Ətraflı axtarış
Baxanların
7523
İnternetə qoyma tarixi: 2010/11/10
Sualın xülasəsi
Şeytanın min illərlə ibadətini nəzərə alaraq, buna layiq deyildi ki, Allah ona kömək etsin?
Sual
Şeytanın min illərlə ibadətini nəzərə alaraq, buna layiq deyildi ki, Allah ona kömək etsin?
Qısa cavab

 Quranın buyurduğuna əsasən şeytan cin tayfasındandır və onlar da insanlar kimi mükəlləfdirlər.

İmam Əli (ə) buyurur: şeytan altı min il ibadət etdi və bu da məlum deyil ki, onun sayı dünya illəriylə hesab olunur və ya axirət (ki, onun hər bir günü min ildir) Alahın iblisə qarşı olan lütf və rəhməti bu idi ki, birincisi ona ibadət etməyə nail olmuşdu və ikincisi isə çoxlu ibadət etdiyi üçün mələklərdən hesab olunurdu. Allahın ona qarşı lütfü isə, onu mələklərlə birlikdə səfa, təmizlik və pak olaraq saxlamışdı. Bu varlığın nizamlarından biri də budur ki, hər bir şəxsin mərifəti (Allahın tanışlığı) çoxolsa, vəzifəsi və təklifi də ağırlaşır, xəta səhv etdiyi zaman, əzabıbir daha başqalarından çox olur! Bunun üçündə, şeytanın həzrət Adəm (ə) barəsində etdiyi xətası, onun üçün həqiqəti tamamladı və şeytanın bu məqamının aradan getməsi, Allahın ona daha çox əzab etməsinin nişanəsidir.

Ətreaflı cavab

Quranı kərimin, kəhf surəsi ayə 50; hicr surəsi ayə 31 kimi ayələrinə nəzər saldıqda belə nəticə alırıq ki, şeytan (iblis) cin tayfasından olmuş və çoxlu ibadət etdiyi üçün mələmlər məqamında yer tutmuşdur. Şeytanın təkəbbürlük etməsi (ki, onun imtahanı idi0 Quranı kərimdə təqribən yeddi dəfə gəlmiş və çox ibrət götürməli bir hekayədir. Bu dastan neçə hissəyə bölünür:

Allahın, şeytana Adəm (ə) qarşısında səcdə etməsinə əmri.

Adəmin (ə) xüsusi üstünlüyü və bunun üçün də, Allah Taala ona səcdə etmək hökmünü verdi.

İblisin ona səcdə etməkdən boyun qaçırması.

Təkəbbür etdiyi üçün olan amilin cavabı: "Mən elə bir şəxs deyiləm, pis qoxulu torpaqdan olan və torpaqdan yaratdığın bəşərə səcdə edəm".[1]

Başqa bir bəyanla buyurur: "Mən ondan üstünəm. Məni oddan, onu isə torpaqdan yaratmısan."[2]

Bu böyük bir imtahan idi və o bütün bu ibadətiylə ki, Əli (ə)- ın buyurduğu kimi: Altı min il ibadət ki, məlum deyil dünya illəriylə sayılmışdır və ya axirət (ki, onun hər bir günü, min ilə bərabərdir.)[3]

Bu imtahandan sonra elə alçalıb və mürtəd oldu ki, ona deyildi: "Get burdan, sən qovulmuşsan"[4] "Lənət olsun sənə qiyamət gününə qədər."[5] Bəs biz də özümüzdən ehtiyatlı olaq, və bunu dərk edək ki, əgər Allah taala bizə mərhəmət göstərmişdir və biz bir neçə gün haqq yolunda qədəm qoymuşuq, və sona kimi də belə qalacaq. Dünya səh və xəta meydanıdır, insanın həyatda durduğu zaman, özünü həyatın çətinliklərinə atır və səhv etmə ehtimalıda çoxalır. Bunun üçün də Allahdan aqibətimizin xeyir olmasını diləyək. Şeytanın qovulmadan sonrakı əks əməllrdən biri, həzrət Adəmə etmədiyi üçün öz məqamını əldən verib və məsələnin dəqiq olduğunu bildikdən sonra olan əks əməllərindən biri, Adəmlə düşmənçiliyi idi. Ki, dedi: "(İlahi) əgər məni öz ixtiyarımda buraxsan (Adəm) övladlarını öz əmrimə tabe edəcəyəm yalnız bir hissəsini (ki, gücüm çatmaz).[6]

Sad surəsinin 8- ci ayəsində buyurur: "And olsun sənin qüdrətinə, hamını haqq yoldan azdıracağam."[7]

Bu müqəddimə ilə məlum olur ki, birinci:

Çeytan cin tayfasındandır və onlar da insanlar kimi mükəlləfdirlər. "bəs səcdə etdilər yalnız iblis ki, cinlərdən idi."[8] Biz insan və cinləri yaratmadıq yalnız (Allaha) ibadət etmək üçün.[9]

Cin və şeytan ixtiyar sahibi olan bir məxluqdur və iki yol ayrıcında durub öz yollarını seçirlər. Əgər haqq yolu seçsələr mükafat və əgər batil yolu seçsələr əzaba düçar olacaqlar. Zariyat surəsinin 56- cı ayəsi bunu sabit edir ki, cin və insan ibadət tklifində şərikdirlər.

