Ətraflı axtarış
Baxanların
5600
İnternetə qoyma tarixi: 2012/02/18
Sualın xülasəsi
“Kumeyl” duasında deyildiyi kimi hansı günahlar ismət pərdələrinin yırtılmasına, bəlanın nazil olmasına, duanın qəbul olunmamasına səbəb olur?
Sual
Salam. Əli (əleyhis-salam) “Kumeyl” duasında hansı günahlara işarə edir:
اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَهْتِکُ الْعِصَمَ؛ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُنْزِلُ النِّقَمَ؛ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُغَیِّرُ النِّعَمَ؛ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَحْبِسُ الدُّعاَّءَ؛ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَقطَعُ الرَّجاءَ؛ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُنْزِلُ الْبَلاَّءَ
(İlahi, mənim, ismət pərdələrini yırtan günahlarımı bağışla! İlahi, mənim danlaq və məzəmmət gətirən günahlarımı bağışla! İlahi, mənim, nemətləri dəyişdirən günahlarımı bağışla! İlahi, mənim duanın qəbuluna mane olan günahlarımı bağışla! İlahi, mənim bəla nazil edən günahlarımı bağışla! İlahi, mənim ümidimi kəsən günahlarımı bağışla!)?
Qısa cavab

Ümumi şəkildə desək, hər bir günah insanın ismət pərdələrinin yırtılmasına, bəlanın nazil olmasına, duanın qəbul olunmamasına, ruzinin kəsilməsinə, xeyir-bərəkətin insan həyatından aradan qalxmasına səbəb olur. Dini mənbələrimizdə də işarə edildiyi kimi, bu, günahın təbii xassəsi və təsiridir. Amma bəzi rəvayətlərə müəyyən günahların öz ardınca gətirdiyi xüsusi ağır və acınacaqlı təsirlərə də işarə olunur. Məsələn, camaata zülm etmək, yaxşı işləri və başqalarına ehsanı tərk etmək, Allahın nemətlərinə qarşı nankorluq etmək, şükür etməmək. Bunların hamısı insana verilmiş nemətin dəyişməsinə səbəb olur. Bəzi günahlar ilahi əzab gətirir, o cümlədən, zalım şəxsin onunla tanınmış, məşhurlaşmış olduğu zülmlər, habelə camaatın hüquqlarına, mal-dövlətinə, abır-heysiyyətinə təcavüz etmək, onları rişxənd etmək. Bəzi günahlar insanın ruzisini azaldır. Misal üçün, başqalarının yanında yoxsulluq izhar etmək, işa və sübh namazının vaxtında qəzaya gedəcək şəkildə yatmaq.

İsmət pərdələrini yırtan günahlar: şərab içmək, qumar oynamaq, camaatla yersiz zarafat etmək, əbəs və faydasız sözlər danışmaq, camaatın eyiblərini axtarmaq, günaha aludə olan insanlarla oturub-durmaq.

İlahi əzabın nazil olmasına səbəb olan günahlar: zülmə məruz qalan şəxsə kömək etməmək, məhrumlara baş çəkməmək, əmr be məruf və nəhy əz münkəri tərk etmək. Deməli, imam Əli (əleyhis-salam)-ın istiğfar etməsi xüsusi bir günahdan deyil, ümumi şəkildə bütün günahlardan istiğfar sayılır.

Ətreaflı cavab

Bu sualın cavabında demək lazımdır ki, ümumiyyətlə, hər günah külli şəkildə insanın Allah dərgahında ismət pərdələrinin yırtılmasına, insana bəla nazil olmasına, duasının qəbul olunmamasına, xeyir-bərəkətin insan həyatından götürülməsinə, ruzinin kəlməsinə və s. səbəb olur. Dini mənbələrimizdə də işarə edildiyi kimi, bu, günahın təbii əsəri və xassəsidir. Hədisdə qeyd olunur ki, Allah-taala buyurur: “Bəzən Mənim bəndəm bir hacəti istəyir və Mən onun duasını qəbul edirəm, lakin o, günah edir,  Mən də mələklərimə deyirəm ki, bu bəndəm günah vasitəsi ilə özünü Mənim qəzəbimə düçar etdi, özünü nemətdən mərhum olmağa layiq etdi. Bundan sonra öz istəyi ilə Mənim dərgahımdakı istəyinə nail olmayacaqdır. O zaman (hacətlərinin rəva olması) mümkündür ki, bəndəliyə boyun qoysun.”[1]

İmam Əli (əleyhis-salam) buyurur: “Allaha and olsun! Heç bir nemət insandan (səbəbsiz olaraq)  alınmır; yalnız günah səbəbi ilə alınır.”[2]

“Kumeyl” duasının ilk cümlələrində müttəqilərin  rəhbəri Əli ibni Əbi Talib (əleyhis-salam) bəlkə də bu məsələyə işarə edir və bu cümlələri təkrar etməklə demək istəyir ki, “Pərvərdigara, hər günah ki, ismət pərdələrinin yırtılmasına, bəlalın nazil olmasına, duanın qəbul olunmamasına səbəb olur, o günahlarımı bağışla!” Bu cümlələrin axırında isə deyir:  “Mənim düçar olduğum hər bir günahı, xətanı və səhvi əfv et!”

Bəla və müsibətlərin günah və məsiyətlə əlaqəsi elə sıx şəkildədir ki, Qurani-kərim insan üçün baş verən hər bir ağır hadisəni günahın nəticəsi hesab edir və buyurur: “Sizə çatan hər bir bəla və müsibət əncam verdiyiniz (çirkin və günah) əməllərə görədir, Allah onların çoxunu da əfv edib bağışlayır.”[3]

Deməli, dini təlimlərin məcmusundan – istər ayə, istərsə də rəvayətlərdən məlum olur ki, günah bəlanın nazil olmasında çox təsirli rol ifa edir. İmam Sadiq (əleyhis-salam) buyurur: “Dəryada (suda) yaşayan varlıqların həyatı yağış sayəsindədir. Əgər yağış yağmazsa, həm quru yerlər, həm də dəryalar məhv olub aradan gedər. Bu da günahların çoxaldığı vaxtdır.”[4]

Bunlar küllü şəkildə günahın acınacaqlı axır-aqibətini bəyan edən rəvayətlərdən bir nümunə idi. Bir çox rəvayətlərdə bəzi günahların törətdiyi xüsusi acınacaqlı təsirlərə işarə edilir ki, burada onların bir neçəsini qeyd edirik:

Əbu Xaliq Kabuli deyir ki, İmam Səccad (əleyhis-salam)-ın belə buyurduğunu eşitdim: “Nemətin dəyişilməsinə səbəb olan günahlar: camaata zülm etmək, yaxşı işləri və camaata ehsanı tərk etmək, nemətlərə qarşı nankorluq etmək, şükürü tərk etmək. Mütəal Allah buyurur:

إِنَّ اللَّهَ لا یغَیرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یغَیرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ

“Həqiqətən Allah bir qövmün vəziyyətini, onların özləri öz vəziyyətlərini dəyişməyincə dəyişməz.”[5]

Əzab nazil edən günahlar: zalım şəxsin məşhurlaşmasına səbəb olan zülm, camaatın haqqına təcavüz və onlara rişxənd etmək.

Ruzinin alınmasına (kəsilməsinə) səbəb olan günahlar: başqalarının yanında fəqirlik izhar etmək, işa və sübh namazlarının vaxtında yataraq onları qəzaya vermək, Allahın nemətlərini kiçik saymaq və Allahdan şikayət etmək.

İsmət pərdələrini yırtan günahlar: şərab etmək, qumar oynamaq, camaatla yersiz zarafat etmək, əbəs və faydasız sözlər danışmaq, camaatın eybini axtarmaq, günaha aludə olan insanlarla oturub durmaq.

Əzabın nazil olmasına səbəb olan günahlar: zülmə, təcavüzə məruz qalan insana kömək etməmək, məhrumlara baş çəkməmək, əmr be məruf və nəhy əz münkəri tərk etmək.

Düşmənlərin insana hakim kəsilməsinə səbəb olan günahlar: aşkarda zülm etmək, aşkarda günah etmək, haram işlərə qurşanmaq, yaxşılara itaətsizlik etmək və şər insanlara tabe olmaq.

İnsanı tez həlak edən günahlar: sileyi-rəhimi kəsmək, yalan yerə and etmək, gerçək olmayan sözlər danışmaq, zina etmək, müsəlmanların yolunu bağlamaq, ləyaqəti olmadan imamət iddiası etmək.

İnsanın Allaha ümidini kəsən günahlar: Allahın rəhmətindən ümidsizlik, Allah dərgahında məyusluq, Allahdan qeyrisinə arxalanmaq, Allahın vədələrini təkzib etmək.

Duanın qəbuluna mane olan günahlar: sui-niyyət, batinin çirkinliyi, din qardaşları ilə münafiqcəsinə (ikiüzlü) davranmaq, başqalarının istəyinə cavab verməmək, vacib namazları qəzaya gedənə qədər təxirə salmaq, Allah yolunda yaxşılıq və ehsan etməmək, sədəqə verməmək, nalayıq sözlər danışmaq, haram tikə yemək, qeybət etmək, həsəd etmək, ücb, özünü hamıdan yüksəkdə görmək, qəlbin daşlaşması, riyakarlıq və s.”[6]

Qeyd edək ki, bunların hər hansı biri üçün qeyd olunanlardan artıq hallar da baş verə bilər ki, ixtisara riayət etməklə kifayətləndik.[1] Deyləmi, Həsən, “İrşadul-qulub iləs-səvab”, 1-ci cild, səh. 150, “Şərif Rəzi” nəşriyyatı, Qum, birinci çap, 1413-cü il

[2] Yenə orada

[3] “Şura” surəsi, ayə: 30

[4] Məclisi, Məhəmməd Baqir, "Biharul-ənvar", 70-ci cild, səh. 349, “Vəfa” müəssisəsi, Beyrut, 1409

[5] “Rəd” surəsi, ayə: 11

[6] Hürr Amili, “Vəsailuş-şiə”, 16-cı cild, səh. 282-283, “Alul-beyt” müəssisəsinin çapı, Qum, 1409

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Nə üçün seyyidüş- şühədanın əzadarlığına roza oxumaq deyirik?
  6176 تاريخ کلام 2011/12/25
  Rozaxanlıq termini xətiblərin və minbər əhlinin «روضة الشهداء» "rovzətüş- şühəda" kitabı oxumaq adətindən irəli gəlibdir. Bu kitab Kərbəla hadisəsini zikr edən ilk kitablardandır ki, Molla Hüseyn Kaşifiyi Səbzvarinin (M 910 q) vasitəsiylə fars dilində yazılıbdır uzun müddət əzadarlıq məclislərində oxunulubdur. Buna görə əzadarlıq məclisləri rozaxanlıq adıyla ...
 • Peyğəmbərə (s) görə salamın əhəmiyyəti nədir?
  6327 خوش رفتاری 2012/09/01
  İnsan ictimai bir varlıqdır ki, digərlərinin dostluq və məhəbbətinə ehtiyacı vardır. Salam vermək iki insan arasında rabitənin başlanğıc mərhələsidir ki, müxtəlif məsajlara, o cümlədən dostluq, səmimiyyət, məhəbbət, təvazökarlıq, xeyir duası, qarşı tərəfə aramlıq vermək və s malikdir. Salam sözü çox gözəl və dərin mənaya sahibdir ki, bununla ...
 • Dini və qeyri-dini məktəblər arasında nə kimi fərqlər vardır?
  8125 Nəzəri əxlaq 2012/04/19
  Əvvəldə xatırlatmaq lazımdır ki, islam dini ilə təhrif olunmamış digər dinlər arasında əsas oxşarlıq və müştərək cəhət – yer üzündə tövhid və Allaha pərəstişin bərqərar edilməsi, insanların Allahdan başqasına pərəstiş və bəndəlikdən xilas olmasıdır. Quranda buyurulur: “Biz hər bir ümmətdə bir peyğəmbər göndərdik ki, (camaata) “Yeganə Allaha ...
 • Gələcək məsələlərdən nigaran olan vaxt və ya çətinlik üz verən zaman istixarə etmək olarmı?
  23826 Əməli əxlaq 2011/05/05
  İslam dininin bəyanına əsasən ilkin surətdə bütün qərarları insan öz əql və zəkası ilə irəli sürməlidir. Amma əgər insan öz əql- zəkası ilə düzgün qərar verə bilməsə, bu halda əql insana başqalarının təcrübəsindən istifadə edərək məsələni daha şəffaflaşdırmağı əmr edir. Əgər bununlada nəticə əldə olunmazsa "əql" ...
 • İmam Zamanın (ə) qeyb əsrində olmasının nə kimi faydası vardır və bunun fəlsəfəsini açıqlayın.
  8002 Qədim kəlam 2011/05/10
  İmamın insanlar arasında yaşamasının və olmasının çoxlu faydası vardır. Ən azından Allah- Taala onların ehtiramına bərəkət nazil edir. Həmçinin İmamın gözlərdən qeybdə yaşamasının da faydası belədir. Bu faydalardan bir neçəsini aşağıda qeyd edirik: 1)             Yer üzərində İlahi feyzin vasitəçisidir.
 • Allahı mütləq alim olmasını qəbul ediriksə, onda İlahi imtahanların hədəfi nədir?
  6029 Qədim kəlam 2010/09/23
  Sualda qeyd olunduğu kimi, ilahi imtahanlar məchulu bilmək üçün deyil, çünki Allah hər şeyi bilir, amma ayə və rəvayətlərdən bu ələ gəlir ki, imtahan bir ilahi qanun və adətdir. Bu ilahi adət, digər digər bir adətə əsaslanır ki, ilahinin ümumi hidayət və tərbiyəsindən ibarətdir. Allah yaratdığı hadisələr ...
 • Möminun surəsinin 101- ci ayəsi ilə saffat surəsinin 27 və 50- ci ayələrinin ziddiyyətini necə həll edirsiniz?
  5813 معاد و قیامت 2012/07/16
  Quran ayələrində ümumi şəkildə və sualda qeyd olunan ayələrdə xüsusi şəkildə, heç bir ziddiyyət yoxdur. Çünki, "o gündə heç kəs digərindən kömək və sual xahişi etməz" buyuran ayələr, qiyamətin ilk mərhələlərinə işarə edir. Bu o günün qorxu və heyranlığının çox olması səbəbindəndir. Həmin qorxu və heyranlığın çoxluğu ...
 • Qum camaatı nə qədər günah etsələrdə cəhənnəmə getməyəcəklər?
  5321 Qədim kəlam 2011/10/15
  1.           Qum şəhəri ilə rəvayətlərdə Qum əhlinin cəhənnəmə getməməsi bəyan olunmayıb. 2.           Qumun ali Muhəmmədlə ocaq olması Qum əhlinin başqa camaatla höccət və ...
 • Bir adam necə yuxu yozmaq qüdrətin ələ gətirə bilər?
  9093 Hədis elmləri 2012/01/11
  Röya ya yuxu görmək bir işdir ki, hamı üçün həyat boyu baş verir. Ama onun keyfiyyeti hələ alimlər üçün belə aydın olmamışdır. Qurani kərim Həzrəti Yusifdən yad edərkən buyururu ki, həm doğru yuxu gördü[1] və həmdə Allah yuxu yozmaq elmin ona öyrətdi.[2] Yusif zindanda ...
 • Xeyir əməllə həsənə və salehlin fərqləri nədir?
  7080 Əməli əxlaq 2011/05/17
  Xeyir, həsənə, saleh kəlmələri lüğət baxımından fərqli mənalara malik olsa da, xarici nümunə və işlədilmə baxımından aralarında heç bir fərq yoxdur. ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  161698 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  150405 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  116520 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  108247 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  93199 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  90057 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  52628 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  42631 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  42388 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  41604 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...