Gelişmiş Arama
Ziyaret
9213
Güncellenme Tarihi: 2012/05/12
Soru Özeti
Acaba hazreti Zehra (s.a) beytülmal hazinesinden arîye unvanıyla bilezik falan almış mıydı?
Soru
İlkin şunu belirtmem gerekir ki daha önce verdiğiniz cevap beni kani etmedi. İkinci olarak Hz. Zehra (s.a) için saydığınız faziletlere dikkatle var olan bazı rivayetler ona tatbik etmiyor. Örneğin beytülmal hazinesinden arîye unvanıyla bilezik alması ve bu eylem için zikredilen getiriler ki bu getiriler kendisi için tahakkuk bulmuştu. Ve buna benzer diğer konular ki bu konular genel itibarıyla normal insanlardan sadır olan şeylerdir. Bütün bunlar zikredilen faziletlerle tezat teşkil ediyor. Lütfen uygun bir açıklama yapınız?
Kısa Cevap

Sorunuzun cevabını iki noktayı açıklayarak beyan etmeye çalışacağız:

 1. Allahın velileri için faziletleri açıklamak faziletler sahibi olanlar tarafından terk-i evla diyerek tezat teşkil etmiyor. Örneğin kuranı kerim Hz. Âdem Yunus gibi peygamberlerin peygamber oldukları halde evlayı terk ettiklerinden bahis etmiştir
 2. Ama beytülmal hazinesinden arîye unvanıyla alınan bilezik meselesine gelince asıl itibariyle her hangi bir şeyi arîye-i mazmune (tazmin edilmiş) unvanıyla alınmasının hiçbir sakıncası yoktur. Bunun yanı sıra bu işin kendisi hazret Zehra’nın kendisiyle irtibatlı değildir. Bilakis bu mesele hazreti Âlinin kızı ümmi külsümle (s.a.) irtibatlıdır. Dolayısıyla bu iş hazreti Zehra ile hiçbir irtibatı yoktur. 
Ayrıntılı Cevap

Sorduğunuz sorunun cevabını vermek için birkaç noktaya teveccüh etmek zaruri olduğu göze çarpmaktadır:

 1. Allahın velileri için faziletleri ispatlamak onların evlayı terk etmeleriyle tezat teşkil etmiyor. Örneğin kuranı kerim Hz. Âdem[1] Yunus[2] gibi peygamberlerin peygamber oldukları halde evlayı terk ettiklerinden bahis etmiştir.
 2. Ama beytülmal’dan arîye olarak almasının kendisi, ariye-i mezmune şeklinde olduğu için hiçbir sakıncası yoktur. Bu işin aslı da Hz. Zehra’nın kendisiyle irtibatlı değildir. Bilakis bu iş Hz. Ali’nin (a.s.) kızı ümmi Külsümle (s.a.) irtibatlıdır.[3]  Dolayısıyla bu açıdan hazreti Zehra’yla hiçbir ilgisi yoktur. 

Rivayetlerde şöyle nakledilmiştir: Emir’ül mümin’in güdümündeki beytülmalda çalışan Ali b. Rafi şöyle diyor: Hz. Alin’in kızı kurban bayramında benden (tazmin edilmiş) cinsi mücevher olan bir gerdanlığı üç günlüğüne ariye olarak aldı. Hz. Ali (a.s.) o gerdanlığı kızının boynunda gördü. Geldi bana şöyle buyurdu: “Müslümanların malında hıyanet mi ediyorsun”? Ben kendisine durumu anlatarak şöyle dedim: Ben onu kendi malımdan tazmin etmişim. O şöyle buyurdu: hemen bu gün onu geri al. Eğer bir daha böyle bir şey yaparsan kesinlikle seni cezalandıracağım. Sonra devam ederek şöyle dedi: eğer kızım bu gerdanlığı tezmin edilmemiş şeklinde emanet olarak almış olsaydı Haşim oğullarından ilk hırsızlık nedeniyle eli kesilen kimse olacaktır.[4]

Ama sizi kani etmemiş olan daha önceki konular bağlamında aşağıdaki adreslere müracaat ediniz:

İlmi Evliya-İ Huda Şomhre-İ 189 (Sayt: 953)”

Nakşi ilmi Masum (a.s.) der ez beyn burden sıtemger şomare-i 2119 (sayt: 2226)”

Menabi-i ilmi İmam (a.s.) 14276 (sayt: 14059)”

 


[1] Araf, 20 – 22.

[2] Enbiya, 87.

[3] Muğniye, Muhammed Cevad, “Fi Zilali Nhccü’l – Balaga” baskı, 3, Beyrut: darul ilm lilmelayin, 1358, c. 4, s. 189.

