Gelişmiş Arama
Ziyaret
10877
Güncellenme Tarihi: 2011/05/09
Soru Özeti
Nazardan korunmak nasıl mümkündür?
Soru
Kur'an'ın hangi ayeti nazarı defetmek için faydalıdır?
Kısa Cevap

Nazar, nefsin oluşturduğu tesirlerindendir ve onun inkar etmeğe bir delil yoktur. Hatta bazı hadiseler nazarın varlığına delil sayılır.

Merhum Şeyh Abbas Kummi, nazardan korunmanın yolları hakkında Kalem Suresi'inin 51. ayetini okumayı tavsiye etmiştir. Bu ayetin nüzul sebebine bakıldığında onun nazara karşı etkili olduğu söylenebilir.

Bu ayetten başka nazardan korunmak için diğer bazı sureleri de okumak tavsiye edilmiştir Örneğin Nas, Falak, Hamd ve Tevhit Sureleri bu cümledendir. Yine bir çok tefsirde söz konusu ayetin tefsirinde bu sureleri okumak tavsiye edilmiştir.

Ayrıntılı Cevap

Nefsin etkilerinden olan nazar defalarca pratikte gerçekleşmiş bir çok örnekleri vardır öte yandan onu inkar etmeğe de bir delil yoktur.

Bazı rivayetler de nazarın hak olduğunu ispatlamaktadır. Ed-Duru'l-Mansur'da Resulullah (s.a.a)'dan şöyle nakledilir: "Nazar haktır,sağlam kişiyi kabre ve sağlam deveyi kazana sokar."[1]

Hz. Emiru'l-Müminin Ali (a.s) Resulullah'ın (s.a.a) şöyle dediğini buyurur: "Peygamber (s.a.a), İmam Hasan ve İmam Hüseyin için dua (nazarlık duası) hazırladı. Ve şu duayı okudu:

« أُعِیذُکُمَا بِکَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ وَ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى کُلِّهَا عَامَّةً مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَ الْهَامَّةِ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ عَیْنٍ لَامَّةٍ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ »

"Yani Allah'ın kamil kelimeleri, bütün güzel isimleri hakkına; her sıkıntı getiren, üstünlük taslayan ve insana nazar dokunduran her göz ve hasetçilik yaptığında her hasetçinin şerrinden size sığınak istiyorum." Sonra Peygamber (s.a.a) şöyle dedi: Hz. İbrahim de işte böyle İsmail ve İshak için sığınak diliyordu.[2]  

Nehcü'l-Belağa'nın 400. hikmetinde şu cümle yer alır: "Nazar haktır ve ondan korunmak için duaya tevessül etmek de haktır."[3]

Bu hadislerden anlaşılacağı üzere nazar örnekleri var olan bir gerçektir ve bir hurafe ve kuruntu değildir.

Yaygın bir inanışa göre Kalem'in 51. ayetini okumak nazardan korunmak için faydalıdır, Allah Teala: bu ayette şöyle buyurur:[4]

"Doğrusu, kâfirler Kur'an'ı dinlediklerinde, neredeyse gözleriyle seni devireceklerdi. "Şüphesiz, o bir delidir." derler."

Bu ayetin nüzul sebebi hakkında şu rivayet nakledilmiştir: Beni Eset Kabilesinden bir kişi bazen üç gün boyunca aç kalıyor ve ondan sonra neyle karşılaşsa şöyle diyordu: "Bunun gibi bir şey bu güne kadar görmedim". Böylece o şey bozulur veya ona bir darbe iniyordu. Bazıları bu tesirden Peygamber (s.a.a)'ın aleyhine yararlanmak istediler. Allah Peygamber'ini bundan korudu.[5]

Allame Tabatabi bu ayetin açıklamasında şöyle diyor: İzlak'tan maksat bütün müfessirlerin görüşüne göre nazardır. Bu da nefsin oluşturduğu etkilerden biridir. Böyle bir şeyin olmadığına dair aklı bir delil ortada yoktur. Hatta nazarı onaylayan bazı olaylar görülmüştür. Buna göre bunu inkar edip hurafe olduğunu söylememize bir gerekçe kalmaz.[6]

Zimehşeri, Ehl-i Sünnet nezdinde büyük bir şahsiyet sayılan Hasan Basri'den nazardan korunmak için bu ayetin okunmasını tavsiye ettiğini nakleder.

