Ətraflı axtarış
Baxanların
5512
İnternetə qoyma tarixi: 2009/11/28
Sualın xülasəsi
İslam dinində də dünya vətəni termini istifadə olunur, yaxud bu termin yalnız qərb ölkələrində istifadə olunan bir termindir?
Sual
İslam dinində də dünya vətəni termini varımızdır, yoxsa bu ibarət yalnız Avropa ölkələrində istifadə olunan bir termindir?
Qısa cavab

Dünya vətəni nəzəriyyəsi (Kozmolotism) bildirir ki, dünyada olan bütün insanlar özlərini digər insanlarla vətəndaş və dünyanın bütün yerlərini özlərinə vətən bilməlidirlər. Onların məqsədi dünyada bir ədəbiyyat və maarifin icra olunub və müxtəlif milliyyət və nicatpərəstlikdən uzaq olmaqdır.

Amma İslamda bu cür bir nəzəriyyə barəsində demək lazımdır: İslamın insanlar arasında rabitəsi barəsində olan şüarı, insanların bir ümmət olmasıdır. O cür ki, bütün sərhədlərin götürülüb dünyəvi bir hakimiyyətin İlahi qanunları çərçivəsində icra olunmasıdır. Qurandan bir çox ayə və Əhli- beytdən bizə çatan rəvayətlər və İslam Peyğəmbərinin (s) İran imperatoruna yazdığı məktub və məhdəviyyət məsələsi, bu cür məsələyə yəni dünyəvi vətənə dəlalət edən sübutlardır. Lakin bütün bunlar İslamdan qaynaqlanan prosseslərdir.

Ətreaflı cavab

Dünya vətəni nəzəriyyəsi (Kozmolotizm) bildirir ki, dünyada olan bütün insanlar özlərini digər insanlarla vətəndaş və dünyanın bütün yerlərini özlərinə vətən bilməlidirlər. Onların məqsədi dünyada bir ədəbiyyat və maarifin icra olunub və müxtəlif milliyyət və nicatpərəstlikdən uzaq olmaqdır.

Bu məktəbin şüar və hədəflərindən bu nəticə əldə olur. Bu məktəbin baniləri insanların bir mədəniyyət və ədəbiyyata sahib olmalarını istəyirlər. Bu termin baxmayaraq ki, iyirminci əsrdə qərb alimləri tərəfindən dünya ədəbiyyatına daxil olmuşdur. Lakin dövlətçilik ideyasını qəbul edən insanlar arasında isə on səkkizinci əsrin ikinci yarısında dövlətçilik qanunu və ideyası irəli sürülmüşdür. Amma bu cür nəzəriyyə İslam dini göstərişləri və qanunlarıyla üst- üstə düşmüşdür.

Aşağıdakı dəlillərə əsasən:

1) - İslamın insanların rabitəsi barəsində olan şüarı, insanların bir olmasıdır. Beləliklə birlik sevərlər coğrafi cəhətdən sərhədlərin götürülməsini və dünyəvi bir ölkənin, İlahi qanunları daxilində bir hakimiyyətin yaradılmasını istəyirlər.

İslam Peyğəmbərinin (s) dünyəvi risalətinin məqsədlərindən biri də cəmiyyətin kamil olması vasitəsiylə bu mərhələyə çatmasıdır.

Qurani- kərim İslam Peyğəmbərinin (s) risalətinin dünyəvi şəkildə olması bu məsələni tamamıyla aşkar edir; və bildirir ki, Peyğəmbərin risaləti məhdud və müəyyən bir məntəqəyə məxsus deyildir. Bəlkə onun dəvəti dünyəvi və onun vəzifəsidir insanların nicat, rəng və dillərini nəzərə almadan İslama dəvət etsin. Bu məsələni aşağıdakı ayələrdən əldə etmək olar:

A)- Səni yalnız bütün insanlara doğru göndərdik.

«وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ»[1]

B)- De ey camaat! Mən Allahın bütün siz insanlara doğru göndərdiyi Rəsulam.

«قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً»[2]

C)- Furqan surəsinin əvvəlində oxuyuruq:

«تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى‏ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً»

Payidardır o Allah ki, Quranı bəndəsinə nazil etdi ki, dünya əhlini öz məsuliyyətlərindən qorxutsun.

D)- Digər bir ayədə oxuyuruq:

«وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ»[3]

Bu Quran mənə vəhy olmuşdur sizi və bütün o şəxslər ki, Quran onlara çatacaqdır onları agah edim.

Bu cür bir çox ayələri Quranda müşahidə etmək olar ki, İslam Peyğəmbərinin dünyəvi dəvətinə dəlalət edir.

