Gelişmiş Arama
Ziyaret
5375
Güncellenme Tarihi: 2012/04/15
Soru Özeti
Bazen bankada hesabımızda bir miktar para kalmaktadır ve banka otomatik olarak tabii olduğu kanuna göre bir miktar yüzdeliği hesabımıza eklemektedir. Bu para kar sayılır mı, sayılmaz mı?
Soru
Ben bir devlet memuruyum ve maaşımız aylık olarak özel bankalardan birine yatırılmaktadır. Bazen biz bankadan geç maaş almaktayız veya bir miktar paramız bankada hesabımızda kalmaktadır. Banka otomatik olarak tabii olduğu kanun esasınca bir yüzdeliği bizim hesabımıza eklemektedir. Bu para kar sayılır mı, sayılmaz mı?
Kısa Cevap

Büyük taklit mercilerinin çoğunun görüşü aşağıda açıklandığı gibidir:

Eğer banka parayı yatıran kişi tarafından şer’i bir muamele yapmak için vekil kılınmışsa, karın bir sakıncası olmaz. Lakin para kar şartıyla borç olarak verilmişse kar almak haramdır.[1]

Ayetullah Behçet:

Yatırılan paranın karını almak faiz ve haramdır. Lakin banka ile şer’i bir muamele yapılırsa, bunun bir mahsuru olmaz. Örneğin banka herhangi bir malı yatırılan paranın karı miktarınca müşteriye satar ve onun belirli bir müddete dek belirli bir parayı bankaya borç vermesi şartını koşar.[2]

Ayetullah Vahid:

Eğer bunda kar şartı bulunmazsa ve müşteri kendini borç sahibi bilmezse onu almak sakıncasızdır. Her ne kadar bankanın kar vereceğini bilse de durum değişmez.[3]

 


[1] Hamene-i, Ecvibetu’lİstiftaat, s. 1926 ve 1940: Nuri, Tovzihu’lMesail, Mesaili Mutehaddise; Tebrizi, İstiftaat, s. 2120; Mekarim, İstiftaat, c. 1, s. 1377 ve 1383; Fazıl, Camiu’lMesail, c. 1, s. 1094 ve 1095 ve c. 2, s. 1003; Safi, Camiu’l Ahkam, c. 2, s. 1990 ve 1991; Porsıman Cd.

[2] Behcet, Tovzihu’lMesail, m. 2283.

[3] Vahid, Tovzihu’lMesail, m. 2850.

 

 

