Gelişmiş Arama
Ziyaret
6391
Güncellenme Tarihi: 2009/12/17
Soru Özeti
Ramazan ve Kurban bayramları arasında evlenmenin hükmü nedir?
Soru
İki bayram arası evliliğin iyi olmadığı söylenir. Eğer mümkün ise bu konuda açıklama yapın.
Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

İslam dinin en önemli özelliği mantığa dayalı oluşu ve cahiliyet döneminde olan hurafeleri yıkmaya çalışması onlarla mücadele etmesidir. İnsanlar arasında meydana gelen hurafe çeşitlerinden biri de her hangi bir şeyi uğrusuz bilmektir. Çeşitli hadisler de Müslümanlar bu konuda uyarılmış ve bir şeyleri uğursuz ve menhus bilmekten sakınmaları istenmiştir. Örneğin Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bir şeyleri uğursuzluğa yormayın”[1] Diğer bir hadis de ise şöyle denir: “Bir işi uğursuz bildiğinizde (Allah’a tevkkül ederek) onu yapın.[2]

İslam’ın doğuş döneminde (asr-i saadet’te) yılın ayları hakkında eskiden kalma yanlış anlayışları yüzünden Ramazan ve Kurban bayramlarının arasında yer alan Şevval ayında evliliği caiz bilmiyorlardı.[3]  Onlara göre bu ayda yapılan evlilik iyi sonuç doğurmaz boşanma veya beklenmedik ölümle son bulurdu.

İbn-i Ebi’l-Hadid Nehcu’l-Belağa’nın şerhinde Peygamber’in zevcesi Ayşe’yle ilgili olaylara tahsis ettiği fasılda şöyle diyor: Peygamber (s.a.a) şevval ayında Ayşe’yle evlendi. Ayşe’de bu ayda gençlerin evlenmelerini tavsiye ederdi. Ve şöyle derdi: “Ben Şevval ayında evlilik yapmış olmama rağmen Peygamber’in zevceleri arasında benden daha mutlu olanı var mı?” Sonra İbn-i Ebi’l-Hadid devamla şöyle ediyor: Ayşe bu sözleriyle asr-i saadette bazı kimselerin iki bayram arasına denk gelen Şevval ayında yapılan evliliğin iyi olmadığı söylemini eleştirmekte ve reddetmektedir.[4]

Bu gün de Asya kıtasında özellikle Ehl-i sünnet’e mensup bazı Müslümanlar arasında o batıl cahiliyet dönemine ait inançtan esinlenen böyle bir düşünce revaçtadır.

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere böyle bir düşünce doğru değildir. Ve bu iki büyük bayram arasında evlenmenin şer’i bir sakıncası yoktur. [5][1] Kuleyni, Muhammed b. Yakub, El-Kafi, c. 8, s. 196, Daru’l-Kutubi’lİslamiye, Tahran, H. Ş. 1365

[2] Behrani, Seyyid Haşim, El-Burhan fi tefsiri’l-Kur’an, Bunyad-i Bi’set, Tahran, 1416

[3] Onlar Şevval sözcüğünü yok etti anlamına gelen “Eşale” kökünden geldiğine inanıyorlardı. Bk. El-Kari, Molla Ali, Mırkatu’l-Mefath, Şerh-i Mişkati’i-Mesabih, c. 10, s. 81 El-Mişkatu’l-İslamiye Sitesi

[4] İbn-i Ebi’l-Hadid, Şerh-i Nehcu’l-Belağa, c. 9 . s. 190, Ayetullah Meraşi Kütüphanesi Yay. Kum, 1337

[5] Hlli Yahya b. Said, El-Cami’ Lİşşerai, s. 453, Seyyidu’ş-Şuheda Muessesi, 1405

