Gelişmiş Arama
Ziyaret
11854
Güncellenme Tarihi: 2012/03/14
Soru Özeti
Sigara filtresinde domuz kanının kullanılmasının hükmü nedir?
Soru
Yurt dışında ikamet etmekteyim. Son zamanlarda sigara filtrelerinde domuz kanının varolduğu hakkında çok haberler ve raporlar yaygınlaşmış durumdadır, acaba bu konu hakkında her hangi bir hüküm var mıdır?
Kısa Cevap

İran’daki “sigara kurumunun” müdürünün yaptığı açıklamaya göre dünyada sigara üreten şirketleri sigaranın filtresindeki elyafının yapıştırıcısında domuz kanının hemoglobin’inden istifade ediyorlar.[1]

Domuzun kendisi ve domuzun kanının necis oluşunda şek yok ve bunun haram oluşu müsellemdir. Rutubetli olarak her hangi bir yere temas ederse ondaki necislik temas ettiği şeye sirayet eder ve necis olur. Buna binen eğer domuzun kanı sigarada insanın dudaklarına ve ağzına temas ediyor şeklinde sigara filtrelerinde kullanılıyor ise ondaki necaset dudaklara ve ağza sirayet eder ve dolayısıyla dudaklar ve ağız necis olur.

Ama hatırlatmaya şayandır ki temizleyicilerden birisi de istihaledir. İstihale şundan ibarettir: necis olan cismin pak ve Tahir olan cisme dönüşmesi anlamındadır. Buna binaen necis olan her şey yakılarak küle veya dumana döner veya buharlaşırsa pak olur. İster o şey zati itibariyle necis olsun ister bir necise yaptığı temas neticesinde necis olmuş olsun.[2]

Elbette bu maddenin insanın selamet ve sağlığına zarar vermeyeceğinden emin olmak için tıpta uzmanlaşmış doktorlardan soruşturmak gerekir.

Hazret Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani (bereketi devam ettirsin) bu konuda vermiş olduğu fetva şöyledir:

Domuzun kanı necistir. Elbette eğer istihale eder ve artık ona domuz kanı denilmeyecek şekilde başka bir maddeye dönüşürse pak ve temizdir.

 


[1] Ruzname İran.

[2]Tevziül mesail (el- muhaşi lil imam Humeyni), baskı, 8, müesesei neşri İslami vabeste bı camiai müderrisin, 1424, h.k., c. 1, s. 120; Behcet, Muhammed Taki,”camiul mesail”, baskı, 1, Kum: (Temizleyici olan şeylerden dördüncüsü istihaledir. İstihaleden maksat şudur: necis olan bir cisim temiz ve pak olan cisimlerin birisine dönüşmesidir. Dolayısıyla eğer necis olan bir cisim yanar küle, buhara ve dumana dönüşürse temiz ve pak olur. Söz konusu olan necis ister zati itibarıyla necis olsun ister necis olan bir şeye yaptığı temastan dolayı necis olmuş olsun fark etmez ).

