جستجوی پیشرفته
بازدید
30237
آخرین بروزرسانی: 1397/07/11
خلاصه پرسش
آیا حضرت یوسف (ع) با گذاشتن جام در وسایل برادرش و اتهام او به دزدی دچار گناه نشد؟!
پرسش
با سلام از آن جا که پیامبران الاهی مرتکب گناه نمی شوند آیا حضرت یوسف (ع) در مورد این که جام را در وسایل برادرش نهاد و او را متهم به دزدی کرد دچار گناه نشد؟!
پاسخ اجمالی

در این داستان هرگز به بنیامین از طرف حضرت یوسف (ع)، نسبت دزدی داده نشده است، بلکه نسبت دزدی به همه کاروانیان بود. علاوه بر این که این نسبت توسط یکی از مأموران حکومتی که ظاهراً از اصل ماجرا بی خبر بود، به آنان داده شد. بنابراین حضرت یوسف (ع) نه تنها به بنیامین نسبت سرقت نمی دهد، بلکه زمانی که به او چنین نسبتی داده می شود (آیه 77 سوره یوسف) بسیار ناراحت می شود.

پاسخ تفصیلی

داستان حضرت یوسف (ع) یکی از داستان های زیبا و شگفت انگیز قرآن است. یکی از مراحل این داستان همان طور که شما ذکر کرده اید، ماجرای نگه دا شتن بنیامین؛ برادر حضرت یوسف، توسط ایشان است. در این مرحله اتفاقاتی افتاد که از چند ناحیه قابل بررسی است.

 

1. چرا حضرت یوسف آن ظرف مخصوص را در بار بنیامین گذاشت و حکمت این کار چه بود؟

 

2. نسبت دزدی به چه کسی داده شد؟

 

3. این نسبت توسط چه کسی بیان شد؟

 

4. نسبت سرقت به بنیامین توسط چه کسانی داده شد و عکس العمل حضرت یوسف در مقابل آن چه بود؟

 

پاسخ سؤال اول: حضرت یوسف قصد داشت که برادر تنی اش را به طوری که دیگر برادران ناتنی وی آگاه نشوند نزد خود نگه دارد. از طرفی در آیین کنعانیان و قوم یعقوب (ع) چنین بود که اگر کسی سرقت می کرد باید برای مدتی در نظر صاحب مال، بوده و خدمت می کرد. حضرت یوسف با الهام ربانی، دست به نقشه ای برد. وی ظرف مخصوص گران قیمتی را که پیمانه آنان بود در بار برادرش بنیامین گذاشت تا با استفاده از قانونی که در میان آنان رایج بود، بتواند برادرش را مدتی پیش خود نگه دارد. خداوند می فرماید: "... این گونه راه چاره را به یوسف یاد دادیم! او هرگز نمى‏توانست برادرش را مطابق آیین پادشاه (مصر) بگیرد". [1] طبق بعضى از روایات، بنیامین نیز از این نقشه آگاه بود، بلکه یوسف به برادرش بنیامین گفت: آیا دوست دارى نزد من بمانى، او گفت: بله؛ ولى برادرانم هرگز راضى نخواهند شد؛ چرا که به پدر قول داده‏اند و سوگند یاد کرده‏اند که مرا به هر قیمتى که هست با خود بازگردانند، یوسف گفت: غصه نخور من نقشه‏اى مى‏کشم که آنها ناچار شوند تو را نزد من بگذارند، سپس هنگامى که بارهاى غلات را براى برادران آماده ساخت، دستور داد پیمانه گران قیمت مخصوص را، درون بار برادرش بنیامین بگذارد. [2] ‏ پس حکمت چنین کاری، هرگز اتهام زدن و متهم کردن کسی نبوده است.

 

پاسخ سؤال دوم: همان طور که در قرآن آمده است، حضرت یوسف (ع) فقط دستور داد که پیمانه را در بار برادرش بنیامین بگذارند و نسبت دزدی به کاروان داده شد، نه به شخص بنیامین. قرآن از این واقعه چنین یاد می کند: "نگامى که ساز و برگشان را برایشان فراهم دید، جام [پادشاه‏] را در خورجین برادرش نهاد. آن گاه ندا دهنده‏اى ندا داد: که اى کاروانیان، شما دزد هستید". [3] بنابراین در این داستان هرگز به بنیامین از طرف حضرت یوسف (ع)، نسبت دزدی داده نشده است.بله اگر چه بعد از بازرسی، انگشت اتهام به سمت بنیامین برده شد ولی همان طور که بیان شد و از تفسیر المیزان نیز استفاده می شود؛برادر یوسف از این کار با خبر بود،بنابراین بنیامین هیچ احساس تهمتی نمی کرد. [4]

 

پاسخ سؤال سوم: جالب است که بدانیم، نسبت دزدی که به کاروانیان داده شد، توسط شخصی غیر از حضرت یوسف (ع) بود. همان طور که در بالا ذکر شد، خداوند از آن شخص به عنوان ندا دهنده ای یاد می کند. پس اولاً: در قرآن نسبت دزدی به بنیامین داده نشد، بلکه به همه کاروانیان بود. ثانیاً: این نسبت توسط یکی از مأموران حکومتی که ظاهراً از اصل ماجرا بی خبر بود، به آنان داده شد. [5]

 

پاسخ سؤال چهارم: در دنباله همین آیات وقتی برادران بنیامین ظرف مخصوص را در بار بنیامین می بینند، به او و حضرت یوسف (ع) نسبت دزدی می دهند که در این جا یوسف (ع) بسیار نار احت می شود و چون می خواهد اصل ماجرا فاش نشود تنها در درون خود به آنان و نسبت سرقتی که به بنیامین و خودش داده اند، اعتراض می کند. قرآن کریم این صحنه را به زیبایی ترسیم کرده و می فرماید: "(برادران) گفتند: اگر او دزدى کند (تعجب ندارد) برادرى از او نیز در گذشته دزدى کرده بود، پس یوسف آن سخن را در دل خود پنهان داشت و بر آنها آشکار نساخت (و با خود) گفت: شما در منزلت (انسانیت) بدترید (که انحطاط اخلاقى و صفت حسد دارید) و خداوند به آنچه توصیف مى‏کنید داناتر است". [6] یعنی نه تنها به بنیامین نسبت سرقت نمی دهد، بلکه زمانی که به او چنین نسبتی داده می شود بسیار ناراحت می شود.

 

در نتیجه؛ درست است که حضرت یوسف (ع) ظرف مخصوص را در بار برادرش گذاشت، ولی هرگز نه او و نه هیچ کس دیگر را متهم به دزدی نکرد. این مطالبی بود که با توجه به ظاهر آیات بیان کردیم. اما امکان طرح احتمال دیگری در بین است و آن خبر داشتن و تأیید سرقت کاروانیان توسط حضرت یوسف و یا حتی نسبت دادن جمله "ای کاروان شما دزد هستید." [7] به حضرت یوسف(ع) است. بنابر این احتمال، پاسخ قانع کننده آن از این قرار است:

 

آن چه از روایات این باب برداشت می شود آن است که: حضرت یوسف در این موضع، توریه کردند. توریه به این معنا است که شخص، با لفظی که می گوید، اراداه واقع و حقیقتی را دارد ولی طوری القاء می کند که مخاطب، برداشت خلاف واقع از آن مطلب داشته باشد. [8] اظهار چنین امری در مواقعی که ضرورتی اقتضاء کند یا مصلحتی پیش آید،اشکال ندارد. [9] توریه، به تصریح فقهاء از مصادیق کذب و دروغ نمی باشد. [10] در مورد حضرت یوسف نیز روایت می گوید:" به خدا قسم! یوسف هرگز دروغ نگفت". [11] در روایت دیگر،امام صادق(ع) می فرماید:منظور یوسف از این که گفت: "شما سارق هستید"،سرقتی بود که برادرانش در سال های قبل انجام داده بودند،آنان با حیله و نیرنگ یوسف را از پدرش دزدیدند و به چاهی انداختند. [12] بنابراین؛ یوسف(ع) اگر چه مستقیم یا غیر مستقیم به آنان نسبت دزدی داد، ولی توریه کرد، و منظورش سرقتی غیر از دزدیده شدن ظرف مخصوص بوده است.

 

مطالعه نمایه های زیر می تواند در این موضوع مفید باشد:

 

کشته شدن نوجوان به دست حضرت خضر (ع) ، سؤال 139 (سایت: 1457).

 

عصمت انبیا (ع) در قرآن ، سؤال 129 (سایت: 1069).

 

 

[1] یوسف، 76.

[2] قمی،علی بن ابراهیم ،کتاب تفسیر،ج1،ص349،دار الکتاب،قم،1376؛مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 10، ص 34، دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1374.

[3] یوسف،70 .

[4] طباطبایی،محمد حسین،ترجمه المیزان،موسوی همدانی،ج11،ص 304،دفتر انتشارات اسلامی،قم،1374.

[5] طبرسی،فضل بن حسن،ترجمه مجمع البیان، ج 12، ص 266،انتشارات فراهانی،تهران،1360.

[6] یوسف، 77.

[7] یوسف،70.

[8] انصاری،شیخ مرتضی،مکاسب المحرمة،ج1،ص 197،دار الذخائر،قم،1411.

[9] همان.

[10] همان.زیرا کذب به معنای القاء لفظ و ارداه معنای خلاف واقع است.نک:شهیدی تبریزی،میرزا فتاح،هدایة الطالب الی اسرار المکاسب،ج1،ص 101،بی جا، بی تا.

[11] قمی مشهدی،محمد،کنز الدقائق و بحر الغرائب،ج6،ص 342،سازمان چاپ وزارت فرهنگ  ارشاد اسلامی، تهران،1368.

[12] سید هاشم،بحرانی،البرهان فی تفسیر القرآن،ج3، ص188،بنیاد بعثت،تهران،1368،قوله فی یوسف (علیه السلام): أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُونَ قال: «إنهم سرقوا یوسف من أبیه».

ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

 • فارسی صحبت کردن در یک سجده چه حکمی دارد؟
  15371 • دیگر احکام مرتبط با نماز 1392/01/14
  1. یکی از مبطلات نماز، حرف زدن از روی عمد است؛ یعنی اگر عمداً حرف بزند حتّى یک جمله، یا یک کلمه، حتّى کلمه دو حرفى مانند «من» و «ما» نماز باطل است، بلکه بنا بر احتیاط واجب[1] اگر دو حرف معنی‌دار هم نباشد ...
 • آخرین آیه قرآن کدام است و آیا امکان اضافه شدن وحی وجود داشته است؟
  46150 وحی 1386/09/01
  درباره آخرین آیاتی که بر پیامبر (ص) نازل شده است، روایات متعدد و مختلفی وجود دارد. در جمع بندی روایات می توان گفت: آخرین سوره کامل که بر پیامبر (ص) نازل شده، سوره «نصر» بوده است که قبل از فتح مکه یا در همان سال ...
 • امپریالیسم چیست؟
  36985 System 1388/12/24
  کلمه امپریالیسم (Imperialism) در لغت از ریشه امپراتوری مشتق شده است؛ یعنی تشکیل امپراتوری دادن، ولی در اصطلاح به هر نوع گسترش و توسعه ارضی و سلطه قوی بر ضعیف را در برمی‌گیرد. بدیهی است این نوع امپریالیسم در طول تاریخ همیشه وجود داشته است: امپراتوری ایران، روم، عثمانی و ...
 • ازدواج زانی با دختر زانیه چه حکمی دارد؟
  11360 موارد حرمت ازدواج 1394/10/28
  اگر فردی مرتکب زنا شود، اکثر مراجع تقلید ازدواج وی با دختر زانیه را جایز ندانسته‌اند،[1]ولی عده‌ای از فقها ترک ازدواج را بنابر احتیاط مستحب می‌دانند.[2] البته، اگر زانیه عمه یا خالۀ زانی باشد، هیچ‌یک از مراجع تقلید ازدواج با ...
 • آیا اعتقادات ما علم روحی جدید را تایید می کند؟
  10987 روح و نفس 1389/10/30
  در مورد تطبیق علوم روحی جدید بر اعتقادات دینی و مذهبیT نه می توان گفت که همه آنها بر خلاف عقاید دینی است، و نه می توان مدعی شد که یک مکتب علمی مطلقی است که احتمال خطا و انحراف در ...
 • زنان کشورهای مسلمان جلوی دیگران روی خود را می گیرند، در این حال جوانان چگونه به یکدیگر علاقه مند می شوند؟
  9340 زن 1388/12/03
  هرچند بسیاری از بانوان مسلمان با اختیار روی خود را پوشانده و حجاب بیشتری را می پسندند، اما به عقیده بیشتر دانشمندان دینی، پوشاندن صورت لازم و واجب نیست. علاوه بر این، معتقدیم علاقه ای که تنها ناشی از دیدن زیبایی ظاهری صورت طرف مقابل بوده و معیارهای ...
 • چگونه می توان خود را از وسواس بودن در نجاست و پاکی نجات داد؟
  215235 وسواس 1387/04/12
  برای پاسخ سوال چند نکته را مطرح می کنیم:1. خداوند می فرماید: برای شما در دین هیچ دشواری قرار ندادم. پیامبر (ص) نیز در روایت معروفی فرموده است من به شریعت مستقیم، آسان، بدون زحمت و درخشانی مبعوث شده ام. پس اگر کسی احساس کرد برای حفظ طهارت مجبور ...
 • آیا خمس از ضروریات اسلام و تشیع است؟
  11052 بیشتر بدانیم 1391/02/07
  1. اصل حکم خمس در غنائم جنگی از ضروریات دین اسلام است و صریحاً در قرآن کریم به آن اشاره شده است:« بدانید هر گونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا، و براى پیامبر، و براى ذى القربى و یتیمان و مسکینان و واماندگان در ...
 • اولین پیامبری که با زن بیوه ازدواج کرد، که بود؟
  6511 تاریخ 1395/06/04
  براساس روایتی از امام رضا(ع)؛ اولین کسى که خداوند به او اجازه داد تا با زنى بیوه ازدواج نماید، حضرت داود پیامبر(ع) بوده است: ‏«ابو صلت هروى» از امام رضا(ع) پرسید: داستان واقعى داود و اوریا چه بوده است؟ آن‌حضرت پاسخ دادند: «در روزگار داود هنگامى که زنى ...
 • چگونه می توان یک مرد سنی را شیعه کرد؟ آیا دختری که شیعه است می تواند با پسری که از اهل سنت ازدواج کند؟
  43509 اشتراک در مذهب 1386/12/11
  شیعه و سنی هر دو مسلمان و دارای مشترکات زیادی هستند و البته اختلاف هایی هم دارند که قابل انکار نیست اما این اختلاف ها نباید به اساس اتحاد و برادری اسلامی ضربه وارد سازد. البته گفتگوی برادرانه برای کم کردن اختلافات و متقاعد کردن یکدیگر امری پسندیده است که ...

پربازدیدترین ها