Gelişmiş Arama
Ziyaret
4110
Güncellenme Tarihi: 2012/03/10
Soru Özeti
Bir kimse kendi çocuğunun öğretiminin haclığını temin etmek için bir miktar para Bankaya yatırmış. Bankaya yatırılmış olan bu paraya humus taalluk ediyor mu?
Soru
Bir kimse kendi çocuğunun öğretimi bağlamındaki haclığını temin etmek için bir miktar para Bankaya yatırmış. Bankaya yatırılmış olan bu paraya, üzerinden bir sene geçtikten sonra humus taalluk ediyor mu?
Kısa Cevap

Hazreti Ayatullahe’l uazma Hamenei (yüce gölgesi devam ettirilsin):

Yatırılmış olan paradan kesp edilmiş menfaatin her miktarına bir sefere mahsus humus taalluk eder. Karzul hasene şeklinde bankaya yatırmak humusun sakıt olmasına neden olamıyor.[1] Ama eğer yaşamdaki ihtiyaçların giderilmesi için olursa ve yakın zamanda örneğin humus senesinden iki veya üç sonra göze almış olduğu yerlerde sarf  ediyorsa humsunu vermesi vacip değildir.[2]

Ayetullah Mendi Hadevi Tahrani’nin (yüce gölgesi devam ettirilsin) vermiş olduğu cevap şöyledir:

Eğer çocuğun öğretimi için harcanacak haçlık yapılan bu yatırım dışında başka bir yol söz konusu değilse bu paraya humus taalluk etmez. Ama eğer başka bir yol varsa bu paranın üzerinden bir sene geçtikten sonra humusunun verilmesi zorunludur.

 


[1] Musevi, Humeyni, Seyit Ruhullah, “Tevziü’l - mesail (el-Muhaşi Lil İmmam el-Humeyni), baskı 8, Kum: Müesesei Neşri İslami Vabeste Bı Camieyi Müderrisin, 1424, h.k. c. 2, s. 88, soru no: 955.

[2] A.g.e., mesele no: 956.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bakire kızla geçici evlilik yapmanın hükmü nedir?
  10002 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Günümüzde ki taklit merciilerin çoğunluğu bakire kızın geçici veya daimi evliliğinde babanın izninin şart olduğunu söylüyorlar. Baba olmadığı zaman babanın babasından izin alması gereklidir. Eğer bakire olmazsa veya baba ve babanın babası olmazsa izine ...
 • Tek bir kapısı olan Camiye hayız ve cünüp bir kimsenin girmesinin hükmü nedir?
  4962 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Hayız halinde olan kadın ve cünüp bir kimsenin Camide durması caiz değildir. Ama eğer bir kapıdan girip bir diğer kapıdan çıkıyorsa ya Camide var olan bir şeyi kaldırmak için Camiye giriyorsa sakıncası yok.[1] Buna binaen eğer Caminin tek bir ...
 • Namaz esnasında selama cevap vermenin şekli nasıldır?
  4888 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Namaz esnasındayken insan bir başkasına selam vermemelidir ve eğer bir başkası insana selam verirse, insan ön selam niteliğinde cevap vermelidir; örneğin “es-selamu aleyküm” veya “selamun aleyküm” söylemeli ve “aleyküm selam” dememelidir.[1] Hatırlatılmalıdır ki insan selamın cevabını ister namazda olsun ister namaz dışında ...
 • İmam Hasan (a.s) birçok kadınla evlenmiş ve onları boşamış mıdır?
  29454 Masumların Siresi
  Maalesef İslam’ın hadis kaynaklarına yönelmiş büyük afetlerden biri de sahih hadisler arasına garazlı ve uşak bireyler tarafından uydurulmuş ve yalan hadisler yerleştirilmesidir. İkinci masum imam olan İmam Hasan Mücteba (a.s), maalesef hadis uydurucuları ve yalancıların hadis ve rivayet kalıbında kendisine layık olmadığı iftiraların atıldığı şahsiyetlerdendir. Uydurmuş ...
 • Kısa bir süre dahi abdestini saklayamayan şahsın ibadet hükümlerinde görevi nedir?
  2288 Abdesti Bozan Şeyler
  Birçok mekânda ez cümle türbelerde abdestli ve taharetle hazır olmak tavsiye edilmiş olsa da vacip değildir. Sizin sorununuz daha çok farzları ve namazı eda ederken söz konusu olmaktadır. Bu konuda bilmelisiniz ki: Hastalık sonucu gaz çıkmasının önünü alamayan mükellef idrarını tutamayan[1] şahsın hükmünde olup ...
 • Ehli Sünnete mensup bir Müslüman Şiilerin duasını okuyabilir mi?
  5918 Pratik Ahlak
  Şiiler tarafından nakledilen duaların tümü Peygamberin (s.a.a) ailesi olan imamlardan bize ulaşması, Peygamberin (s.a.a) tavsiyesince onlara tutunma ve uymanın kurtuluşa neden olması ve buna ek olarak Şia ve Ehli Sünnetin itirafıyla imamların dua ve münacatta insanların önderi sayılması nedeniyle, onlar tarafından nakledilen duaların gerçeğe ve icabete daha yakın olacağı ...
 • Neden Allah, kendisinden başkasına secde etmememizi emrediyor ama kendi emrini kendisi bozuyor?
  9957 Eski Kelam İlmi
  Allah’tan başkasına kulluk, kabul edilemez ve yasaktır. Bunun akabinde eğer secde de Allah’tan başkasına ibadetin nişanesi sayılırsa caiz değildir. Ama bu secde, Allah’ın emriyle ve çağrısına cevap unvanında bir insan karşısında ona ihtiram için olursa, haram sayılmamakla birlikte Allah’a karşı bir çeşit ibadet ve kulluk sayılır. Nasıl ...
 • Bizim Allah’a ettiğimiz dua ve isteklerimizin maslahatımıza uygun olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?
  19585 Pratik Ahlak
  Ayet ve rivayetlere göre, dua bir ibadettir ve kendine özel hükümleri, şartları ve kuralları vardır. Örneğin; duanın hükümlerinden birisi haram olan ve diğerlerinin zararına olan şeyleri istememektir.Aynı şekilde rivayet ve ayetlerde önerilen dua, ...
 • İmam Hüseyin (a.s) için sine dövmenin bir delili mevcut mudur?
  15930 عزاداری و زیارت
  İmam Hüseyin (a.s) için matem tutmak Şia mezhebinin cüzlerindendir ve birçok delil bu hususu teyit etmektedir. Matem yöntemi hususunda da şöyle söylemek gerekir: Matem tutmanın niteliği İslam’ın usullerinden biriyle, bir ayet ve rivayet ile çelişmediği müddetçe sakıncasızdır ve değişik gelenekler matem merasimi için değişik yöntemleri kullanabilirler. Değişik ...
 • Kadın eşinin cinsel birleşme isteği karşısında kaçınabilir mi?
  38659 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Peygamber Ekrem (s.a.a) ve onun pak Ehlibeyti’nin (a.s) rivayetlerinde cinsel birleşmeyle alakalı kadın ve erkeğin bir birlerini gözetmeleri gerektiği konusu belirtilmiştir. Cinsel birleşmede olduğu gibi karşılıklı bu gözetme çok yönlüdür. Bu rivayetlerde erkeğe şöyle buyrulur: Erkeğin dinginlikle, oynaşarak ve yavaş yavaş cinsel birleşme amelini yerine getirmesi müstehaptır.

En Çok Okunanlar