Gelişmiş Arama
Ziyaret
6357
Güncellenme Tarihi: 2013/11/16
Soru Özeti
cennetlikler Gilmanlardan nasıl istifade ediyorlar?
Soru
Gilman sözcüğünün lügatteki ve tefsirdeki manası nedir? Gilman konusunda cinsel zevk alma (livat) şekline varit olan şüpheyi nasıl cevaplandırabiliriz?
Kısa Cevap
“Gulam” sözcüğünün lügatteki anlamı hizmetçi ve Gilman da “gulam”ın çoğuludur.[1] Kuranı kerim cennetlikler için şöyle buyuruyor: “Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar”.[2] Bu ayeti kerime cennetteki hizmetçileri tavsif etme makamında ve oradaki hizmetçilerin niteliklerini beyan ederek şöyle diyor: “Cennetlikler öyle bir makama sahiptirler ki onların işlerinin yapılması ve ihtiyaçlarının giderilmesi için ihtiyarlarına verilmiş olan kimseler sıradan kimseler değildir. Güzellik ve temizlik bakımından da sedefin içinde saklanmış mücevherler gibidirler”. Yukarıdaki ayetin zahiri şöyledir: cennetlik olan güzel gençler sadece cennettekilere hizmet etmek için yaratılmışlardır. Onlardan cinsel lezzet götürmek diye bir şeyden söz etmiyor ki Lut’un (a.s.) döneminde onun kavminin yaptığı o çirkin amel (homoseksüellik) onlar için söz konusu olsun.
Gerçi kuranın bazı ayetlerinde erkek ve kadınların cinsel lezzetleri yaşamak için niteliklerini beyan ettiği “Hurul Ayn”lerin (cennetlik güzele erkek ve kadınlar) var olduğunu anlatılmaktadır. Ama hatırlatılması gerekiyor ki cennette cinsel ilişkiden alınan lezzetlerden çok daha tatlı lezzetler var. Değerli ve temiz cennet ehli (ki cehaletin perdeleri gözlerinin üzerinden kanara itilmiş ve kâmil bir bilince ve basirete varmışlar) çok daha lezzetli, tatlı ve değerli lezzetleri bırakıp cinsel lezzetlerle kendini meşgul etmesi çok uzaktır.
Çok detaylı bir davetiyede ki ev sahibi değişik ve çok çeşitli yemek ve içilecek şeyler hazırlamış akıllı ve basiret sahibi misafirler kesinlikle daha güçlü ve daha değerli yemekleri bırakıp değeri az veya değersiz olan yemek türüne temayül etmez. Her ne kadar ev sahibi sofrada var olan her şeyi onlar için hazırlamış ama misafirler çok daha lezzetli olanını bırakıp lezzeti az veya lezzetten yoksun olana göz dikmez.
Daha fazla bilgi edinmek için bkz.
 1. Cennetlik Hurul ayn ve kadınlar; soru: 6772
 2. Cennette Fikhi Hükümlern Bulunmaması; soru 417
 3. Cennetlik Huru Ayn ve Evlilik; soru 418
 

[1] İbn. Manzur, “Lisan’ul Arap”, c. 12, s. 440.
[2] Tur 24.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Müslüman olmayan bir bayanla evlenmenin şartları nelerdir?
  6518 Aynı Dini Paylaşmak 2015/05/04
  Fakihlerin çoğu şöyle diyor: Müslüman olmayan bayanlarla hata eğer ehli kitap olsa, ahlaki meselelere rivayet etse ve şeriata muhalif işler yapmazsa bile, evlenmek caiz değildir. Böyleli bayanlarla evlenebilmek için ilkin İslam’ı kabul etmeleri lazım. Buna binaen eğer siz bu bayanı seviyorsanız ve onunla evlenmek istiyorsanız ilkin onu ...
 • İmamları (a.s) ziyaret etme felsefesi nedir?
  8072 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/05/21
  Saygı ve tazim etme eşliğinde herhangi bir şahıs veya şeye yönelik duyulan içsel bir temayül ve eğilime ziyaret denir. İnsanın hakikati ruhu olduğundan ve o da hiçbir zaman fani olmadığından, bir büyük şahsı öldükten sonra ziyaret eden bir insan gerçekte diri bir varlığı ziyaret etmiş, ona eğilim ve temayül ...
 • Bakire kızla geçici evlilik yapmanın hükmü nedir?
  11902 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/09/07
  Günümüzde ki taklit merciilerin çoğunluğu bakire kızın geçici veya daimi evliliğinde babanın izninin şart olduğunu söylüyorlar. Baba olmadığı zaman babanın babasından izin alması gereklidir. Eğer bakire olmazsa veya baba ve babanın babası olmazsa izine ...
 • Mecusiler Kimlerdir?
  21423 Eski Kelam İlmi 2011/10/22
  Arap dilinde Zerdüşt dinine mensup olanlar için kullanılan “Mecusi” kavramı, Yunancaya girdikten sonra “magus” şeklini alın kadim Farsçadaki “meguş” veya “megu” kavramından alıntılanmıştır. (İngilizcedeki magic kavramı bu kavramdan alıntılanmıştır). Bu kavram Arap diline girdikten sonra “Mecusi” şekline bürünmüştür. Mecusilerin dini olan Zerdüşt dini, kutsal kitaplar (Tevrat ve İncil) ile ...
 • Kur'an-i Kerim "Açık kitap nazil ettik. Bu ayetteki açık kelimesinden maksat nedir?
  8406 Tefsir 2011/07/23
  Açık (mübin) Kur'an'ın bir sıfatıdır. Kur'an'ı bu şekilde vasıflandırmakla onu halka daha fazla tanıtmayı hedef almaktadır. Onun diğer semavi olan ve olmayan kitaplara olan üstünlüğünü açıklıyor. Çünkü hiçbir kitabın emir ve programları Kur'an gibi açık değildir.Kur'an'da sürekli çeşitli ayetlerde bu Kur'an'ı nazil ettiğini açıklaması hidayet nimetini insanlara hatırlatmak içindir.
 • Neden Yahudiler Yahudi olarak adlandırılmaktadır?
  9193 Eski Kelam İlmi 2012/03/11
  Yahudilerin Yahudi olarak adlandırılmasının nedeni hakkında ihtilaf vardır. Bazıları Yahud’un hidayete ermiş olduğu manasına geldiğini ve bunun nedenin de Musa’nın (a.s) kavminin buzağı tapmaktan tövbe etmesi olduğunu belirtmiştir.[1] Bazıları da bu kavme Yahudi söylenmesinin nedeni hakkında şöyle demiştir: Hz. Yakub’un dördüncü oğlunun adı “Yahuza” ...
 • Ruhlar Âleminde Zamanın Olmayışı
  6060 Eski Kelam İlmi 2012/01/18
  Zaman, aklî bir mefhum olup maddi varlıkların ontolojik tarzından elde edilir. Nitekim sebat mefhumu da soyut varlıkların ontolojik tarzından elde edilir. Ruh, soyut varlıklardandır ve soyut varlıklar âleminde zaman mevcut değildir; çünkü zaman tabiat âleminin özelliklerindendir. Elbette ruhlar (soyutlar) âleminde maddi varlıklar için kullanılan “zaman” kelimesinin yerine, soyut varlıklar ...
 • Allah yolunda cihat meydanlarında canlarını veren şehitlerin kanları pak mıdır?
  6382 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/11
   Şehidin kanı Allah yolunda ve Allah için döküldüğünden şehidin Allah katında makamı yücedir. Onun kanın ilk damlası yer döküldüğünde bütün günahları kul borcu hariç bağışlanır.[1] Hatta bir şiar ve alamet olarak kıyamette bu kanı taşıyabilmesi için kanın beden ve elbisesinde ...
 • Acaba Müslüman olmayan bir kimseyi Müslümanların kabristanına defnedilebilinir mi?
  4852 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/18
  İslami hükümlere göre Müslüman olmayan bir kimseyi Müslümanların kabristanına ve Müslüman olan bir kimseyi Müslüman olmayanların kabristanına defnedilmesi işkâllı ve caiz değildir. Eğer yanlışlıkla böyle bir şey gerçekleşirse kabri açıp içinde defnedilmiş olan meyyiti çıkartıp başka bir yere götürülebilinir. Bu bağlamda şu meseleye dikkat ediniz. Müslüman olan bir ...
 • Acaba iki kızı ikide oğlu olan bir anne eşinin vefatından sonra mirastan kendi payına düşenden erkek evadını mahrum edebilir mi?
  2677 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2019/07/14
  Sorunuzda birkaç mevzu bahis olan nokta bulunmaktadır. Öncelikle siz miras paylaşımında Allah telala’nın belirlediği ölçünün dışına çıkılmasını istiyorsunuz. Anlaşıldığı kadarıyla bu şekilde siz erkek evlatlarınızın kızlarınızdan daha fazla pay almaktan mahrum etmek ve büyük erkerk evladınızıda sizin mirasınızdan mahrum bırakmak istiyorsunuz. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan ...

En Çok Okunanlar