Gelişmiş Arama
Ziyaret
7688
Güncellenme Tarihi: 2012/01/29
Soru Özeti
Namahrem bir kızla bir oğlanın ilişkisinin yasak olduğuna dair birkaç hadis yazar mısınız?
Soru
Namahrem bir kızla bir oğlanın ilişkisinin yasak olduğuna dair birkaç hadis yazar mısınız?
Kısa Cevap

İki namhrem arasındaki ilişki konusu çok geniş olup, bazılarının kesinlikle sakıncası yoktur. Soruda belirsizlikler olmasıyla birlikte yinede birkaç açından ona cevap verebiliriz.

Namhremler Arasındaki İlişkilere Ait Hadisler

1- Kafi’de kendi senediyle Saadu’l Eskaf’tan İmam Bakır’ın şöyle buyurduğunu rivayet eder: ‘Ensardan bir genç, Medine sokaklarında bir kadınla karşılaşır -o dönemde kadınlar peçelerini kulaklarının arkasına atarlardı- kadın yanından geçtikten sonra onu takip etmeye başladı. Dar bir sokağa dönerken duvardan çıkmış bir kemik veya bir cam parçası bu gencin yüzünü parçaladı. Kadın gözden kaybolunca kanının göğsüne ve elbisesine aktığını farketti. Kendi kendisine dedi ki: ‘Andolsun Allah’a Resulullah’ın (s.a.a) yanına gidip bu olayı anlatacağım.’ Genç Resulullah’ın yanına gitti. Resulullah onu görünce ‘Ne oldu?’ diye sordu. O da başından geçeni anlattı. Bunun üzerine Cebrail şu ayeti getirdi:[1] İnanan erkeklere söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, bu, sizin için daha temizdir. Şüphesiz Allah, yaptıklarından haberdardır.’[2]   

2- Resulullah buyuruyor: ‘Kıyamette şu üç gözün dışında bütün gözler ağlayacaktır: Allah korkusundan ağlayan göz, Allah’ın haram ettiği şeylere (namahreme haram şekilde) bakmayan göz ve Allah yolunda yatmayan göz.’[3]

3- İmam Rıza (a.s) buyuruyor: ‘Evli ve bekar kadınların saçlarına bakmak müminlere haramdır. Çünkü şehvetin tahrik olmasına ve fesada neden olur.’[4]

Soru:1044 (Site:1110): İslam ve Kızla Oğlan Arasındaki Doğru İlişkiler.

Soru:6669 (Site:6745): Kızla Oğlanın İlişkisi.  [1] -Tababatabai, Muhammed Hüseyin, el-Mizan (Farsça tercümesi), c.15, s.160, Defter-i İntişarat-ı İslami, Kum, HŞ.1374

[2] -Nur/30

[3] -Meşhedi, Muhammed, Kenzu’d Dakaik ve Bahru’l Garaib, c.9, s.278, Sazman-ı İntişarat-ı Vizaret-i İrşad, Tahran, HŞ.1368

[4] -Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c.101, s.34, Müessesetü’l-Vefa, Beyrut.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar