Ətraflı axtarış
Baxanların
5177
İnternetə qoyma tarixi: 2011/10/18
Sualın xülasəsi
Bu ki, deyilir İmam Əsr (əc)- ın zühurundan qabaq İraq ölkəsində on bir mərcə təqlidin öldürülməsi düzdür?
Sual
İmam Əsr (əc) zührundan qabaq İraq ölkəsində on iki mərcə təqlid Şiədə və İslamda vücuda gələr ki, həzrəti Məhdinin zühuru ilə onlardan on bir nəfərinin başını kəsəcəklər on iki mərcədən ancaq bir nəfər diri qalacaq? Bu barədə izah verin.
Qısa cavab

Qeyd olunan sualda iki ehtimal var:

Birinci budur ki, on iki mərcədən on biri həzrəti Məhdinin düşmənlərinin əli ilə öldürüləcək. İkinci budur ki, həzrət özü onları öldürəcək, zühurla əlaqəli rəvayətlərə müraciət etməklə hər iki ehtimalın doğru olmaması sübut olunur. Baxmayaraq ki, birinci ehtimalla əlaqədar təqribən oxşar rəvayətlər varımızdır ki, bir dəstə şiələrin və böyüklərin (mərcə təqlidlər yox) həzrətin düşmənləri tərəfindən öldürülməsi bəyan edir.

Amma ikinci ehtimal, nə inki rəvayətlərdə yoxdur bəlkə rəvayətlər onun əksini isbat edir; çünki mərcəi təqlidlər İmamların özləri tərəfindən canişin kimi təyin olunublar və heç vaxt məsum bir kəsi ki, canişin adı ilə xalqa tanıtdırıb və itaətini xalqa lazım bilib, öldürməz. bunu da əlavə etmək lazımdır ki, həzrəti Məhdinin yolu və qiyamının fəlsəfəsi qan töküb öldürmək deyil, bəlkə o Allahın rəhmətinin təcəllası və dünyanı islah edəndir.

Ətreaflı cavab

Qeyd olunan sualda iki ehtimal vardır, birinci budur ki, on iki mərcə təqliddən on biri həzrəti Məhdinin (əc) düşmənlərinin əliylə öldürüləcək. İkinci budur ki, həzrət özü onları öldürəcək. Ehtimalı cavabda demək lazımdır: Bu cür məsələlərdə ancaq rəvayətlərdir ki, cavab mənbəyi ola bilərlər. Və əqli təhlilin yeri deyil. Zühurla əlaqəli mənbələrə və rəvayətlərə müraciət etməklə heç bir rəvayətdə iddia olunan məsələni qeyd olunan xüsusiyyatlarla tapmadıq. Buna əsasən heç cür rəvayət dəlili və sənədi yoxdur. Əlbəttə oxşar rəvayətlər var ki, şiənin böyüklərindən bir dəstəsinin və həzrətin səhabələrinin öldürülməsini bəyan edir və bu cür rəvayətlər bizim hədislərin arasında gözə dəyir. Məsələn İslam Peyğəmbəri (s)- dən nəql olubdur ki: Zühurundan qabaq yetmiş nəfər saleh insan ki, onların başında bir alim və təqvalı kişi var. Öldürülüb və yandıracaqlar onların külü havaya səpələnəcək bu hadisə Cəlula ilə Xaniqin arasında olacaq və bu hadisədən sonradır ki, Kufədə qırx min nəfər yaxşı insan öldürüləcəkdir.[1] Habelə Şeyx Mufid rəvayətlərə əsasən buyurub: O cümlədən zühurun əlamətlərindən bir nəfs zəkiyyənin yetmiş nəfər saleh insanla birgə Kufənin arxasında öldürülməsidir.[2] Amma bu rəvayətlərin heç birində işarə olunmayıb ki, bu öldürülən adamlar mərcə təqlidlərdir. Amma ikinci ehtimal: Bu ki on iki mərcədən on birini həzrət özü öldürəcək bu da birinci ehtimal kimi rəvayətlərimizdə öz əksini tapmır nə inki, ona nəqli dəlilimiz yoxdur bəlkə rəvayətlər həmişə möminləri məracidən itaət etməyə çağırır.

Bu hara və onların İmam Zaman (əc) əliylə öldürülməsi hara? Məsum İmamlardan göstərişlər yetişib ki, xalqın məsuma əli çatmayan məkanda ya zamanda xüsusi şəraitə sahib olan şəxslərə müraciət etsinlər ki, işləri yerdə qalmasın. Məsələn İmam Sadiqdən (ə) nəql olub: Bizim hökümlərimiz və halal haramımıza agah olan şəxslərlə razılaşın (onlardan itaət edin).[3] Rəvayətlərə əsasən məsuma əl çatmayan zaman fəqih xalqın hakimidir və bu hakimiyyət məsumdan ona yetişibdir. Həmin rəvayətdə gəlibdir: Mən onu sizin hakiminiz qərar verdim.[4] Aydındır ki, İmam müəyyən şəxsi hakimiyyətə təyin etməyib bəlkə fəqihləri ümumi şəkildə təyin edibdir. Həmin rəvayətdə gəlibdir: Hər vaxt fəqih bizim uyğun höküm edə amma ondan qəbul olunmaya həqiqətdə Allahın hökmü yüngül sayılıb və bizim hökm rəd olubdur və hər kəs bizim hökmü rəd etsə Allahın hökmün rəd etmiş kimidir ki Allaha şərik qərar vermək həddindədir.[5] Bir hakim ki, ümumi şəkildə məsum tərəfindən təyin olubdur itaəti vacibdir. Əgər bir kəs onun hökmünü qəbul etməsə məsumun hakimiyyətini qəbul etməyən kəs kimidir.[6] Əlbəttə Mərcəi təqlid üçün xüsusi şərait nəzərdə tutulub ki, bu şəraitə görədir ki, xalqın onlardan tabeçilik etməsi vacibdir əgər bir kəsdə bu şərait olmasa, mərcəiyyət məqamına yetişə bilməz.

Bu şərait aşğıdakılardan ibarətdir:

1. Ədalət, Müctəhid ədalətli olmalıdır. Yəni böyük günahlara qətiən bulaşmalı deyil və kiçik günahları təkrar etməli deyil və dərhal tövbə etməlidir.

«مخالفاً لهواه»

2. Təqva mənəvi bir qüvvəyə sahib olmalıdır ki, onu günahlardan saxlasın

«صائناً لنفسه»

3. Ələmiyyət, yəni zəmanənin bütün alimlərindən savadlı olmalıdır.

4. Siyasət, ictimaiyyətin siyasi vəziyyətinə agah olmalıdır.

5. Dünyapərəst olmasın.

6. Din və məktəb qorusun.

«حافظاً لدینه»

7. Allahın və İmamların əmirlərinə və nəhylərinə təslim olsun.

«مطیعاً لامر مولاه»[7] 

İndi necə olar mərcələr ki, bu seçilmiş xüsiyyatlara sahibdirlər və həzrəti sahibəzzəman (əc) özü onları işlərin sualların cavab vermək üçün mərcə və öz nümayəndəsi kimi tanıtdırıbdır, o həzrətin vasitəsilə qətlə yetirilsinlər. Mərcələr həmişə İmam Zamanın (əc) təyidində olublar o həzrətin özü buyurubdur: gələcəkdə baş verən hadisələrdə bizim hədislərimizin ravilərinə müraciət edin; çünki onlar mənim sizə höccətlərimdirlər və məndə Allahın höccətiyəm onlara.[8]

Sonda neçə nöqtəni qeyd etmək lazımdır:

1.     Həzrəti Məhdi (əc) Allahın rəhmətinin təcəllası və Quranın

«رحمة للعالمین» [9]

buyurduğu Peyğəmbərin övladıdır və həzrəti Məhdi ilə əlaqəli rəvayətlərə əsasən böyük babasının getdiyi yola əməl edəcək:

Həzrəti Əli ibni Musa Rza (ə) həzrəti Məhdiylə bağlı buyurubdur: "O həzrət insanlara qarşı onların özündən çox əlaqəlidir və atalarından və analarından çox onlara qarşı şəfqətlidir:[10]

Rəvayətlərə əsasən o kəslər ki, həzrəti Məhdinin (əc) qəzəbinə düçar olacaqlar o adamlardır ki, höcət onlara tamamlanıb və bəhanə yolu bağlanıb amma inad edib Allahın höccətin qəbul etməzlər. Bu xüsusda İmam Sadiq (ə) buyurur: bu vaxt Qaim (əc) zühur edər və Allahın bəndələr qəzəbinə və bəlasına səbəb olar; çünki Allah bəndələrindən intiqam almaz. Məgər höccətini inkar edəndən sonra".[11]

2. Hər nə qədər bəşərin təfəkkür səviyyəsi inkişaf etsə də saleh və xeyirxah insanlar çoxalsada yenə stəmgər və özün istəyən adamlar bəşərin arasında olacaq ki, təbii olaraq haqq və ədalətlə düşmən olub nəyin bahasına olur olsun inad və düşmənçilikdən əl çəkməyəcəklər. Bu cür şəxslər öz şəxsi mənafeini qorumaq üçün Məhdi məudun (əc) qarşısında qiyam edib nə qədər qüdrətləri varsa mübarizə edəcəklər bu cəmiyyəti zərərsizləşdirmək üçün döyüşmək və qan tökmədən başqa çarə yoxdur.[12] Əslində döyüşü başlayan o həzrətin müxalifləri olacaq nə inki özü. Əvvəl döyüşə başlayacaq.

3. Bəzi rəvayətlərə əsasən bu dəstə həvapərəst zahirdə işə İmama qarşı çıxarlar necə ki, İmam Sadiq (ə) buyurub: Həzrəti Qaim (əc) zühur etməz məgər bəni haşimdən on iki nəfər xuruc edib xalqı özlərinə tərəf dəvət edərlər. (Yalandan Məhdiçilik iddiası edərlər.[13] Amma diqqətli olmaq lazımdır ki, bu on iki nəfər birinci: Mərcə təqlid deyillər. İkinci: rəvayətdə gəlib ki, həzrət onları öldürər bəlkə o yer ki, həzrət öz müxalifin öldürər İmam Sadiq (ə)- dan bu cür bəyan olub: iki qan İslamda halaldı, amma biri Allahın hökmün onlarda icra etməz o vaxta qədər ki, Allah Qaimi Əhli- beyti göndərər Allahın hökmün şahidsiz anlara icra edər. biri evli zina edən kişiyə aiddir ki, daşlamaq edər və digəri zəkata mane olana aiddir ki, boynunu vurar.[14]

4. Mərcəiyyət tarixi on iki əsr boyunda sübut edibdir ki, mərcəiyyət barəsində bu cür azğınlıq tapılmayıb ki, Allaha pənah mərcəiyyətin müqəddəs məqamına hörmətsizlik olsun bu ondan xəbər verir ki, o yol ki, İmamlar (ə) qeybət dövründə seçiblər Mərcəiiyətə nisbət keçmişdə və gələcəkdə ali dərəcədə etibarlı və xatircəm bir yoldur. Məxsusən o mərcələr ki, İmamlar (ə) tərəfindən qeyd olunan çəraitə sahibdirlər. xalqda mərcələrin əməllərin və hərəkətlərin gözləyirlər və onları izliyirlər ki, onlar əsas dəyərlərə vəfadardırlar ya yox: Çünki onlar xalqın arasında və xalqla yaşayırlar. Əlbəttə bu camaatın mərcələrin təxəssüsü işlərinə dəlalət etmək mənasına deyil. Bu iş səbəb olur ki, mərcəiyyət sualda deyilən kişidən qorunur və amanda qalır. Bunu nəzərə alırıq ki, bizim etiqadımız bu deyil. Ki, günahdan və xətadan məsumlar əgər onlardan bir xəta baş verərsə birinci bu bilərəkdən deyil ikinci başa düşən kimi oxətanı düzəldərlər.

5. Dünyada bəzi dəstələr var ki, əhli beytin müxalifdirlər və çalışırlar hədəflərinə çatmaq üçün; Şiə mərcəiyyətiylə camaatın arasında ayrılıq salmaq kimi belə şübhələrə əl atırlar; çünki bunu bilirlər ki, mərcəiyyət məqamı İslam cəmiyətin rəhbərliyində o qədər uca məqamdır ki, nə qədər ki, bu məqam qorunur bu dəstə öz çirkin məqsədlərinə çata bilməyəcəklər. rəvayətlərdə bu mənaya işarə olubdur ki, mərcələr qala divarı kimi dini qoruyurlar. İmam Sadiq (ə) buyurub: "Mömin fəqihlər şəhərin divarı kimi İslamın divarlarıdırlar."[15][1] - Biharul- ənvar, cild 53, səh 220.

[2] - Rizvani, Əli Əsğər, Moud şenasi, səh 513.

[3] - Üsuli kafi, cild 1, səh 67

«من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما...»

[4] - Həmin

«فانی قد جعلته علیکم حاکماً».

[5] - Həmin

«فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله».

[6] - Misbah Yəzdi, Muhəmməd Təqi, suallar və cavablar, cild 4, səh 54.

[7] - Dəşti, Muhəmməd, fəlsəfe ictihad və təqlid, səh 20.

[8] - Vəsail, cild 18, səh 101, h 9.

[9] - Ənbiya 107.

[10] - Yəvmul- xilas, səh 82.

«یوم الخلاص»

[11] - Rizvani, Əli Əsgər, Moud şenasi, səh 576.

[12] - Əmini, İbrahim, dadqostəre cəhan, səh 315.

[13] - Biharul- ənvar, cild 52, səh 209.

[14] - Biharul- ənvar, cild 53, səh 325.

[15] - Kafi, cild 1, səh 38.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  150147 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  121457 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  102818 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  97527 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  80421 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  63993 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  47907 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  36118 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  35311 Nizamlar hüquq və əhkam
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  34972 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...