Bundan əlavə Qurani- kərim cinlərin dilindən olaraq belə buyurur: ki, onlar yaxşı və pis olaraq iki dəstədən ibarətdirlər. "bizlərdən (bir dəstə) ləyaqətli və başqa bir dəstə isə müxtəlif dəstələrik."[10]

İkinci: Allahın şeytana qarşı ən böyük lütf və mərhəməti bundan ibarət idi ki, birincisi Allaha ibadət etməyə nail oldu və bundan sonra çoxlu ibadət etdiyi üçün mələklərdən hesab olurdu və o qədər mələklər aləminə yaxın idi ki, Qurani kərim iblisin Adəmə (ə) səcdə etmədiyi macərada onu mələklərdən istisna edir: "Bütün mələklər səcdə etdilər yalnız iblis."[11] Şeytanın (iblis) haqqında olan ən böyük kömək, daha çox mərifət (Allahı tanımaq) və mələklərlə bir məqamda olub onların pak və təmizkilərini dərk etmək idi. Bu varlığın nizam qanunlarından biri də budur ki, hər bir şəxsin mərifəti (Allahı tanımaq) çox olsa, vəzifə və təklifi də çoxdur, səhv və xəta etdiyi zaman əzabı bir daha çox olur!

Bunun barəsində etdiyi xətası, onun üçün höccəti tamamladı və şeytanın bu məqamının aradan getməsi, Allahın ona qarşı daha çox əzab etməsinin nişanəsidir.[1] - Hicr surəsi, ayə 33

[2] - Əraf surəsi, ayə 12

[3] - Nəhcül- bəlağə, Təshih Subhi Saleh. Xütbeye Qasiə, səh 287

[4] - Hicr surəsi, ayə 34

[5] - Hicr surəsi, ayə 35

[6] - İsra surəsi, ayə 62

[7] - Məhəmməd Təqi Misbah Yəzdi, maarifi Quran. Bəxşe devvom, səh 299, Müəssiseyi dərdahe həqq.

[8] - Kəhf surəsi, ayə 50

[9] - Zariyat surəsi, ayə 56

[10] - Cin surəsi, ayə 11

[11] - Hicr surəsi, ayə 31

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Allahın Məknun və Mustəəsər adlarından məqsəd nədir?
  5950 Nəzəri irfan
  Məsum Əhli- beytdən bizə çatan dua və rəvayətlərdən istifadə olur ki, Allah Taalanın bəzi adları vardır ki, onları özü üçün seçmiş və onlardan heç bir kəsin xəbəri yoxdur. Bu adlar "Əsmai Mustəəsərə" kimi tanınmışdırlar. Rəvayətlərdən istifadə olunur ki, Əsmai- Mustəəsərə Allahın qeyb əzəm adlarından və Allahın ilk adlarındadırlar. Mustəəsər adlarını ...
 • Бир нәфәр хачпәрәсти Ислам ирфаны илә Ислама неҹә ҝәтирмәк олар?
  5041 Nəzəri irfan
  Ислами ирфаны, онун хүсусијјәтләрини вә шахәләрини һәмчинин, Ислам вә Әһли-Бејт (әлејһиссалам) мәктәбинин сајәсиндә јетишән ирфаны ачыгламагла өз мәгсәдинизә чата биләрсиниз. Биринҹи: Ислами ирфан ики гисмә, нәзәри вә әмәли гисмә бөлүнүр. Нәзәри ирфанын әсас вә көклү мөвзусу ики мәсәләдир. Биринҹи, төвһидин һәгигәтинин ачыгланмасы; икинҹи һәгиги тәкаллаһлыны ...
 • Bilmədən olan qətlin diyəsi nə qədərdir? Bu gün dinar və dirhəm neçə dollardır?
  6763 Nizamlar hüquq və əhkam
  Dirhəm və dinar peyğəmbər s. və əimmə ə. dövrünün pul vahidləridir. Şəri və hüquqi məsələlərdə istifadə olunur və bu gün də bəzi məsələlərdə istifadə olunur.Dinar qızıldan, dirhəm isə gümüşdən olan metal pullardır. Buna görə də dinar və dirhəmdə istifadə olunan qızıl və gümüşün vəznini bilməklə onun bugünkü qiymətini təyin ...
 • Uşağın Allah haqqında suallarına cavab verək?
  11129 Qədim kəlam
  Uşağın Allah haqqında verdiyi suallardan qaçmaq olmaz, bəlkə bu suallara sadə doğru və möhkəm cavab vermək lazımdır. Sadə bəyanla nəzm arqumentindən istifadə etməklə və uşaqların ətraf mühitində Allahın saysız nemətlərindən sadə bəyanla istifadə edərək, Allahın vücudunu və inun; elm, qüdrət və mehribanlıq kimi bəzi sifətlərini uşaq üçün isbat ...
 • Nə üçün anası seyid olan şəxs seyid hesab olunmur?! Halbuki Fatimeyi-Zəhra (əleyha salam)-ın övladlarının hamısı seyiddir?!
  9512 Qədim kəlam
  İslamda “seyid” kəlməsi əsil-nəsəbləri ata tərəfdən həzrət Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in babası Haşimə çatanlara deyilir, hətta Fatimeyi-Zəhra (əleyha salam)-ın övladları olmasa da. Başqa sözlə, seyid dedikdə o kəslər nəzərdə tutulur ki, nəsəbləri Haşimə çatsın, amma həzrət Fatimənin övladlarından olması vacib deyildir. Buna əsasən, Fatimeyi-Zəhra (əleyha salam)-ın ...
 • Qeyri müsəlman qadının açıq- saçıq şəkli.
  5396 Nizamlar hüquq və əhkam
  Naməhrəm qadının şəklinə baxmağın, naməhrəm qadının özünə baxmaqla hökmü ryni deyil. Buna əsasən, əgər baxmaq ləzzət üzündən və günaha düşmək qorxusu olmasa, şəkil də görənin tanıdığı müsəlman qadına aid olmasa, iradı yoxdur. Qeyd etmək lazımdır ki, fiqhi və şərii hökm nəzərindən belə şəkillərə qeyd olunan ...
 • Quran mətnində istifadədə “innə” ilə “ənnə”, “məvəddət” və məhəbbət”, “mulk” və “mələkut” arasında fərq nədir?
  10041 Təfsir
  1.“İnnə” və “ənnə” hərflərinin arsındakı fərqlər bundan ibratədir ki, “innə”-dən (ilk hərfi kəsrə ilə başlayan) həmişə cümlə gəlir. Amma “ənnə” hərfi özündən sonrakı cümləni məsdərə – sözün kökünə tərəf aparır və tək hala dəlalət edir. 2.Quran təfsirçiləri məvəddət və məhəbbət sözlərini ərəbcədən dostluğ mənasında tərcümə edirlər. Zahirdə, ...
 • Quranın təhrif olmasına dəlalət edən hədislər barəsində sizin nəzəriniz nədir?
  4772 شیعه و قرآن
  Həzrət Ayətullah Məhdi Hadəvi Tehraninin cavabı belədir: Quranın təhrif olunmasına dəlalət edən hədislər sənəd və ya sadir olması və yaxud da dəlalət cəhətindən qəbul olunmamışdır odur ki, heç bir halda Quranda təhrifə yol verilməmiş və heç bir zaman olmayacaqdır. Əgər bir şəxs Quranın təhrif olmasını qəbul ...
 • Nə üçün din siyasət əhatəsinə daxil olur?
  8733 کلیات
  Dinin siyasətdən ayrı olması nəzəriyyəsi, dinin insan həyatının müxtəlif mərhələlərindən kənar olmasını himayət edir. Bu nəzəriyyəyə əsasən, insanlar öz ağıl və elmi çərçivəsində maarif, siyasət, qəzavət, iqtisadi, ticarət, əxlaq və ictimai rəftarlarla bağlı qanunları tanımağa malik və onları sadir etməyə qadirdirlər; odur ki, insan öz həyatını idarə ...
 • İşlədiyim bir müəssisədən öz haqqımı almaq üçün nə etməliyəm?
  4963 Əməli əxlaq
  Şiə fiqhinin ən mühüm bəhslərindən biri də fəhlə və işçi tərəfin hüququ məsələsidir ki, icarə (etmək haqqı) və cüalə kitablarında bəhs olunmuş və onun hökümləri (bir halda ki, qarşılıqlı heç bir tərəfin haqqı digərində qalmasın) açıqlanmışdır. İlk şey ki, ona təkid olunmuşdur, "Müqavilənin" yazılması və fəhlənin əmək ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  150147 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  121457 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  102817 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  97527 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  80421 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  63993 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  47907 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  36118 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  35311 Nizamlar hüquq və əhkam
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  34972 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...