Mefatihu'l-Cinan kitabının sahibi Şeyh Abbas Kumi, nazardan korunmak için naklettiği duaları açıklarken şöyle diyor: Nazar için İn Yekadu… ayetini okumak tavsiye edilmiştir.[7]

Elbette bu ayetin tefsiriyle ilgili rivayetlerde bu ayetin nazar için okunmasını tavsiye eden bir rivayet bulunmamaktadır.[8]

Allame Meclisi nazarı uzaklaştırmak konusunda Ed-Duru'l-Mensur'dan nakledilen hadisi aktardıktan sonra, İmam Cafer Sadık (a.s)'ın nazarı uzaklaştırmak konusunda şöyle dediğini nakleder: "Gözünün bir kimsede veya başkasının gözünün kendisinde etki yapmasında korkan kimse üç defa şöyle demelidir: "Maşaallah la kuvvete illa billah elaliyyilazim." Veya şöyle buyurmuştur: "Kul euzu birebinnas ve kul euzu birebbilfelek" surelerini okusun ve diğer bir hadiste Fatiha ve Tevhit sureleri de eklenmiştir. Ama bu duaları naklederken söz konusu ayetten söz edilmemiştir.[9] Buna göre kesin olan şu ki nazarın olduğu örneklere sabittir ve onu uzaklaştırmak için de bazı dualar etkilidir.[10]

Daha geniş bilgi için bk. Tefsir-i Numüne c. 24, s. 426  


[1] Ed-Durru'l-Mensur, s. 651

[2] El-Kafi, c. 2 s. 569 hadis: 3

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع رَقَى النَّبِیُّ ص حَسَناً وَ حُسَیْناً فَقَالَ أُعِیذُکُمَا بِکَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ وَ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى کُلِّهَا عَامَّةً مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَ الْهَامَّةِ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ عَیْنٍ لَامَّةٍ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ثُمَّ الْتَفَتَ النَّبِیُّ ص إِلَیْنَا فَقَالَ هَکَذَا کَانَ یُعَوِّذُ إِبْرَاهِیمُ إِسْمَاعِیلَ وَ إِسْحَاقَ ع‏

[3] Nehcu'l-Belağa, s. 547

[4] Kalem: 51

،وَ إِن یَکاَدُ الَّذِینَ کَفَرُواْ لَیزُْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سمَِعُواْ الذِّکْرَ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ لمََجْنُونٌ

[5] Keşşaf, Zimehşeri, c. 3 s. 1274

[6] El-Mizan, c. 19, s. 648

[7] Keşşaf, Zimehşeri, c. 3 s. 1279

[8] Mefatihu'l-Cinan, Şeyh Abbas Kummi, s. 319

[9] Tefsiru'l-Mizan, c. 19, s. 651, Tefsir-i Nesim-i Rahmet, s. 71, Tefsir-i Nuru's-Sakaleyn, c. 5 s. 400 Tefsir-i Numune, c. 24, s. 424

