Gelişmiş Arama
Ziyaret
4479
Güncellenme Tarihi: 2011/10/30
Soru Özeti
Eğer cemaat imamı bazı konularda (ve uyarmadan sonra) doğru okumaya riayet etmeze, kendisine tabi olmak doğru mudur?
Soru
Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani,
Selamun Seleykum. Saygılar arz ederim. Aşağıdaki meselede ve bir idarî birimin cemaat imamıyla yaptığımız tartışmada kabul edilir bir neticeye ulaşmadığımızdan dolayı, kendinizin, diğer mercilerin ve aynı şekilde Hz. İmam Humeyni’nin fıkhî ve uzmanlık görüşünü açıklar mısınız?
Olay: Bir idarî birimin cemaat imamı namazda “bismillahirrahmanırrahim” i “nun” zammesiyle okumaktaydı. Namazdan sonra kendisinden bunun nedeni soruldu ve o cevap olarak tecvide riayet ettiği için bunu yaptığını söyledi ve bunda ısrar etti. Yanı sıra konutta da “ve fi’l ahireti el-hasane” tabirini okumaktadır.
Soru:
1. Yukarıdaki okumanın hükmü nedir?
2. Böyle bir fert cemaat imamlığı şartlarını taşımakta mıdır?
3. Okumasının böyle olduğunu bildiğimiz bir şahsa tabi olmak doğru mudur, değil midir? Eğer tabi olan kimse bilmezse ve namaz esnasındayken anlarsa, namazı tekil mi kılmalıdır yoksa bırakmalı mıdır? Belirtilen şahsın ruhani elbiseli bir genç olup çevre şehirlerin birinde bulunan bir havzada ders okumuş olduğunu hatırlatmak gerekir.
Şimdiden zati âlilerinin sevgileri için tekdirde bulunur ve teşekkür ederim.
Teşekkürler.
Kısa Cevap

Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin (ömrü uzun olsun) belirtilen husustaki görüşü şudur:

1. Okumada iraplara riayet etmek, ihtiyat gereği, farzdır.

2. Hamd ve sure dışında cemaat imamının okumasının doğru olması şart değildir. Ama Hamd ve surede kendisinin okuması doğru değilse, kendisine tabi olmak caiz değildir ve “bismillah” Hamd ve surenin bir cüzü olduğu için, belirtilen durumda tabi olmak, ihtiyat gereği, caiz değildir.

3. Belirtilen durumda kendisine tabi olmak ihtiyat gereği caiz değildir. Eğer bir kimse bilmeden kendisine tabi olursa, namazı doğrudur ve eğer namaz esnasında imamının okuma sorununu anlarsa, namazını ferdi olarak sürdürmeli ve yanlış okumayı yenilemelidir.

4. Eğer tabi olan okuma hususunda vesveseye sahipse, imamın okumasının yanlış olma ihtimaline itina etmemelidir.

Daha fazla bilgi edinmek ve mercilerin görüşünü almak için aşağıdaki adreslere müracaat ediniz:

1. İndeks: Cemaat İmamının Okumasının Doğru Olmaması Durumunda Tabi Olanın Vazifesi, Soru: 15221 (Site: 14986).

2. İndeks: Okuması Doğru Olmayan Cemaat İmamına Tabi Olmak, Soru: 12668 (Site: 12419).

3. İndeks: Cemaat İmamı Yanlış Yaparken Tabi Olanın Vazifesi, Soru: 5519 (Site: 5737).

Sayt-ı İstiftaat (kod: 8).

