Gelişmiş Arama
Ziyaret
12284
Güncellenme Tarihi: 2012/05/19
Soru Özeti
İsmet perdesinin yırtılmasına, belanın nüzulüne, duanın müstecap olmamasına ve … neden olan hangi günahlar Kumeyl Duası’nda zikredilmiştir?
Soru
Selam Aleykum; Müminlerin Emiri (a.s), kumeyl duasında hangi günahlara işaret etmiştir? اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَهْتِكُ الْعِصَمَ؛ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُنْزِلُ النِّقَمَ؛ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُغَيِّرُ النِّعَمَ؛ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَحْبِسُ الدُّعاَّءَ؛ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَقطَعُ الرَّجاءَ؛ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُنْزِلُ الْبَلاَّءَ.
Kısa Cevap

Genel olarak bütün günahlar ismet perdesinin yırtılmasına sebep olur; bütün günahlar belanın nazil olmasına, duanın müstecap olmamasına, rızkın ve bereketin insandan alınmasına vb. neden olur. Aslında bu durum günahın tabii bir etkisidir ve bizim dini kaynaklarda işaret edilen bir konudur.  Ama bazı rivayetlerde bazı günahlara has olarak onların bıraktığı iz ve sonuçlara değinilmiştir. Örneğin: halka zulmetmek, güzel işleri ve başkalarına yapılan iyilikleri terk etmek, küfrü nimet etmek, nimetin azalmasına neden olan şükrü yerine getirmemek. Azap getiren günahlar; bir zalimin o sıfatla tanınmasına neden olan zulüm, başkasının hakkına tecavüz etmek ve onlarla alay etmek. İnsandan rızkın alınmasına sebep olan günahlar; fakirliği izhar etmek, namazın kaza olacağı şekilde yatsı namazı vaktinde uyumak. Perdeleri yırtan günahlar; içki içmek, kumar oynamak, insanlarla şakalaşmak, faydasız ve anlamsız konuşmak, insanların ayıbını aramak ve günahkarlarla dostluk etmek. Azabın nazil olmasına neden olan günahlar; mazlumlara yardım etmemek, mahrum kimselerin derdi ile ilgilenmemek, iyiliği emredip kötülükten sakındırma emrini terk etmek. Buna binaen İmam Ali (a.s)’ın istiğfar etmesi genel olarak bütün günahlardandır, belli bir günah için değil.

Ayrıntılı Cevap

Bu soruya cevaben şunları söylememiz gerekiyor: Aslında genel olarak bütün günahlar insanın ismet perdesinin yırtılmasına sebep olur; her günah, belanın nüzulüne, duanın müstecap olmamasına, insan hayatındaki rızkın ve bereketin alınmasına vb. sebep olabilir. Gerçekte bu günahın özelliği ve tabiatıdır. Bu bizim dini kaynaklarımızda değinilen bir konudur. Hadislerde Allah’ın (c.c) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Bazen kulum benden bir hacetini ister ve ben de ona icabet ederim. Ama o günahkar bir kimsedir. Ben de Meleklerime “bu kul günah vesilesiyle kendisini benim gazabımda karar kılmıştır. Kendisini onu nimetimden mahrum bırakmaya müstahak etmiştir. Bundan böyle benim katımdan, bana kulluk ve itaat göstermedikçe isteklerine nail olamayacak.”[1] Aynı şekilde İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor: “ Allah’a ant olsun ki insanlara verilen hiçbir nimet onların günahlarının dışında başak bir sebeple alınmaz.”[2]

Kumeyl duasının ilk cümlelerinde takva sahiplerinin önderi (a.s), belki de bu konuya değinmek istemiştir. Bu cümlelerin tekrarı ile de belki “Allah’ım ismet perdesinin yırtılmasına, belanın nazil olmasına, duanın kabul edilmemesine sebep olan her günahtan ötürü beni bağışla.” demek istemiştir. Nasıl ki bu cümlelerin sonunda şöyle buyuruyor: “Mürtekip olduğum her cürüm ve günahtan, benden kaynaklanan her hata ve yanlıştan ötürü beni bağışla.”

Günahın, bela ve musibetlerle ilişkisi Kuran’ın da buyurduğu gibi insanın başına gelen her türlü olayın günahlardan kaynaklandığı üzeredir: “Başınıza gelen her musibet, ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. (Günahlarınızın) birçoğunu da affeder.”[3]

Buna binaen, ayet ve rivayetlerden oluşan dini öğretiler, bize şunu gösteriyor ki günah, belanın nüzulünde etkin ve önemli bir role sahiptir. Örnek olarak İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “ Deniz canlılarının yaşamı yağmurun etkisi üzeredir. Yağmur yağmadığında hem kara hem de denizler yok olmaya yüz tutar. Bu da günahlar çoğaldığı zaman gerçekleşir.”[4]

Tüm bunlar günahın sonuçlarını belirten ve rivayetlerden elde edilen örneklerdir. Ama bazı rivayetlerde bazı günahların kendine has etki ve sonuçlarına işaret edilmiştir. Şimdi de onlardan bir numune olarak bir rivayete değineceğiz.

Ebu Halit Kabili diyor ki: İmam Seccad (a.s)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Nimetin değişimine neden olan günahlar şunlardır; halka zulmetmek, iyi işleri ve halka yardımı terk etmek, küfrü nimet etmek ve şükrü terk etmek. Allah’u Teala şöyle buyuruyor: [5]"إِنَّ اللَّهَ لا یغَیرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یغَیرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ"  Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olan durumu değiştirmedikçe değiştirmez.   Azabın inmesine neden olan günahlarda şunlardır; Zalimin onunla meşhur olduğu zulüm, halkın hakkına tecavüz etmek, aşırıya kaçmak ve onlarla alay etmek. İnsandan nimetin alınmasına neden olan günahlar da; fakirliğini aleni etmek, namazın kaza olacağı şekilde yatsı vakti uyumak, aynı şekilde sabah namazı vakti, nimetleri küçümseme ve Allah’a bu konuda şikayetlenme dir. İsmet perdesinin yırtılmasına neden olan günahlar ise; içki içmek, kumar oynamak, insanlarla şakalaşmak, boş ve faydasız konuşmak, insanların ayıbını aramak, günahkar insanlarla oturup kalkmak. Azabın inmesine neden olan günahlar şunlardır; mazluma yardım etmemek, mahrum kimselere yardım eli uzatmamak, iyiliği emretme ve kötülükten nehyetme emrini, terk etmek. Düşmanın musallat olmasına sebep olan günahlar; açıkça zulmetmek, aleni günah işlemek, haramlara mürtekip olmak, iyilere isyan edip kötülere tabi olmak. İnsanları çabucak helak olmasına neden olan günahlar; sılayı rahimi terk etmek, yalan yere ant içmek, gerçek dışı sözler söylemek, zina, Müslüman’ın yolunu kapamak, layık olmamasına rağmen imamet iddiasında bulunmak. İnsanın ümitlerini yok eden günahlar; İlahi Rahmet’ten ümidi kesmek, Allah kapısından (dergahında) umutsuz olmak, Allah’tan başkasına itimat etmek, İlahi vaatleri yalanlamak… Duanın kabul olmamasına neden olan günahlar; kötü niyet, kalp kirliliği, Allah yolunda iyilikte bulunmamak, sadaka vermemek ve iyiliği terk etmek, kötü ve çirkin sözlü olmak ve …”[6]

 


[1] Deylemi, Haman, İrşad’ul-Gulup ila’s-Savab, C. 1, S. 150, Şerif Razi, Kum birinci baskı, 1412 h.k

[2] Deylemi, Haman, İrşad’ul-Gulup ila’s-Savab, C. 1, S. 150, Şerif Razi, Kum birinci baskı, 1412 h.k

[3] Şura suresi 30. ayet

[4] Meclisi, Muhammed Bakır, Bihar’ul-Envar, C. 70, S: 349,  Muesseset’ul-Vefa, Beyrut, 1409 h.k

[5] Rad suresi 11. ayet

[6] Bakınız: Hurri Amuli, Vesail’uş-Şia, C.16, S. 282-283, Âl’ul-Beyt, Kum, 1409 h.k

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar