Ətraflı axtarış
Baxanların
5180
İnternetə qoyma tarixi: 2012/03/11
Sualın xülasəsi
Axirət aləmində cismi dəyişikliklərdən əlavə ruhi vəziyyətdə (sadizmin cinsi meyli kimi) dəyişiləcəkmi?
Sual
Axirət aləmində olan dəyişiliklərin insanın cisminə aid olduğunu nəzərə alaraq demək olarmı ki, ruhi vəziyyətin dəyişikliyi də axirətdə vardırmı? Yəni hisslər və şəxslərin əlaqələri ki, tanıyırmış; çünki mən şəxsin ruhiyyəsinin dəyişilməsi mövzusunu heç bir yerə tapmadım. Sualın əsli belədir. Bu dünyada sadizmin cinsi meylinə düçar olan şəxs axirətdə dəyişərmi? Bunu nəzərə almaqla ki, bir ömür (uşaqlıqdan yaxud cavanlığının əvvəllərindən) bu fikir və əməl ilə yaşayıbdır. Belə ruhi əməli olan bir şəxs ümidli ola bilərmi yaxud Allahın hər şeyə qadir olduğunu nəzərə alaraq Allahdan istəyə ki, axirətdə sadizmin cinsi meylinə razılıq verə və hər bir şeyi hazır edə və heç bir insana da ziyan dəyməyə. O şəxsdə bu ümid və arzu ilə bu dünyada sadizmi özündə kontrol edə?
Qısa cavab

Quran ayələrindən alınan nəticə budur ki, ruhi dəyişikliklər behişt əhli üçün baş verəcək və onların ruhi xəstəliklərinin çoxu müalicə olunacaq. Həmçinin insanın axirətdə mənəvi inkişafını nəzərə alaraq bu dünyada onun arxasınca olduğu, rəzilliyə səbəb olan istəklərdən çoxu orda olmayacaq və nəfsani istəklərindən daha uca ləzzətlərə yetişəcək.

Ətreaflı cavab

Ruhi dəyişiklik barədə gərək deyək ki, bəli, Quran ayələrindən belə nəticəyə gəlinir ki, axirətdə şəxslər üçün cismi dəyişikliklərdən əlavə ruhi dəyişikliklər də baş verəcək. Əraf surəsində bu mətləbə işarə olunubdur. O surətdə, Allah- Taalanın behişt əhlinə bağışladığı və onların can və ruhunun aramlığına səbəb olan ən mühüm nemətlərdən birinə işarə olunub. Ayədə buyurulur: "Kinələr, həsədlər və düşmənçilikləri onloarın qəlbindən götürərik".[1]

Həqiqətdə, dünya yaşayışında insanların narahatçılığının ən böyüklərindən biri sayılan, geniş ictimai qrşıdurmaların baş verməsinə səbəb olan, ağır cani və mali xəsarətlərdən əlavə ruhi aramlığı tamamilə bir- birinə vuran həmin həsəd və düşmənçilikdir. Allah- aala bu ruhi vəziyyəti behiştdə behişt əhli üçün dəyişdirər, aradan aparar və behişt əhli belə sifətlərdən baş verən bədbəxtçiliklərdən tamamilə uzaq olar. Nəticədə, behişt əhli həm batindən, həm də zahirdən paklanmış olar, həm cismani, həm də ruhani cəhətdən gözəlləşər.

Sualın iinci hissəsi barədə mövzunun aydın olması üçün əvvəlcə sadizm xəstəliyini müxtəsər şəkildə tərif edirik, sonra onun haqqında araşdırma apararıq.

sadizm[2] yəni başqalarına cismi, ruhi və cinsi əziyyət verməyə əlaqəli olmaq. Belə ki, əziyyət etmək, əziyyət edən şəxsin aramlığına və ləzzətinə səbəb olar.

