Ətraflı axtarış
Baxanların
4793
İnternetə qoyma tarixi: 2012/04/10
Sualın xülasəsi
Tarixdə imamların bir baxışla insanları batini (mənən) hidayət etmələrinin nümunəsi vardırmı?
Sual
Tarixdə imamların bir baxışla insanları batini (mənən) hidayət etmələrinin nümunəsi vardırmı?
Qısa cavab

İmamət məqamının “haqq məzhəbinin ali hədəflərini həyata keçirmək və məqsədə çatdırmaq mənasından ibarət olan hidayət” olmasına diqqət yetirməklə bu məqam təkcə zahirdə yol göstərməyə deyil, təkvini hidayətə də şamildir. Bu, hazırlığı olan qəlblərə imamın ruhi nüfuzu, batini təsiri, vücud şüasının saçması və onları mənən hidayət etməsi mənasınadır. Buna görə də çox hallarda ayrı-ayrı insanlar məsum imamın (əleyhis-salam) mənəvi məqamından təsirlənməklə haqqa hidayət olunmuşlar.

Ətreaflı cavab

İmamət məqamının “haqq məzhəbinin ali hədəflərini həyata keçirmək və məqsədə çatdırmaq mənasından ibarət olan hidayət” olmasına diqqət yetirməklə bu məqam təkcə zahirdə yol göstərməyə deyil, təkvini hidayətə də şamildir Bu, hazırlığı olan qəlblərə imamın ruhi nüfuzu, batini təsiri, vücud şüasının saçması və onları mənən hidayət etməsi mənasınadır. İzahında demək lazımdır ki, peyğəmbərlərin göndərilməsindən və besətdən əsas məqsəd bəşər cəmiyyətlərini əbədi səadətə hidayət etməkdir. Bu hədəf iki yöndə həyata keçir:

1. Yolu göstərmək mənasına olan hidayət; bu, hər bir peyğəmbərin vəzifəsidir.

2. Bəndələri Allahın nəzərdə tutduğu ali məqsədə çatdırmaq. Bunun da iki qismi vardır:

a) Təşrii hidayət və dini proqramların icra edilərək həyata keçirilməsi; istər hökumət təşkil etmək, ilahi cəza qanunlarını tətbiq etmək, ilahi hökmləri və ictimai ədaləti bərqərar etməklə olsun, istərsə də əməli olaraq insan ruhlarını tərbiyə və pərvərişi yolu ilə. Peyğəmbərlərin ilahi hədəflərinin həyata keçməsinə səbəb olan bu iki hədəf eyni zamanda çox ağır bir proqramdır, bu yolda elm, təqva, şücaət və idarəçilik baxımından çoxlu ideal xüsusiyyətlərə ehtiyac vardır.

b) Təkvini hidayət və hazırlığı olan bəndələrin ruhi təsirlə, mənəvi nüfuzla, qəlbinə hidayət şüasının nurunu saçmaqla ilahi məqsədlərə çatdırılması. Bu, batini və mənəvi bir seyrdən ibarətdir. Şübhəsiz, belə bir proqram daha artıq hazırlığı və xüsusiyyətləri tələb edir.[1]

İnsanların haqqa hidayətində imam böyük rol oynayır. Buna diqqət yetirməklə demək lazımdır ki, çox insanlar məsum imamın mənəvi məqamından təsirlənərək haqqa hidayət olunmuşlar. Aşağıdakı bir nümunəni qeyd edirik:

Həsən ibni Əli ibni Fəzzal deyir: Mən vaqifi məzhəbində idim və həmin əqidə ilə Məkkəyə gedirdin. Məkkəyə daxil olanda qəlbimdə bir fikir yarandı. Əlimi “Mültəzimə”[2] ataraq dedim: “Pərvərdigara! Mənim nəzər və qərarımın nə olduğunu yaxşı bilirsən. Məni Öz dininin ən yaxşı yollarına hidayət et!” Ürəyimdən keçdi ki, Həcdən sonra imam Riza (əleyhis-salam)-ın hüzuruna gedəm. Sonra Mədinəyə gəlib imam Riza (əleyhis-salam)-ın qapısının ağzında dayandım. Xidmətçiyə dedim ki, mənim üçün daxil olmaq icazəsi al. Ağaya de ki, İraq əhlindən bir nəfər qapının ağzındadır. Bu zaman İmamın səsini eşidim: “Daxil ol!” Mən otağa daxil olduqda gözü mənə sataşan kimi buyurdu: “Allah sənin duanı qəbul və Öz dininə hidayət etdi.”

Dedim: “Şəhadət verirəm ki, sən bəndələr arasında Allahın höccəti və Onun əmanətdar bəndəsisən!”[3]

 


[1] Doktor Yəzdi Mütləqin nəzarəti altında fəaliyyət göstərən bir qrup yazıçı, “İmamətin tədqiqi” (imamiyyə, mötəzilə və əşairə firqələrinin nəzərlərinin tədqiqi), səh. 80, “Rəzəvi islami elmlər” institutunun nəşri, Məşhəd, 1-ci çap, 1381-ci şəmsi il

[2] Həcərul-Əsvəd ilə Kəbə qapısı arasında bir yerin adıdır. Belə adlandırılmasının səbəbi budur ki, ona yapışmaq müstəhəbdir (mültəzim – yanaşı, birgə olmaq).

[3] Şeyx Səduq, “Üyunu əxbarir-Riza (əleyhis-salam)” 2-ci cild, səh. 219, “İslami-elmi” nəşriyyatı, Tehran, birinci çap

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Ayaqqabı geyməyin qaydaları nədir?
  6345 Əməli əxlaq 2012/04/19
  İslam dini səmavi dinlərin sonuncusu, ən kamili və hər tərəflisidir. Onun təlimləri hər bir zamanda və məkanda insanın fərdi və ictimai yönlərinin hamısına nəzər yetirir, onun bütün ehtiyaclarına qənaətbəxş cavab verir. İslam dinində ayaqqabı geymək barəsində də müəyyən qayda-qanunlar təyin edilmişdir. O cümlədən: Ayaqqabını qəşəng və səliqəli ...
 • Namazda qiblədən inhirafın şəri ölçüsü nə qədərdir?
  4378 Qiblə 2015/05/27
  Əgər namazda dəqiq qiblə ardıncasızsa, onda sizə iki yol təklif edirik: Birinci yol: Qibləni dəqiq tapmaq yollarından biri, xordad ayının 7-si və tir ayının 25-i arasında Məkkədə zöhr olan zaman ən sadə gölgədən istifadə etməklə ələ gətirməkdir. Bu mənada ki, ən sadə kölgədən istifadə etməklə, bu iki ...
 • Allahın necə doğru və yanlış məlumatlara elmi var? Bir halda ki, yanlış məlumatlar elm hesablanmır?
  5607 Qədim kəlam 2012/03/11
  Bir mətləbə elmin olması istər o mətləb doğru olsun istərsə də yanlış, o mətləbi qəbul etmək mənasına deyil. Bilirik ki, Allah elmini xaricdə olan doğru və yanlış məlumatlardan ələ gətirmir, bəlkə Allahın elmi zatıdır. ...
 • Дин нәдир?
  9570 Din fəlsəfəsi 2009/06/13
  Дин барәсиндә гәрб алимләри тәрәфиндән мүхтәлиф нәзәријјә вә мәтләбләр ирәли сүрүлүб. Гуран ајәләриндә “дин” ики мөвзуда ишләнмишдир.1-Гејби гүдрәтә олан һәр һансы етигад, истәр батил, истәрсә дә һагг ...
 • Məktub və digər vərəqlərdə olan Allah adlarını aradan aparmağın yolunu qeyd edin?
  4247 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/10/11
  Allahın adlarına hörmət vacib və lazım və onlara hörmətsizlik haramdır. Deməli, onları torpaqda basdırmaq və onları su ilə xəmirə çevirmək kimi, ürf nəzərdən müqəddəs adlara hörmətsizlik sayılmayan formalarla onları aradan aparmaq və atmağın iradı yoxdur.[1]
 • Əxlaq və əxlaq elmi arasında nə fərq var?
  10427 Nəzəri əxlaq 2012/01/08
  "Əxlaq" kəlməsi lüğət cəhətdən xasiyyət, təbiət, səciyyə və adət mənasında olan "xulq" kəlməsinin cəmidir. Həmin adət və səciyyənin yaxşı ya pis olmasından asılı olmayaraq.Əxlaq elminin alimləri və filosofları əxlaq üçün çoxlu təriflər bəyan ediblər. İslam alimlərinin təriflərindən ümumi verə biləcəyimiz tərif budur: "Əxlaq insan nəfsi üçün bir keyfiyyətdir ki, ...
 • Vilayəti-fəqihlə mütləq vilayəti-fəqih arasında nə kimi fərq vardır?
  11832 گستره عمل ولی فقیه 2012/09/24
  Vəliyyi-fəqihin ixtiyarları iki istiqamətdə araşdırıla bilər: 1. Vəliyyi-fəqihin vilayəti dairəsində olan fərdlər nahiyəsində; 2. Vəliyyi-fəqihin dəxalət etməyə haqqı olan işlər nahiyəsində. Əgər vəliyyi-fəqihin ixtiyarlarını xüsusi insanlara (dəlilərə, yetimlərə və s.) məhdud etməsək, onun ixtiyarlarını qəzavət və fətva kimi işlərə hüdudlandırmasaq, bu ...
 • İmam Əlinin qadınların və kişilərin ağlına münasibəti necədir?
  13649 Hədis elmləri 2011/04/16
  Həzrəti Əli (ə) heç vaxt deməmişdir ki, "kişilər ağıl və ülfət (ötəri hisslər) baxımından qadınlardan üstündür." Əksinə İmamın sözü xüsusi bir baxışda yalnız "cəməl" döyüşünə aiddir. Bu söz də heç vaxt ümumilik daşıyıb bütün qadınlara aid edilə bilməz. Çünki bəzi vaxtlar kişilər də bəzi məsələlərdə imamın danlağına tuş gəlmişlər. bundan ...
 • Aya etanol ki, spirtlərdən bir növüdür pak və onu içmək halaldırmı?
  8946 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/09/29
  Spirtlər iki dəstəyə bölünür: Bir dəstəsi neft sənayesi və petromişidən əldə olunur cə başqa bir dəstə spirt isə şərabın buxar damcılarından hasil olur. Etanol spirti sənaye spirtlərindən olduğu üçün, rabitəsi olan bu bəhsi sənayedən əldə olan spirtə ixtisas verib tədqiq edirik:  həqiqət budur ki, tibdə istifadə olunan spirt ...
 • Əgər namaz dinin sütunudur, onda niyə füruddindən biridir?
  7503 Qədim kəlam 2011/11/17
  Üsuliddin o şeylərə deyilir ki, insan öz ağıl və düşüncəsi ilə onları qəbul edib, müsəlman olur. İslamı qəbul edəndən sonra, onda fərdi və ictimai vəzifə və təkliflər vacib olur ki, onun ən mühümlərindən biri, namazdır. Buna əsasən, namaz hökmlərin içində daha çox əhəmiyyətə malik olduğu üçün, ona dinin sütunu deyilir. ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  157192 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  137772 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  113113 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  103269 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  86701 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  78269 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  50833 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  39392 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  38896 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  38338 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".