Digər bir sıra ayələr ki, Peyğəmbərlərin davamçılarını bir ümmət kimi adlandırmışdır; o cümlədən:

A: Əvvəl bütün insanlar bir ümmət idilər.

«وَ ما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً»[4]

B: Bu sizin ümmətinizdir yeganə və mən sizin Rəbbinizəm, bəs mənə pərəstiş edin, lakin onlar öz aralarında ixtilaf etdilər, onlar hamısı bizə doğru qayıdacaqlar. (18)

«ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون و تقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون»[5]

C: Həqiqətən bu sizin ümmətinidir, bir ümmətsiniz və mən sizin Rəbbiniz Məndən itaət edin.

«وَ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ»[6]

Bu ayələr bunu bildirir ki, İlahi Peyğəmbərlər bir məqsəd üçün gəlmişlər, baxmayaraq ki, zaman və mühit baxımından müxtəlif qanun və yollara sahib olmuşdurlar. Lakin bütün bunlar bir risalət üçün idi ki, o da bütün insanları ədalət, tohid və şirklə mübarizəyə dəvət etməkdir.

İslam Peyğəmbərinin dünyəvi dəvəti barəsində, İmam Müctəba (ə)- dan olan bir hədisdə oxuyuruq: Yəhudilərdən bir dəstə Peyğəmbərin xidmətində hazır olub dedilər: Ey Məhəmməd sənsən ki, Allahın Rəsulu olduğunu hesab edirsən və Musa kimi sənə vəhy nazil olur!? Peyğəmbər (s) bir anlıq sükut edib sonra buyurdu: Bəli mənəm Adəm övladlarının seyyidi və bununla fəxr edirəm. Mən Peyğəmbərlərin sonuncusu, pərhizkarların rəhbəri və aləmlərin Rəbbi olan Allahın Peyğəmbəriyəm. Onlar soruşdular kimlərə doğru gəlmisən? Ərəblər, əcəmlər yaxud bizim üçün? Səbə surəsinin 28- ci ayəsi nazil oldu: Səni yalnız bütün insanlara doğru göndərdik".[7] Bu mövzuda rəvayət mənbələrində bir çox hədislər vardır ki, burada onlardan birinə işarə etdik.

2) - Quran ayəsi və rəvayətlərdən əlavə İslam Peyğəmbərinin İran imperatorluğuna məktub göndərməsi, müsəlmanlardan bir dəstəsini həbəşəyə göndərib o ölkənin şahını İslama dəvət etmək və... bu ideyanın digər bir şahidləridir. Peyğəmbər (s) Kəsraya (Xosrov Pərviz) İran şahına yazdığı məktubunda öz risalətini belə bəyan edir:

«فانی رسول الله الی الناس کافة ...»

Mən bütün insanlara doğru gələn Allahın Rəsuluyam.

3) - Bu mövzunu təyin edən dəlillərdən biri də mümkündür bu olsun ki, fiqh alimlərinin dünyanın hissələrə ayrılma nəzəriyyəsidir. Fiqh alimləri çox yerlərdə iki hissəyə bölündüyünü bildirirlər. Onlar o torpaqlar ki, İslam hakimiyyəti nəzarətindədir, Darul- İslam adlandırır və o torpaqlar və ölkələr ki, İslamı qəbul etməkdə mənfi dərəcədədirlər onları darul- küfr adlandırırlar. Lakin əgər bütün millətlər və dövlətlər İslam hakimiyyətini qəbul etməzlərsə, İslama qarşı mənfi fikirdə olarlarsa, onlar İslam və İslam ümmətiylə müxalifdirlər. Baxmayaraq ki, ictimai, hakimiyyət və ideya baxımından öz aralarında ixtilaf vardır. Bu baxımdan İslam dünyası (darul- İslam) və bütün İslam qanunlarına inamı olan şəxsləri və İslama qoşulan bütün millətləri əhatə edəcəkdir. Baxmayaraq ki, ölkə, dil, nicat və rəng baxımından bir- biriylə fərqlidirlər. Əlbəttə müxalif cəbhədə bu cürdür.[8]

Əllamə Təba təbayi Əl- mizan təfsirində "Mərze Kemvərhizi İslamı" başlığı altında yazır: İslam ölkəsinin sərhədi onun əqidəsidir, nəin ki, coğrafiya cəhətindən. O əlavə edir: İslam ölkəsinin əhatə və sərhəddi, coğrafi, təbiət və termini deyil bəlkə etiqaddır. İslam cəmiyyətdə yaranan qövm və tayfaların yaranmasını ləğv etmişdir (yəni bir cəmiyyətdə toplanmış və birlik tapmış yayfaları bir- birindən ayrılmasına icazə vermir və özü üçün müəyyən məhdudiyyət və sərhəd təyin etməmişdir ki, digərlərindən fərqli və üstün olsun).[9]

4) - Dünyada bir hakimiyyətin təşkil olunması məsələsi, axirəzzamanda İmam Zamanın (əc) vasitəsiylə və ədalətin bərpası çərçivəsindədir ki, bütün dinlər ona nəzər dikmişdir. Bütün müsəlmanlar Məhdəviyyət ünvanıyla buna etiqadları vardır. Əlbəttə bu da bizim dəlillərdən birinə şahiddir.

5) - Bütün bunlardan əlavə, dünya vətəni termini bir məsələdir ki, bütün dinlər və məzhəblər onu istəyir və səy edirlər öz şüarlarını dünyaya çatdırsınlar. Onlar ümid edirlər onların bu ideyası bütün dünyanı əhatə etsin və öz şüar və proqramları daxilində bütün dünyanı bir ideya ətrafında birləşdirib dünyada olan bütün insanlardan bir millət təşkil verərək tək bir mədəniyyət və maarifə sahib olsunlar. Əlbəttə ki, bu cür məqsəd İslamın və müsəlmanların son şüarıdır.

Bu mövzuda əlavə məlumat əldə etmək üçün "Vətən və sərzəmin və asare huquqiye an əz didqahe fiqhi İslami" kitabına "əsər Abbasəli Əmid Zəncani" müraciət edə bilərsiniz.

Göstərici: İslam dövlətinin sərhəddi, sual 7668 (sayt: 7759)

 


[1] - Səba surəsi, ayə 28

[2] - Əraf surəsi, ayə 158

[3] - Ənam surəsi, ayə 19

[4] - Yunis surəsi, ayə 19

[5] - Ənbiya surəsi, ayə 92

[6] - Möminun surəsi, ayə 52

[7] - Əllamə Məclisi, Biharul- ənvar, cild 9, səh 294.

«مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَّكَ الَّذِي يُوحَى إِلَيْكَ كَمَا أُوحِيَ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ص سَاعَةً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَ لَا فَخْرَ وَ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ وَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالُوا إِلَى مَنْ إِلَى الْعَرَبِ أَمْ إِلَى الْعَجَمِ أَمْ إِلَيْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ قُلْ يَا مُحَمَّدُ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ...»

[8] - Bu mövzuda əlavə məlumat əldə etmək üçün "Vətən və sərzəmin və asare huquqiye an əz didqahe fiqhi İslami" kitabına müraciət edin. Müəllif Abbasəli Əmid Zəncani.

