Gelişmiş Arama
Ziyaret
9937
Güncellenme Tarihi: 2010/10/07
Soru Özeti
Bazı günahların cezası, bazılarına göre daha mı fazladır?
Soru
Hadislerde ve dini kaynaklarda günahlar için ne gibi cezalar belirlenmiştir? Örneğin zinanın günahı, müzik dinlemekten 34 kat daha mı fazladır?
Kısa Cevap

Kur’an-ı Kerim’den ve Ehl-i Beyt’in (a.s) rivayetlerinden anlaşılan şudur: Günahların ahiret azabı ve dünyadaki cezalarına göre çeşitli mertebeleri vardır. Kur’an’da şirk, en büyük günah ve zulüm olarak nitelenmiştir. Aynı şekilde bazı günahlar için azap vaadinde bulunulmuştur ki bu, onların büyük olduğunu göstermektedir.

Günahların dünyadaki cezaları içinse kırbaçlamak, ölüm, nakit ödeme vb. gibi cezalar belirlenmiştir.
Ayrıntılı Cevap

Allah-u Teala, insanın saadet ve mutluluğu için kanunlar koymuştur. Bu kanunlara uyanlar dünya ve ahirette huzura erer, uymayanlar ise kendilerini gerçek saadetten mahrum ederler.

Günah; emir ve fermanı yerine getirmemek, itaatsizlik,demektir.[1] Günahlar, dünya ve ahiretteki cezaları yönünden birbirleriyle farklıdırlar.

Günahların Kur’an’da Bölümlenmesi
Kur’an-ı Kerim şirki en büyük günah olarak tanımlamaktadır: ‘Şüphe yok ki şirk, elbette pek büyük bir zulümdür’[2] Bir başka ayettede, günahlar şirk ve şirkten aşağı diye ayrıştırılmıştır: ‘Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar.’[3] Yine şöyle buyurmaktadır: ‘Israr etmemek şartıyla küçük günahlardan başka suçların büyüklerinden ve çirkin şeylerden sakınanlara gelince: Şüphe yok ki Rabbinin yarlıgaması pek geniştir.[4] Başka bir deyişle Allah, büyük günahları terkedin Allah’da sizin ‘lemem’inizi (bazen işlenen küçük günahlarınızı) bağışlasın, diye buyurmaktadır. Ancak bu bağışlama, küçük günahlarda ısrar ve tekrar edilmediği sürecedir.[5]

Günahların Rivayetlerde Bölümlenmesi:
Ehl-i Beyt’in (a.s) rivayetlerinde günahlar büyük ve küçük diye ikiye ayrılmıştır. İmam Sadık (a.s), Kur’an’dan faydalanarak büyük günahları şöyle sıralamıştır:[6] Allah’ın rahmetinden ümidi kesmek (Yusuf/78), Allah’ın azabından emin olmak (A’raf/99), anne, babaya karşı gelmek (Meryem/32), mümin insanı öldürmek (Nisa/93), iffetli kadının namusuna iftira atmak (Nur/23), yetim malı yemek (Nisa/10), cihaddan kaçmak (Enfal/16), faiz yemek (Bakara/277), zina (Furkan/68-69), ihanet (Al-i İmran/161), farz zekatı ödememek (Tevbe/35), sihir (Bakara/102), günah için yalan yere yemin etmek (Al-i İmran/77), ve ahdi bozmak (Bakara/27).[7]

Günahların dünyadaki cezalarının aşamaları vardır. Kasten adam öldürmek, muhsine zina vb. gibi bazı günahların cezası idamdır. Muhsine olmayan zina, içki içmek vb. gibi günahların cezası ise kırbaçlanmak, vs.dir.[8] Orucu yemek, ahd ve yemini bozmak gibi günahların ise oruç tutmak, fakirleri doyurmak gibi cezaları vardır.[9]

Zinayla müziğin rütbelerinin mukayesesine gelince, zinanın rütbesi müzikten daha üsttedir, ama Resul-ü Ekrem’in (s.a.a) şöyle buyurduğu rivayet edilir: ‘Ğına (ezgi-nağme) zinanın merdivenidir.’ İmam Sadık’ta (a.s) ‘Ğınanın olduğu ev fesat ve çirkinliklerden korunamaz’ diye buyurmuştur.[10]  Bu iki nurlu hadislerde müziğin, zinanın mukaddimesi olduğu belirtilmiştir. Ancak zinanın cezasının müzik dinlemekten (haram müzik) 34 kat fazla olduğuna dair herhangi bir delil bulamadık.

Son olarak şu noktayıda belirtelim ki, İslam’da günahların mertebeleri vardır, ama Allah-u Teala’nın makamı göz önüne alındığında günah küçükte olsa artık büyük sayılır. İmam Bakır (a.s) buyuruyor: ‘Günahın küçüklüğüne bakmayın; kimin karşısında günah işleme cüreti gösterdiğinize bakın.’[11]   


[1] -Allame Askeri, İsmet-i Enbiya ve Resulan, s.78

[2] -Lokman/13

[3] -Nisa/116

[4] -Necm/32

[5] -en-Nehikiyy, Ammar b. Mervan el-Kandi’den, o da Abdullah b. Sinan’dan İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet ederler: ‘Israrda küçük günah olmaz, istiğfarda da büyük günah olmaz.’

[6] -Vesail-uş Şia, c.15, s.319, Bab-ı Tayin-il Kebair Elleti Yucibu İctinabiha, H.2

[7] -Ekber Dehgan, Yeksed-u Pencah Mevzu’ Ez Kur’an-ı Kerim, s.210-212

[8] -Murtezevi, İslam Ceza Kanunu, 83. Madde, Şerh-i Kanun-u Mücazat-ı İslami Kitabı, s.51.

[9] -Tevzih-ul Mesail-i Meraci, Oruç, Ahd vs. hükümleri.

[10] -Porsişha ve Pasuhha, s.22; Ahkam-ı Musiki, s.32

[11] -Bihar-ul Envar, c.77, s.168; Ekber Dehgan, Yeksed-u Pencah Mevzu’ Ez Ahadis-i Ehl-i Beyt (a.s), s.247

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Size göre namazda ezan ve ikamet (kamet) getirmek farz mıdır? Acaba bir ezanla birden fazla namaz kılmak caiz mi?
  21391 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/06/06
  Geçmiş fakihlerimizden bazıları örneğin İbn-i Akil ve İbn-i Cuneyd ezan ve ikamet getirmeyi farz bilmişlerdir.[1] Ustad Hadevi Tahrani’nin görüşüne göre yevmiye namazlardan önce ikamet getirmek ihtiyaten farzdır. Ancak günümüzdeki taklid mercilerinin çoğunluğu ezan ve ikamet hükümleri bölümünde şöyle ...
 • Niçin Hz. Âdem’in (a.s) hatası yüzünden yer küresinde kalmaya mecbur olup sonuçta günaha bulaşıp cezalandırılmalıyız?
  13448 Eski Kelam İlmi 2010/06/02
  Hz. Âdem başta olmak üzere bütün Enbiyalar (a.s) her çeşit günah ve hatalardan masum ve beridirler. Hz. Âdemin yaptığı şey ise irşad-i bir emre muhalefetti. Dolaysıyla yapılan bu muhalefete günah denilmez. Aslında insanın ve Hz. Âdemin yeryüzüne gelişi ilahi bir takdir olup ...
 • Hz. İmam Hüseyin’nin (a.s) suresi hangi suredir?
  10322 Tefsir 2010/07/28
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Kur’an’daki mukataa harflerinin manası nedir?
  12219 Kur’anî İlimler 2010/09/07
  Mukataa harfleri bazı surelerin başında gelen ve bağımsız bir manası olmayan harflerdir. Bu harflerin tefsirinde değişik görüşler ortaya atılmıştır. En doğru görüş, bu harflerin şifre olduğu ve de peygamber ve evliyaların onları bildiğidir. “Sıratu Aliyyin hakkun nemsikuhu” cümlesi ise bazı araştırmacıların sözü olup ...
 • İslam dini niçin var?
  12593 Eski Kelam İlmi 2011/07/14
  Din, akaid ve Peygamberlerin insanların hidayet ve saadeti için Allah’tan getirdikleri bir dizi ameli ve ahlaki hükümlerdir.Dini öğretilerde dinin gerekliliği insan fıtratıyla ilişkilendirilmiş, Kur’an-ı Kerim’de de insan fıtratı ilahi fıtrat olarak tanımlanmış ve bütün ilahi kanunların Allah’a inanma ve tapınma hissi üzerine kurulduğu ...
 • Şa’ri yıldızı nedir?
  5771 Tefsir 2012/02/18
  “Şa’ri”, “Mürzem” gibi başka adları da olan bir yıldızdır ve “Cevza” yıldızından sonra gökte görünmektedir.[1] Bazıları da “Şa’ri”yi iki yıldızın adı bilmiştir.[2] Bu yıldız veya yıldızlara bazı Arap ve ...
 • Ehlisünnet arasında değişik şekillerde yaygın olan teravih namazının Ehlibeyt mezhebindeki yeri nedir?
  7191 وضو، اذان و نماز 2012/05/27
  Teravih, Ramazan ayı gecelerinde yatsı namazında sonra kılınan nafile namazlara denir.[1] Ehlisünnet bu namazlara ikinci halifelerinin emriyle başlamış ve onu cemaatle kıla gelmişlerdir.[2] Belirttiğiniz gibi onun rekât sayısı farklıdır.[3] Ama Ehlibeytten gelen rivayetler esasınca, aziz İslam Peygamberi (s.a.a) ...
 • Şeytan cennetten kovulduktan sonra, tekrar nasıl cennete girebildi?
  20078 بهشت و جهنم 2012/09/09
  Kısaca, şeytanın insanla irtibatında ve vesvese vermesinde fiziksel varlığa ihtiyaç duymadığını biliyoruz. Bu esas gereğince şeytanın cennete girmeden vesvese amelini yerine getirmesi imkânı vardır, ancak her halükarda soru için faraziyeleri söz konusu ettikten sonra soruyu cevaplandıracağız. 1. Hz. Âdem ve Havva’nın içinde oldukları cennet, Allah-u ...
 • Fecr suresinin 22. Ayetinde “Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği…zaman”, denilmektedir. Bu ayette zikredilen saf’tan maksat nedir?
  9381 Tefsir 2012/02/15
  Bu kelime ve onun türevleri kur’anı kerimin diğer ayetlerinde de zikredilmiştir.[1] Saf kelimesinin anlamı eşyayı doğru hat üzerinde yan yana koyma anlamındadır. İnsanların saf tutukları ve ağaçların yan yana dizmesi gibi.[2] Ayeti kerimede “seffen” ...
 • Tahtel Hanekten (Çene altı)Maksat nedir?
  7291 بیشتر بدانیم 2012/10/09
  Namaz esnasında (sarığın bir ucuyla) çene altını bağlamanın sünnet olduğu hakkında her hangi bir rivayet elimizde yoktur. Sadece şeyh Saduk “Men la Yahdurul-Fakih” adlı kitabında bu amelin meşhur oluşunu kendi şeyh ve üstatlarına nisbetlendirmiş. Ama yolculukta veya her hangi bir ihtiyacı gidermek peşinde olduğu esnada çene altını ...

En Çok Okunanlar