Ətraflı axtarış
Baxanların
7542
İnternetə qoyma tarixi: 2011/12/25
Sualın xülasəsi
Kəsa hədisinin əhəmiyyətini bəyan edin?
Sual
Kəsa hədisinin əhəmiyyətini bəyan edin?
Qısa cavab

Şərif kəsa hədisi ki, hədis kitablarında və Şeyx Abbas Quminin Məfatihul- cinan kitabında gəlib ki, cəhətdən əhəmiyyət daşıyır. Biri İmamət və vilayət məsələsidir digəri isə ismətdir. Əhli- beytin (ə) İmaməti və vilayəti bir sıra şahidlər vasitəsiylə hədisdə sübut olur. Peyğəmbər (s) xüsusi danışıq və rəftarla ki, hədisdə nəql olub, İmaməti və vilayəti Əhli- beytə məxsus bilir. Əhli- beyti o evdə kəsanın altına yığır ki, əhli- beytdən başqa orada bir kəs yoxdur, həzrəti Əlinin (ə) canişinliyinə dəlalət edən cümlələri bəyan edibdir. Sonda elə cümlələri bəyan edibdir ki, Peyğəmbər (s) ilə Əhli- beytin arasında möhkəm bağlığıa və əlaqəyə dəlalət edir.

Əhli- beyt ismətini (günahsız və məsum olmasın) sübut etmək üçün bir çox etiqadı və kəlami mənbələrdə hədisin bu cümləsinə ki, buyurur:

" وَ اَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهیراً" istinad olubdur. Beləliklə iki əhəmiyyətli məsələ hədisdə var və o İmamətlə ismətdir.

Ətreaflı cavab

Bir çox rəvayətlər kəsa hədisi haqqında icmali şəkildə daxil olub[1] ki, onların hamısından istifadə olur, Peyğəmbər (s), Əli Fatimə, Həsən və Hüseyn (ə) çağırdı yaxud onun hüzuruna gəldilər: Peyğəmbər (s) onların başına bir əba salıb, buyurdu: Allah! Bunlar mənim ailəmdirlər, çirkinliyi onlardan uzaq et, bu vaxt

" إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ" ayəsi nazil oldu.

Məruf Sünni alimi Hakim Həskaniyi Nişaburi Şəvahidut- tənzil[2] kitabında habelə Seyyid ibni Tavus[3] bu rəvayətləri müxtəlif ravilərdən və müxtəlif yollarla yazıblar.

Amma bizim nəzərimizdə olan şərafətli kəsa hədisidir ki, Şeyx Abbas Quminin Məfatihul- cinan kitabında daxil olubdur.

Bu nəql, məna nəzərindən iki əhəmiyyətli və diqqəti cəlb edən məsələyə və nöqtəyə malikdir.

1.             İmamətin və vilayətin isbatı:

Kəsa hədisi birinci mərhələdə Əhli- beytin İmamət və vilayət məsələsinə işarə edir və bu məqamı onlara məxsus bilir.

A). Əhli- beytin İmamət məqamı: Həzrəti Rəsul (s) münasib zamanlarda və münasibətlərdə İmam Əli (ə) canişinliyindən danışıbdır. Kəsa hədisi o yerlərdən biridir. O həzrət (s) hədisin hissələrindən birində, İmam Əlini (ə) qardaşı, vəsiyi, xəlifəsi və bayraqdarı tanıtdırıbdır.[4] Ona görə ki, öz yanında Əhli- beytinin məqamına və Əhəmiyyətinə işarə etsin ki, vəfatından sonra onların ehtiramı qorunsun. Əhli- beyti kəsanın altına yığandan sonra buyurdu: Bunlar mənim ailəm, mənə məxsus olanlar və yaxınlarımdırlar, ətləri mənim ətim qanları mənim qanımdır; onları incidən hər şey məni incidir və onları kədərləndirən hər şey məni kədərləndirir. Onlarla döyüşənlə döyüşərəm. Məndəndirlər mən də onlardanam. Salamlarıvı bərəkətlərivi, məhəbbətini və bağışlamağını mənə və onlara göndər. Onlarla sülhdə olanlarla sülhdəyəm və onlarla düşmənçilik edənlərlə düşmənəm, onları sevən hər kəslə dostam.

B). İmamət məqamının məxsus olmas: İmam Həsən (ə) İmam Hüseyn (ə), İmam Əli (ə) və həzrəti Fatimə (s) əziz İslam Peyğəmbərinin hüzuruna yetişəndən sonra o həzrət yəmani kəsanı bu böyük insanların üzərinə saldı və Allahdan istədi ki, onları çirkinlikdən və pislikdən uzaq etsin ki, şərafətli ayə nazil oldu. İndi sual budur ki, Peyğəmbərin bu işinin bir dəlili olub ya bihudə və dəlilsiz baş verib? Cavabda demək lazımdır ki, mümkün deyil Peyğəmbər (s) o əzəmətli və agahlığıyla hədər və bihudə bir iş yerinə yetirsin.[5]

Bəs Peyğəmbərin bu işinin dəlili və hikməti olub ki, " إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ..." ayəsindən qabaqkı və sonrakı ayələrini siyağında (düzüm) azca diqqət etməklə aydın olur ki, o həzrətin məqsədi olub Əhli- beyti kamil şəkildə müşəxxəs edib başqalarından ayrılsın və desin: " إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ..." ayəsi təkcə bu dəstə haqqında doğrudur, məbada bir kəs bu ayənin müxatəbin Peyğəmbər (s) ayəsinin bütün və ailə üzvlərinin hamısını bilsin; yəni Peyğəmbər bu işi Əhli- beyti ayırmaq üçün etməsəydi, mümkün idi o həzrətin yaxınlarının və qadınlarının hamısı ayənin itlaqından (ümumiliyindən) istifadə edəydilər və özlərini ayənin məzmunua daxil edəydilər. Ona görə görə bəzi rəvayətlərdə gəlibdir ki, Peyuğəmbər (s) üzdəfə bu cümləni təkrar etdi: "Allah mənim əhli- beytim bunlardır çirkinliyi onlardan uzaq et.[6]

Əhli- sünnət mənbələrində də gəlibdir ki, o həzrət qırx gecəyə qədər sübh namazına yaxın Əli və Fatimənin (ə) evinin qapısını döyürdü və buyururdu:

«السلام علیکم أهل البیت و رحمة الله و برکاته ، الصلاة رحمکم الله »، إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا» [7] [8]

2.             İsmətin (günahsızlıq- Məsumluq) isbatı:

Başqa bir mühüm məsələ ki, ona bu hədisdə işarə olub, Əhli- beytin və onların ardınca bütün İmamların çirkinlikdən və pislikdən məsum olmasıdır. Bunu nəzərə alaraq ki, bu hədis " إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ" ayəsinin şəni nuzuldur, necə ki, bu ayə Əhli- beytin (ə) məsumluğuna dəlalət edir, kəsa hədisi də bu cürdür.

Yuxarıdakı ayədə təfsirçilərdən bəzisi " رجس" ricsin şirkə və yaxud "zina! Kimi çirkin böyük günahlara işarə etdiyini bildiriblər, bir halda ki, bu mahiyyətdə heç bir dəlillər yoxdur, bəlkə " الرجس" itlaqı (bunu nəzərə alaraq ki onun "Əlif və lamı "cins əlif və lamdır") hər cürə çirkinliyə və günaha şamil olur, çünki günahların hamısı ricsdirlər, ona görə bu kəlmə Quranda "şirkə" spirtli içkiləri içməyə" Qumara" "nifaq" haram və napak ətlərə və onun kimilərə şamil olubdur.[9]

Digər tərəfdən, bunu nəzərə alaraq ki, Allahın iradəsi hökman öz əksini tapmalıdır, " إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ" cümləsi onun hökman olası iradəsinə dəlildir. Məxsusən " انّما" kəlməsinə diqqət etməklə ki, həsr (xüsusilik) və təkid üçündür, aydın olur ki, Allahın qəti iradəsi bunun üzərində qərar tutub ki, Əhli- beyt hər cür ricsdən, çirkinlikdən və günahdan pak olsunlar. Bu həmin ismət məqamıdır.

Bu nöqtənidə nəzərə almaq lazımdır ki, Allahın iradəsindən məqsəd bu ayədə onun halal və haram haqqında hökmləri və göstərişləri deyil (təşrii iradə), çünki bu hökmlər hamıya şamil olur və əhli beytə ixtisası yoxdur, buna əsasən " انّما" kəlməsinin məfhumu ilə düz gəlmir.

Bu davamçı iradə bir növ İlahi köməyə işarədir ki, Əhli- beyti ismətə və ona hömək edir, eyni halda ixtiyar və iradə azadçılığıyla ziddiyəti yoxdur.

Həqiqətdə ayənin məfhumu o şeydir ki, camiə ziyarətində də gəlibdir: Allah sizi büdrəməkdən qorudu, fitnədən və azğıçılıqlardan amanda saxladı, çirkinliklərdən pak etdi və pisliyi sizdən uzaq etdi və tamamıyla təmiz etdi.[10] Bu izah ilə yuxarıdakı ayənin Əhli- beytin ismət məqamına dəlalət etməsində şübhə etmək olmaz.[11]

Yuxarıdakı nöqtələri bəyan etməklə kəsa hədisinin əhəmiyyəti Əhli- beytin ismətini və vilayətin sübut edibdir, aydın oldu.[1] - Hilli, Həsən ibni Yusif, Nəhcul- həqq və Kəfus- sidq, səh 228 və 229, darul- hücrə müəssisəsi Qum, 1407. H. Q. "Əhməd ibni Hənbəlin Müsnədində" çox saylı vasitələrlə və "Əlcəmu beynə sihahi sittə" də Ümmü Sələmədən nəql olub ki, dedi:

«إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً»

Fatimə Peyğəmbərin hüzuruna daxil oldu həzrət buyurdu: Yoldaşına və iki oğul övladına denın gəlsinlər hamını kəsanın altına salıb dedi:

«هؤلاء أهل بیتی»

Ümmü Sələmə deyir: Başımı kəsanın içinə salıb dedim məndə əhli- beytin üzvüyəm? Həzrət buyurdu: Sən yaxşı adamsan (amma Əhli- beytdə daxil deyilsən). Həmin məna Əbu Davudun Səhihindən, Malikin Mövtasında və Səhihi Müslümdə və müxtəlif yerlərdə, müxtəlif yollarla daxil olubdur.

[2] - Həskani, Hakim, Şəvahidut- tənzil liqəvaidut- tənzil, cild 2, səh 17, Tehran, 1411 q. Təb və nəşr müəssisəsinin nəşri.

[3] - Seyyid ibni Tavus, Əttəraif fi mərifəti məzahibul- təvaif, cild 1, səh 124, Xəyyam nəşri, 1400 q.

[4] -

«قالَ لَهُ وَعَلَیْکَ السَّلامُ یا اَخى یا وَصِیّى وَخَلیفَتى وَصاحِبَ لِواَّئى»

[5] - Nəcm surəsi, ayə 3- 4. .Heç vaxt həvəs və istək üzündən danışmır nə deyirsə ona olunan vəhydən başqa bir şey deyil.

[6] - Şeyx Səduq, Əmaliyi Səduq, Ələmi nəşri, Beyrut çapı, 1400. Q.

«اللهم هؤلاء أهل بیتی و خاصتى فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیر»

[7] - Əhzab surəsi, ayə 33.

[8] - Əl- məcəmul- vəsit littəbərani, cild 17, səh 438. H. 8360.

[9] - Həcc surəsi ayə 30, Maidə surəsi, ayə 90, Tövbə surəsi, ayə 125, Ənam surəsi ayə 145.

[10] -

«عصمکم اللَّه من الذلل و آمنکم من الفتن، و طهرکم من الدنس، و اذهب عنکم الرجس، و طهرکم تطهیرا»

[11] - Məkarim Şirazi, Nasir, təfsir nümunə, cild 17, səh 298, darul- kutubul- islamiyyəh, tehran, birinci çap, 1374. M.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • İnsi- şeytan nədir?
  8790 Qədim kəlam 2011/01/02
  "Şeytan" sözü lüğətdə, fitnəkar, hərifləyən, yoldan çıxaran və haqdan boyun qaçıran mənasında olub, ümumilik daşıyan ismlərdəndir. Yəni, Qurani- kərim və başqa ədəbiyyatlarda "şeytan" sözü xüsusi bir varlıqdan xəbər vermir. Əksinə, insana və digər (heyvana) yaranmışlara da şeytan demək olur. HəmçininQurani- kərimdə şərr və fitnəkar insanlar barəsində "şeytan" sözündən istifadə olunmuşdur. ...
 • İslam ilə məsihilik arasında Allahın övlad sahibi olub-olmaması ilə əlaqədar ziddiyyət necə izah edilə bilər?
  5714 Qədim kəlam 2011/09/12
  “Tövhid” surəsindən aydın olduğu kimi, müsəlmanların əqidəsi budur ki, Allah-taala nə bir kəsi doğmuş, nə də bir kəsdən doğulmuşdur. Bütün tövhid dinləri də belə etiqada malikdir və həzrət Məsihin dini də bu külli qaydadan istisna deyildir. Çünki bütün ilahi dinlər əql və sağlam insan fitrəti əsasında qurulmuşdur. ...
 • Nə üçün "Əhli- beyt" deyəndə bir neçə nəfər nəzərdə tutulur?
  9626 Qədim kəlam 2011/02/14
  "Əhli- beyt" deyəndə, peyğəmbər (s) ailəsindən əsas beş nəfər; həzrət peyğəmbər (s), Əli (ə), Fatimə (s) imam Həsən (ə) və Hüseyn (ə) nəzərdə tutulur. Bununla da əsas səbəbi şiə və sünni hədisçiləri tərəfindən nəql olunmuş çox sayda olan hədisıərdir. Həmçinin bu hədis, əhli sünnənin yetmiş və şiənin yetmişdən çox ...
 • Necə olur ki, bəziləri (Allaha itaət yolunda) əqli və mənəvi təkamül üçün ömür nemətindən daha artıq faydalanırlar?!
  6003 Qədim kəlam 2011/03/06
  Bu sualın cavabı əsas etibarı ilə iki mehvərdə tədqiq oluna bilər: Birincisi budur ki, ümumi şəkildə dünyaya məxsus olan bütün nemətlər və xüsusi şəkildə dünya həyatı və ömür iki yönə malikdir. Yəni əgər iman, Quranın hidayəti və Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) itrətinin yolu əsasında ...
 • Mütərəqqi ilahi-rəhmani idarə sistemində insanın ruhi yüksəliş metodunu bəyan və şərh edin.
  5745 İslam fəlsəfəsi 2012/04/09
  Bu sual ideal cəmiyyət, yaxud xilaskar ideologiyasının barəsində digər bir bəyandır. Əflatunun irəli sürdüyü ideal cəmiyyət insanın “Respublika” kitabında təsvir edilən ən qədim və məşhur yüksəliş modelidir. İslam aləmində Farabi də “İdeal cəmiyyətin əhalisinin rəyləri” adlı kitabında ideal islam hökuməti və onun rəisi ilə əlaqədar bəhs aparmışdır. ...
 • Əmr As həyatı boyu özündən necə çöhrələr göstərmişdir?
  8492 تاريخ بزرگان 2011/09/12
  Əmr ibni As çox hiyləgər insanlardan biri olan Əmr ibni As ibni Vail Səhmidir. O, Nabiğə adlı məşhur fahişə qadından dünyaya gəlmişdir və ata tərəfdən zahirdə As ibni Vailə mənsub edilirdi. As ibni Vail Səhmi də Peyğəmbəri-Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in oğlu Qasım dünyadan gedən zaman o həzrətə dil yarası ...
 • Haram yeməyi meyl etməyin hökmü nədir?
  7067 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/10/13
  Əgər bir şəxs yemək yedikdən sonra, bilsə ki, yediyi yemək haram yeməkdir və ehtimal verməmişdir ki, haramdır bəlkə halal olmasının nişanələrini hiss etmişdir, misal üçün bir müsəlmandan almışdır ki, günah iş görməmişdir. Amma əgər yemək barəsində şəkk edibdirsə misal üçün müsəlman olmayan bir şəxsdən almışdır, belə bir halda təhqiq etməli ...
 • Başqasının uşağını validenylərinin icazəsi ilə ədəbləndirməkdən ötrü döymək olarmı?
  3642 Cürbəcür 2015/05/30
  Sualın mövzusunda həddi buluğa çatdıqdan sonra icazə yoxdur və artıq bu yaşda ata-ananın icazəsinin təsiri yoxdur. Amma bəzi fəqihlər[1] zərurət olan halda buna icazə verirlər və o həddə qədər ki, uşağın bədəni qızarmış və qaralmış olmasın. Əlavələr: Mərce təqlid alimlərinin bu suala cavabları:
 • İnsanların ixtiyarlı olmasıyla, Allahın günahkarların qəlblərinə möhür vurması arasında ziddiyyət yoxdurmu?
  6907 Qədim kəlam 2010/09/29
  Quranın çoxlu ayələrində kafirlərin və münafiqlərin ürək, göz və qulaqlarına möhür vurulmasından və günahkarların yolundan azmalarından söz etmişdir."Xətm" və "təb" sona çatmaq, möhür vurmaq, rəsm çəkmək, çap etmək və əşyaları müəyyən bir formaya çevirmək mənasındadır."Qəlb" bəzən bədənin bir üzvü mənasında işlənir (bədəndəki ürək), bəzən də ondan məqsəd nəfs, ...
 • Hər kəs Hüseyni ibni Əlini Allahın Peyğəmbərinin nəvəsini ziyarət etsə, sanki ərşdə Allahı ziyarət eymişdir? İfasdəsinin mənası nədir?
  8391 Qədim kəlam 2011/12/25
  Həzrət Hüseyn ibni Əli (ə) (şiələrin üçüncü imamı), Allah yolunda gördüyü müsibətlər, fədəkarlıqlar, əməllər, bəxşişlər, xüsusiyyətlər və hədəflərə görə Allah Taalanın yanında çox böyük məqama malikdir. Allah ona çox böyük mükafat varibdir ki, onlardan biri bu dünyada izzət və əzəmətdir. Buna xatir bütün camaat o həzrətin (ə) pak məzarının ziyarətinə ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  160568 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  147001 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  115772 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  107090 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  89366 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  89042 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  52258 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  41828 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  41028 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  40667 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...