Gelişmiş Arama
Ziyaret
8553
Güncellenme Tarihi: 2013/04/23
Soru Özeti
Hz. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) ve temiz imamların (a.s) önemli ve sahih hadis kaynakları özel olarak nelerdir?
Soru
Şia’nın kabul ettiği Hz. Peygamberin (s.a.a) ve Ehlibeyt (a.s) imamlarının önemli ve sahih hadis kitap ve kaynakları nelerdir?
Kısa Cevap
Şiaların inancına göre imamların (a.s) rivayetleri, Hz. Peygamberin (s.a.a) rivayetleri gibi delil teşkil eder ve onlara uyulması gerekir. Bu açıdan bu rivayetler arasında herhangi bir fark yoktur. Bu nedenle dört hadis kitabı (Usul-u Kâfi, Tehzib, Men la Yehzeruhu’l-Fakih ve İstibsar) Şia’nın asıl hadis kaynakları olarak Hz. Peygamberin (s.a.a) sözleri ile imamların (a.s) sözleri arasında bir ayrım yapmamış ve değişik konular formunda onlardan çeşitli rivayetler nakletmiştir. Eğer her bir masum hakkında özel bir takım kaynaklar tedvin edilmişse, bu Hz. Peygamberin (s.a.a) sözleri ile imamların (a.s) sözleri arasında bir farklılık gözetildiği anlamında değildir. Aşağıdaki hususları hatırlatmak gerekir:
1. “Tuhafu’l-Ukul am A’li’r-Resul”[1] gibi Hz. Peygamberin (s.a.a) ve her bir imamın (a.s) sözlerini özel olarak ayrı bir şekilde aktaran kaynaklar mevcuttur. Aynı şekilde “Nehcü’l-Belağa”[2] kitabı da İmam Ali’nin (a.s) sözlerini içerir.
2. Şia’nın hadis kitapları arasında sadece Hz. Peygamberin (a.s) sözlerini içeren “el-Mücazatu’n-Nebeviyye”[3]gibi kitaplar mevcuttur. 
3. Her rivayeti kabul etmede ilgili hadisin senet, delalet ve muhtevasının doğru olup olmadığını incelemek gerekir ve salt herhangi bir hadis kaynağında bulunması nedeniyle bir rivayet muteber sayılmaz.
 

[1] Ebu Muhammed Hasan b. Ali b. Hüseyin b. Şube Harrani Hicri dördüncü asırda Şia’nın büyük âlim ve fakihlerindendir. Bu kitap Allah Resulü (s.a.a) ve Ehlibeytinin (a.s) söz ve nasihatlerini içeren değerli bir külliyatı kapsar.
[2] Bu kitap, Müminlerin Önderi ve belagat üstadı İmam Ali’nin (a.s) değişik zamanlarda buyurduğu veya değişik bireylere yazdığı değerli söz, kelime ve mektupları içerir.  Bu değerli kitabı derleyen kişi, Seyit Razi olarak meşhur olan Ebu’l-Hasan Muhammed b. Hüseyin Musevi’dir.
[3] Seyit Razi’nin eseridir. Bu hadis eseri Hz. Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) sözlerinin edebi, beyan, hikmet, kinaye yönlerini ve benzeri hususları içermektedir.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

ارزش معلومات

Rastgele Sorular

 • Fatiha suresindeki nimet verilenler, gazaba uğramışlar ve sapmışlardan maksat kimlerdir ve ne gibi özellikleri vardır?
  31652 Tefsir 2012/03/11
  Kur’an-ı Kerim, Fatiha suresinde insanları üç kısıma ayırmaktadır. Başka surelerde de onların kimler olduğunu açıklayarak muhatap için manayı tam olarak pekiştirmiştir. Allah’ın kendilerine nimet verdiği kimseler olan birinci grup dört sınıftır: Peygamberler, Sıddıklar, Şehidler ve salihler. Bunlar Allah’ın nimet verdiği, Allah’ın seçtiği kimselerdir. Onların en büyük özelliği ...
 • Mümin karı ve koca ölümden sonra da birlikte yaşayacaklar mıdır?
  68644 Eski Kelam İlmi 2011/05/21
  İnsanın ahiretteki yaşam şeklinin tüm detayları, masum zatlar (a.s) dışında hiç kimse için malum değildir. Bununla birlikte erkek ve kadın arasındaki evlilik ilişki ve sözleşmesi dünya hayatıyla ilgilidir ve mümin kadınlar ahirette de dünyadaki eşleriyle yaşama mecburiyetinde değildir. Elbette isterlerse onlarla yaşayabilirler. Aynı şekilde bu dünyada kocası bulunmayan veya ...
 • Şirketin hisse parasıyla ev alınırsa ona humus gelir mi?
  5201 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/07/17
  Hisseler kazancın gelirinden alınmışsa ona humus gelir; ancak yıl içinde alınıp, satılsa ve onun satış parasıyla kişinin örfteki şanına uygun tarzda ihtiyaç duyduğu bir ev temin edilirse humus gelmez. ...
 • Kur’an’ın nazil olan son ayeti hangisidir ve vahyin çoğalmasının imkanı var mıydı?
  39636 Tefsir 2010/10/12
  Peygamberimize (s.a.a) nazil olan son ayetler hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bütün rivayetleri göz önüne aldığımızda diyebiliriz ki, Peygamber’e (s.a.a) Mekke’nin fethinde ya da o yıl içinde nazil olan son tam sure ‘Nasr’ suresidir. Başlangıç ayetleri yönünden nazil olan son sure, hicretin 9. ...
 • Acaba 12 İmam Şiası olmayanlar da cennete gidecekler mi? Kıyamette cahil-i kasırların (hakkı öğrenmeye gücü yetmeyen kişiler) durumu ne olacak?
  9383 Eski Kelam İlmi 2009/06/08
  Cennete gitmenin şartı, 'İman' ve 'Salih ameldir.'Şii olan birinin de cennete girebilmesi için yanlızca 'ben Şia'yım' demesi yeterli olmaz, Şialığın gereklerini yerine getirmeli veya kendisine şefaat edilebilmesi için gerekli liyakati kendinde oluşturmalıdır. Semavi dinlere mensup olanlar, bir sonraki şeriat gelmeden kendi dinlerinin düsturlarına göre amel ederlerse ...
 • Kur\'an’da estetikle ilgili ayetler var mı?
  33228 Tefsir 2012/07/10
  Güzel kelimesinin layık, iyi, cemil, çehresi güzel olan gibi manaları vardır. Istılahta ise bir görüntünün veya kemalin üzerine çekilmiş işlemeli ve şeffaf perde demektir. Genel olarak dört çeşit temel güzellik vardır. Maddi güzellik, manevi güzellik, makul güzellik ve Allah'ın mutlak cemali. Kur'an ...
 • Şirk nedir?
  18898 Eski Kelam İlmi 2009/10/10
  Şirk lügatte, pay vermek anlamındadır, Kur’ani kullanışta ise şirkten kasıt Allah-u Teala’ya ortak ve benzer koşmaktır. Şirk, tevhit ve “hanifliğin karşısında yer almaktadır. Hanif yani, istikamet ve itidale yönelmek. Muvahhit insanlar şirkten yüz çevirip tevhit esasına yöneldikleri için onlara hanif denir.
 • acaba, "kıyamet gününde her kes kendi ismiyle hem isim olan imamın arkasında duracaktır" şeklindeki rivayet doğru mudur?
  15497 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2011/03/01
  Rivayetler içerikli külliyatlarda yapılan incelemelerden sonra peygamberler ve immaların (a.s.) ismini taşıyan kimselerin kıyamet gününde özel bir konuma ve ayrıcalığa sahip olduklarını görülmektedir. Ancak bu durum ve sadece isim benzerliği bu şahısların kamil bir şekilde (Allahın azabından) korunacaklarına delalet ediyor anlamında değildir. ...
 • Alkol çeşitlerinden biri olan etanol pak mıdır ve onu içmek helal mıdır?
  27119 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/07/17
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Tembelliği gidermek için bir dua var mıdır?
  14523 Pratik Ahlak 2012/03/12
  Dinî öğretilerde reddedilen hususlardan birisi tembellik ve atalettir. İmamlar (a.s) bu yerilmiş hasletten Allah’a sığınmıştır. İmamlardan (a.s) bu konuda ulaşan duaların bazıları şunlardan ibarettir: 1. Sadaka’nın oğlu Mas’ada şöyle demektedir: İmam Sadık’tan (a.s) önemli isteklerde Allah’a kendisiyle yöneleceğim bir dua istedim. İmam (a.s) büyük babam ...

En Çok Okunanlar