Gelişmiş Arama
Ziyaret
4481
Güncellenme Tarihi: 2012/05/03
Soru Özeti
Ben sekiz yıldır evlenmiş bulunuyorum ve şimdiye dek humusumu vermedim. Lütfen bana kılavuzluk eder misiniz?
Soru
Ben sekiz yıldır evlenmiş bulunuyorum ve şimdiye dek humusumu vermedim. Ama bu yılın Şevval ayının başını kendim için mali yıl karar kıldım. Ben geçmiş sekiz yılın humusunu nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum ve maddi olarak da bir gücüm bulunmamaktadır. Lütfen bana kılavuzluk eder misiniz?
Kısa Cevap

Hz Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) bürosu: İlk iş günü, onun yılbaşıdır ve her yıl o günde kalmış her şeyin humusunu ödemelidir; ister nakit para olsun ister azık gibi kalmış kullanılabilecek maddeler olsun ve ister yıl boyunca istifade edilmemiş eşya, elbise ve benzeri şeyler olsun durum değişmez. Humusunu vermediği geçmiş yıllar hakkında da bu muhasebeyi yapmalıdır. Çünkü yılbaşında kalmış olan ve humusunu vermeden kullandığı şeylerin humusu kendinin boynuna borçtur. Eğer boynuna borç olan humus miktarı hakkında şüphe duyuyorsa bilinen miktarını ödemelidir.  Elbette tedrici olarak şüphe duyduğu miktar bağlamında farz ihtiyat gereği taklit merciinin vekili ile anlaşmalıdır; şöyle ki eğer humusun farz ihtimali %50 düzeyinde olursa onun humusunun yarı meblağını ödemelidir. Ama ev, eşyalar, araba ve diğer yaşam araçlarını eğer yıl içindeki geliri ile satın almış ve istifade etmişse bunların humusu yoktur.  

Hz Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü uzun olsun) bürosu: İçinde oturulan ev, evin eşya ve gereçleri ve eğer varsa arabanın humusunu sizden düştük. Diğer mal ve varlıklarınızı muhasebe edin, onlarla ilgili borçlarınızı belirleyin ve kalan humusunuzu peşin veya tedrici olarak yollayınız.

