Ətraflı axtarış
Baxanların
8694
İnternetə qoyma tarixi: 2011/09/12
Sualın xülasəsi
Nə üçün müsəlmanlar (şiələr) tövhid əhli olmaqla eyni zamanda daşın üzərinə, yaxud Kəbəyə doğru səcdə edirlər?
Sual
Nə üçün siz daşın üzərinə, yaxud Kəbəyə doğru səcdə edirsiniz? Bilirik ki, tövhid əhlisiniz və səcdəni Allah üçün edirsiniz, amma nə üçün bir şeyin üzərinə olmalıdır? Məgər buddistlər və bütpərəstlər də bu işi görmürlərmi?!
Qısa cavab

Müsəlmanlar (şiələr) tövhid əhlidir və yalnız yeganə Allahın müqabilində və Ona xatir səcdə edirlər. Amma İslam nəzərindən namaz kimi ibadət əməllərində əncam verilən səcdənin xüsusi şərtləri vardır və o şərtlərə riayət etmək lazımdır. O cümlədən, insan səcdə zamanı üzü qibləyə – Kəbəyə doğru dayanmalı, öz alnını yerə və ya yerdən göyərən, yaxud yerin maddəsindən olan şeylərə qoyub səcdə etməlidir. Bunun mənası daş və ya Kəbə üçün səcdə etmək deyildir. Yəni “daşın üzərinə səcdə etmək”lə “daş üçün səcdə etmək” arasında əsaslı fərq vardır. Aydındır ki, şirk və haram olan şey daşın üzərinə səcdə etmək deyil, daş üçün səcdə etməkdir. Biz müsəlmanlar daşın üzərinə və qibləyə doğru dayanıb səcdə edirik, bizim səcdəmiz daşın üzərinə və qibləyə doğru (və Allah qarşısında) edilən səcdədir. Halbuki, bütpərəstlər daşın və ya digər cansız əşyaların özü üçün səcdə edirlər! Bu da bir müsəlmanın səcdə etməsi ilə bir bütpərəstin səcdə etməsi arasında mövcud olan böyük və mühüm fərqdən ibarətdir.

Ətreaflı cavab

İşarə etdiyiniz kimi, müsəlmanlar (və əsas etibarı ilə şiələr) tövhid əhlidir və yalnız yeganə Allah müqabilində və Ona xatir səcdə edirlər. Amma İslam nəzərindən namaz kimi ibadətlərdə edilən səcdənin müxtəlif şərtləri vardır və onlara riayət olunmalıdır. Əlbəttə, bu şərtlər və hökmlər hikmətsiz qoyulmamışdır.

O şərtlərdən biri budur ki, insan üzü qibləyə (Kəbəyə doğru) dayansın. Belə ki, “Tovzihul-məsail” kitablarında belə yazılır: “Məkkeyi-müəzzəmədə yerləşən Kəbə evi qiblədir və insan onun qarşısında (onunla üzbəüz) dayanıb namaz qılmalıdır. Lakin Kəbədən uzaqda yaşayanlar “üzü qibləyə namaz qılır” deyiləcək şəkildə dayansalar kifayətdir. Həmçinin heyvan başı kəsmək kimi bir sıra başqa işlər də üzü qibləyə yerinə yetirilməlidir.” [1]

Digər şərti budur ki, insan səcdə edərkən gərək öz alnını yerə, yaxud yerin maddəsindən olan və ya yerdən cücərən (yeyilən və geyilən olmayan) şeylərə qoysun. Belə ki, risalədə deyilir: “Gərək yerə və yerdən çıxıb yeyiləsi və geyiləsi olmayan şeylərə səcdə edilsin, o cümlədən taxta, ağacın yarpağı və s. Yeyilən və geyilən şeylərin üzərinə səcdə etmək səhih deyildir. Həmçinin mədəndən çıxarılan mineral maddələrə və faydalı qazıntılara, o cümlədən qızıl, gümüş, əqiq, firuzəyə səcdə etmək batildir. Amma mərmər, qırmızı və qara daşlar kimi yerdən çıxarılan mədən daşlarına səcdə etməyin eybi yoxdur.” [2]

Buna görə də şiələr həmişə səcdə zamanı öz alnını pak və təmiz torpaqdan hazırlamış möhürə qoyurlar. Bu şərtlərə riayət olunması əsla daş və ya Kəbə üçün səcdə etmək mənasına deyildir. Daş üçün səcdə etmək bütpərəstlərin əncam verdiyi işdir və bu iş şirk və haramdır. Biz müsəlmanların Kəbəyə doğru dayanıb daş üzərinə səcdə etməyimiz tamamilə başqa məsəlidir. Bununla buddistlərin və bütpərəstlərin əncam verdiyi işlərin arasında nə qədər fərq vardır! Bütlərin, daşdan və taxtadan düzəldirmiş şeylərin müqabilinə səcdə edənlər bu işi Allah müqabilində ibadətin şərti bilirlər, yoxsa o əşyalarını özlərini məbud hesab edilər?! Bu mühüm və əsaslı fərq bir müsəlmanın (Allah üçün daşa) səcdə etməsi ilə bir bütpərəstin daş üçün səcdə etməsi arasında mühüm bir fərqdən ibarətdir.

Əlaqədar görünüşlər: Sual 16574 (16311), Görünüş: “Həzrət Yusif (əleyhis-salam)-a təzim səcdəsi”[1] “Tovzihul-məsail” (İmam Xomeyninin risaləsinin haşiyəsi), 1-ci cild, səh. 431, məsələ 776

[2]   Yenə orada səh. 585 məsələ 1076

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Allah dərgahına yaxınlaşmaqda vasitənin rolu
  6627 Qədim kəlam 2011/04/16
  “Vəsilə” (vasitə) çox geniş mənaya malikdir və bəndənin Pərvərdigarın dərgahına yaxınlaşmağına səbəb olan hər bir işə və ya şeyə şamil olur. Dünya səbəb-nəticə qanunu əsasında qurulduğundan səbəblər insanın hidayəti və son təkamülə çatması üçün yaradılmışdır. Bəşərin təbii ehtiyacları maddi səbəb və amillərin vasitəsilə təmin olunduğu kimi, ...
 • Mən atamın sağlığında öz malımdan müəyyən bir məbləğ ilə onun evinin üstündə bir ev tikmişəm. Vəfatından sonra xərclədiyim məbləği onun əmlakından götürməyə şərən haqqım vardırmı?
  4726 Borclar 2012/09/24
  Bu məsələdə bir neçə fərziyyə və ehtimal təsəvvür olunur ki, cavabı da onlara əsasən vermək lazımdır: 1. Əgər binaya əlavə etdiyiniz miqdarı atanıza, yaxud bacı və qardaş kimi yaxın adamlarınızdan birinə hədiyyə etmiş olsanız, bu halda onu geri ala bilməzsiniz. Çünki qohumlara verilən hədiyyəni geri ...
 • Tur dağının bəni İsrailin başının üstünə qaldırılmasından məqsəd nədir?
  6292 Təfsir 2012/04/17
  Quran ayələrinin neçəsində " وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّور" təbiri və bəni İsrail barəsində oxşar təbirlər bəyan olubdur. Təfsir kitablarında gələnlərə əsasən bu ayələr bir tarixi hadisəyə işarə edir ki, həzrəti Musanın (ə) zamanında bəni İsrailin Allahın göstərişləriylə müxalifətinə görə baş verib. Qadir Allah Tur dağının bir ...
 • Allahın inkarının illəti onun isbatı dəlillərində çatdırılmanın zəif olmasıdır?
  5843 İslam fəlsəfəsi 2012/02/12
  Buna diqqət etməklə ki, İlahi Peyğəmbərlər özlərinin qəti hikmət və dəlilləri ilə yenədə öz zamanlarında kafir şəxslərin inkarı ilə qarşılaşıblar, bu, inkar edənlərin inadının nişanəsidir. Çünki, istəmirlər həqiqi təsdiq edələr. Baxmayaraq ki, kifayət edən dəlillər göstərilib və onların dəlillərinin hamısı rədd olunub. ...
 • Haram aylarda müharibə aparmaq barəsində İslamın nəzəri nədir?
  9937 Təfsir 2012/01/18
  Quran ayələrinə və rəvayətlərə əsasən, İslam dini haram aylarda (zil-qədə, zil-həccə, məhərrəm və rəcəb) müharibəni əsla rəva bilməmiş, üstəlik bu məsələ ilə əlaqədar daha ciddi reaksiya göstərmişdir ki, bir şəxs bu aylarda müharibə etmək fikrində olmasın. Hətta sual olunan ayədə olduğu kimi, haram aylarda müharibə aparmaq böyük ...
 • Yüksək qazanc ilə müzaribəyə girişmək səhihdirmi?
  4776 Müzaribə 2012/07/22
  Mərcəyi-təqlidlərin dəftərxanalarından soruşulan suallardan aşağıdakı cavablar alınmışdır: Ayətullah əl-uzma Xameneinin (müddə zilluhul-ali) dəftərxanası: “Sualın fərz olunduğu halda əgər həmin məbləği “müzaribənin yerinə yetirilməsi” ünvanı ilə onun ixtiyarına versələr, onun şərti budur ki, sərmayə sahiblərinin və işləyənlərin hər birinin payı təyin olunsun: qazancın üçdə ...
 • Namaza başlayarkən azan və iqamı demək vacibdirmi? Azan və iqaməni bir dəfə deməklə bir neçə namaz qılmaq olarmı?
  26922 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Bəzi qədim fiqh alimləri, o cümlədən ibni Əqil və ibni Cuneyd namazdan əvvəl azan və iqamənin deyilməsini vacib buyurmuşdurlar.[1] Amma bir çox müctəhidlərin bu barədə nəzərləri belədir ki: "Bütün namaz qılanlar üçün müstəhəbdir ki, gündəlik vacib namazlarının əvvəlində azan və iqamı desinlər".[2] Bundan savayı vacib namazlarda ...
 • Nə zaman ata və ananın əvəzinə namaz qılmaq olar?
  10974 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/10/31
  Namaz və orucda diri insan üçün əvəz edicilik düzgün deyil. Mükəlləf hər bir şəxsə vacib namazlarını hansı formada edə bilirsə (ayaq üstə, oturan halda, uzanan halda və ya hətta işarə ilə) özünün yerinə yetirməsi vacibdir. Həzrət İmam Xumeyni (rh) və digər mərcələr buyurublar:
 • Təzə müsəlman olan və alimlərlə əlaqəsi olmayan şəxslərin ələm təqlid mərcəsini seçmək üçün asan və doğru yolu hansıdır?
  6881 Ələmdən təqlid 2012/10/01
  Ələm müctəhidə təqlid yəni, fiqhi məsələlərdə mütəxəssis olmayan insanlar şərii vəzifələrini yerinə yetirməkdə, fiqh elmində tam mütəxəssis olan və digər müctəhidlərdən elmi daha çox olan (ələm) müctəhidin fətvasına əməl etməlidirlər. Ələm müctəhidi bu üç yoldan biri ilə tanımaq olar: Birinci: İnsanın özü yəqin etsin.
 • Nə üçün az sayda peyğəmbərlərin adları Quranda çəkilmişdir?
  11167 Quran elmləri 2010/12/02
  Qurani- Kərim tarix, əfsanə və lüğət kitabı deyildir ki, orada bütün peyğəmbərlərin tarixçələrini, adlarını və yaşayış tərzlərini arayıb axtaraq.[i] Əksinə Quran insanları hidayət edən, nəfsi saflaşdıran,[ii] insanlar üçün təlim-tərbiyə göstəricisi oan ilahi bir kitabdır. Qurani-Kərimin bu hədəfi bir çox peyğəmbərlərin adlarının çəkilməməsi üçün əsas ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  157302 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  138017 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  113179 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  103364 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  86786 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  78532 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  50880 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  39447 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  38922 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  38398 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".