[4] Hekimi, Muhammed Rıza ve Muhammed ve Ali, “el-hayat”, tercüme, Ahmet Aram, Taharan: defteri neşri ferheng İslami, 1380, şemsi, c. 2, s. 411 – 412; şeyh Tusi, “Tehzibul  - Ahkam”, Tahran: darul kutubil – islamiye, 1365, h.ş., c. 10, s. 15; ibni şehri Aşub mazenderani, “menakibi Ali Ebi Talip (a.s.)”, Kum: müesesei intişarat-i allahme, 1379, h.k., c. 2, s. 108.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bazı ayetlerde insanlara şefaat edilmeyeceği buyurulmuştur. Bundan maksat berzah alemi midir?
  10186 برزخ 2013/02/14
  Şefaat Kur’an da üç gruba ayrılmıştır. Bu üç gruptaki ayetlerin hepsini birden ele aldığımızda Allah’ın dışında kimsenin kendi başına şefaat edemiyeceği, Allah’tan başkaları şefaat edeceklerse bu da Allah’ın izniyle olacağı anlaşılmaktadır. Ayet ve hadislerden, şefaatin yalnızca kıyamette olmayacağı, berzahta da şefaat edileceği çıkmaktadır. ...
 • Gusül ve abdest yerine nasıl teyemmüm alınacağını beyan edebilir misiniz?
  7854 Teyemmüm 2012/04/04
  Teyemmüm Alma Şekli Teyemmümde dört şey farzdır: 1. Niyet, 2. İki elin avucunu beraberce teyemmüm alınabilen bir şey üzerine vurmak. 3. Saçın çıktığı yerden kaşlara ve burnun üzerine kadar alnın tümüne ve iki tarafına her iki el avucunu sürmek. Farz ihtiyat gereği ellerin ...
 • Allah’ı görme hakkında Şia’nın görüşü nedir ve bu hususta Ehlisünnetin görüşünü inceler misiniz?
  10249 پروردگار. نامها و ویژگی ها 2012/08/21
  Ehlisünnetin birçok âlimi eğer bu dünyada Allah görülmezse onun kıyamette görüleceğine inanır! Onlardan bazıları bu hususta şöyle demiştir: Bu Ehlisünnet ve hadis âlimlerinin inancıdır. Bazıları da Hz. Musa (a.s) ve İsrail oğulları tarafından Allah’ı görme hadisesi hakkında şöyle demiştir: Bu olay Allah’ı görmenin imkânsızlığına delalet etmez, sadece ...
 • Melekler İmamların mı nurundan yaratıldılar ve görevleri İmam Hüseyin’e ağlamak mıdır?
  13920 Eski Kelam İlmi 2012/01/05
  1) Şii ve Sünni kaynaklardaki rivayetler, meleklerin nurdan yaratıldıkları hususunda her hangi bir şüpheye yer bırakmamaktalar. Kimi Şii rivayetlerde başta melekler olmak üzere bütün varlıkların Peygamberimizin (s.a.a), Masum İmamların (a.s) nurlarından veya çeşitli nurlardan yaratıldıklarına dair işaretler vardır. Yine Ehl-i Sünnetin kaynaklarında birinci halife vs. gibilerin peygamberin ...
 • Alkol veya jelâtin taşıyan çikolata ve ürünleri yemenin hükmü nedir?
  15929 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/23
  Belirtilen sorunun şerî cevabını elde etmek için büyük mercilerden (Allah onları korusun) fetva sorduk ve kendilerinin verdiği yanıtları aşağıda aktarıyoruz: Hz. Ayetullah Uzma Hamney’in (ömrü uzun olsun) Bürosu: Genel olarak aslında sarhoş edici sıvılar kısmından olduğu belli olmayan alkoller temiz hükmündedir. Bunlarla karışmış olan sıvılardan yararlanmak ...
 • İslâm dininin, demokrasi karşısındaki tutumunu açıklayınız?
  13137 Düzenler 2008/10/29
  Demokrasi, toplumu idare etme yöntemidir. Çoğunluğun görüşü, medenî ve ferdi özgürlüklere saygı gösterme vb. konular demokrasinin en belirgin özelliklerindendir.Çoğunlukla hakikat arasında gerekli bir bağ olamasa[i] da çoğunluk etkin ...
 • Doğum günü kutlaması haram mıdır?
  47239 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/11
  Doğum günü kutlaması İslamî geleneklerden değildir ve İslamî öğretilerde insanın kendi doğum gününü kutlaması tavsiye edilmemiştir. Biz bu yeni geleneği kınamak istemiyoruz. Elbette başkalarının geleneklerini körü körüne kabullenmeyi de benimsemiyoruz; zira geleneklerin ümmetin bilincinde derin kökleri olması gerektiğine inanıyoruz. Ama böyle bir geleneğin dayatılmasından sonra onun mükemmel ...
 • Acaba Rüşvet Yemek Haram mıdır?
  10349 بیشتر بدانیم 2012/07/21
  Rüşvet etimolojik olarak “r-ş-v” kökünden gelme ve Arapça bir kelimedir. Kelimede bulunan “r” harfı feth (e), dam (u) ve kesr (i) (yani reşeve, rüşeve ve rişeve) olmak üzere üç şekilde kullanılmıştır. Bu kelime müfrettir ve onun cemi “reşa” veya “rişa” şeklindedir. Farsçada mozd (el emeği)
 • Acaba “aşura gününde insan kedisi için dua yapmamalıdır” şeklindeki iddia doğru mudur?
  5446 عزاداری و زیارت 2012/09/15
  Dua kulun fakirane bir şekilde hak Teâlâ’yla irtibat kurup dünyevi ve uhrevi ihtiyacını gidermek için dilekte bulunmaktır. Her durumda kendine ve başkalarına dua yapmak beğenilmekte ve oldukça fazla fazileti ve sevabı vardır. Aşura gününde kedin için dua yapmanın hiçbir işkâlı yoktur. Bilakis aşura gününde yapılması ...
 • Hacda neden ihram giymeliyiz?
  14729 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2012/03/11
  Hac insanı düşündüren ve fıtratına yönlendiren birçok sır ve alametlerle doludur. Hacda her adımda amellerin zahir ve batınına dikkat edilmelidir; zira onun zahiri için riayet edilmesi gereken bir takım özel hükümler vardır ve batına bakmayla bu sır ve gizemli amellerin felsefe ve nedeni kavranabilir. İhram elbisesi giymek, ...

En Çok Okunanlar