Gelişmiş Arama
Ziyaret
4468
Güncellenme Tarihi: 2018/10/04
Soru Özeti
Acaba İslam dinine ve diğer semavi dinlere göre Davut (a.s) oğlu Süleyman (a.s)’ın padişahlığın yanı sıra Allah Teala tarafından gönderilmiş Peygamber miydi?
Soru
Oryantalistler Hz. Davut (a.s) ve Hz. Süleyman (a.s)’ı Nebi değil de padişah olarak tanımaktadırlar. Acaba padişahlığın yanı sıra Allah Teala tarafından gönderilmiş Peygamberlerde miydiler?
Kısa Cevap
 Kuran’ı Kerim’in açık beyanı üzere Hz. Davut (a.s) ve evladı Hz. Süleyman (a.s)  ezcümle ilahi peygamberlerdendir. Hz. Davut (a.s)’a nazil olan “Zebur” kutsal kitap Kuran’ı Kerim de üç defa geçmiştir.
Biz, Nûh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, (Peygamber olan) torunlarına, İsa'ya, Eyyüb'e, Yûnus'a, Hârûn'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davûd'a da Zebûr vermiştik.[1] 
Lakin Ahdi Atik’te Hz. Davut ve Hz. Süleyman (a.s) daha çok padişah olarak zikredilmektedir.
Sonra Yahuda prensleri Davut'a geldiler[2] ve onu Yahuda toprakları üzerinde hüküm sürmesi için oraya padişah seçtiler.[3]
Davut vefat ettiği zaman, onu urşelim (kudüs) kentine gömdüler ... Sonra Süleyman, babası yerine tahta oturdu ve krallığının temellerini sağlamlaştırdı.[4]
Elbette Ahdi Atik’in bazı pasajlarından Hz. Davut ve Hz. Süleyman’ın Allah teala ile irtibatta olduklarının ve onunla konuştuklarının çıkarımı yapılabilinir.[5]
Bu persfektifte Ahdi Atik’te de onların peygamberliğinin resmen tanındığı ifade edilebilinir.
 

[1] Nisa/163.
[2] Onu büyükleri bildiler.
[3] Semuel evvel, 2:4.
[4] Padişahan evvel, 10:2.
[5] Semuel evvel 1-2:2.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar