Ətraflı axtarış
Baxanların
6962
İnternetə qoyma tarixi: 2011/10/11
Sualın xülasəsi
Görmədiyiniz qızla söhbət etməyin iradı varmı?
Sual
Görmədiyiniz qızla söhbət etməyin iradı varmı?
Qısa cavab

Müqəddəs İslam şəriəti nəzərindən qızla oğlan arasında evləndikdən qabaq olan hər cür əlaqə, (bir- başa və bir- başa olmayan hər cür əlaqə) əgər (cinsi) ləzzət qəsdi ilə ya o əlaqədə günaha düşmək qorxusu olsa, olmaz və iradı var. Amma təhsil, elm, peşə və işlə bağlı olan əlaqə, əgər fitnə və fəsada səbəb olmasa və şəri qaydalar onda riayət olunsa, iradı yoxdur.

Ətreaflı cavab

Müqəddəs İslam şəriəti nəzərindən qızla oğlan arasında evlilikdən qabaq olan hər cür əlaqə (birbaşa və bir- başa olmayan hər cür əlaqə), əgər (cinsi) ləzzət qəsdi ilə və ya onda günaha düşmək qorxusu olsa, cayiz deyil və iradı var. Təqlid mərcələrinin bəzi suallara verdiyi cavablara nəzər salmaqla, bu məsələ aydın olur:

Sual 1: Naməhrəm qadın və kişinin danışığında bir- başa və uzaqdan olan danışığında bir fərq varmı?

Cavab: bütün mərcələr: Xeyir, hökmdə fərq yaratmır. Hər iki halda, əgər harama düşmək qorxusu və ləzzət qəsdi ilə olsa, iradı var.[1]

Sual 2: Müxalif cinslə yazışma (internettə) və adi sözlərdən istifadə etməyin hökmü nədir?

Cavab: bütün mərcələr: Günaha düşmək və fitnə qorxusu olarsa, cayiz deyil.[2]

Sual 3: Kişinin naməhrəm qadına və qadının naməhrəm kişiyə salam verməsi cayizdirmi?

Cavab bütün mərcələr: Ləzzət qəsdi olmadan və harama düşmək qorxudu olmasa, yoxdur.[3]

Sual 4: Naməhrəmlə zarafat etməyin hökmü nədir?

Cavab: bütün mərcələr: Əgər (cinsi) ləzzət qəsdi ilə və ya günaha düşmək qorxusu olsa, cayiz deyil.[4]

Sual 5: Həmkarlıq ya qonaqlıq zamanı qızla oğlan arasında səmimi əlaqənin iradı varmı?

Cavab: bütün mərcələr: Oğlanla qız arasında dostluq cayiz deyil. Çünki günaha düşmək qorxusu var. Amma işlə bağlı əlaqə, əgər fəsada səbəb olmasa və onda şəriət qanunlarına riayət olunsa, iradı yoxdur.[5]

Sual 6: Naməhrəmlə məktublaşma və şəhvətli məsələləri imeyl vasitəsi ilə açıqlamağın hökmü nədir?

Cavab: bütün mərcələr: Fəsada şərait yaradan və fitnəyə səbəb olan məsələləri müzakirə etməyin iradı var.[6]

Yuxarıda açıqlanan məsələlərin hamısından nəticə alırıq ki: Oğlanla qız arasında evlilikdən qabaq olan hər cür əlaqə (bir- başa və bir- başa olmayan hər cür əlaqə) əgər (cinsi) ləzzət qəsdi ilə və onda günaha düşmək qorxusu olsa, cayiz deyil və iradı var. Amma təhsil, elm, peşə, və işlə bağlı əlaqə, əgər fitnə və fəsada səbəb olmasa, və onda şəriət qaydaları riayət olunsa iradı yoxdur.[7],[8][1] - İmam, İstiftalar, cild 3, (nəzər) səh 52, Behcət, İzahlı məsələlər,m 1936, Məkarim, istiftalar, cild 1, səh 819, Təbrizi, İstiftalar, 1622, Safi, Cameul- əhkam, cild 2, səh 1673, Nuri, İstiftalar, cild 2, səh 656, Fazil, Cameul- məsail, cild 1, 1718, Xaminei, cvibətul- istiftaat, səh 1145, Əl- ürvətül- vüsqa, cild 2, Ən- nikah m, 3, Sistani, Sistani, org (internet), səh 19-20, Dəftər: Vəhid.

[2] - Sistani, Sistani, org, internet, Təbrizi, təbrizi org, internet, Dəftər: hamı.

[3] - Əl- ürvətül- vüsqa, cild 2, ən- nikah, m 39 və 41.

[4] - Həmin,m 31 və 39, Fazil, Cameul- məsail, cild 1, səh 1720 və Xaminei, istifta, səh 782.

[5] - Xamineyi, İstifta, səh 651 və 779 və dəftər : Hamı.

[6] - İmam, İstiftalar, cild 3, Müxtəlif suallar, səh 127, Dəftər: Hamı.

[7] - Tələbələr risaləsindən götürülüb, Dəftər 16, səh 191- 195.

