Ətraflı axtarış
Baxanların
13996
İnternetə qoyma tarixi: 2012/04/18
Sualın xülasəsi
Şənbə günü Yəhudilər üçün niyə cəza günüdür? Bazar günü də xristianlar üçün cəza günü sayılırmı?
Sual
Şənbə günü yəhudilər üçün niyə cəza günüdür, onun fəlsəfəsi nədir? Bazar günü də xristianlar üçün cəza günüdürmü?
Qısa cavab

Dini təlimlərdə qadağan olunan məsələlərdən biri, düz olmayan işləri yozmaqdır. Qurani- kərim, qanun sındıran bəzi yəhudiləri "əshabi- səbt" adlandırır və onlara nifrin və qarğış edir. Çünki, şənbə günü balıq ovlamaq onlara haram idi. Həmin gün yəhudilərin İlahi qanuna nə qədər vəfalı olmalarını yoxlamaq üçün, (İlahi iradə ilə) suyun üzərində və sahil kənarında çoxlu balıq görünürdü. Amma onlar, balıqların boluğunu gördükdə dözə bilməyib onları şənbə günü tora salıb, digər günlər sudan çıxarırdılar. Qanun pozmalarını belə yozurdular: Biz şənbə günü ovlamamışıq. Biz sonrakı günün ova hazırlıqlarını etmişik. Hazırlıqları etmək ki, bizə haram olmayıbdır.

Buna əsasən, yəhudilərin cəzalanmasının səbəbi, Allahın əmrindən çıxmaq olubdur. Əlbəttə, yəhudilərin deyil, müsəlmanların əqidəsi belədir. Çünki, onlar şənbə gününü Allahın istirahət günü sayırlar. Quran ayələri və rəvayətlər bu sözü inkar edib və batil sayır.

Şənbənin ya bazar gününün hörməti barəsində, xristianlar arasında fikir ayrılığı var. Sibtilər (şənbəçilər) adı ilə məşhur olan xristianların bəzisi, yəhudilər kimi, şənbənin müqəddəs gün olması əqidəsindədilər. Ona görə də, heç bir iş görmürlər. Bazar günü iş görürlər. Onlar, İncil ayələrinə uyğun olaraq,Tövratın on hökmünün öz qüvvəsində qalmasına və Məsihin onu kamilləşdirmək və icra etmək üçün gəldiyinə, inanırlar. Digər bir tərəfdən, qeyri sibti xristianların əqidəsinə görə, Məsih cümə günü şəhid olduğu üçün və o həzrət üç gün sonra, ölülər aləmindən qalxıb və şahirdlərinə zahir olduğuna inanırlar. Buna əsasən Məsih bazar günü qəbirdən qalxıb və həmin gün, xristianlar üçün dini bayram sayılır.

Qeyd etdiklərimizə əsasən, bazar gününün xristianların cəza günü olması barəsində, bu məsələni isbat edən heç bir rəvayət yoxdur.

Ətreaflı cavab

Qurani- kərimin işarə etdiyi, İmamlar (ə) və müsəlman təfsirçilərin ondan danışdığı əhvalatlardan biri, "Əshabus- səbt" əhvalatıdır.

Yəhudilərin bir dəstəsi, bəzi düz sayılmayan əməlləri etdiklərinə görə, şənbə günü balıq ovlamaq onlara qadağan oldu. Onlar hiylə edərək Allahın əmrindən çıxdılar. Ona görə də, lənət və əzaba düçar olub və meymun formasına düçdülər. Səbt insanlarının əhvalatı, Quranın bir neçə surəsində gəlibdir. O cümlədən: Bəqərə surəsinin 65- ci ayəsi, Nisa 47 və 154, Əraf 163, Nəhl 124.[1]

İmam Baqir (ə)- in Əli (ə)- ın dilindən nəql etdiyi rəvayətə əsasən, səbt insanlarının əhvalatının xülasəsi belədir:

