Gelişmiş Arama
Ziyaret
25565
Güncellenme Tarihi: 2010/09/22
Soru Özeti
Meni sıvısı kemiğin imik sıvısının üretimi ve bedenin diğer işleri için faydalıdır. Böyleyken evlenirsem bu sıvı heder olmaz mı ve bunu korumam gerekmez mi?
Soru
Ben uzun bir zaman mastürbasyon günahına müptelaydım ve sonraları menimi heder etmemem gerektiğini anladım; çünkü bu sıvı kemiğin imik sıvısının üretimi ve bedenin diğer işleri için faydalıdır. Evlenirsem bu sıvı yine heder olmaz mı ve bunu korumam gerekmez mi?
Kısa Cevap

Yanıtın açıklığa kavuşması için ilkönce mastürbasyon günahının bazı manevî ve cismanî zararlarını hatırlatıyoruz:

1- Manevî Zararlar

1-1- Mastürbasyon günahı insanın Allah’tan uzaklaşmasına neden olur; öyle ki diriliş gününde Yüce Allah bu günahı işleyenlere ne bakacak ve ne de onlarla konuşacaktır.[1] Onlar temiz bir ruh ve arılık gibi Allah’ın özel bahşettikleri ve verdiklerinden mahrum kalacak ve faydalanmayacaklardır.[2]

2- Mastürbasyonun Cismanî Zararları

Bu çirkin âdete müptela olanlar hâsıl olan ruhî ve cismanî etkiler neticesinde tedricen bünyesi zayıf, bitkin, tembel ve meyus bireylere dönüşüp ruhsal ukdelere müptela olur, başkalarına yönelik kötümserleşir ve bir tür ıstırap ve üzüntüyle yaşar. Bundan dolayı mastürbasyonun zararları çoktur. Bu zararları aşağıdaki açıklamalar ile kısa bir şekilde sıralamak mümkündür.

2-1- Hiputalamusun fazla hareket ettirilmesi ve neticede uygun olmayan çok çalışmaya neden olan ve erken erginliğe sebebiyet veren cinsel guddelerin aşırı hareketlendirilmesi.

2-2- Bu amelin fazla tekrar edilmesi bedenin genel olarak zayıflamasına ve neticede de erken yaşlılığa neden olur.

2-3- Tenasül organlarındaki kan dolaşımının artması nedeniyle beyin ve diğer hassas merkezler mükerrer kan dolaşımının nispi azalmasına duçar olur.

2-4- Sinir eksenli mükerrer boşalmalar ve tatmin olmama uzun vadede sinir zayıflığı ve ruhsal zararlara neden olur.

2-5- Görmenin zayıflaması, iştahsızlık, kemik erimesi ve eklem rahatsızlıkları.

2-6- Eksik ve doğal olmayan tatmin olma nedeniyle evlilikten sonra da evlilik ilişkileri genellikle doğal olarak gerçekleşmez. Bu bağlamda karı ve koca arasında ortak yaşamı sendeleyen sıkıntılar çıkar. Evliliğin bitmesi bunun etkilerindendir.

2-7- İnziva, meyus olma, hayatın önemli konularına itinasız kalma ve psikolojik gam ve üzüntü onun diğer ruhsal etkilerindendir.

2-8- Özellikle gayri tabii ve mükerrer bir şekilde tenasül aletini hareketlendirme neticesinde kan azlığına duçar olmak.

2-9- Meni kanalının şişmesi.

2-10- İdrar kanalının son ve arka kısmının şişmesi.

2-11- Meni ve idrarı kontrol etme gücünü yitirecek kadar tenasül adalelerinin gevşemesi.

2-12- Baş ağrısı ve dönmesinin ve de kulak vızıltısının başlaması.

2-13- Sinir sisteminin yorulması ve yıpranması.

