Ətraflı axtarış
Baxanların
6381
İnternetə qoyma tarixi: 2012/02/18
Sualın xülasəsi
Hicr surəsinin 85- 87- ci ayələrindən məqsəd nədir?
Sual
Hicr surəsinin bu ayələrindən: "وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِیَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمیلَ، إِنَّ رَبَّکَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلیمُ، وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانی‏ وَ الْقُرْآنَ الْعَظیمَ" məsqəd nədir?
Qısa cavab

Allah- Taala qeyd olunan ayələrdə, yerin və göyün yaranmasının haqq olması və hədəfi olmasına işarə edib, Peyğəmbər (s)- ə cahil və düşmənlərin inadkar müxalifləri, iş pozmaları, təəssübləri, inadlıq və inadkarlıqları qarşısında, yumşaqlıq və məhəbbət göstərməyi, onları bağışlayıb və onlara yaxşı üz göstərməyi sifariş edir.

Sonda, Allah Peyğəmbər (s)- ə düşmənlərin düşmənçiliyi, onların cəmiyyətinin çoxluğu və ixtiyarında olan çoxlu maddi şəraitlərdən heç vaxt nigaran olmamaq üçün ürək- dirək verir. Çünki, Allah onun ixtiyarında Peyğəmbərlik üçün, sübutlar və bəxşişlərlə heç bir şey bərabər ola bilməz.

Ətreaflı cavab

Allah- Taala qeyd olunan ayədə buyurur: "Biz göyləri, yeri və onların arasında olan hər şeyi yalnız haqq- ədalətlə yaratdıq. O saat (qiyamət) mütləq gələcəkdir. Sən (müşriklərdən) yaxşıca üz döndər. 9Onları nadanlıqlarına görə danlama). Həqiqətən, Rəbbin yaradandır, biləndir. Biz sənə Həmd surəsini və əzəmətli Quranı verdik."[1]

"Və ma xələqnəs- səməvati vəl- ərzə vəma bəynəhuma illa bil- həqq" « وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِلَّا بِالْحَق » ayəsindəki "həqq" kəlməsindən məqsəd, batil qarşısında olan mənadır. Belə ki, yerin və göylərin yaranması, haqdan ayrı deyil, əksinə onların hamısı haqla birgədirlər. Deməli xilqətin son hədəfi var ki, tezliklə ona doğru qayıdacaq. Çünki əgər xilqətin son hədəfi olmasaydı, oyuncaq olardı.[2] Sonra ayənin aradında buyurur: "Və innəs- saətə ləatiyə" ki, iddiamıza dəlaləti aydındır. Çünki bu xilqət üçün hədəf açıqlanıbdır.[3] Peyğəmbərinə əmr verir ki, cahillər və düşmənlərin inadkar müxalifləri, iş pozmaları, təəssüb, nadanlıq və inadkarlıqları qarşısında, yumşaqlıq və məhəbbət göstərsin, onların günahlarından üz döndərsin və onları bağışlasın:[4]

"Fəsfəhis- səfhəl- cəmil": Çünki, Peyğəmbər (s) məmur olduğu dəvət və vəzifəsi yolunda olan aydın dəlilin olması ilə, camaatın qəlblərində tövhid və məadın əsaslarını höhkəmləndirmək üçün, kobudluğa ehtiyacı yoxdur. Çünki məntiq və ağıl olunmalıdır. Bundan əlavə, cahillər qarşısında kobudluq, çox vaxt onların kobudluq və təəssübünün artmasına səbəbdir.[5]

"Səfh" əslində hər şeyin üstü və kənarı mənasındadır.[6] Şəkil səfhəsi kimi. Ona görə də, "fəsfəh", "üz döndərmək və fikirdən daşınmaq" mənasında gəlibdir. Bir şeydən üz döndərmək, bəzən etinasızlıq, küsmək və bunun kimilərə görə, bəzən də, alicənablıqla əfv və güzəştə görədir. Ona görə də, yuxarıdakı ayədə, fasilə olmadan ona "cəmil" (gözəl) kəlməsi sifət gətirir ki, ikinci mənanı (əfv və güzəşt) çatdırsın.[7]

İmam Rza (ə)- dan olan bir rəvayətdə, o ayənin təfsirində buyrdu: "Məqsəd, əfv etmək danlamaqsızdır."[8]

"Fəsfəhis- səfhəl- cəmil" cümləsi, qabaqkı məsələlərin bir hissəsidir. Təfri farsi belə bir mənanı ona verir: "İndiki dünyanın yaranışı haqdır və bir gün olacaq ki, bunlar o gün sorğu sual olub və cəzalanacaqlar, deməli daha onları istehza və təkzibdən nigaran olma və onlara güzəşt et.[9] "İnnə rəbbəkə huvəl- xəllaqul- əlim" cümləsi, əslində gözəl üz döndərmək, əfv və güzəştin lazımlığına dəlil dərəcəsidir.[10] Güzəşt əmri verən kəs, tərbiyə edən, çox bilən və yaradan Allahdır. O bilir ki, əfv və güzəşt fərd və cəmiyyətin rununa və camaatın cəzm olmasında və inkişafında, necə təsirlidir. Deməli, səfv (üz döndərmək) əmrinə əməl etmək, sizin üçün ağır olmasın.[11]

Sonda Allah Peyğəmbər (s)- ə düşmənlərin düşmənçiliyi, onların cəmiyyətinin çoxluğu və onlarda olan çoxlu maddi şəraitlərdən heç vaxt nigaran olmamaq üçün, ürək- dirək verir. Çünki, Allah onun ixtiyarında Peyğəmbərlik üçün sübutlar və bəxşişlərlə heç bir şey bərabər ola bilməz.[12] Biz sənə Həmd surəsini və əzəmətli Quran verdik: " سبع مثانی" "Səbi- məsani"- nin nə olması barəsində Həmd surəsinin səbi- məsani adlandırılmasının səbəbi" göstəricisini, sual 1910 (sayt: 3298)- i oxuyun.[1] - Hicr surəsi, ayə 85- 87

«وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِیَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمیلَ، إِنَّ رَبَّکَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلیمُ، وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانی‏ وَ الْقُرْآنَ الْعَظیمَ»

[2] - Təbatəbai, seyid Məhəmməd Hüseyn, Əl- mizan fi- təfsiril- Quran, cild 12, səh 188, İslami nəşrlər dəftəri, Qum, çap beşinci, 1417 hicri qəməri.

[3] - Həmin.

[4] - Məkarim Şirazi, Nasir, Təfsiri- nümunə, cild 11, səh 127, Darul- kutubul- İslamiyyə, Tehran, çap birinci, 1374 hicri şəmsi.

[5] - Həmin.

[6] - İbn Mənzur, Məhəmməd bin Mukrim, Lisanul- ərəb, cild 2, səh 512, "Əs- səfv" kəlməsi, Dari- sadir, çap üçüncü, Beyrut,1414 hicri qəməri, Rağib İsfəhani, Hüseyn bin Məhəmməd, Əl- müfrədat fi qəribil- Quran, Araşdırma; Səfvan Ədnan Davudi, səh 486, Darul- elm əd- dariş- şamiyyə, çap birinci, Dəməşq, Beyrut, 1412 hicri qəməri,Qurşi, Seyid Əli Əkbər,Qamusi- Quran, cild 4, səh 131, Darul- kutubul- İslamiyyə,Tehran, çap altıncı, 1371, hicri şəmsi.

[7] - Təfsiri- nümumə, cild 11, səh 127 və 128.

[8] - Şeyx Səduq, Uyuni əxbari- Ər- Rza (ə), Araşdırıcı: Lacurdi, Məhdi, cild 1, səh 294, Cahan nəşriyyatı, Tehran, çap birinci, 1378 hicri qəməri, Ərusi Hoveyzi, Əbd Əli ibn Cümə, Nurus- səqəleyn təfrisi, Araşdırma: Rəsuli Məhəllatı, Seyid Haşim, cild 3, səh 27, İsmailiyan nəşriyyatı, çap dördüncü, Qum, 1415 hicri qəməri.

[9] - Əl- mizan fi təfsiril- Quran, cild 12, səh 190.

[10] - Təfsiri- nümunə, cild 11, səh 128.

[11] - Qiraəti, Möhsin, Nur təfsiri, cild 6, səh 352, Quran dərslərinin mədəni mərkəzi, Tehran, çap on birinci, 1383 hicri şəmsi.

[12] - Təfsiri- nümunə, cild 11, səh 129.

Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Ulduzlar və səma cisimləri insanların səadət və əzabını və nəticədə cənnət və cəhənnəmə daxil olmalarını təyin edirlərmi?
  6703 Qədim kəlam 2012/09/01
  Bir çox ayə və rəvayətlər mövcuddur ki, cənnət və cəhənnəmə daxil olmanı müəyyən edən ən mühüm səbəb insanların əməlləri olduğunu bəyan edir. Siz şiə mütəkəllimlərinə müraciət etsəniz görərsiniz ki, onların heç biri insanların səadət və əzabında ulduzlar və səma cismlərinin təsirli olduğunu hesab etməmişlər. Hətta əgər bu ...
 • Qız və təklif yaşının hansı əsasa başlanmasını bilmək istəyirəm?
  10565 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/04/18
  İslamda təklif yaşı, yetkinliyin əsasına təyin olunubdur. Yəni, yetkinlik nişanələri (ən azı bu əlamətlər, möhtəlim olma (opllyusiya, şeytani olmaq) oğlanlar və heyz görmə (menstruasiya, aybaşı) qızlar üçün) hasil olan vaxt şəxs təklif yaşına yetişir. Amma İslam dinində təbii əlamətlərdən başqa oğlanlar və qızların yetkinliyi üçün yaş həddi ...
 • Fətva verməyin əsasları nələrdir?
  4942 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi 2020/02/09
  İctihad sözü lüğətdə, çətinliyə dözmək,habelə ,qüdrət və bacarıq deməkdir.Fəhiqlərin terminində isə, ictihad, elmi səylərdən maksimum istifadə etməklə şəri hökmləri İslami mənbələrdən və dəlillərindən çıxarmaq və əldə etmək mənasını verir.Şiə fiqhində, fətvanın əsası ictihad mənbələrinə (Quran, Sünnə, Səbəb və Konsensus) söykənsə də, bu mənbələrdən istifadə ...
 • Namaz və orucun qəzasının olduğunu bilməyən və ya onların sayını bilməyən və yaxud da,qəza orucunu tutmayan birinin hökmü nədir?
  6714 Nizamlar hüquq və əhkam 2020/02/03
   Əgər bir şəxs boynunda qəza namazı olub-olmadığını bilməzsə (çünki,namazlarının qəza olmasına yəqini yoxdur) onun boynunda heç bir şey yoxdur və qəza namazı qılmaq ona vacib deyildir.[1]Ancaq,qəza namazının olmasına yəqin etsə,ancaq,onun miqdarını bilməsə,(hətta miqadarı barəsində heç bir fikri yoxdur),belə olan halda,az miqdarı qılsa ...
 • Nə üçün bəzi müsəlmanların əməlləri onların din və məzhəb əqidələriylə üst- üstə düşməyib əksinə olur?
  5963 Əməli əxlaq 2011/05/15
  İnsan bir neçə təbəqədən təşkil olmuş bir varlıqdır; ruhi və İlahi, maddi və mənəvi, ictmai və atifi və... təbəqələrdən ibarətdir. Bu təbəqələr həmişə bir- biriylə mübarizədədirlər ki, bu da insanı əqidəsiylə əməlləri arasında müxalifətə doğru yol açır. İlahi dinlər, xüsusiylədə İslam dini insanları nəfsin istəkləri tələsindən qurtarıb onu ...
 • Günəş vasitəsi ilə bina və yerin paklanması şərti
  5972 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/01/16
  Şərh: Günəş mütəhhirlərdən (pak edicilər) biridir. Yer və bina, günəş vasitəsi ilə pak olanlardandırlar.[1] Amma yer və binanın günəş vasitəsi ilə pak olması şərti budur ki, günəşin düşdüyü yerin, yaxudbinanın üzü ilə onun daxili arasında hava və ya başqa pak şey fasilə salmasın.Məsələn, sement bloklar ...
 • Nə üçün bəzi namazları uca səslə qılmaq lazımdır?
  7429 Nizamlar hüquq və əhkam 2020/02/03
  Sübh namazı uca səslə qılınmalıdır deyildikdə nə nəzərdə tutulur?Nə dərəcə uca? Əgər yatmış şəxsləri nəzərə alaraq aram səslə qılsaq, nə müşkülü olacaqdır?Ana və ya balaca körpə ola bilsin ki,bizim uca səsimizdən oyansınlar.Ümumuyyətlə, uca səslə qılmaq vacibdirmi? Mən kiminsə mənim namaz qıldığımı anlamamasını üstün tuturam. Çünki,belə olan halda, ...
 • Başqalarını söymək və təhqir etməyin hökmü nədir?
  16514 خوش رفتاری 2015/08/01
  İslam müsəlmanların və xüsusilə, möminərin abır-həyalarını həmişə yüksək səviyyədə qorumağı tapşırır. İmam Kazimdən (əleyhissalam)nəql olunur ki, bir gün Məkkədə Kəbə evinin qarşısında durub Kəbəyə belə xitab edir: “Ey Kəbə! Sənin haqqın nə qədər böyükdür. Amma, Allaha and olsun ki, möminin haqqı sənin haqqından üstündür.”[1]
 • Şəxsi (xüsusi) və növi (ümumi) məhdəviyyət dedikdə məqsəd nədir?
  6430 Nəzəri irfan 2012/04/10
  “Növi məhdəviyyət”ə etiqad “imam Məhdi” (əleyhis-salam) adlı xüsusi bir şəxsin olmadığına inanan və məhdəviyyət məsələsini hər bir əsrdə kamil insanda qərarlaşan bir məqam hesab edən etiqaddır. Bu etiqada görə o şəxs bəşər övladlarından hər biri ola bilər. Bunun müqabilində “şəxsi məhdəviyyət” termini də bu mənayadır ki, vədəsi ...
 • Hal-hazırdakı və keçmişdəki mərcəyi-təqlidlərin baş yarmaq barəsindəki fətvalarını bəyan edin.
  8013 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/07/28
  İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-a əzadarlıq məsum imamlar (əleyhimus-salam) və din rəhbərləri tərəfindən həmişə təkid edilmiş, bu mərasim tarix boyu davam etmişdir. Bəzi şəhərlərdə, məntəqələrdə və ölkələrdə İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-a və onun vəfalı səhabələrinə əzadarlıq üslublarından biri də baş yarmaqdan ibarətdir. ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  163221 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  155962 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  118042 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  110257 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  100405 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91672 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53629 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  46227 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  44072 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43322 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...