Ətraflı axtarış
Baxanların
6696
İnternetə qoyma tarixi: 2011/04/16
Sualın xülasəsi
Qərb ökələrinin İslam Peyğəmbərinə əhanət etməsində məqsəd nədir?
Sual
Qərb ölkələrinin İslam Peyğəmbərinə əhanət etməsində məqsəd nədir? Hansı öklələr bu işdən bəhrələnir?
Qısa cavab

Sualın cavabını açıqlamaq üçün bir neçə nöqtəyə işarə edirik:

1.             Tarixdə bu cür əhanətlər:

Peyğəmbərə (ə) və İslam Peyğəmbərinə (s) əhanət olunması təzə bir məsələ deyil, bəlkə çox keçmiş zamanlarda bu hadisənin olduğunu tarix bizlərə xəbər verir, o cür ki, Qurani kərim bir çox yerlərdə buna işarə edir:

A-            İstehza və məsğərə kimi əhanət:

"Vay bu cür bəndələrə; onlara hər Peyğəmbər göndərilərsə yalnız ona irad tutdular."[1]

B-            Töhmət və narəva sözlər kimi əhanət:

Beləliklə o şəxslər ki, onlardan əvvəl yaşayırdılar, hər bir Peyğəmbər onlara göndərildisə dedilər: Sehirbaz və ya məcnundur.[2]

C-            Peyğəmbərlərə (ə) və həzrət Məhəmməd (s)- ə cadugər, yalançı, düşüncəsiz və bəşərin şagirdi kimiləri nisbət verirdilər.[3]

Əlbətdə Allahın rəsulu həzrət Məhəmməd (ə) və digər Peyğəmbərlərə (ə) əhanət olunması qeyd olunan mövzularda yox, bəlkə başqa mövzularda da əhanət olunmuşdur, misal üçün: Nə üçün Allah bizimlə danışmır? Nə üçün moizə bizim vasitəmizlə həyata keçmir? Nə üçün mələk bizlərə nazil olmur? Nə üçün vəhy bizim rəhbərlərə nazil olmur? Nə üçün Allah mələkləri bizim üçün aşkar etmir? Nə üçün Peyğəmbər (s) başqa insanlar kimi iş və gəlir üçün bazara gedir? Və ...[4]

2.             Bu cür əhanətlərin fikri və ruhi amillər:

Quran kərim, həzrət Məhəmmədə (s) və Peyğəmbərlərə (ə) əhanətin edilməsini kafirlərə, zalimlərə, Allahı inkar edənlərə və nadanlara[5] nisbət verir, əlbətdə bunu bu gündə müşahidə edirik; yəni əgər qərb cəmiyyətində Peyğəmbərə (s) qarşı olan əhanəti müşahidə edirik.

Bu iş o nəşriyyatlar tərəfindən həyata keçir ki, Sehyonistlər (yəhudilər) tərəfindən maliyələşirlər.

Bu cür əhanətlərin nədən yarandığını, həzrət Məhəmmədin (s), və başqa Peyğəmbərlərin və beləliklə kafirlərin, zalımların və onların rəhbərlərinin həyatına nəzər salmaqla əldə olur.

A-            Peyğəmbərlər, insanları Allaha, haqqı tanımağa, haqqı axtarıb, ondan pərəstiş etməyə dəvət etdikləri zaman,[6] zalım və kafir hakimlər insanları özlərinə doğru dəvət edirdilər.[7]

B-            Peyğəmbərlər həmişə ədalətin nəşr olunmasında səy edirdilər,[8] amma zalım və kafir hakimlər isə özlərinə icazə verirdilər ki, insanların haqqını və hüquqlarını əllərindən alsınlar.[9]

C-            Peyğəmbərlər insaniyyət və dini dəyərlərin nümunəsi və həmişə onların yaşanmasını istəyirdilər,[10] amma zalım və kafir hakimlər isə cəmiyyətdə zülm və fəsadın çoxalmasını nəşr etmişlər.[11]

D-            Peyğəmbərlər həmişə xeyirxah, həmişə insanların kənarında olub, dərdlərinə şərik olub onlara xidmət edirdilər,[12] amma zalim və kafir hakimlər, insanların geri qalmasını və həmişə özünə xidmət etməyə çalışırlar.[13]

E-            Peyğəmbərlər (ə) mülayim insanlar olmuş və insanları tək Allahlığa dəvət etmişdirlər, baxmayaraq ki, zalım hakimlər onlarla müxaliflət etmişdir,[14] amma zalım və kafir hakimlər insanlar arasında ixtilaf yaratmış, müxaliflərini isə müxtəlif təbliğat, əhanət, ittiham, təhdid, onları öldürmək və dinləri öz xeyirlərinə təhrif etməklə öz mənafelərini və məqsədlərini irəli sürürlər.[15]

3.             Qeyd olunmuş mətləblərə diqqət etdikdə demək olar:

Bu gün zalım və kafir hakimlərin hədəfləri aşağıdakılardan ibarətdir:

A-                             İslamla mübarizə, İslam və Peyğəmbərə qarşı olan məhəbbətin qarşısını almaq və səy edirlər ki, başqa millətlər islama qovuşmasın ki, bu yolla onların öz mənafeləri təhlükəyə düşməsin.

Məlum olur ki, baxmayaraq bütün Peyğəmbərlərə iman gətirmək həmin İslamda Peyğəmbər əkrəmə (s) iman gətirməkdir. Amma həzrət rəsulun Peyğəmbərlərin sonuncusu olması xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, kamil və bütün dinləri əhatə edən dinə sahibdir, bir din ki, əsrlər boyu olan toz- torpaq ona qonmamışdır. Heç bir əl ona yol tapmamış və təhrif olmamışdır, baxmayaraq ki, özü cavandır, bundan əlavə keçmiş bütün Peyğəmbər və dinlərə də həyat bağışlayır.

Məlum olur ki, əgər İslam və insaniyyət aləmində hər tərəfli Allah rəsulunun dininə iman və əməl olunsaydı, zülm və əsarət üçün yer qalmazdı.

Bunun üçün də bu günkü zalımlar çalışırlar ki, nuru söndürsünlər, amma tarix göstərir ki, bütün bunlarla belə isanların ən sevimlisi Peyğəmbər (s) əkrəmdir.

"De haqq gəldisə, batil heç bir iş görə bilməz və heç bir işə yaramaz."[16]

"Haqq gəldi, batil gedər, həqiqətən batil aradan getməlidir.[17]

B-                             Məntəqədə insanların və millətlərin fikirlərinin dəyişməsi istər siyasi istərsədə hərbi baxımdan bu bölgələrdə, xüsisiylədə Fələstin camaatının qarşısında çarəsiz qalması və yaxud Lobnanda hizbullahın müqaviməti və düşmənin ləyaqətsiz, gizli siyasətlərini bütün dünyaya gizlətməsi və... bunlar insanların fikrini yayındırıb, öz çirkin sayəsində rahatlıqla davam etmək istəyirlər.

C-                             Dünyada bu fikri insanlarda oyadmaq ki, hər tərəfli İran islam pespublikasıyla qarşı- qarşıya dursunlar.[1] - Yasin surəsi, ayə 30 " یا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ما یَأْتیهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُن‏"" və yaxud bax: Zuxruf surəsi, ayə 7, Hicr surəsi, ayə 11, Ənbiya surəsi, ayə 36, Furqan surəsi, ayə 41.

[2] - Zariyat surəsi, ayə 52- 53 " کَذلِکَ ما أَتَى الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُون " və yaxud bax: Qəsəs surəsi, ayə 25, Möminun surəsi, ayə 25, Əraf surəsi, ayə 6- 27, Şüəra surəsi, ayə 39, Zariyat, surəsi, ayə 66, Hicr surəsi, ayə 51, Qələm surəsi, ayə 14, Duxan surəsi, ayə 36, Saffat surəsi, ayə 36, Ənbiya surəsi, ayə 30, Tur surəsi, ayə 48- və 49, İsra surəsi, ayə 47, Haqqə surəsi ayə 40- və 41, Yasin surəsi, ayə 69, və bir çox ayələr.

[3] - Ali imran surəsi, ayə 183, Furqan surəsi, ayə 8.

[4] - Furqan surəsi, ayə 8- 21- 32, Ali imran surəsi, ayə 183, Nisa surəsi, ayə 153, Ənam surəsi, ayə 8- 124, Zuxruf surəsi, ayə 31- 118, Hicr surəsi, ayə 7, Hud surəsi, ayə 12, Rəd surəsi, ayə 21, Ənkəbut surəsi, ayə 50, Şüəra surəsi, ayə 4, Yunus surəsi, ayə 15, Furqan surəsi, ayə 32, Duxan surəsi, ayə 14, İsra surəsi, ayə 90- 93.

[5] - Furqan surəsi, ayə 21- 33, Ənbiya surəsi, ayə 36, Mütəffifin surəsi, ayə 29, Ənam surəsi, ayə 23, İsra surəsi, ayə 47, Loğman surəsi, ayə 23.

[6] - Ali- imran surəsi, ayə 79- 80, Maidə surəsi ayə 116- 117.

[7] - Qəsəs surəsi, ayə 38, Möminun surəsi, ayə 46- 47.

[8] - Hədid surəsi, ayə 25.

[9] - Zuxruf surəsi, ayə 51.

[10] - Əhzab surəsi, ayə 21, Hucurat surəsi, ayə 93, Zumər surəsi, ayə 9, Nisa surəsi, ayə 95, Hədid surəsi ayə 10, mümtəhənə surəsi, ayə 40.

[11] - Nəml surəsi, ayə 36, Bəqərə surəsi ayə 205- 206 və 49, İbrahim surəsi, ayə 6.

[12] - Tövbə surəsi, ayə 128, Cümə surəsi, ayə 2, Hud surəsi, ayə 88, Kəhf surəsi, ayə 6, Əraf surəsi, ayə 62- 68- 79.

[13] - Zuxruf surəsi, ayə 51- 54, Nəhl surəsi, ayə 34.

[14] - ,uəra surəsi, ayə 215, Ali- imran surəsi, ayə 103- 159, Nəhl surəsi, ayə 125, Nisa surəsi, ayə 141, Bəqərə surəsi ayə 190.

[15] - Qəsəs surəsi ayə 4, Taha surəsi, ayə 63- 64 və 70- 71, Əraf surəsi, ayə 120- 124, Şuəra surəsi, ayə 46- 49.

[16] - Səba surəsi, ayə 49. " قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ ما یُبْدِئُ الْباطِلُ وَ ما یُعید "

[17] - İsra surəsi, ayə 81, " وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ کانَ زَهُوقاً"

Ətreaflı cavab
Бу суалын изаһлы ҹавабы јохдур.
Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  163019 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  155423 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  117925 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  109960 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  99478 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91521 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53470 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  45729 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  43901 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43098 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...