Advanced Search

Pertanyaan & Jawaban Terakhir

Klasifikasi Topik

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Mengapa dalam ziarah Asyura terlebih dahulu dimulai dengan seratus laknat dan kemudian seratus salam?
  7632 Dirayah al-Hadits
  Laknat (la’an) secara leksikal bermakna menjauhkan dan mengusir. Tatkala laknat ini berasal dari Allah Swt maka hal itu bermakna siksaan dan azab ukhrawi. Salam bermakna permohonan sebuah jenis kehidupan dengan keselamatan dari Allah Swt bagi yang mendengarkannya. Terdapat beberapa kemungkinan terkait dengan dalil dan alasan mengapa laknat didahulukan atas ...
 • Apa yang menjadi falsafah penciptaan kawasan kering dan gurun?
  6049 Teologi Lama
  Allah Swt menciptakan segala sesuatu, baik langit dan bumi, pegunungan, lautan, hutan belantara dan gurun, kesemuanya berdasarkan manfaat-manfaat dan kemaslahatan-kemaslahatan. Penciptaannya berdasarkan kebenaran dan tidak terdapat kebatilan di dalamnya.[1] Namun manusia tidak mampu memahami dan mencerap kemaslahatan-kemaslahatan ini. Apabila hutan-hutan dan lautan memiliki manfaat ...
 • Apakah terdapat pertentangan antara kebebasan manusia dan pembutaaan Tuhan terhadap mata hati para pendosa?
  9802 Teologi Lama
  Terdapat banyak ayat yang membicarakan tentang tertutupnya mata hati, penglihatan, dan pendengaran orang-orang kafir dan kaum munafik, kelompok sesat dan menyimpang, para pendosa dan tukang aniaya.“Khatm” dan “thab’e’” bermakna mengakhiri, mencap, mencetak, menutup, mengunci sesuatu yang terolah dalam bentuk khusus. “Qalb” terkadang berarti bagian dan anggota ...
 • Bagaimana kedudukan salat dan infak itu dalam pandangan orang-orang munafik?
  13109 Salat
  Orang-orang munafik adalah sebuah kelompok yang tidak meyakini Tuhan dan akhirat dalam hatinya namun secara lahir menampakan diri mereka di hadapan kaum Muslimin sebagai orang-orang beriman. Dengan memperhatikan sifat-sifat orang-orang munafik dalam al-Quran, mereka tidak meyakini salat dan zakat. Apabila mereka mengerjakan salat dan menunaikan ...
 • Apa dalil dan alasan Ahlusunnah melarang para perempuan melakukan ziarah kubur?
  14880 زیارت قبور و بنای مراقد
  Pada sebagian literatur Ahlusunnah terdapat beberapa riwayat yang dapat disimpulkan bahwa ziarah kubur bagi para perempuan adalah makruh atau haram, akan tetapi ada juga riwayat lebih kuat yang menunjukkan kebolehan melakukan ziarah seperti ini. Namun karena adanya kelemahan dalam sanad dan kandungan riwayat derajat pertama telah membuat ...
 • Siapakah Ibnu Qayyim al-Jauzi itu? Dan bagiamana pandangan ulama Syiah dan Sunni terkait dengan Ibnu Qayyim al-Jauzi?
  25368 شیعه آماج تهمتها
  Jawaban Global: Ibnu Qayyim al-Jauzi lahir pada 7 Rajab tahun 691 H dan setelah menjalani hidup selama enam puluh tahun ia tutup usia pada malam 13 Rajab tahun 751 H. Mengingat bahwa ia merupakan seorang murid terdepan Ibnu Taimiyah dan bahkan dipenjara bersama gurunya, keyakinan dan ...
 • Tolong jelaskan nasib apa yang akan dialami manusia akibat tidak menghormati orang tua?
  19041 گناه و رذائل اخلاقی
  Salah satu kewajiban yang disebutkan dalam al-Quran – setelah perintah untuk menyembah Allah Swt – adalah berbuat baik kepada kedua orang tua.[1] Karena itu dalam al-Quran dan riwayat, banyak ditegaskan supaya manusia menunaikan hak-hak kedua orang tua dan berbuat baik kepada mereka.
 • Sejak kapankah awal sejarah kaum Muslimin dimulai?
  8458 Sejarah Kalam
  Setelah pengutusan (bi’tsat) Rasulullah Saw dan hingga masa-masa setelahnya wilayah geografis Islam terbatas pada semenanjung Arabiah saja. Kaum Muslimin hanya melakukan hubungan-hubungan singkat dengan bangsa lain dan pada waktu itu tidak banyak peristiwa bersejarah yang terjadi. Namun hal ini tidak bermakna tiadanya tonggak awal sejarah kaum Muslimin ...
 • Salat memohon hujan (istisqâ) itu apa? Apakah orang-orang dapat dipaksa untuk mengerjakan salat ini?
  3831 Serba-serbi
  Di antara salat yang dianjurkan (mustahab) untuk dikerjakan adalah salat istisqâ. Istisqâ bermakna memohon untuk dapat meminum air. Tatkala hujan jarang turun, sungai-sungai menjadi kering dan langit disebabkan oleh merajalelanya dosa-dosa, kufur nikmat, hak-hak tidak ditunaikan, mengurangi timbangan, kezaliman, meninggalkan amar makruf dan nahi mungkar, dan seterusnya, ...
 • Apakah sebab-sebab kemunculan berbagai aliran dan mazhab di kalangan kaum muslimin?
  55136 Teologi Lama
  Terdapat faktor yang beragam terkait dengan kemunculan berbagai aliran dan mazhab dalam Islam. Di antaranya adalah ketidakpedulian sekelompok umat Islam terhadap wasiat-wasiat dan ucapan Rasulullah Saw sehubungan dengan masalah khilafah dan keimamahan Ali As, menyusupnya para pemeluk agama lain di kalangan umat Islam, percampuran dan pertukaran budaya ...

Populer Hits