10] Hilyetu'l-muttakin, Allame Meclisi, s. 319,

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Zatı âlinizin Kur’an’ın tahrif edildiği hadisler konusundaki görüşünüz nedir?
  5565 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin bu bağlamdaki görüşü şöyledir: Kur’an’ın tahrif edildiğini söyleyen hadisler ya senet bakımından zayıftırlar ya da sadır olma cihetinden hüccet değildirler veya delaletleri kabul edilebilinir durumda değildir. Kur’an-ı Kerim hiçbir zaman tahrif olmamış ve olmayacaktır. Kur’anın tahrif ...
 • Allah maddi şeyleri mutlak yokluktan yaratmışsa bu, O’nun kudretinin maddi şekil, form ve kudrete yansıdığı anlamına gelir mi?
  6522 Teorik İrfan 2012/03/12
  Evet, yokluktan yaratmak bu manadadır; çünkü yokluk Allah’ın kendisi aracılığıyla yaratacağı bir şey değildir. Rivayetler de bu manaya değinmiştir; yani diğer ilahi sıfatlar ile birlik içinde olan ve bizim ilmimizin haddi dışında yer alan Allah’ın mutlak kudreti yaratıkları yokluktan yaratmıştır ve gerçekte bu yaratıklar Allah’ın mutlak kudretinin ...
 • Müstehcen filmlere bakmaktan nasıl tövbe edebiliriz?
  22167 Teorik Ahlak 2010/02/01
  Günah, kötü kokulu bir lağım kuyusu gibidir, insan ona ne kadar çok dalsa kokusunu o kadar az alır. Zira insanın koku alma duyusu iş yapamaz hale gelir ve daha fazla battığının farkında olmaz. Öte yandan, insanın bu ...
 • İslam dini zor ve çetin bir din midir?
  9032 دین اسلام 2015/06/29
  En kâmil ilahi din olan İslam’ın temeli kolaylık ve yumuşaklık üzerine kurulmuştur. Kolaylık ve yumuşaklık İslam’ın hüküm ve kanunlarında mevcuttur. İslam’ın temellerinin apaçık ve kavramlarının da basitliği her akıllı ve uygar insan için anlaşılır niteliktedir ve her temiz ve sağlıklı fıtrat onun basit, anlaşılır, mantıklı ve makul ...
 • (Windows ve Microsoft Office takımı gibi yabancı disklerin) telif hakkına riayet etmek farz mıdır?
  5615 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/30
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani (ömrü uzun olsun) belirtilen sorunun yanıtında şöyle buyurmuştur:Kitap telifi, bir araç icat etmek veya bir disk üretmek gibi manevî bir iş yapmak, bunu yapan şahıs için özel bir hak yaratır ve hak sahibinin izni olmaksızın onun manevî ürününden yararlanılamaz. Eğer üretici Müslüman değilse, ...
 • Acaba dövme yaptırmak haram mıdır?
  8753 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ’NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Haddi zatında caizdir. Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Bedene özel zararı olmadığı müddetçe ve ahlaki fesada neden olan resimler olmazsa caizdir ve her halükarda abdest ve gusül için sorun ...
 • İnsan kendi çocuğuna Muhammed Mehdi ismini takabilir mi?
  12069 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/21
  Bu soruyu cevaplandırmak için iki noktaya dikkat etmek gerek:1-   Hadislerimiz bizi İmam-ı Zamanı (a.f.) Muhammed ismiyle zikir etmekten men ediyor; ama bu yasaklık hiçbir halette Muhammed ismini kollanamazsınız, hatta kendi ...
 • Cemaat namazı niyetinde namaz rekâtlarının sayısı belirtilmeli midir?
  5526 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Asıl yanıta değinmeden önce niyette iki önemli konunun dile getirildiği noktasını hatırlamak gerekir:1. Niyette söz gerekli midir?2. Niyette muteber olan şeyleri dile getirmenin lazım olmadığı açıklığa kavuştuktan sonra[1] hangi şeylerin niyette gerekli ve muteber olduğu konusu ortaya çıkmaktadır. ...
 • Acaba kadın yargıç olabilir mi?
  10894 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/06
  Fakihler ve din uzmanları kadının yargıç olması gibi bazı konular hakkında farklı görüşlere sahiptirler. Bu gibi konular, dinin zaruri ve zorunlu konularından sayılmamaktadır.Kadının yargıç olamayacağını söyleyenler, bu hususta nakledilen rivayetlere ve icma delililine dayanmışladır.
 • Erkek altın saat kullanabilir mi?
  28981 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/27
  Boyna altın zincir asmak, altın yüzük takmak ve ele altın kaplama saat takmak gibi altınla süslenmek[1] erkeğe haramdır ve bunlarla namaz kılmak da namazı bozar.[2] Elbette altın saat ve altın zincir sadece ...

En Çok Okunanlar