[9] - Əl- mizanın tərcüməsi, cild 4, səh 197

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Mən bilmək istərdim ki, hazırkı dövrdə “qızıl noxud”un meyarı necə hesablanır? Yəni neçə qram qızıla bərabərdir?
  6330 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/02/13
  Əgər haizin adət günlərini üç hissəyə bölsək və birinci hissədə onunla qubuldan (qabaqdan) cima olunsa, ehtiyat vacib budur ki, 18 noxud qızıl kəffarəni fəqirə versin. Əgər ikinci hissədə baş verərsə 9 noxud, əgər üçüncü hissədə baş verərsə, gərək 4,5 noxud qızıl versin.[1] Hər 18 noxud ...
 • Xahiş edir ki, “Cəmkəran” məscidi və onun inşası ilə əlaqədar izah verəsiniz.
  7523 Məlanların tarixi 2011/09/12
  İmam Zaman (əccələllahu təala fərəcəhuş-şərif)-ə mənsub edilən müqəddəs məkanlardan biri də Qum şəhərinin altı kilometrliyində yerləşən müqəddəs “Cəmkəran” məscididir. Bu məscid min il bundan qabaq İmam Zaman (əleyhis-salam)-ın bir nəfərə (yuxuda deyil) ayıqlıqda verdiyi fərman əsasında inşa olunmuşdur. Bu məscid o həzrətin kəramət və inayətlərinin cilvəgahı, Ali-Muhəmməd ...
 • İmam Hüseyn (ə) aşura günü onun üçün gətirilən suyu rədd etmişdirmi?
  6961 Qədim kəlam 2011/05/05
  Bu sualın cavabı üçün aşağıdakı qeydlərə diqqət yetirmək lazımdır: 1). İmamların və Peyğəmbərlərin insanlardan fərqli gücə malik olmasına baxmayaraq onların vəzifəsi adi insanlar kimi rəftar etməkdir. Onlar ictimai və məişət məsələlərində demək olar ki, heç bir qeybi köməkdən istifadə etməmişdirlər. Əgər İlahi qeyblərin möməklikləri ilə ...
 • Hər ay məvacibdən müəyyən miqdar bir şəxsə vəqf etmək doğru hesab edilirmi?
  4130 Vəqf 2014/05/26
  Bu haqda alimlər arasında ixtilaf var. Bəzi müctehidlər pulun vəqf olunmasını düzgün, bəziləri isə belə bir vəqfi doğru hesab etmirlər. Bəziləri isə belə bir əməli ümumiyyətlə, nəzir hesab edirlər. Bundan əlavə: Təqlid olunan müctehidlər bu sualı belə cavablandırırlar: Həzrət ayətullah-üzma Xamnei (Allah hifz etsin) Pulun vəqf olunması düzgün deyildir.
 • Xahiş edirik imaməti ağıl baxımından isbat edən dəlillər və imamın olmasının nə qədər zəruri olmasını açıqlayın.
  8015 Qədim kəlam 2011/05/05
  İslam dinində imamət məsələsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır ki, insanın son kamillik yoludur. Bu məqam bəzi vaxtlar Peyğəmbər və risalət məqamıyla bir araya gəlir; misal üçün: Həzrət İbrahim (ə) və əziz İslam Peyğəmbəri (s)- in İmaməti kimi; bəzi vaxt isə Peyğəmbər məqamından ayrı olmuşdur; məsum İmamların (ə) imaməti kimi.
 • Ölkədən xaricdə qeyri İslami mühitdə necə iman saxlamaq olar?
  5549 Əməli əxlaq 2012/06/13
  İnsanı və İslami əxlaqı qorumaq və dini göstərişlərə əməl etmək, habelə dini dəyərləri qoruyub saxlamaq dünya həyatının xoşbəxtçiliyində bir başa təsirlidir. Bunlara riayət etmək xəbis, səviyyəsis və heyvani yaşayışı, pak və bərəkətli həyata çevirir. Dini göstərişlərə doğru, xorafatsız, ifratsız və təfritsiz əməl edən insan öz yaşayışından ...
 • imam Baqir (ə) İmam Sadiq (ə) dan çoxlu hədislər ola- ola, niyə onların sözləri bir kitabla cəm olmamışdır?
  9393 Hədis elmləri 2012/01/16
  İmam Baqir (ə) və İmam Sadiq (ə) ın yaşadığı zaman və məkan mövqe və şəraitinə diqqət etdikdə, o dövrdə kitabın yazılmaması üzürlü səbəb sayılır. Amma bu hədislər Üsuli ərbəə miə adı altında, sonralar kirabi ərbəə adı altında cəm olubdur ki, sonradan böyük hədisçi cənab Hürr Amili 30 cilddə Vəsailuş- Şiə ...
 • Имам Заманла (әҹ) әлагә вә рабитә јаратмаг олармы?
  6855 Nizamlar hüquq və əhkam 2010/11/22
  Үмумијјәтлә, бир-бирини танымајан ики нәфәр арасында әлагә вә рабитә өз-өзлүјүндә мүмкүн дејилдир. Әксинә, ики тәрәфдән һәр биринин гаршы тәрәфә елми вә билији олдуғундан сонра бир-биринә әлагә вә мәһәббәт јарандыгдан сонра бу бағлылығын гурулмасы мүмкүндүр. Јәни, ики тәрәфин бир-биринә гаршы олан мәһәббәт вә еһтирамы ...
 • Вилајәти-фәгиһ мәсәләсиндә, мәнсуб етмәк вә сечилмәк нәзәријјләринин һансы
  6133 Nizamlar (Qurluşlar) 2010/02/06
  Бәзиләри ислам һөкумәти мәсәләсиндә әтрафында, вилајәти-фәгиһ мөвзусунда мүхтәлиф нәзәријјәләр вермәјә чалышмыш вә белә тәсәввүр јаратмаг истәмишләр ки вилајәти-фәгиһ нәзәријјәси өзү ики гисмә, “сечмәк нәзәријјәси” вә “мәнсуб етмәк нәзәријјәсинә” бөлүнүр. Лакин, кечмиш бәһсләрдән даһи шиә фәгиһләринин нәзәријјәси нишан верди ки вилајәти-фәгиһ нәзәријјәсиндә јалныз, мәсум ...
 • Quranın neçə surəsi heyvanların adı ilə bağlıdır?
  8511 Quran elmləri 2011/11/24
  Quranın beş surəsindən hər biri bir heyvanın adı ilə bağlıdır: 1 - “Bəqərə” surəsi (dişi inək), 2 - “Nəhl” (bal arısı), 3 - “Nəml” (qarışqa), 4 - “Ənkəbut” (hörümçək) və 5 – “Fil” surəsi.[1]

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  162550 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  153619 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  117344 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  109260 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  96990 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  90910 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53124 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  44195 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  43404 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  42477 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...