18- ci əsrin axırlarında Fransada "Marki Dosad" adlı bir yazıçı öz yazılarında belə şəxslərin xüsusiyyətini bəyan edib və sadizm adı onun adından götürülübdür.[3]

İşarə olunduğu kimi ruhi rəzillikllər o dünyada (axirətdə) aradan gedəcək və behiştdə heç kəs bu rəzilliklərə məşğul olmayacaq. Bu dünyanın əziyyətlərindən azadlıq tapacaqlar. Başqa bir tərəfdən düzdür ki, behiştdə behişt əhli hər nəyi iradə edələr hazır olar,[4] amma mənəvi inkişafın səbəbinə bu dünyada onun arxasınca olduğu (dalınca getdiyi) və rəzilliyə səbəb olan istəklərdən çoxu orda olmayacaq. Həmçinin behişt əhlinin gözəlliyindən də uca ləzzətlər orada onların intizarındadır.[5] Buna görə də onların olması ilə heç bir kəs rəzilliyə səbəb olan ləzzətlərə əl atmaz. Deyilənlərə əlavə olaraq bu ruhi xəstəliklər axirətdə behişt əhli üçün müalicə olunacaqdır.

Bəs bu dünyada cinsi qüvvələri kontrol etmək, onları Allah buyuran düzgün yola yönəltmək və Allah- Taaladan itaət etməyə canyandırmaqla Allahın axirətdə mönimlərə etdiyi vədlər bizim haqqımızda baş verər və behiştin mənəvi nemətlərindən faydalanarıq inşallah.

Daha çox agahlıq üçün aşağıdakı göstəriciləri mütaliə edin:

"İnsan və düşüncə behiştdə", sual 5442 (sayt: 5864)

"Behiştdə yatmaq", sual 5979 (sayt: 6486).

 


[1] - Əraf surəsi, ayə 43.

[2] - Sadism.

[3] - Tibyan saytı, səhifə: Sağlam "can və ruhun sağlamlığı" qəmginlik; ruhi xəstəliklər, müsahibə; doktor Müctəba cavanbəxti, Tarix: 24/9/1387, bazar günü.

[4] - Zuxruf surəsi, ayə 71.

[5] - Səcdə surəsi, ayə 17.

