlâsın değeri ...
 • Secde etmeden önce bedenin hangi kısmı ilk önce yere konulmalıdır?
  5885 Secde 2012/04/15
  Namazın farzlarından olan secde, farz ve müstehap cüz ve şartlara sahiptir; bu cümleden olmak üzere secdenin müstehap amellerinden sayılan hususlar, erkeğin secde ederken ilk önce ellerini ve kadının ise ilk önce dizlerini yere koymasıdır.[1]
 • Ehlisünnet Kur’an’da velayeti nasıl tefsir etmektedir?
  6432 ولایت، برترین عبادت 2012/08/12
  Şia’nın inancına göre, müminlerin önderi Hz. Ali’nin (a.s) velayeti A’li İmran suresinin 55. ayetinde açıkça beyan edilmiştir. Belirtilen veli ve velayetten ne kastedildiği hususunda Şii ve Sünni âlimleri arasında ihtilaf vardır. Ehlisünnet bunu sevgi ve dostluk velayeti manasında yorumlamış, Şiiler ise yönetim ve imamet velayeti manasında değerlendirmiştir.
 • “Günlere düşmanlık yapmayın, onlar da size düşmanlık yapmasın”, cümlesinden maksat nedir?
  5584 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/15
  Bu ibarenin anlamı şudur: “Günlere düşman kesilmeyin zira onlara düşman kesilirseniz onlar da size düşman kesilir”. Bu ibare Peygamber efendimiz’den (s.a.a.) nakledilen bazı rivayetlerde zikredilmiştir. "Günler"den kasıt haftanın günleridir.Bu tabir, zamanın ehemmiyetini ve günleri, kötülük kaynağı algılayıp şikâyet konusu yapılmaması gerektiğini göstermektedir. Aksi ...

En Çok Okunanlar