2-14- Çabuk alınmak ve başlarıyla ilişkide en küçük şeylere hassasiyet göstermek.[3]

Dikkat edilmesi gereken asıl nokta ise şudur: Her ne kadar mastürbasyonun sağlığa olan zararları beyan edilse de dinin bunu men ve haram etme nedeninin cismanî zararlar sebebiyle olduğu hiçbir şekilde belli değildir. Başka bir ifadeyle mastürbasyonun haram kılınmasının asıl nedeni onun manevî zararlarıdır. Cismanî zararların çoğu bu fiilin aşırı yapılması durumunda gerçekleşmektedir. Ama gayri tabii şehveti tatmin etmek için bu yolun seçilmesi doğallıktan bir tür sapma olması hasebiyle, bunun aşırı yapılmasının ve daha fazla cismanî zarar verici etkilerin ortaya çıkmasının altyapısını hazırlamaktadır. Her halükarda evlilikten sonra da cinsel yaşam aşırı bir şekilde sürdürülürse bu cismanî zararların birçoğu yine meydana gelir. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kim çok yaşamak istiyorsa eşiyle cinsel ilişkiye girmeyi azaltmalıdır.”[4] Meni sıvısı kemiğin imik sıvısının üretimi ve bedenin diğer işleri için faydalıdır. Böyleyken evlenirsem bu sıvı heder olmaz mı diye sorduğunuz sorunun cevabı hakkında şunları söylemeliyiz: Eğer böyle bir husus tespit edilmişse, bu zarar meni çıkartılmasında aşırılık ve hadsizlik yapılması durumunda insanı etkiler. Yani bu zarar evlenildiğinde meni çıkartılmasında aşırılığa kaçılması durumunda insanı tehdit eder. Yoksa Allah’ın bu sıvıyı insan neslinin bekası için onun bedenine yerleştirdiği açık bir husustur. Artı, insan benliğinde cinsel bir güdü de mevcuttur ve doğru bir şekilde tatmin edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde birçok ruhî ve cismanî zarar insanı tehdit eder duruma gelecektir. Evlilik bu güdüyü doğru bir şekilde tatmin etmenin yolu sayılmakta ve neslin bekası, cismanî ve ruhî büyük zararların önlenmesi, insanın mükemmelleşmesi ve benden bize dönüşmesi gibi olumlu birçok faydası nedeniyle onu kabullenmek gerekir.


[1] Vesailu’ş-Şia, c. 20, s. 353.

[2] Ferhadyan, Rıza, Ançe Yek Civan Bayed Bedaned.

[3] Sayt: Merkez-i Talimat-ı İslamî, Dr. Seyyid Cevad Mustafavî.

[4] Vesail, c. 24, s. 433.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Müslüman olmayanın malını çalmak caiz midir?
  16069 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/06/06
  Taklid mercilerinin büroları bu soruyu şöyle yanıtladılar:Müslüman olmayanların mallarını Müslümanlarla savaş halinde olmadıkları durumlarda gasp etmek ve sahiplenmek caiz değildir. Eğer savaş halinde bile olsalar müslümanların bu işi yapmamaları daha iyidir.Ayetullah el-Uzma Fazıl Lenkerani’nin bürosunun yazılı ...
 • Sermayenin humusu var mıdır?
  5131 Humusa Konu Olan Şeyler 2012/05/16
  Muhterem taklit mercilerinin sermayenin humusu hakkındaki görüşü şudur: Eğer bir kimse bir sermaye edinirse ve bu sermayenin humusunu vermesi durumunda kalan kısmıyla bir işe girişemezse ki bu sermayeyle geçinmeyi istiyorsa bu sermayenin humusunu vermeli midir? Tüm merciler (Ayetullah Vahit ve Ayetullah Safi dışında): ...
 • Toplumun tüketime yöneldiği, ümmetin darmadağın olduğu ve yalan, hilekârlık ve düzenbazlığın çokça yaygın olduğu şartlarda İslam’ın buyruklarına göre doğru bir şekilde nasıl amel edilebilir?
  5739 Pratik Ahlak 2012/05/16
  İslam dininin hüküm ve buyrukları iki alanda icra edilir. Bazıları ferdi ameller ve bazıları da toplumsal meseleler alanına girer. Ferdi ameller her toplumda uygulanabilir; yani eğer bir Müslüman İslam hüküm ve buyruklarını ferdi ve şahsi boyutta uygulamak isterse; örneğin namaz kılmak ve oruç tutmak isterse, toplum bozuk ...
 • Hz Zehra’nın şehadetinin kesin tarihi nedir?
  9570 تاريخ بزرگان 2012/04/15
  Hz Zehra’nın (a.s) şehadet günü hakkında tarih kitaplarında birkaç görüş vardır. Bazı tarihçiler bunun Hz Peygamberin vefatından 40 gün sonra bazıları 6 ay sonra ve bir grup da 8 ay sonra gerçekleştiğini belirtmiştir. Aynı şekilde imamlarımızdan (a.s) nakledilen rivayetlerde iki tarih belirtilmiştir ve birçok Şia âlimi Hz ...
 • Acaba necis bir şeye el sürmek necasetin bulaşmasına yol acar mı? Pak olmak için gusül almak gerekli midir?
  7125 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2019/06/30
  Ne zaman pak bir şey necis bir şeye temas ederse ikisi veya ikisinden birinde diğerine sirayet edecek düzeyde rutubet varsa pak şeyde necis olur.[1] Necis olmuş olan nesneyi pak ve tathir etmek için önce necasetin kendisi bertaraf edilmeli ve daha sonra akar su, çok ...
 • Şeytan bizim fikir ve düşüncelerimize nasıl sızmakta ve isteklerini dillendirmektedir?
  12820 Eski Kelam İlmi 2010/11/27
  Şeytanın insana sızma yollarını incelemeye tabi tutmadan önce şeytan denen varlık hakkında kısa da olsa bir bilgi edinmemiz lazımdır. Şeytan sözcüğünün türediği ilk lafız hakkında görüş sahipleri arasında bir takım ihtilaflar mevcuttur. Ama bu kelimenin uzak olmuş anlamındaki “şatan” kavramından türediğini söylememiz daha doğrudur. Dolayısıyla birçok ...
 • Mehdiliği tehdit eden şeyler nelerdir?
  6515 سوء استفاده از مهدویت 2012/08/22
  Mehdiliği tehdit eden hususlar çoktur. Biz burada sadece üç önemli şeye işaret edeceğiz: 1. Eğer en üstün kanunlar ehil olmayan uygulayıcıları eline düşerse veya eğer en pahalı şeyler ehil olmayan insanların elinde bulunursa, ne kanundan ve ne de belirtilen değerli şeyden bir sonuç alınamaz. Mehdilik ...
 • Al-i İmran suresinin 144. ayeti Resul-i Ekrem’in (s.a.a) şehid olduğunu gösterir mi?
  14380 Tefsir 2012/02/18
  Sorudaki ayetin nüzul sebebinde, Uhud savaşında Müslümanların içinde Peygamberin öldüğünün söylentisi yayıldığı görülmektedir. Birçok Müslüman savaş meydanından kaçmış, bazıları da Peygamberin ölümüyle İslam dininden çıkıp putperestlerin reislerinden güvence dilemek düşüncesindeydiler. Bu arada ayet nazil olarak savaştan kaçan Müslümanları dinlerinde sabit olmadıkları için kınamış, Peygamber yaşasa veya ölse ...
 • Şia neden abdeste ayaların yıkanmasını terk ederek farzı terk ediyor?
  18511 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Her fırka ve gurubun kendisini fırka-i Naciye (kurtuluşa eren fırka) bilmeleri gayet doğaldır ama biz, sizin aksinize kendi teklifimize boyun eğdiğimizi, farzı yerine getirdiğimizi ve Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin farzdan uzaklaştıklarını kabul ediyoruz ve bu iddiamızın delillerini Kur'an ve rivayetlerle ortaya koyacağız. Şia; ...
 • Niçin Hz. Muhammed’e Emin diyorlardı?
  29707 تاريخ بزرگان 2012/02/14
  Emin, hainin karşısında yer alır; yani emanete hıyanet etmeyen ve halkın güvendiği ve itimat ettiği anlamına gelir.Halk arasında Peygamber (s.a.a)’in gençlik dönemindeki ferdi ve toplumsal ahlaki temelleri Emin ve güvenilir unvanında tanınmasından ötürü ona “Emin” diyorlardı.İslam Peygamberi (s.a.a)’nin, hem vahiy konusunda Allah-u Teâlâ’nın itimat etmesi hem de halkın ...

En Çok Okunanlar