Ətraflı axtarış
Baxanların
8986
İnternetə qoyma tarixi: 2010/11/10
Sualın xülasəsi
Şeytanın min illərlə ibadətini nəzərə alaraq, buna layiq deyildi ki, Allah ona kömək etsin?
Sual
Şeytanın min illərlə ibadətini nəzərə alaraq, buna layiq deyildi ki, Allah ona kömək etsin?
Qısa cavab

 Quranın buyurduğuna əsasən şeytan cin tayfasındandır və onlar da insanlar kimi mükəlləfdirlər.

İmam Əli (ə) buyurur: şeytan altı min il ibadət etdi və bu da məlum deyil ki, onun sayı dünya illəriylə hesab olunur və ya axirət (ki, onun hər bir günü min ildir) Alahın iblisə qarşı olan lütf və rəhməti bu idi ki, birincisi ona ibadət etməyə nail olmuşdu və ikincisi isə çoxlu ibadət etdiyi üçün mələklərdən hesab olunurdu. Allahın ona qarşı lütfü isə, onu mələklərlə birlikdə səfa, təmizlik və pak olaraq saxlamışdı. Bu varlığın nizamlarından biri də budur ki, hər bir şəxsin mərifəti (Allahın tanışlığı) çoxolsa, vəzifəsi və təklifi də ağırlaşır, xəta səhv etdiyi zaman, əzabıbir daha başqalarından çox olur! Bunun üçündə, şeytanın həzrət Adəm (ə) barəsində etdiyi xətası, onun üçün həqiqəti tamamladı və şeytanın bu məqamının aradan getməsi, Allahın ona daha çox əzab etməsinin nişanəsidir.

Ətreaflı cavab

Quranı kərimin, kəhf surəsi ayə 50; hicr surəsi ayə 31 kimi ayələrinə nəzər saldıqda belə nəticə alırıq ki, şeytan (iblis) cin tayfasından olmuş və çoxlu ibadət etdiyi üçün mələmlər məqamında yer tutmuşdur. Şeytanın təkəbbürlük etməsi (ki, onun imtahanı idi0 Quranı kərimdə təqribən yeddi dəfə gəlmiş və çox ibrət götürməli bir hekayədir. Bu dastan neçə hissəyə bölünür:

Allahın, şeytana Adəm (ə) qarşısında səcdə etməsinə əmri.

Adəmin (ə) xüsusi üstünlüyü və bunun üçün də, Allah Taala ona səcdə etmək hökmünü verdi.

İblisin ona səcdə etməkdən boyun qaçırması.

Təkəbbür etdiyi üçün olan amilin cavabı: "Mən elə bir şəxs deyiləm, pis qoxulu torpaqdan olan və torpaqdan yaratdığın bəşərə səcdə edəm".[1]

Başqa bir bəyanla buyurur: "Mən ondan üstünəm. Məni oddan, onu isə torpaqdan yaratmısan."[2]

Bu böyük bir imtahan idi və o bütün bu ibadətiylə ki, Əli (ə)- ın buyurduğu kimi: Altı min il ibadət ki, məlum deyil dünya illəriylə sayılmışdır və ya axirət (ki, onun hər bir günü, min ilə bərabərdir.)[3]

Bu imtahandan sonra elə alçalıb və mürtəd oldu ki, ona deyildi: "Get burdan, sən qovulmuşsan"[4] "Lənət olsun sənə qiyamət gününə qədər."[5] Bəs biz də özümüzdən ehtiyatlı olaq, və bunu dərk edək ki, əgər Allah taala bizə mərhəmət göstərmişdir və biz bir neçə gün haqq yolunda qədəm qoymuşuq, və sona kimi də belə qalacaq. Dünya səh və xəta meydanıdır, insanın həyatda durduğu zaman, özünü həyatın çətinliklərinə atır və səhv etmə ehtimalıda çoxalır. Bunun üçün də Allahdan aqibətimizin xeyir olmasını diləyək. Şeytanın qovulmadan sonrakı əks əməllrdən biri, həzrət Adəmə etmədiyi üçün öz məqamını əldən verib və məsələnin dəqiq olduğunu bildikdən sonra olan əks əməllərindən biri, Adəmlə düşmənçiliyi idi. Ki, dedi: "(İlahi) əgər məni öz ixtiyarımda buraxsan (Adəm) övladlarını öz əmrimə tabe edəcəyəm yalnız bir hissəsini (ki, gücüm çatmaz).[6]

Sad surəsinin 8- ci ayəsində buyurur: "And olsun sənin qüdrətinə, hamını haqq yoldan azdıracağam."[7]

Bu müqəddimə ilə məlum olur ki, birinci:

Çeytan cin tayfasındandır və onlar da insanlar kimi mükəlləfdirlər. "bəs səcdə etdilər yalnız iblis ki, cinlərdən idi."[8] Biz insan və cinləri yaratmadıq yalnız (Allaha) ibadət etmək üçün.[9]

Cin və şeytan ixtiyar sahibi olan bir məxluqdur və iki yol ayrıcında durub öz yollarını seçirlər. Əgər haqq yolu seçsələr mükafat və əgər batil yolu seçsələr əzaba düçar olacaqlar. Zariyat surəsinin 56- cı ayəsi bunu sabit edir ki, cin və insan ibadət tklifində şərikdirlər.

Bundan əlavə Qurani- kərim cinlərin dilindən olaraq belə buyurur: ki, onlar yaxşı və pis olaraq iki dəstədən ibarətdirlər. "bizlərdən (bir dəstə) ləyaqətli və başqa bir dəstə isə müxtəlif dəstələrik."[10]

İkinci: Allahın şeytana qarşı ən böyük lütf və mərhəməti bundan ibarət idi ki, birincisi Allaha ibadət etməyə nail oldu və bundan sonra çoxlu ibadət etdiyi üçün mələklərdən hesab olurdu və o qədər mələklər aləminə yaxın idi ki, Qurani kərim iblisin Adəmə (ə) səcdə etmədiyi macərada onu mələklərdən istisna edir: "Bütün mələklər səcdə etdilər yalnız iblis."[11] Şeytanın (iblis) haqqında olan ən böyük kömək, daha çox mərifət (Allahı tanımaq) və mələklərlə bir məqamda olub onların pak və təmizkilərini dərk etmək idi. Bu varlığın nizam qanunlarından biri də budur ki, hər bir şəxsin mərifəti (Allahı tanımaq) çox olsa, vəzifə və təklifi də çoxdur, səhv və xəta etdiyi zaman əzabı bir daha çox olur!

Bunun barəsində etdiyi xətası, onun üçün höccəti tamamladı və şeytanın bu məqamının aradan getməsi, Allahın ona qarşı daha çox əzab etməsinin nişanəsidir.[1] - Hicr surəsi, ayə 33

[2] - Əraf surəsi, ayə 12

[3] - Nəhcül- bəlağə, Təshih Subhi Saleh. Xütbeye Qasiə, səh 287

[4] - Hicr surəsi, ayə 34

[5] - Hicr surəsi, ayə 35

[6] - İsra surəsi, ayə 62

[7] - Məhəmməd Təqi Misbah Yəzdi, maarifi Quran. Bəxşe devvom, səh 299, Müəssiseyi dərdahe həqq.

[8] - Kəhf surəsi, ayə 50

[9] - Zariyat surəsi, ayə 56

[10] - Cin surəsi, ayə 11

[11] - Hicr surəsi, ayə 31

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Quran necə kitabdır?
  6346 Təfsir 2011/08/23
  Qurani-Kərimsonilahixəbərolaraq, Allah-TaalatərəfindənMəhəmmədibnƏbdullahınvasitəsiiləinsanlarıhaqq
 • İslamda həqiqi olaraq ağıl və düşüncənin yeri haradadır?
  7639 Qədim kəlam 2011/09/18
  Əvvəlcə yaxşı olar ki, bəzi dini məsələlər barəsində düzgün anlaşılmamazlıq barəsində söz açaq. Misal üçün o cür ki, burada açıqlanmışdır.Birinci: Harada və hansı dini mənbədə gəlmişdir ki, övladı atanın vasitəsiylə öldürülməsinə icazə vardır?!Bu səhv təsəvvürdür, heç bir fəqih bu cür hökm fətva verməmişdir. Odur ki, əgər bu cür ...
 • Din olmadan mənəviyyata çatmaq olarmı?
  7610 Nəzəri əxlaq 2011/11/24
  Son zamanlarda irəli çəkilən “yeni mənəviyyat” bizim bir müsəlman ünvanı ilə zehnimizdə təsvir olunan mənəviyyatla tamamilə fərqlidir. Bizim nəzərimizdə mənəviyyatın dinlə qırılmaz əlaqəsi vardır. Dini mənəviyyat maddi aləmin fövqündə olan həqiqətlərdən söhbət açan maarifə və dini göstərmələrin məcmusuna əməl etmək əsasında hasil olur. İnsan o həqiqətlərin əsasında ...
 • İran dini mədrəsələrində təhsil sistemi necədir?
  14368 Fiqh tarixi 2011/11/14
  Bu gün İran elmi hövzələrində təhsil şagirdlərin birinci dövrəni və ya orta məktəbi bitirdikdən sonra başlayır. Bu təhsil zamanı başlanğıc mərhələnin dərslərini (sərf, ərəb dilinin qramatikası (nəhv), məna və bəyan, məntiq), səth dərslərini (üsul, fiqh, fəlsəfə), ümumi dərsləri (əqaid, təfsir, iqtisadiyyat, Quran elmi, əxlaq, xarici dillər, kompyuter ...
 • Үмуми маликијјәт нәзәријјәсиндә фәгиһин вәкаләти мөвзусу гејд олунур. Бу һансы мәнададыр? Вилајәти-фәгиһ бәһсинин јеринә вәкаләти-фәгиһ мөвзусуну ачмаг олармы?
  5983 Nizamlar hüquq və əhkam 2010/02/06
  Әксәр шиә алимләринин нәзәријјәсинә ҝөрә (вилајәти-фәгиһин истәр мәнсуб, истәрсә дә сечим нәзәријјәсинә әсасән олмасы) ислам һөкумәтини гәбул едир. Һәмчинин, вилајәти-фәгиһи әмр саһиби вә ҹәмијјәтин рәһбәри билир. Амма, ону ҹәмијјәтин идарә олунмасында халгын вәкили сајмыр.Бу фикирин ...
 • Aya sizin nəzərinizdə vəliyi- fəqih məsumdur?
  5476 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/09/11
  Məsum imamların (ə) hədis və rəvayətlərinə əsasən, məsum olmaq yalnız 14 nəfər- Peyğəmbər (s), həzrət Zəgra (s) və 12 imama məxsusdur. Bunun üçün də vəliyi- fəqih məsumlar sırasında hesab olunmur. Amma bir çox ayə və rəvayətlərə əsasən, İmam Zamanın (ə) qeybəti dövründə vəliyi- fəqihdən itaət etmək vacibdir və lazımdır. İmam ...
 • Şiələrin nəzərində on ikinci imamın qeybdə olmasına etiqad bütün imamət nəzəriyyəsində şübhə yaradırmı?
  6087 Qədim kəlam 2010/11/10
  Sualda ümumi şəkildə və konkret nümunənin təyin edilmədiyi halda “qeybət dövrünün imamət nəzəriyyəsi ilə təzadı” irəli çəkildiyinə görə, imamın vəzifələrində müəyyən ünvanları zikr etməli, sonra onun qeybət dövrü ilə uyğun gəlib-gəlməməsini təhlil edəcəyik.İmamət – nübüvvətin ...
 • Fətva verməyin əsasları nələrdir?
  4865 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi 2020/02/09
  İctihad sözü lüğətdə, çətinliyə dözmək,habelə ,qüdrət və bacarıq deməkdir.Fəhiqlərin terminində isə, ictihad, elmi səylərdən maksimum istifadə etməklə şəri hökmləri İslami mənbələrdən və dəlillərindən çıxarmaq və əldə etmək mənasını verir.Şiə fiqhində, fətvanın əsası ictihad mənbələrinə (Quran, Sünnə, Səbəb və Konsensus) söykənsə də, bu mənbələrdən istifadə ...
 • Nə üçün yuxu (röya aləmində bəzi şəxslərin batini surəti heynan şəklində görsənmiş olur, bir halda ki, bu yuxudan sonra və günahdan tövbə edəndən sonra uca məqamlara yetişiblər.
  6073 Qədim kəlam 2011/12/25
  Ayələrə və rəvayətlərə əsasən camaatdan bir çoxunun batini insan şəklində deyil və bəzi əməllər batini dəyişir və heyvanlar şəklinə çevirir. O cümlədən şərabxorluq batini şəkili və surəti it şəklinə dəyişir. Yuxarıdakı sualda İmam Hüseyn (ə) onun surətini dəyişməmişdi bəlkə onun öz əməli batinini o cür etmişdi və həzrət onun həmin ...
 • Kovsər hovuzu nədir?
  10036 Təfsir 2010/10/03
  "Kövsər" çoxlu xeyir mənasındadır. Onun üçün çoxlu dəlil və faktlar qeyd etmək olar. Məsələn: Kövsər arxı və hovuzu, şəfaət, nübüvvət, hikmət, elm, çoxlu nəsl, çoxlu zürriyyə və sair.Kövsərin iki mənası var, biri dünyaya aid (Fatimeyi- Zəhra (s), o biri isə axirətə (kövsər hovuzu)- na aiddir. Kövsər hovuzu, Behiştdə ləzzətli ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  163027 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  155439 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  117932 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  109969 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  99509 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91526 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53482 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  45766 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  43914 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43108 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...