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Eşinin veya başkalarının verdiği hediyelerle kadına hac farz olur mu?
  4892 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/12
  Bu malların size hediye edilip sizin kabul etmenizden sonra sizin malınız olduğuna göre bunlar da sizin diğer mallarınız gibi sayılır. Sizin bu mallarla mustati (hacca gitmeye gücünüzün) olduğu farz edilmiştir. Bu yüzden sizi mustati kılacak diğer şartlar da var ise hac size farz olur. ...
 • Bazen bankada hesabımızda bir miktar para kalmaktadır ve banka otomatik olarak tabii olduğu kanuna göre bir miktar yüzdeliği hesabımıza eklemektedir. Bu para kar sayılır mı, sayılmaz mı?
  5195 Banka Karı 2012/08/12
  Büyük taklit mercilerinin çoğunun görüşü aşağıda açıklandığı gibidir: Eğer banka parayı yatıran kişi tarafından şer’i bir muamele yapmak için vekil kılınmışsa, karın bir sakıncası olmaz. Lakin para kar şartıyla borç olarak verilmişse kar almak haramdır.[1] Ayetullah Behçet: Yatırılan paranın karını almak faiz ve haramdır. Lakin ...
 • Şer’i açıdan hayız günleri dışında insanın eşiyle cinsel ilişki kurmasını yasaklayan bir durum var mıdır?
  47224 İlişkinin Zaman Ve Mekânı 2012/12/16
  Hayız ve nifas günleri, ihram ve oruç durumu veya diğer ikincil durumlar dışında insanın eşiyle cinsel ilişki kurması haram değildir. Muharrem ve Sefer ayları ve de şehadet ve matem günlerinde cinsel ilişki kurmak şer’i açıdan haram değildir. Evet, bu dinsel önderlere yönelik bir tür saygı sayılır. Nitekim ...
 • ‘Kadınların akılları güzelliklerindedir, erkeklerin güzellikleri ise akıllarındadır’ hadisinin senedi muteber midir? Ve ‘Kadınların akılları güzelliklerindedir’ sözünden maksat nedir?
  10883 زن 2012/06/16
  Hadis her ne kadar güvenilir kaynaklarda gelmişse de sahih ve güvenilir hadislerden sayılmamaktadır. İslamda Allah’a yakınlaşmak ve insaniyet konusunda kadınla erkek arasında fark yoktur. Akıl yönünden kadınla erkek arasında fark varsa da bu alet olan akıl konusundadır. Yani dünyayı idare eden ilimlerin öğrenildiği akıldır. Bu yüzden ‘A’lem ...
 • İslam dini zor ve çetin bir din midir?
  7984 دین اسلام 2015/06/29
  En kâmil ilahi din olan İslam’ın temeli kolaylık ve yumuşaklık üzerine kurulmuştur. Kolaylık ve yumuşaklık İslam’ın hüküm ve kanunlarında mevcuttur. İslam’ın temellerinin apaçık ve kavramlarının da basitliği her akıllı ve uygar insan için anlaşılır niteliktedir ve her temiz ve sağlıklı fıtrat onun basit, anlaşılır, mantıklı ve makul ...
 • İmam Hasan (a.s), neden İmam Hüseyin (a.s) gibi kıyam etmedi?
  7509 تاريخ بزرگان 2009/05/17
  Her tarihi olayı, vuku bulduğu dönemin siyasi durum ve şartlarını göz önüne alarak incelemek gerekir.İmam Hasan (a.s) İmam Ali (a.s)’ın şehit olmasına müteakip halife olduktan sonra, Muaviye’den taraf gelecek tehlike ve saldırıyı önlemek için bir ordu hazırlama girişiminde bulundu. Ancak toplumun içinde bulunduğu ...
 • İmam Hüseyin (a.s) mateminde çıplak bir şekilde sine vurmanın hükmü nedir?
  3181 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2018/11/17
  Taklit mercilerin İmam Hüseyin (a.s) matem merasimlerinde sine vurmak için çıplak olunması hakkında fetvalarında göze çarpan çoğunlukla namahremin gözü önünde olmaması ve fesat içermemesi halinde caiz olduğu yönündedir. Aynı şekilde hiçbir taklit merci hızlı şekilde sine vurulmasını haram bilmemektedirler. Bilakis bunun müstahak olduğunu ifade edip tekit etmişlerdir. ...
 • Anne (kadınlar) yoluyla da seyitli intikal eder mi?
  13595 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/06/20
  Hz. Zehra’nın (a.s) tüm evlatlarının Peygamberin (s.a.a) evlatları olduğu hususunda hiçbir şüphe yoktur. Ama Allah Resulü’nün (s.a.a) evladı olmak sıfatı ile seyit ve Haşimi olmak sıfatı arasında fark bulunduğuna dikkat etmek gerekir. Soyu Fatıma Zehra’ya (a.s) ulaşan herkes İslam Peygamberinin (s.a.a) neslindendir, ama seyitlerden değildir; zira seyit ve Haşimî ...
 • Rüya görmenin hedefi nedir? Niçin Allah-u Teâlâ rüyayı yarattı?
  22881 خواب 2012/09/09
  İlahi nişanelerden[i] ve gayb âlemine açılan kapılardan birisi olan rüya, insanın ruh ve cisimsel yaratılışında doğal bir özellik olarak kararlaştırılmıştır. [i] -“Geceleyin uyumanız ve gündüzün O’nun lütfundan istemeniz de O’nun (varlığının ve ...
 • Ahlâkla ahlâk ilminin farkı nedir?
  9717 Teorik Ahlak 2012/02/04
  Ahlâk kelimesi, Hulk kelimesinin çoğulu olup -ister iyi olsun ister kötü- huy, yapı, karakter ve alışkanlık demektir. Ahlâk ilminin alim ve filozofları, ahlâk için çeşitli tarifler yapmışlardır. Bütün bu tariflerden yola çıkarak ahlâkı şöyle tarif edebiliriz: ‘Ahlâk, insan nefsindeki keyfiyet olup, insanın ona ...

En Çok Okunanlar