Hz Ayetullah Mehdevi Hadevi Tahrani’nin (ömrü uzun olsun) cevabı şöyledir: Gerekli şartlara haiz bir müçtehide veya vekiline müracaat ederek kendi mali durumunuzu humus sorununuzun hallolması için belirleyiniz.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kredi kartlarıyla alışveriş yapılması ve bu kartların nakit paraya çevrilmesinin hükmü nedir?
  4480 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Sorunuzun cevabını Ayetullah Hamenei’nin kalemi şu şekilde cevaplamıştır: Hesapta olan ve alışveriş yaparken ödediğiniz miktarın bir sakıncası yoktur. Ama hesabınızda karşılığı olmadan size kredi hesabı olarak verilen miktar; eğer borç şeklindeyse ve ona faiz geliyorsa, borcun kendisi sahih ama fazlası faiz sayılmaktadır ve haramdır. ...
 • Müstekbir dünyanın kadına ve kadının özgürlüğüne bakış açısı nasıldır?
  7599 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Günümüzde kadınların özgürlüğü konusu batıda, en önemli toplumsal meselelerden biri konumundadır. Kadın tarih boyunca erkek egemenliği altında olmuştur. Kadın her zaman, sosyal ve bireysel haklarının çiğnendiği bir toplumda yaşamıştır. Hatta bazı toplumlarda ona, aşağılık bir yaratık olarak bakarlardı. Ancak aydınlanma döneminde batılı kadınlar, batıdaki sosyal değişimlerle paralel ...
 • İmam Rıza (a.s) şuan hayatta olsaydı türbesinin böyle ihtişamlı ve gösterişli olmasını onaylar mıydı?
  1696 زیارت قبور و بنای مراقد
  Hiç şüphesiz İmam Rıza (a.s) kendi hayatında altın tuğlalardan yapılmış bir evde yaşamayı kabul etmezdi. Bununla birlikte Hazretin sevdalılarının İmam Rıza (a.s)’ı  ziyarete gelen sevenlerinin rahat etmesi için geniş ve olanaklı bir muhit hazırlamalarının da bir sakıncasıda yoktur. Zira Masum İmam (a.s)’ın görevi olduğu gibi sevenlerinin ve ...
 • Şia neden abdeste ayaların yıkanmasını terk ederek farzı terk ediyor?
  13588 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Her fırka ve gurubun kendisini fırka-i Naciye (kurtuluşa eren fırka) bilmeleri gayet doğaldır ama biz, sizin aksinize kendi teklifimize boyun eğdiğimizi, farzı yerine getirdiğimizi ve Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin farzdan uzaklaştıklarını kabul ediyoruz ve bu iddiamızın delillerini Kur'an ve rivayetlerle ortaya koyacağız. Şia; ...
 • Dinsel bilgi, dinsel ameller, dinsel duygular, dinsel inançlar ve dinsel etkilerin tanımı nedir?
  7976 Eski Kelam İlmi
  1. Bir grup dinsel bilginin (veya dinsel ilim) şeriat sahibi tarafından yasak kılınmayan ve öte taraftan İslam toplumu için faydalı olan bilgiye dendiğine inanmaktadır.[1] Üstat Mutahhari bu hususta şöyle söylemektedir: “İslam’ın kapsamlılığı ve son din oluşu, İslam toplumu için ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  108571 Pratik Ahlak
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • . Süleyman’ın Allah’a itaatsizlik etmesi gibi Tevrat’ta zikredilen kıssalar ne kadar doğrudur?
  15400 Eski Kelam İlmi
  Sorunuzu aşağıdaki kısımlara ayırabiliriz:1. Tevrat’ın metin ve muhtevası ve özellikle de kıssaları doğru mudur yoksa tahrif mi edilmiştir?2. Peygamberler ve özellikle de Hz. Süleyman Allah’a itaatsizlik etmiş midir?3. Tevrat’ın Hahamenişler padişahları hakkındaki kıssasının itibarı nedir?Birinci soru hakkında şunları söylemek gerekir: Her ne kadar Yahudi ...
 • Niçin bazıları ölülerin kabirlerini yarıp araştırma yapıyorlar? Acaba bu iş haram mıdır?
  4281
  Büyük taklit mercilerinin bu soruya cevapları şöyledir: Müminin kabrinin açılması haramdır. Ama aşağıda zikredilen konularda kabrin açılmasının sakıncası yoktur: 1. Cenaze gasbi yere defnedilmiş olursa ve yerin sahibi, cenazenin orada kalmasına razı olmazsa. 2. Cenazeyle birlikte defnedilen kefen veya başka bir ...
 • Eğer evlat anne ve babasından önce vefat ederse merhumun evladı büyükbabasından miras alır
  20552 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Mirasın tabakaları ve açıklaması hakkında 3254 (Site: 3943) ve 1325 (Site: 1320) sayılı sorulara müracaat edebilirsiniz. Ama sorunuz hakkında muhterem mercilerin fetvalarını beyan etmeden önce, ölünün bir evladı (erkek veya kız) olduğu müddetçe torunlara miras ulaşmayacağını hatırlatırız. Ölünün (burada ölü derken büyükbaba veya büyükanne kastedilmektedir) evlatları kendisinden önce ölmeleri ...
 • Acaba taklidi merci olamayan bir kimseye humus ödenebilinir mi?
  4986 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bildiğiniz üzere bazı değerli mercilerin görüşüne göre kendi taklidi mercii olmayan bir başka mercie humus ödeyebilmek için sadece bazı prensipler dairesinde mümkündür. Söz konusu mercilerin değerli görüşleri aşağıda zikrediliyor: Eğer bir kimse imamın (a.f.) payını (humusu) taklit etmediği bir müçtehide vermek istiyor ise bir surette bu izin kendisine veriliyor. ...

En Çok Okunanlar