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • İmalar (ə) niyə öz hərəmlərini teror hücumlarından qoruya bilməyiblər?
  5994 Qədim kəlam 2011/10/04
  Allah- Taala İslamın əziz Peyğəmbəri (s) və pak imamlara (ə) təşrii vilayətdən (qanun qoymaq və şey işləri halal və haram etmək haqqı) əlavə, təkvini vilayət də vermişdir və onların aləmdə hər hansı bir işi görməyə güdrətləri çatır. Bu cür vilayət və qüdrət onların zahiri həyat vəziyyətlərinə məxsus deyil. ...
 • Əsir namazının ilk vaxtı nə zamandır?
  20096 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/03/06
  Əsir namazının ən fəzilətli vaxtı (ilk vaxtı) zöhr namazının xüsusi vaxtından sonra başlayır. ...
 • Görəsən nəfsin saflaşdırılmasında ustadın (müəllim) olması zəriridirmi?
  5489 Əməli əxlaq 2011/04/13
  Aydın məsələdir ki, belə bir çətin yolda əxlaq ustadının olması zəruridir. İlkin surətdə insanın əxlaq ustadı Allah- Taala özüdür. Çünki, insanı ilk gündən fitrətin (daxilən) vasitəsi ilə yaxşılıqlara doğru sövq etmişdir. Həmçinin bu yolda insanlara yardımçı olaraq Peyğəmbərlər də göndərmişdir. Əgər bu yolda bundan əlavə əməlləri saleh və mömin bir ...
 • Bir neçə mətləb Buxarinin həyatından açıqlayın.
  6515 تاريخ بزرگان 2011/05/05
  Əbu Əbdullah, Məhəmməd ibni İsmayıl ibni Muğəyrə ibni Bərdəziyyə, Cofi əl- Buxari, Əhli sünnətin tanınmış hədis alimlərindəndir. O hicrət ilinin 194- cü ilində Buxara şəhərinin kəndlərindən olan "Xərtəng" kəndində dünyaya gəlmiş və həmin uşaqlıq dövründə, atasını itirmişdir. Güclü yaddaşa malik olmuş və uşaqlıq dövründən hədisləri toplayıb saxlamağa səy etmişdir.
 • Psixoloji müharibəylə mübarizənin ən mühüm yolu nədir?
  8553 حکومت دینی در نظام بین الملل 2012/10/13
  Düşmənin qarşısını alıb susdurmağın yollarından biri də psixoloji müharibədir ki, onun təsiri və nəticəsi hərbi və fiziki müharibələrdən dəfələrlə yüksəkdir. Allahın Rəsulu (s) besətinin ilk günlərində, düşmənin psixoloji və güclü təbliğatı qarşısına qalmışdı. O Həzrət isə İslam və insan əxlaqı qanunları əsasında, psixoloji mübarizə taktikasına gözəl şəkildə ...
 • Qum camaatı nə qədər günah etsələrdə cəhənnəmə getməyəcəklər?
  5229 Qədim kəlam 2011/10/15
  1.           Qum şəhəri ilə rəvayətlərdə Qum əhlinin cəhənnəmə getməməsi bəyan olunmayıb. 2.           Qumun ali Muhəmmədlə ocaq olması Qum əhlinin başqa camaatla höccət və ...
 • Нәјә ҝөрә Шејтан оддан јараныб?
  6549 Qədim kəlam 2010/04/22
  Аллаһ-таала мүтләг һикмәт саһиби олуб бүтүн ишләри там шәкилдә һикмәт әсасындадыр. Беләликлә, бүтүн мөвҹудатлар сон дәрәҹә јүксәк илаһи һикмәт әсасында хәлг олунмушлар. Аллаһ-таала һәр бир варлыға ән лајигли вә ҝөзәл сурәти вермишдир.[1] Шејтанын атәшдән јаранмасынын ...
 • Нәјә ҝөрә дүнјанын заһиринә вә маддијјата мејл Ахирәтә вә мәнәвијјата мејлдән даһа ҝүҹлүдүр?
  7078 Nəzəri əxlaq 2010/04/22
  Тәбиәт аләминдә үзү ашағы һәрәкәт үзү јухары һәрәкәтдән асан олдуғу кими мәнәвијјат аләминдә дә мәнәви вә әхлаги һәрәкәт мадијјата тәрәф үзү ашағы һәрәкәтдән чәтиндир. Гуранда мәнәвијјата тәрәф һәрәкәт чох чәтин вә чалышмаглыгла јанашы танытдырылыр. Аллаһ-таала Иншигаг сурәсинин 6-ҹы ајәсиндә бујрур: ”Еј инсан! Сән ...
 • Yaşadığımız mənzildən başqa iki yerdə torpaq sahəmiz də vardır. Onları satandan sonra xümsünü verməliyikmi?
  4807 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/04/09
  Ayətullah əl-uzma Xameneinin (müddə zilluhul-ali) dəftərxanası: Əgər kəsb qazancından – qiyməti artdıqdan sonra və ticarət məqsədi ilə alınmış olsa və xüms ilindən sonra satılsa, satışdan sonra onun xümsü verilməlidir. Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin (müddə zilluhul-ali) dəftərxanası: Hal-hazırda (o yerin qiymətinin) xümsünü ...
 • Nəzərdən qorunmağın yolları hansılardır?
  7646 چشم زخم و طلسم 2012/10/03
  Quran nəzər və pis göz barəsində olan bir həqiqıti qəbul etmiş və muxtəlif numunələrdə ona işarə etmişdir. Quran tarixində də kecmiş tayfalarda xəbər verməsidə bu məsələni təyin edir. Bu gün alimlər inanırlar ki, bəzi insanlar məxsus ruhiyyəyə malikdirlər ki, nəyinki onu üz yerində hərəkət etdirir bəlkə lazer ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  160626 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  147143 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  115811 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  107163 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  89407 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  89213 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  52293 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  41871 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  41063 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  40704 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...