Ayrıntılı Cevap

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Namazda âmin söylemenin yasaklanmasının felsefesi nedir?
  8505 وضو، اذان و نماز 2012/05/16
  Ehlibeyt rivayetleri esasınca namazda âmin sözünü söylemek caiz değildir ve bunu söylemek namazın geçersiz olmasına neden olur. Artı, caiz olmaması delile ihtiyaç duymaz; yani namaz ibadetsel bir fiil olduğundan ve insanın kendi tarafından namaza bir şey eklenemeyeceğinden, eğer şeriat tarafından bir şeyin caiz oluşu ispatlanmazsa, bunun kendi ...
 • Pazar ortamını oluşturanların işi (komisyonculuk) helal midir?
  8874 Emlak Ve Pazarlama 2012/03/14
  Hazreti ayatullah’el uzma Safi Gupayganinin (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Dolaysız bir şekilde simsarlık yapana yani müstakim bir şekilde alıcıyı (müşteriyi) tanıtan kimseye “cuale” ismi altında para vermenin her hangi bir işkalı yoktur. Ama eğer bu tür şirketler “guld kuvist” şirketler gibi heremsel şeklinde ...
 • Vacib’ul-vucudun bütün kemallere sahip olduğunun delili nedir?
  4152 صفات واجب 2018/11/14
  Vacib’ul-vucut zaten bütün kemallere sahip olmalıdır. Zira kemallerden bir kemale sahip olmaz ise bu eksikliğe ve noksanlığa sonuç olarak ta fakirliğe yol açar, buda vacib’ul-vucut için niyazdır. Açıktır ki kemali bir varlığın sahip olmadığı kemaller varsa bu kemalleri hasıl etmek için bir başkasına ihtiyaç duyar. Sizin faraziyeniz; ...
 • Ne yapalım ki Kabrin sıkıştırma şeklindeki azabını görmeyelim?
  9469 کهنسالی و مرگ 2012/08/16
  Kabirden maksat bireylerin içinde gömüldüğü zahiri kabir değildir. Zira meyyitin defnedileceği yerde hiçbir değişiklik meydana gelmiyor. Bunun yanı sıra bazı kimselerin bedenleri aradan gidecek bir şekilde ölürler veya hiçbir şekilde defin edilmiyorlar ki bedenleri ardan gitmiş olsun. Rivayetlerde kabrin sıkıştırma şeklindeki azabını aradan götüren farklı faktörler beyan ...
 • Türsel suretlerin varlık şekli nasıldır? Maddî midirler yoksa soyut mudurlar?
  6165 İslam Felsefesi 2011/10/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Ölümden sonra ruhun, dünyanın işleri ve olaylarından haberi olabilir mi?
  37813 Eski Kelam İlmi 2010/06/12
  Kur’an-ı Kerim’den ve Masum İmamların (a.s) rivayetlerinden, öldükten sonra ruhların dünyaya gelebildikleri, yakınlarının, eş ve dostlarının vs. durumlarından haberdar oldukları anlaşılmaktadır. Meleklerinde bu işteki rolü reddedilmediği gibi buna açıkca değinilmiştirde.Rivayetlerde bu konuda şöyle buyurulmaktadır:1- ‘Şüphe yok ...
 • Peygamber (s.a.a.) Mescit yapma esnasında Ammarın okuduğu şiirler nasıl idi?
  6871 تاريخ بزرگان 2010/11/22
  Meclisi "biharu'l-envar" adlı esirinde şöyle yazıyor: Peygamber (s.a.a.) kendi yaranlarıyla birlikte mescit yaparlarken, bu esnada sahabelerden birisi kendi şık elbisesini giymiş ve has bir poz vererek oradan geçiyordu. Bu sahneyi müşahede eden Ammar-i Yasir, aşağıdaki anlamlar içerikli bazı şiirler okudu: mescitleri yapan ve orada rükû ve secde eden kimseler ile ...
 • Niçin İmam Hasan (a.s.) ve İmam Hüseyin (a.s.) Mervan b. Hakem için İmam Ali’nin (a.s.) yanında aracı oldular?
  9336 تاريخ بزرگان 2008/08/12
  Niçin İmam Hasan (a.s.) ve İmam Hüseyin’nin (a.s.) Mervan için aracı oldukları konusunda şunu söylemek gerekmektedir: Mervan b. Hakem’in[1], Hz. Ali (a.s.) aleyhine düzenlenen Cemel Savaşı’da önemli rol oynayan kişilerden biri olmasına rağmen bu savaş, müslümanların arasında vuku bulan ilk savaş olduğundan, müslümanların, ...
 • Bir taraftan hiçbir ilahi din ve Şia mektebinin yolunu tanımayan kimseler söz konusu, diğer taraftan kurtuluş ve saadete erişmenin tek yolu Şia mektebinden geçer düşüncesi var olmakta. Acaba bu konu (anlayış) ilahi adaletle nasıl bağdaşabilir?
  7400 Eski Kelam İlmi 2011/07/19
  Allahın hiç kimseye zulüm etmeyeceği kesindir. Her hangi bir nedenden dolayı Allahın semavi öğretileriyle tanışamayan bir kimse için Şia mektebinin hakkaniyetini tekitle kabul etmemizin yanı sıra saadete erişme yolunun da kapalı olmadığına inanıyoruz. Böyleli insanlar fıtri, beşeri ve adaletin usullerine riayet ederek bazı şartlara mutabık bir ...
 • Cuma namazı nasıl kılınır?
  3955 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2018/11/11
  Cuma namazı edası vacip olan ve cemaatle yerine getirilen ibadetlerden biridir. Fazileti hakkında Kuran’ı kerimde bu isimle bir surenin var olması açıklayıcı olacaktır. Cuma namazının hamt ve sena ile başlayan iki hutbesi vardır. Cemaat imamı bu hutbelerde halkı ilahi takvaya davet etmelidir. Hutbelerden sonra sabah namazında ki ...

En Çok Okunanlar