[8] - 1222- ci sualdan (Qızla oğlanın çət etməsi) istifadə edilib.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Zəlalət yaradan kitablar və onun hökmü nədir?
  4251 Azdırıcı kitabların saxlanması
  “Zallə” (zəlalət yaradan) kəlməsi “zəlal” və “zəlalət” kökündən alınmışdır və hidayətin antonimidir. Termində isə “qəti və danılmaz olan haqqın əksi” mənasınadır, istər islam dininin etiqad prinsiplərinin, istər şiə məzhəbinin, istərsə də şiənin qəti əqidələrindəki məsələlərin əksinə olsun. Bu şərtlə ki, o məsələlərin haqq olması qəti olsun. Buna ...
 • İman və ürək (qəlb) inamının Quranda əlaqəsi hansı şəkildə bəyan olubdur?
  6105 Təfsir
  İman, lüğətdə ibarətdir: Tərkibetmənin qarşılığında təsdiq etmə. Termində isə iman ibarətdir: Dillə etiraf etmə, qəlbi əhd- peyman və qəsd, bütün bədən üzvləri ilə əməl, amma "inam" lüğətdə, həyəcan və narahatlıqdan sonra olan aramlığa deyillər. İman və ürəkdən olan inamın (etibar, etimadın) fərqi.
 • Дин нәдир?
  8143 Din fəlsəfəsi
  Дин барәсиндә гәрб алимләри тәрәфиндән мүхтәлиф нәзәријјә вә мәтләбләр ирәли сүрүлүб. Гуран ајәләриндә “дин” ики мөвзуда ишләнмишдир.1-Гејби гүдрәтә олан һәр һансы етигад, истәр батил, истәрсә дә һагг ...
 • Quranda nəsx (ayənin ləğv olunması) mümkündürmü?
  5039 Quran elmləri
   Quranayəsininmütəvatir (dalbadalgələnhədis) vəqətiicmailələğvolunması (nəsx) ...
 • Həzrət Adəmin (ə) yaradılışından öncə cinlərin öz nəslindən peyğəmbərləri olmuşdur?
  8821 Qədim kəlam
  Quran-məciddə cinin varlığı təsdiq olunmuş və xüsusiyyətləri bəyan edilmişdir.Baxmayaraq ki, cin barəsində məlumatımız məhduddur, bir çox sübutlar əsasında Adəmdən (ə) öncə cinlərin içində öz peyğəmbərləri olduğunu demək olar:  1.      Cinlər insanlar kimi təklif və ...
 • Нәјә ҝөрә намазы вә диҝәр ибадәтләри әрәбҹә охумајылыг?
  5429 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi
  Ислам вәһдәт вә бирлик дини олуб бүтүн мүсәлманлары бир ҹәбһәдә гәрар вермәк истәјир. Белә бир ҹәмијјәтин ваһид бир дили олмалыдыр, чүнки, бир-бириндән фәргләнән дилләр васитәси илә әсл вәһдәт мүмкүн дејилдир. Әксәр дилшүнасларын играрына әсасән, дүнјада ән ҝениш вә дәрин мәналары өзүндә ҹәмләшдирән әрәб дилини Исламда бејнәлхалг ...
 • ləmma xələqtu biyədi «لما خلقت بیدی» ayəsinin təfsiri nədir? Ayəsinin təfsiri necədir? Bu ayəni sünnü alimlərindən hansı biri qüdrət, qüvvət, vasitəsiz yaradılış və əl mənasına təfsir etmişdir?
  6279 Qədim kəlam
  Sual olunan ayədə oxuyuruq: « قال یا ابلس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین[1] » Bəzi sünnü təfsir alimləri[2] və mütəkəllimləri o cümlədən Əbul Həsən Əşəri[3] (biyədəy) ...
 • Şiələr İmamlar və Allah arasında fərqə qaildirlərmi?
  7180 Qədim kəlam
  Şiə məktəbi; digər məktəblər kimi tarix boyu ifrat və təfritlə bir olmuşdur. Bu cərəyan müxtəlif adlarla o cümlədən Ğulat, Müqəssirə, Nasibilər tanınmış şiə və onların İmamları üçün bir çox çətinliklər yaratmışdırlar. Şiə İmamların, şiələrin bu cərəyandan amanda qalması üçün çoxlu səylər etmişdirlər. Onlar öz məqamlarını ...
 • Hal-hazırdakı və keçmişdəki mərcəyi-təqlidlərin baş yarmaq barəsindəki fətvalarını bəyan edin.
  6437 Nizamlar hüquq və əhkam
  İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-a əzadarlıq məsum imamlar (əleyhimus-salam) və din rəhbərləri tərəfindən həmişə təkid edilmiş, bu mərasim tarix boyu davam etmişdir. Bəzi şəhərlərdə, məntəqələrdə və ölkələrdə İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-a və onun vəfalı səhabələrinə əzadarlıq üslublarından biri də baş yarmaqdan ibarətdir. ...
 • Вилајәти-фәгиһ һаггында мөвҹуд олан ән гәдим сәнәд нәдир?
  4953 Nizamlar hüquq və əhkam
  Вилајәти-фәгиһ һаггында мөвҹуд олан ән гәдим сәнәд мәрһум даһи алим Шејх Муфидин “Мугние” адлы китабыдыр. О, бу китабын әмрбе мәруф вә нәһј әз мункәр бөлүмүндә ашағадакылары адил фәгиһин вәзифәләриндән сајыр:А) Әмр бе мәруф вә нәһј ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  143493 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  114134 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  96243 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  93258 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  75463 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  55457 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  45982 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  34088 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  33558 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  32977 Nizamlar hüquq və əhkam
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...