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Namazda âmin söylemenin yasaklanmasının felsefesi nedir?
  8505 وضو، اذان و نماز 2012/05/16
  Ehlibeyt rivayetleri esasınca namazda âmin sözünü söylemek caiz değildir ve bunu söylemek namazın geçersiz olmasına neden olur. Artı, caiz olmaması delile ihtiyaç duymaz; yani namaz ibadetsel bir fiil olduğundan ve insanın kendi tarafından namaza bir şey eklenemeyeceğinden, eğer şeriat tarafından bir şeyin caiz oluşu ispatlanmazsa, bunun kendi ...
 • Pazar ortamını oluşturanların işi (komisyonculuk) helal midir?
  8874 Emlak Ve Pazarlama 2012/03/14
  Hazreti ayatullah’el uzma Safi Gupayganinin (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Dolaysız bir şekilde simsarlık yapana yani müstakim bir şekilde alıcıyı (müşteriyi) tanıtan kimseye “cuale” ismi altında para vermenin her hangi bir işkalı yoktur. Ama eğer bu tür şirketler “guld kuvist” şirketler gibi heremsel şeklinde ...
 • Vacib’ul-vucudun bütün kemallere sahip olduğunun delili nedir?
  4152 صفات واجب 2018/11/14
  Vacib’ul-vucut zaten bütün kemallere sahip olmalıdır. Zira kemallerden bir kemale sahip olmaz ise bu eksikliğe ve noksanlığa sonuç olarak ta fakirliğe yol açar, buda vacib’ul-vucut için niyazdır. Açıktır ki kemali bir varlığın sahip olmadığı kemaller varsa bu kemalleri hasıl etmek için bir başkasına ihtiyaç duyar. Sizin faraziyeniz; ...
 • Ne yapalım ki Kabrin sıkıştırma şeklindeki azabını görmeyelim?
  9469 کهنسالی و مرگ 2012/08/16
  Kabirden maksat bireylerin içinde gömüldüğü zahiri kabir değildir. Zira meyyitin defnedileceği yerde hiçbir değişiklik meydana gelmiyor. Bunun yanı sıra bazı kimselerin bedenleri aradan gidecek bir şekilde ölürler veya hiçbir şekilde defin edilmiyorlar ki bedenleri ardan gitmiş olsun. Rivayetlerde kabrin sıkıştırma şeklindeki azabını aradan götüren farklı faktörler beyan ...
 • Türsel suretlerin varlık şekli nasıldır? Maddî midirler yoksa soyut mudurlar?
  6165 İslam Felsefesi 2011/10/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Ölümden sonra ruhun, dünyanın işleri ve olaylarından haberi olabilir mi?
  37813 Eski Kelam İlmi 2010/06/12
  Kur’an-ı Kerim’den ve Masum İmamların (a.s) rivayetlerinden, öldükten sonra ruhların dünyaya gelebildikleri, yakınlarının, eş ve dostlarının vs. durumlarından haberdar oldukları anlaşılmaktadır. Meleklerinde bu işteki rolü reddedilmediği gibi buna açıkca değinilmiştirde.Rivayetlerde bu konuda şöyle buyurulmaktadır:1- ‘Şüphe yok ...
 • Peygamber (s.a.a.) Mescit yapma esnasında Ammarın okuduğu şiirler nasıl idi?
  6871 تاريخ بزرگان 2010/11/22
  Meclisi "biharu'l-envar" adlı esirinde şöyle yazıyor: Peygamber (s.a.a.) kendi yaranlarıyla birlikte mescit yaparlarken, bu esnada sahabelerden birisi kendi şık elbisesini giymiş ve has bir poz vererek oradan geçiyordu. Bu sahneyi müşahede eden Ammar-i Yasir, aşağıdaki anlamlar içerikli bazı şiirler okudu: mescitleri yapan ve orada rükû ve secde eden kimseler ile ...
 • Niçin İmam Hasan (a.s.) ve İmam Hüseyin (a.s.) Mervan b. Hakem için İmam Ali’nin (a.s.) yanında aracı oldular?
  9336 تاريخ بزرگان 2008/08/12
  Niçin İmam Hasan (a.s.) ve İmam Hüseyin’nin (a.s.) Mervan için aracı oldukları konusunda şunu söylemek gerekmektedir: Mervan b. Hakem’in[1], Hz. Ali (a.s.) aleyhine düzenlenen Cemel Savaşı’da önemli rol oynayan kişilerden biri olmasına rağmen bu savaş, müslümanların arasında vuku bulan ilk savaş olduğundan, müslümanların, ...
 • Bir taraftan hiçbir ilahi din ve Şia mektebinin yolunu tanımayan kimseler söz konusu, diğer taraftan kurtuluş ve saadete erişmenin tek yolu Şia mektebinden geçer düşüncesi var olmakta. Acaba bu konu (anlayış) ilahi adaletle nasıl bağdaşabilir?
  7400 Eski Kelam İlmi 2011/07/19
  Allahın hiç kimseye zulüm etmeyeceği kesindir. Her hangi bir nedenden dolayı Allahın semavi öğretileriyle tanışamayan bir kimse için Şia mektebinin hakkaniyetini tekitle kabul etmemizin yanı sıra saadete erişme yolunun da kapalı olmadığına inanıyoruz. Böyleli insanlar fıtri, beşeri ve adaletin usullerine riayet ederek bazı şartlara mutabık bir ...
 • Cuma namazı nasıl kılınır?
  3955 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2018/11/11
  Cuma namazı edası vacip olan ve cemaatle yerine getirilen ibadetlerden biridir. Fazileti hakkında Kuran’ı kerimde bu isimle bir surenin var olması açıklayıcı olacaktır. Cuma namazının hamt ve sena ile başlayan iki hutbesi vardır. Cemaat imamı bu hutbelerde halkı ilahi takvaya davet etmelidir. Hutbelerden sonra sabah namazında ki ...

En Çok Okunanlar