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kur’an’da güneşin doğuş ve batışından ne kastedilmektedir?
  13292 Tefsir 2011/07/14
  Bu iki Kur’an ayeti güneşin doğuş ve batış yeri gerçeğini bildirmek maksadını gütmemektedir, sadece Zülkarneyn’in güneşin doğuş ve batışıyla ilgili tasavvurunu bildirmeyi hedeflemektedir. Bu iki ayetteki batış ve doğuş yerinden kastedilen şudur: Zülkarneyn ötesinde bir kara parçası umulmayan bir deniz sahiline varır ve ufkun sonu deniz ...
 • Kur’an ve rivayetlerde Hz. Hızır hakkında ne gibi bilgiler var?
  28449 تاريخ بزرگان 2010/10/12
  Kur’an-ı Kerimde, Hz. Hızır’ın adı açıkca gelmemiş, ondan ‘...kullarımızdan bir kul...ki biz, katımızdan ona rahmet ihsan etmiştik ve katımızdan ilim belletmiştik.’[1] diye söz edilerek onun ubudiyetine ve sahip olduğu özel ilmi makama ...
 • İnsanın eşine muhabbet beslemesi ve ilgi duyması dini açıdan doğru ve beğenilen bir şey midir?
  2320 Bazı Hükümler 2020/01/20
 • Bankanın halktan geciken taksitten dolayı aldığı “gecikme parası” faiz sayılıyor mu?
  5332 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/09/09
  Banka aracılığıyla gecikmiş taksitten dolayı alınan gecikme parasın hükümü hakkında bazı mercilerin görüşleri aşağıda açıklandığı şekildedir: Ayetullah Uzma Hamenei’nin (Allah onun ömrünü uzun etsin) Defteri: Çalışmalarını “İslami Şura Meclisi’nin” tasvip ettiği kanunlar esasına göre yapan ve “Gözetleme Şurası’nın” teyit ettiği bankanın uygulamasında bir ...
 • Hindistan ve Osmanlı İslamının teorik mukayesesi.
  7357 Fıkıh Tarihi 2010/12/04
  Osmanlı İslamıyla Hind İslamını değerlendirip mukayese etmek için bu iki ülkeye nüfuz eden ve hakim olan mezhebi bilmek gerekir. Osmanlıya (hicri 7. asırdan 10. asıra kadar) hakim olan fıkhi mezhep Ehl-i Sünnetin dört mezhebinden biri olan Hanefi mezhebidir. Ancak onlar itikatta Eş’ari mezhebine mensuptular. Hanefi ...
 • Geçici evlilikte iddet beklemenin felsefesi nedir?
  7997 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2009/10/18
  Kadın yaise ise iddet beklemesine gerek yoktur. Yaiseden kasıt Kureyişli ise altmış ve Kureyşli değilse elli yaşını doldurmuş olmasıdır. Kısır olan kadın yaise sayılmaz, bu yüzden evlendikten sonra iddet beklemesi gerekir.Bu hükmün felesefesine gelince ayet ve rivayetlerde hükümlerin bütün ...
 • Kur’an-ı Kerim’de bir canlının canını almanın günah olduğu belirtilmiştir. O halde İslam neden savaşlar ve insanların canını almayla yayılmıştır?
  8876 Tarih 2012/10/09
  Hz. Peygamberin (s.a.a) hayat tarzını incelediğimizde onun İslam dininin yayılması için gösterdiği birçok teşebbüsün kültürel olduğunu kavrarız. İslami konular uzmanı tarihçiler ve analistler yüce İslam dininin Arap yarımadasında ve sonra da diğer ülkelerde hızlı bir şekilde yayılması hakkında bazı etkenleri dile getirmişlerdir: 1. İslam dininin ...
 • Başkalarına haksız yere lanette bulunmanın ve onları tekfir etmenin şeri hükmü ve eseri nedir?
  7488 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Dinsel öğretilerimizde başkalarına haksız yere lanette bulunmanın ve onları tekfir etmenin yasaklanması ve İslam dininin hiç kimseye böyle bir izin vermemesinin yanı sıra, din önderlerinden nakledilen rivayetler bir şahsın bir başkasına lanet etmesi ve o şahsın lanete müstahak olmaması durumunda, lanetin lanet edene döneceğini bildirmiştir. ...
 • Ramazan kefareti taşıyan biri onu sonraki ramazana kadar eda etmeli midir?
  4827 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/18
  Büyük taklit mercileri şöyle buyurmaktadır: “Kendisine ramazan orucunun kefareti farz olan kimse, bir köle özgürleştirmelidir (bugün köle özgürleştirme diye bir şey söz konusu değildir) veya iki ay oruç tutmalıdır (orucun otuz bir gününü ardı ardına tutmalıdır, geri kalanının ardı ardına olmaması bir sakınca taşımaz
 • İnsanın yaratılış hedefi nedir?
  9353 Yeni Kelam İlmi 2008/08/12
  Yahova şahitleri, Hıristiyanlığa ait bir fırkadır ve insanın yaratılış hedefi, Allah’ın isim ve sıfatlarının âlemdeki tecellisi, insan ve din hakkında sapık görüşleri vardır. Yaratılışın hedefi, Allah’a ibadet edilmesi içindir ve bir eğitim kurumundaki hedeflerin gerçekleşmesi için bütün öğrencilerin uzmanlık derecesine ulaşması gerekmediği gibi yaratılış hedefinin de gerçekleşmesi için bunun bazı ...

En Çok Okunanlar