جستجوی پیشرفته
بازدید
16007
آخرین بروزرسانی: 1397/11/14
خلاصه پرسش
آیا نماز خواندن با چادر، مانتو، پیراهن، کت و یا کاپشن مشکی مکروه است؟
پرسش
معروف است که نمازخواندن با لباس مشکی کراهت دارد و عبا و چادر زنها استثناء شده است. بر این اساس، آیا نماز بانوان با مانتوی سیاه و نماز آقایان با پیراهن، کت و کاپشن مشکی نیز مکروه میباشد؟!
پاسخ اجمالی
مراجع تقلید در اینزمینه اختلاف نظر دارند:
عدهای، نماز با هر نوع لباس مشکی را مکروه دانسته[1] و گروهی نیز دلالت احادیثی که در این زمینه وارد شده[2] را نپذیرفته و اساساً نماز در لباس مشکی را مکروه نمیدانند.[3] ولی دیگر فقها قائل به تفصیلاند، که فتوای مراجع در این زمینه را میتوانید در ضمائم مشاهده کنید.
البته شایان ذکر است، کراهت در عباداتی همچون نماز، به معنی ثواب کمتر آن عبادت است، نه اینکه نماز باطل باشد.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[4]
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
نماز خواندن با موارد مذکور در سؤال، کراهت دارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
کراهت لباس مشکی ثابت نشده است.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
بله.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
نسبت به مانتوی خانمها استثناء نیست، ولی ظاهراً میتوان گفت که کت و کاپشن مردها استثناء شده است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
شامل نمیشود.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
کراهت نماز خواندن با لباس مشکی شرعاً ثابت نیست.
لینک به سایت استفتائات
 
[1]. آیات عظام خامنهای و شبیری زنجانی. 
[2]. جهت آگاهی بیشتر در این زمینه ر. ک: 2018 (لباس مشکی و حکم آن).
[3]. آیات عظام سیستانی و هادوی تهرانی.
[4]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنهای، سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

 
 

[1]. آیات عظام خامنهای و شبیری زنجانی. 
[2]. آیات عظام سیستانی و هادوی تهرانی.
[3]. آیت الله مکارم شیرازی.
[4]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنهای، سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها