Ətraflı axtarış
Baxanların
5406
İnternetə qoyma tarixi: 2011/09/11
Sualın xülasəsi
İctimai yaşayışla tam əlaqəni kəsib və xəlvət bir yerə çəkilməyin hökmü nədir?
Sual
Cəmiyyətin hər yerində pis insanlar var. İnsanın cəmiyyətdə olması günaha düşməkdən qorxuya səbəb olacaq. Belə olduqda ictimai həyatdan tam uzaq olmaq və cəmiyyətdən uzaq və xəlvət bir guşəyə çəkilməyin hökmü nədir?
Qısa cavab

Bir guşəyə çəkilmək bəzən tam və həmişəlik, bəzən də naqis və mövsümi olur.

Tam və həmişəlik bir guşəyə çəkilmək müəyyən cəhətlərə görə iradlıdır. Çünki:

 1. İlahinin tədbir və qaydasının əksinədir. Çünki Haqq- Taalanın zatının iradə və qaydası bəşərin ixtiyar yolu ilə və onun vəsilələrini hazırlamaqla yəni hidayət və zəlalət yolu hazır olmaqla təkamülə yetişməsinə əsaslanır.

 2. İlahi dinlər onu qadağan edib və bir dəstənin içində yaranmış bir bidətdir. Ona görə də İlahi Peyğəmbərlər və onların vəsilərinin insanların ictimai həyatından ümimiyyətlə əlaqəni kəsmələri görünməmişdir.

 3. belə kənara çəkilmək hansı səbəbdən olsa da, din və insanlığın təlimlərinin ruhi ilə, möminlərin hüququnu yerinə yetirmək, ata- ana ilə yaxşı rəftar, din qardaşı ilə görüşmək, möminin hacətini yerinə yetirmək, camaatın arasını düzəltmək və... kimi ilə ziddiyəti yoxdur.

 4. Dini göstəriş və qaydalara riayət etməklə ictimai həyat arasında heç bir ziddiyət yoxdur. İnsan dini göstərişlərə riayət etməklə, yanaşı camaat arasında yaşaya və onlara xidmət etməkdə çalışa bilər. hər çənd sizin kimi bir şəxs cəmiyyətin hər yerində pis insanların və... olmasını fikr etsə də.

İslam nəzərindən belə olduqda, cəmiyyətin ab- havasını paklamaq və onlara xidmət etməkdə mömin insanların məsuliyyəti daha çox olacaq.

Ətreaflı cavab

Özlət, xəlvət ya rahiblik camaatdan uzaq olub və bir guşəyə çəkilmək mənasındadır [1] və onun neçə növü var:

 1. Tam və həmişəlik bir guşəyə çəkilmək.

 2. Naqis və mövsümi bir guşəyə çəkilmək.

Birinci qism bir guşəyə çəkilmək olmaz. Amma haqq- talaya bəndəlik və münacat etmək üçün məhdud vaxtlarda camaatdan uzaq olmağın eybi yoxdur.

Hər Peyğəmbər və Peyğəmbər vəsisi öz ömrünün az bir müddətini camaatdan xəlvət bir yerdə keçirmiş [2] və namaz, münacat, fikir və zikr ediblər.

Birinci qism bir guşəyə çəkilməyin pislənilməsinin səbəbləri:

 1. Zalım hakimlərin məhkumluğunda və azlıqda qalan Musa və İsa (ə)- ın dinin ardıcıllarından bir dəstə,öz din və canlarının qorxusundan camaatdan uzaqlaşıb və ibadətlə məşğul oldular.[3]

Müsəlmanlardan bir dəstə belə bir üslubun bəyənildiyini düşünüb bir guşəyə çəkildilər. Amma Peyğəmbər (s) onları bu işdən çəkindirdi. O həzrət dünyadan gedəndən sonra da müsəlmanların bir dəstəsi sufi adı ilə bir guşəyə çəkilməyi seçdilər və onun üçün qaydalar düzəltdilər ki, Əhli- beyt (ə) tərəfindən təsdiqlənmədi.[4]

 1. İlahi Peyğəmbərlər və onların vəsiləri öz ömürlərinin qısa bir mərhələsini camaatdan uzaq keçirmələrinə baxmayaraq, amma həmin mərhələni İlahi əmrləri daha çox və daha yaxşı qəbul etmək və onları camaata çatdırmaq üçün daha çox hazırlıq əldə etmək məqsədi ilə keçirdilər Ona görə də onların heç biri daimi bir guşəyə çəkilmədilər və zalım hakimlərlə mübarizə edib, camaatın içində onların şad və qəmli günlərində onlara şərik idilər.

 2. Bəşərin həyatı barəsində İlahinin tədbir və qaydası belədir ki, bəndəlik və yolunu azmaq vəsiləsi hazır olmalıdır. Çünki insanın təkamülü onları keçməklə əldə olunur.

 3. İslam Peyğəmbəri (s) buyurubdur ki, mənim ümmətimin rahibliyi hicrət, cihad, namaz, oruc, həcc və ömrədir.[5]

İmam Sadiq (ə) kəlamlarının birində İslam dinin barəsndə buyurur: Camaatdan uzaqlıqda olan bir guşəyə çəkilmək və səhrada gəzmək İslam dinində mövcud deyil.[6]

 1. Camaatdan tam və həmişəlik uzaqlaşmaq möminlərin haqlarını yerinə yetirmək, ata- ana ilə yaxşı rəftar, dini qardaşlarla görüş, möminin ehtiyacını vermək, camaatın arasını düzəltmək, möminə təam vermək, möminin xeyrini istəmək, müsəlmanların işlərinə diqqət etmək, qohumlarla əlaqə və... kimi dini təlimlərin ruhi ilə ziddiyyətlidir.[7]

Sonda diqqət etməli məsələ budur ki, dini göstəriş və qaydalara riayət etməklə ictimai həyat arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Əksinə bir guşəyə çəkilməyin qaydalarına ictimai həyatda riayət edib və onun hədəflərini əldə etmək olar. Çünki camaatdan uzaqlaşmaq və guşəyə çəkilməkdən başqa, bir xəlvətə çəkilməyin əsas qaydaları, daimi dəstəmaz, Quran tilavətinin daimi zikri, az yatmaq, az danışmaq, az yemək, özünü Allahın hüzurunda görmək və...[8]- dən ibarətdir ki, dini ictimai həyatda da onun əsas hissəsinə əməl etmək olar və onun əsas hədəfi dinin sağ qalması, vaxtları abad etmək, nəfsin hallarını araşdırmaq və əməldə ixlasdır ki, bu hədəflərin hamısı dini ictimai həyatda əldə oluna bilər.

Bundan əlavə camaatla olub və cəmiyyətdə yaşamağın bir guşəyə çəkilməyin iradları yoxudur.

Xülasə budur ki, insan hər bir halda və hər bir işdə Allah Taalanı yad edib və nəfsin hallarını araşdıra bilər.[1] - Baxın: Əl- tərifat, Seyid şərif Əli ibn Məhəmməd Corcani, Babi ğəyn İstilahatus- sufiyyə, Kəmaluddin Əbdür- rəzaq Kaşani, babi xa, Təfsirul- mizan, cild 19, səh 173.

[2] - Meracus- səadə, səh 569.

[3] - Təfsirul- mizan, cild 19, səh 178.

[4] - Baxın: Misbahul- hidayə, səh 115.

[5] - Baxın: Təfsirul- mizan, cild 19, səh 178.

[6] - Usuli- kafi, Kitabi iman və küfr, babi şəraye, cild 1.

[7] - Baxın: Usuli- kafi, kitabi iman və küfr, Kitabud- dua, kitabi muaşirət.

