Ətraflı axtarış
Baxanların
22426
İnternetə qoyma tarixi: 2011/11/03
Sualın xülasəsi
Cənnətin bir neçə qapısı varmı? Bu qapıların hər birinin özünəməxsus adları vardırmı?
Sual
Cənnətin bir neçə qapısı var? və hər bir qapının özünəməxsus adı var? Mümkündürsə sözügedən qapıların adlarını və tərcümələrini qeyd edin.
Qısa cavab

Cənnətin bir neçə qapısı vardır və onların sayı səkkizdir. Lakin onların dəqiq adları və hansı  qrupun hansı qapıdan daxil olacağı haqda hədislərdə kiçik ixtilaflar gözə dəyməkdədir. Cənnət qapılarının adları ayrı-ayrı hədislərdə pərakəndə şəkildə qeyd edilmişdir: "Bab əl-Rəhmət" (Rəhmət qapısı), "Bab əs-Səbr" (Səbir qapısı), "Bab əş-Şükr" (Şükür qapısı), "Bab əl-Bəla" (Bəla qapısı) və s. kimi isimlər belə adlardandır. Hədislər toplusundan hər bir qapının dünyada xüsusi bir xeyir işdə imtiyaz qazanmış cənnət əhli üçün bir yol olduğu anlaşılır. Hər bir qapının adı da ondan keçən qrupun əməli ilə əlaqəli və mütənasibdir.

Ətreaflı cavab

Cənnətin bir neçə qapısı vardır; Necə ki, Allah-Taala Qurani-kərimdə buyurur: "Və təqvalılar dəstə-dəstə cənnətə tərəf yönəldiləcəklər, ora çatdıqları zaman cənnət qapıları onların üzünə açılacaqdır."[1] Həmçinin başqa bir ayədə buyurur: “Cənnətin əbədi bağları ki, qapıları onların üzünə açılmışdır.”.[2]

Bu mövzuda gələn bir çox şiə və əhli-sünnə hədislərində cənnət qapılarının sayı səkkizdir.[3] Əmir əl-möminin Əlidən (ə) nəql olunan hədisdə deyilir: "Cənnətin səkkiz qapısı var: peyğmbər və siddiqlərin (düz danışanların) cənnətə daxil olduqları qapı, şəhid və salehlərin daxil olduqları qapı, şiələrimizin və bizə məhəbbət bəsləyənlərin daxil olacaqları beş qapı,

«لا اله الا الله»

"La ilahə illəllah" deyib müsəlman olanların keçdikləri qapı..."[4]

İslam peyğəmbərindən (s) belə buyurduğu nəql olunur: "Cənnətin səkkiz qapısı, cəhənnəmin isə yeddi qapısı vardır."[5] Elə Quranda da cəhənnəmin yeddi qapısı olmasına işarə edilib:

"Cəhənnəm üçün yeddi qapı vardır."[6]

Əhli-sünnə hədislərinin birində gəlmişdir: "Cənnət üçün səkkiz qapı var. Namaz qılanlar üçün olan qapı, oruc tutanlar üçün olan qapı, hacılar üçün olan qapı, ömrə edənlər üçün olan qapı, mücahidlər üçün olan qapı, zakirlər (Allahı zikr edənlər) üçün olan qapı, Şakirlər (Allaha şükür edənlər) üçün olan qapı."[7]

Hədislərdən hər bir əməl üçün cənnətin bir qapısı olduğu, cənnət əhlinin qiyamət günü ən yaxşı əməli ilə ona xitab olunacağı başa düşülür. Deməli, onun hansı əməli ən yaxşı əməlidirsə ona məxsus qapıya dəvət olunacaqdır.[8]

Beləliklə, cənnətin bir neçə qapısı və saylarının da səkkiz olduğunu yəqinliklə demək olar. Onların dəqiq adları, hansı qapının hansı qrup üçün olduğu məsələsi hədislərdə fərqlidir. Həmçinin adların hamısına işarə olunmamışdır. Lakin nümunə üçün cənnət qapılarının adları keçən bir neçə hədisi xatırlatmaq yerinə düşər:

Peyğəmbər (s) buyurub: “Cənnətin səkkiz qapısı vardır. Qapılardan birinin adı “Rəyyan”dır. Bu qapıdan yalnız oruc tutanlar daxil olar.”[9] “Rəyyan” sirab mənasındadır.

Bilal Peyğəmbərimizdən (s) cənnətin qapıları haqda sual edərkən o həzrət buyurdu: “Cənnət qapıları müxtəlifdir. “Bab ər-Rəhmət” (Rəhmət qapısı) al yaqutdandır… “Bab əs-Səbr” (Səbir qapısı) bir taylı kiçik qapıdır ki, o da al yaqutdandır. Amma “Bab əş-Şükr” (Şükür qapısı) ağ yaqutdan olan iki taylı qapıdır ki, onun uzunluğu beş yüz il yol miqdarındadır… “Bab əl-Bəla” müsibətlər və xəstəliklər qapısıdır. O, qapı sarı yaqutdan olan bir taylı qapıdır ki, çox az adamlar ondan cənnətə daxil olacaq… “Bab əl-Əzəm”dən (Əzəmətli qapı) saleh bəndələr varid olarlar. Onlar Allaha rəğbətli, Onunla ünsiyyət quran zahid və təqvalı şəxslərdir.”[10]

Əhli-sünnə yolu ilə də Peyğəmbərdən (s) belə bir hədis nəql olunub: “Cənnətin qapısı “Züha” "ضحی" adlanır. Qiyamət günü olduğu zaman nida gələr ki, “züha” namazını davamlı qılan kəslər haradadırlar? Bu qapı sizin cənnətə girişiniz üçündür. Gəlin! Allahın rəhməti ilə daxil olun!”.[11]

“Züha” günəşin hər tərəfi işıqlandırdığı vaxta deyilir.

Ümumiyyətlə hədislərdən xeyir əməllərin cənnətə gedən yollar olması və hər bir qapının dünyada xeyir işdə başqalarından seçilmiş xüsusi dəstələr üçün yol olduğu istifadə olunur.[1] - “Zümər”, ayə 73

[2] - “Sad”, ayə 50

[3] - Məhəmməd ibn Məhəmməd Rza Qummi Məşhədi, “Kənz əl-Dəqaiq” və “Bəhr əl-Ğəraib” təfsiri, cild. 11, səh.343; Cəlaləddin Süyuti, “Əd-Dür əl-Mənsur fi təfsir əl-Məsur” təfsiri, cild. 5, səh. 342

[4] - Şeyx Səduq, “Əl-Xisal”, cild. 2, səh. 407

[5] - Əbd Əli ibn Cümə Ərusi Həvizi, “Nur əs-Səqəleyn” təfsiri, cild. 4, səh. 506

[6] - “Hicr”, ayə 44

[7] - “Əd-Dür əl-Mənsur”, cild. 5, səh. 343

[8] - Yenə orada

[9] - “Məcmə əl-bəyan”, Təbərsi, cild. 4, səh. 511

[10] - “Mən la yəhzuru əl-fəqih”, Şeyx Səduq, cild.1, səh.192, 295

[11] - “Əd-Dür əl-Mənsur”, cild. 5, səh. 343

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Quranın təhrif olmasına dəlalət edən hədislər barəsində sizin nəzəriniz nədir?
  5203 شیعه و قرآن 2012/10/01
  Həzrət Ayətullah Məhdi Hadəvi Tehraninin cavabı belədir: Quranın təhrif olunmasına dəlalət edən hədislər sənəd və ya sadir olması və yaxud da dəlalət cəhətindən qəbul olunmamışdır odur ki, heç bir halda Quranda təhrifə yol verilməmiş və heç bir zaman olmayacaqdır. Əgər bir şəxs Quranın təhrif olmasını qəbul ...
 • İnsan qeyri adi işlər görə bilərmi və bunun faydası nədir?
  7034 Əməli irfan 2011/05/30
  Sizin işarə etdikləriniz insanın ruhi gücünün nəticələrindəndir ki, bəzən dinin əmrlərinə əməl etmək və şərii nəfsi saxlamaq nəticəsində yaranır. Yəni insan Allaha yaxınlaşmaqla, Allahın "ismi- əzəminə" sahib olur və təkvini vilayətə əl tapır. Onun nəticəsində elə bir güc əldə edir ki, kainat maddəsində dəyişiklik edə bilər və maddi ...
 • Qadın öz pulu ilə həccə getmək istəyir, amma əri icazə vermir və getməyə qoymur?
  4354 Cürbəcür 2013/12/16
  Vacib həcc səfərində, qadın üçün ərinin icazəsi şərt sayılmır və qadın öz həcc vəzifəsini yerinə yetirməlidir, baxmayaraq ki, əri həcc səfərinə getməyə razı deyil, lakin sual olunan şəraitdə qadın, qadın müstəhəb həcc səfərinə getməyə haqqı yoxdur. Əlavələr: Müctəhidlərin bu suala nisbət cavabları bundan ibarətdir:[1]
 • Ayət namazının qəzasını qılmaq üçün qüsl etmək lazımdır?
  5177 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/03/10
  Əksər mərcəi təqlidlər müstəhəbbi qüsllərdən birini, ay və günəş tutulduğu vaxtda ayət namazını bilə bilə qılmayan şəxsin qüslü bilirlər. Və bu o surətdədir ki, ay və günəş bütünlüklə tutulmuş olsun.[1] Amma bu arada bəzi mərcəi təqlidlər o cümlədən Ayətullah uzma Sistani, Onun ...
 • Tur dağının bəni İsrailin başının üstünə qaldırılmasından məqsəd nədir?
  6464 Təfsir 2012/04/17
  Quran ayələrinin neçəsində " وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّور" təbiri və bəni İsrail barəsində oxşar təbirlər bəyan olubdur. Təfsir kitablarında gələnlərə əsasən bu ayələr bir tarixi hadisəyə işarə edir ki, həzrəti Musanın (ə) zamanında bəni İsrailin Allahın göstərişləriylə müxalifətinə görə baş verib. Qadir Allah Tur dağının bir ...
 • Xəcaləti necə aradan aparmaq olar?
  10444 Əməli əxlaq 2012/07/22
  Utancaqlıq və xəcalətin çoxlu xoşagəlməz və mənfi təsirləri vardır və insan həyatında qələbəyə mane olan bir amil sayılır. Digər xoşagəlməz xasiyyətlərdə olduğu kimi, insan bu ruhi vəziyyəti də özündən uzaqlaşdıraraq müalicə edə bilər. Uşaqların müxtəlif bəhslərdə iştirak etdirilməsi, ictimai işlərdə iştirak etməsinə təşviq edilməsi onların ...
 • Salam. Çadranın ən üstün örpək olmasına Qurandan bir sübut bir ayə varmı?
  5785 پاک چشمی، پاکدامنی و حجاب 2015/05/21
  Allah tala Nur surəsinin 31-ci ayəsində müsəlman qadınlara göstəriş verir ki, öz örpəklərini boyunlarının üstünə atsınlar.[1] “Xumur” “خمر” kəlməsi bu ayədə gəlibdir. “Xumur” qadının öz baş və sinəsini örtən paltar mənasınadır.[2] O da zahirən məqnəəyə oxşar və bənzər bir paltar ...
 • İmamın (ə) evinə hücum olunarkən nə üçün imam sükut edir?
  6248 Məsumların (Əleyhimussəlam) sirəsi 2011/05/05
  İlk növbədə bunu qeyd edək ki, bütün İmamlar xətadan və günahdan pak və məsumdurlar. Bu səbəbdən də bu məsələdə xəta və səhv axtarmadan mövzunun sirrinə və hikmətinə varmaq lazımdır. Bundan əlavə tarixin bu mövzularına və səhnələrinə toxunduqda İmamların daha zəkalı, uzaqgörən olmalarını və həmçinin daim düzgün mövqe nümayiş ...
 • Allah taala insanı nə üçün yaratmışdır?
  8770 Qədim kəlam 2011/01/02
  A: Allahın xaliq olmaqlığı bunu tələb edir ki, insanı yaratsın. B: Yaradılış qanunu hikmət və məqsəq üzərində qurulmuşdur. C: Kainatın və yaradılışın yaranmasından nəticə və məqsəd insandır; çünki hər bir şey onun üçün yaradılış və o bütün yaranmışların ən ...
 • Namazda qiblədən inhirafın şəri ölçüsü nə qədərdir?
  4580 Qiblə 2015/05/27
  Əgər namazda dəqiq qiblə ardıncasızsa, onda sizə iki yol təklif edirik: Birinci yol: Qibləni dəqiq tapmaq yollarından biri, xordad ayının 7-si və tir ayının 25-i arasında Məkkədə zöhr olan zaman ən sadə gölgədən istifadə etməklə ələ gətirməkdir. Bu mənada ki, ən sadə kölgədən istifadə etməklə, bu iki ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  160564 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  146985 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  115765 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  107084 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  89364 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  89014 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  52254 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  41822 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  41023 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  40661 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...