"Səbt insanları ilə Yəhud tayfasından və Səmud tayfasından idilər. Allah onların nə qədər itaətkar olmaları və imtahan etmək üçün, şənbə günü onlara balıq ovu etməyi haram etdi. Onlar özlərinin qeyri- qanuni işlərini yazmaq üçün, çay yatağında kiçik çalalar düzəldib, balıqlar ora daxil olduqdan sonra, əllərində olan torlarla, balıqların çaya qayıtmasının qarşısını alıb və o biri gün onları övlayırdılar. Bir müddət beklə keçirdilər və heç kəs onları bu qeyri- qanuni iş və hiyləgərlikdən çəkindirmədi. Şeytan onların bir dəstəsinə vəsvəsə etdi ki, Allah sizə şənbə günü balıq yeməyi qadağan edib, onu ovlamağı qadağan etməyib. Ona görə də, şənbə günü balıq tutmağa başladılar və sonrakı gün yeyirdilər. Hər gün keçdikcə onların qeyri- qanuni işləri çoxalırdı... sonra həzrət buyurdu: Camaat onlarla münasibətdə iki dəstə oldular; bir dəstə onlara yaxşılığa əmr edib və onları Allah əzabından qorxutdular. Nəsihətin onlara təsir qoymadığını görüb, əzab qorxusundan ordan köçüb, səhralara sığındılar. Amma digər dəstə, onların işlərini bəyənməsələr də yaxşılığa əmr və pislikdən çəkindirmə vəzifələrinə əməl etmədilər. Ona görə də, Allahın əzabı onların hamısını tutdu. Sonda, balıq ovçuları məsx olub və meymun formasına düşdülər. Pislikdən çəkindirməyənlər isə, böyük əzaba düçar oldular. Amma nəsihət edənlər, nicat tapdılar... rəvayətin sonunda Əli (ə) buyurdu: Torpağın dərinliyində dənəni yarıb, onu cücərdən və insanları yaradan Allaha and olsun ki, bu ümmətdən mən onların nəsəbini tanıyıram ki, nə inkar ediblər, nə də əqidələrin dəyişiblər. Əksinə onlar da, Allahın əmrinə əməl etməyib və dünyanın hər yerində yaşayırlar. Allah buyurublar: "Zalımlara lənət olsun".[2] Həmçinin buyurublar: "Onlar (balıq ovlayanlar) özlərinə verilən öyüdü unutduqları zaqman biz də (onları) pislikdən çəkindirənlərə nicat verdik, zülm edənləri isə itaətdən çıxdıqları, günah işlətdikləri üçün şiddətli bir əzabla məhv etdik".[3] [4]

Bu məsələ, yəhudilər haqqında nazil olsa da, amma ayənin hökmü, puç bəhanələrlə Allahın əmrlərindən çıxan bütün şəxslərə də şamil olur. Yəhudilərin bu işi, bəzi sələmə yiyənlərin işinə bənzəyir ki, zahiri alış- verişlə və alış- veriş adı ilə bir qutu kibrit ya digər dəyərsiz bir şey qoymaqla, sələmə verməyini yozurlar. Necə ki, rüşvət alanlar da, pis işlərini zəhmət haqqı və... adı altında yozurlar.

Amma sualın ikinci hissəsi barəsində deməliyik ki, bazar günü xristianların cəzalanması barəsində, İslam mənbələrində heç bir rəvayət gəlməyibdir. Bu barədə bəzi təfsirlərdə gələn izah belədir:

"Xristianların çoxu şənbə gününə əhəmiyyət verməyib və bazar gününü tətil edirlər. Çünki Məsihin cümə günü şəhid olmasına və o həzrətin üç gün sonra ölülər aləmindən qalxıb və şagirdlərinə zahir olduğuna inanırlar. Buna əsasən, Məsih bazar günü qəbirdən qalxıb və həmin gün xristianlar üçün, dini bayramdır.

Əlbəttə, sibtilər (şənbəlilər) adı ilə məşhur olan bəzi xristianlar, yəhudilər kimi şənbənin müqəddəs gün olmasına inanırlar. Ona görə də, həmin gün heç bir iş görmürlər. Bazar günü işə başlayırlar. İncilin ayələrinə əsasən, Tövratın on hökmünün yalnız yəhudilərə aid olmayıb və xristianların da ona əməl etmələrinə və həzrəti İsa (ə)- ın vəzifəsinin onu kamilləşdirmək və icra etmək olduğuna inanırlar.[5]

Bununla əlaqəli göstərici:

Şənbə günü balıq tutmaq və meymun olmaq əlaqəsi, 6479 (sayt: 6912).

 


[1]- Bu ayələrindən tam məlumat əldə etmək üçün, Qum İslam elmləri kappyuter araşdırmalar mərkəzinin istehsalı olan camiut- təfsir disk praqramına müraciət edin.

[2] - Möminun surəsi, ayə 1

[3] - Əraf surəsi,ayə 165

[4] - Baxın: Qummi, Əli bin İbrahim bin Haşim, Təfsiri- Qummi, səh 244, Muəssisəti darul- kutub, Qum, 1404 hicri qəməri.

[5] - Baxın: Bəlaği, seyid Əbdul- höccət, Höccətut- təfasir və bəlağul- iksir, cilıd 2, (giriş), səh 765, Hikmət nəşriyyatı, Qum, 1386 hicri qəməri.

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Aşura ziyarətnmasınin sənəd və mətnini izah ediniz?
  7707 Hədis elmləri
  Bu ziyarətnamənin əsas mənbəsi iki mötəbər Cəfər bin Muhəmməd bin Qoləviyyə Quminin (348 h.q ili) müəllifi olduğu “Kamilul ziyarat” və Şeyx Tusinin (385- 460 h.q) yazdığı “Misbahul mutəhəccid” kitablarıdır. Bəzi mənbələrə əsasən İbn Qoləviyyənin sənədi mötəbərdir. Amma misbahul mutəhəccid kitabında qeyd edilən rəvayətin sənədinə gəldikdə qeyd etmək ...
 • Həzrəti Əli (ə) şənində ayələrin daha çoxu hansı ayda nazil olubdur?
  5276 Təfsir
  Cavabdan əvvəl neçə məsələyə giriş adıyla diqqət etmək lazım gəlir: 1.             Ümumi olaraq, Quran ayələrinin Əsbabi nuzuli barəsində daxil olan rəvayətlər: Əziz Peyğəmbər (s)- in zamanında baş vermiş tarixi hadisələri bəyan edir və həmən hadisə ilə əlaqədar ayə ya ayələr o həzrətə nazil olub. ...
 • Əba Əbdillahil Hüseyn (ə) Həbib Bin Məzahirə «من الغریب الی الحبیب» tərkibli məktub yazmışdırmı?
  4943 تاريخ بزرگان
  Biz «من الغریب الی الحبیب» bu rəvayətə hədis kitablarında və şiənin nekroloqlarında (böyük şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyəti barəsində olan kitablar) məsələn, lohufe Seyid İbn Tavus, rast gəlmədik. Bu səbəbdən bu hədisi İmam Hüseynə (ə) aid edə bilmərik.
 • Кәлами мәсәләләрин мејары нәдир?
  5001 Qədim kəlam
  Бу суалын хүласә ҹавабы јохдур. Изаһлы ҹавабы сечин ...
 • Heyz məsələsində Qüreyş nəslindən olan qadınların hökmləri ilə digər qadınların hökmləri nə üçün fərqlidir?
  5158 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi
  Бу суалын изаһлы ҹавабы јохдур. ...
 • İslamda Quşbazlığın hökmü nədir? Niyə?
  4850 Nizamlar hüquq və əhkam
  Bu əməlin öz – özlüyündə maneəsi yoxdur, amma adi halda başqalarının və qonşuların əziyyətinə səbəb olarsa, yaxud bəzi məntəqələrdə camaat belə bir şəxsə laqeyid (işə can yandırmayan) insan gözü ilə baxarlarsa, bu əməlin düzgün əməl olmadığını və maneəsi olduğunu söyləmək olar. Buna görədə böyük mərcəi təqlidlər bu əməlin təsirlərinə diqqət ...
 • Cəhənnəm əhlinin siması necədir?
  4720 بهشت و جهنم
  Quran ayələrinin məcmusunun araşdırılmasından belə nəticə almaq olar ki, bir tərəfdən cəhənnəm əhlinin siması, güclü yanıq nəticəsində, qorxulu formada və bir- birinin üstünə çəkilmiş dairələr və parçalanmış dodaqlarla görünərlər. Digər tərəfdən də, Allah cəzasının onlar üçün yenidən və neçə dəfə baş verməsi üçün, bədən və üzvlərinin dərisinin ...
 • Aya İmam Zamanın (əc) yaşaması üçün ağıl dərk edən dəlillər varmı?
  6142 عمر طولانی
  İmam Zamanın (əc) varlığı və o həzrətin imaməti, imamətin xüsusi bəhslərindəndir ki, bir başa ağıl dərk edən dəlillərdən bəhrələnmək olmaz. Bəlkə ağıl dərk edən dəlillərlə imamətin ümumi bəhslərində, hər bir zamanda imamın olması və rəvayət və tarixdən bəhrələnməklə imaməti yalnız həzrət Məhdinin (əc) vücudunda görmək olar və ...
 • Səhih hədisləri saxta hədislərdən ayırıb seçmək üçün hansı yollar vardır?
  10218 سرنوشت حدیث
  Hədis saxtalaşdırması və ya hədislərdə “dəss” (hədisin mətnini dəyişdirmək, artırıb azaltmaq) işi təəssüflər olsun ki, islamın əvvəllərində münafiqlərin və inadkarların əli ilə baş vermişdir. Belə adamlar həmişə çalışırdılar ki, bu təhlükəli yollarla islamın köksünə ən ağır və ölümcül zərbələr endirsinlər. Bunun müqabilində Peyğəmbəri-Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih), ...
 • Təşəhhüd və salam halında hansı əməllər müstəbdir?
  7078 Namazın müstəhəbləri
  Namazın salam və təşəhhüdündə müstəhəb sayılan əməllər aşağıdakılardır: Təvərrük halında oturmaq, Yəni namaz qılan adam sol budu üstə otursun, və sağ ayağının üstünü sol ayağının üzərinə qoysun. Təşəhhüddən sonra desin: “Əlhəmdulillah” ya da desin “Bismillah və billah vəlhəmdu lillahı və xəyrul əsmai ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  146822 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  117659 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  99837 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  95416 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  77940 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  59401 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  47190 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  35076 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  34132 Nizamlar hüquq və əhkam
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  34123 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...