[8] - Baxın: Kimyaye səadət, cild 1, səh 454, Misbahul- hidayə, səh 117, Əvariful- məarif, səh 213- 220.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Cin surəsinin 9- cu ayəsinin təfsiri
  7977 Təfsir 2012/04/17
  Təfsirçilər bu ayənin habelə buna oxşar digər ayələrin təfsirində, fərqli nəzərlər bəyan ediblər. Qabaqkı təfsirçilərin bir çoxu bu ayənin təfsirində ayənin zahirini qorumağa təkidli olublar. Amma Alusi öz təfsirində bu cür təfsirlərə bir çox iradlar edib və onların cavabında bəyan edibdir. "Təfsiri fi zilalın" yazıçısı ...
 • Kəsa hədisinin əhəmiyyətini bəyan edin?
  7151 Hədis elmləri 2011/12/25
  Şərif kəsa hədisi ki, hədis kitablarında və Şeyx Abbas Quminin Məfatihul- cinan kitabında gəlib ki, cəhətdən əhəmiyyət daşıyır. Biri İmamət və vilayət məsələsidir digəri isə ismətdir. Əhli- beytin (ə) İmaməti və vilayəti bir sıra şahidlər vasitəsiylə hədisdə sübut olur. Peyğəmbər (s) xüsusi danışıq və rəftarla ki, hədisdə nəql olub, İmaməti ...
 • Aya bu nəzəriyyə doğrudur ki, Kafi kitabında səhih hədislər azdır?
  6306 Hədis nəql edənlər 2012/01/08
  Kuleyni hədisi təyin etmək üçün gətirdiyi nümunələrin açıqlaması o hədislər barəsindədir ki, bir- birinin əksinə olunsun; nəin ki, bütün düzgün hədisləri təyin etmək üçün bu üç yoldan və qanundan istifadə olunsun yəni Quranla müvafiq, sünni məzhəbinin əksi və ixtiyarı olsun; bəlkə nişanələr bunlardan daha çoxdur. Kuleynidən sonra ...
 • Qeyri İslami dövlətlərin banklarından kredit götürməyin hökmü nədir?
  6239 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/11/12
  Kredit götürməyin əsası hakimi şərin icazəsinə bağlı deyil. Hətta əgər dövləti bir bankdan olmuş olsa belə. Vəzi hökm nəzərindən də düzgündür. Baxmayaraq ki riba və sələm də olmuş olsa. Amma riba və sələm olarsa təklifi nöqteyi nəzərdən haramdır. İstər müsəlmandan almış olasan və istərdə qeyri müsəlmandan. İstər İslami dövlətdən olsun ...
 • "Əl- mulqən" və "Əl- mutlə" adları kamiliyyə sifətlərindədir yoxsa camaliyə?
  4972 Qədim kəlam 2012/04/18
  Kəlam elmindəki məşhur terminə əsasən, Allah üçün bir sifət isbat edən, Allahın bütün sübut sifətləri, həm Allahın lütfünə şamil olan sifətlər, həm onun qəzəbinə şamil olan və... hamısı camal sifətlər sayılırlar. Bu cəhətdən onların arasında heç bir fərq yoxdur. O cümlədən, sualda olan mulqən və mutlə sifətləri ...
 • Нәјә ҝөрә исламда мүртәд шәхси едам едирләр? Мәҝәр бу инсанын азадлығына зидд иш дејил?
  8512 Nizamlar hüquq və əhkam 2010/03/11
  Мүртәдлик диндән хариҹ олмағы изһар етмәјә дејилир. Чох вахт бу иш диҝәрләринин дә диндән чыхармасына сәбәб олур. Мүртәдин һөкмү диндән чыхана аид олур, лакин нә гәдәр ки, шәхс бу әгидәни изһар етмәјиб ону ҹәзаландырмазлар. Беләликлә, мүртәдин ҹәзасы онун шәхси әгидәсинә ҝөрә јох, иҹтимаи ...
 • Bəzi mömin qardaşlar var ki, ailəli olduqları halda hər gecə saat üçə kimi bir yerə yığışır dini və dünyəvi söhbətlər edir və gecə saat üçdə evə girirlər. Belə olan halda ailənin haqqı pozulmurmu?
  5597 بیشتر بدانیم 2014/05/26
  Belə vəziyyətdə onlara demək lazımdır ki, əgər dinin bizə əmrlərindən söhbət gedirsə, bu dinin rəhbərlərinin sözlərinə və əməllərinə tabe olmaq lazımdır. Dinin rəhbərləri bizə belə göstəriş verirlər: 1.Danışıqda; a) İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) buyurur: “Sizlərdən ən xeyirliniz, ailəsinə qarşı ən xeyirli olanıdır.”
 • haqqında qeybət olunandan hallallıq almadan edilən qebyətdən tövbə etmək olarmı?
  4740 درمان رذائل اخلاقی 2015/05/28
  Qeybətin haqunnas olduğunu nəzərə alaraq, ilk mərhələdə halallıq və razılıq lazımdır. Ondan sonra Allah dərgahında tövbə etmək zalımdır. Amma, hər hansı dəlilə görə qeybət olunmuş şəxsdən hallalıq almaq mümükün olmasa, əgər məsələ açıqlansa daha acınacaqlı hadisələrə səbəb olarsa ...bu halda, Məsum İmamların (əleyhimussalam) rəvayətlərinə əsasən, istiğfar etməli ...
 • Aya müsəlmanların rəhbərləri üçün müsəlmanların vəliyyi əmri" ləqəbini istifadə etmək düzgündürmü?
  5174 Siyasət fəlsəfəsi 2012/03/11
  Qeyd olunmuş ayəyə əsasən, cavab insanların nəfslərinə və mallarına vəli və sahib olmaq Allaha malikdir və yalnız Allahın izniylə bu iş həyata keçir, o cür ki, bizim də etiqadımız bundan ibarətdir bu qüdrət və ixtiyar Peyğəmbərdən (s) sonra bir- bir İmamlara (ə) verilmişdir. Amma İmam Zamanın (ə) ...
 • Bizə salam verərək “əssəlamu əleykum” deyən qeyri-müsəlman şəxsə cavabımız necə olmalıdır?
  6212 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/04/09
  Dini təlimlərdə təkid olunan məsələlərdən biri də möminlərin bir-birinə salam verməsidir. Bu məsələ ilə əlaqədar bir neçə istisna halı vardır ki, onun nümunələrindən biri də qeyri-müsəlmana salam verməkdir. Fiqhi kitablarda qeyri-müsəlmana salam vermək məkruh (bəyənilməz iş) sayılır və buyurulur: “Kafirin salamının cavabında gərək qısa şəkildə (təkcə “əleykə” ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  156928 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  137027 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  112934 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  103035 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  86448 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  77512 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  50749 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  39242 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  38751 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  38149 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".