Gelişmiş Arama
Ziyaret
9452
Güncellenme Tarihi: 2011/04/12
Soru Özeti
Abdest ve teyemmümün felsefesi nedir?
Soru
Abdestin felsefesi nedir? Banyodan yeni çıkmış ve bedeninin pak olduğunu bilen birisi hemen namaz kılmak istese neden abdest alması gerekiyor? Diyorsunuz ki su yoksa teyemmüm alın. Toprak, kiri, pasağı, necaseti giderebilir mi?
Kısa Cevap

Banyo yapıldığı zaman ortaya çıkan şey dış temizliktir. Dış temizliğin yanı sıra, manevi temizlikte namazın şartlarındandır. Bu da ancak abdest ve gusülle gerçekleşir. Su kullanma imkanı yoksa, manevi ve batıni taharet için, abdest ve guslün yerine teyemmüm alınır.

Ama bu, teyemmümün dış temizliğe faydası olmadığı manasına gelmez.

Ayrıntılı Cevap

Bedenin her türlü necasetten temiz olması namazın doğruluk şartlarından biridir. Banyo yapmak bedeni dış necasetlerden temizler, ancak dış temizliğin yanı sıra yalnızca abdest ve teyemmümle kazanılan manevi temizlikte namazın şartlarındandır. Su kullanma imkanı olmadığında Allah-u Teala, bu manevi ve batınî taharet için abdest ve gusülün yerine teyemmümü koymuştur.

Ama belirtmek gerekir ki, teyemmümle dış temizlik gerçekleşmeyecek diye birşey yoktur. Günümüzde toprağında dış temizlik içinde faydalı olduğu ispat olunmuştur. Bununla necis kapların bazı yerlerde neden üç ya da yedi kere toprakla yıkanması gerektiği konusundaki ilahi hükmünde sırrı anlaşılmış oluyor.

Allah-u Teala, batınî bazı pisliklerin meydana gelme nedenlerini anlattıktan sonra bu pislikleri gidermenin yollarını da göstermiştir. Örneğin tevzih-ul mesail’lerde yazıldığı üzere uyumak, tuvalete gitmek vb. gibi abdestle giderilecek durumlarsa abdest almak gerekir. Eğer gusülle gedirilmesi gereken bir şeyse gusül alınması gerekir. Suyla abdest alma imkanı yoksa temiz toprakla teyemmüm edin diye buyurduktan sonra bunun hikmetini ‘Allah, sizin tertemiz olmanızı diler.’[1] şeklinde beyan etmektedir.

Ayete baktığımız zaman taharetten maksadının maddi ve manevi taharet olduğu anlaşılmaktadır. Zira tıp ve sağlık açısından suyla yapılan temizliklere maddi (dış) temizlik denir. Dolayısıyla toprağın ele yüze sürülmesiyle yapılan temizliğin sağlık açısından faydasını ispat etmek güç olabilir, ama onunla manevi temizliğin gerçekleştiğinde şüphe yoktur. Bu manevi temizlik teyemmümün faydalarından değildir. Başka yerlerde de özellikle toprağa secde konusunda bu faydalar görülmektedir. Bu yüzden namazın en iyi haletinin secde olduğu söylenmiş ve en iyi zikirler ona özgü kılınmıştır. Zira secde, insanın toprağa düştüğü andır. İnsan ne kadar aşağı inerse Allah’ın azametini o kadar çok anlar. İnsan rüku halinde kendisini düşürdüğü kadar Allah’ı derk edebilir. Bu duruma uygun zikir, Allah’ın yücelik ve azametini gösteren tesbih ve övgüdür ki o da ‘Subhane Rabiy-el Azimi ve Bihamdih’ zikr-i şerifidir.

Kısca belirtmek gerekirse Allah-u Teala, ruhsal kötülükleri gidermek ve manevi tahareti kazanmak için belli yollar koymuştur. Bu yolları en iyi bilen Allah’ın kendisi olduğu için onun neyle yapılacağını da O yüce varlık belirlemiştir. Örneğin ruhsal pislikler çok suyla mı giderilir yoksa az suyla mı veya toprakla mı giderilir, suyla mı onu Allah’ın kendisi daha iyi bilir.

Öyleyse kim Allah’a yakın olmak istiyorsa, her ameli O’nun razı olduğu şekilde yerine getirmelidir.[1]- Maide/5-6.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İnsan nasıl Allah’ın mahbubu (sevimli kulu) olur?
  24919 Pratik Ahlak 2010/06/30
   Allah’la dostluk iki şekilde mümkün olur: 1- Kulların Allah’la dost olması 2- Allah’ın kullarıyla dost olması. Soruda geçen işte bu ikinci kısmıdır, yani kulların Allah tarafından sevilmeleri.Elbette evrende olan her şey Allah’ın yaratığı ve eseri olduğu için, Allah tarafından ...
 • Aristo mantığı ile diyalektik arasındaki farkı nedir?
  14845 İslam Felsefesi 2011/03/02
  Mantık bir kanunlar manzumesidir ve bu kanunlara riayet etmek düşüncede hataya düşmemizi engeller. Mantık eski ve yeni mantık diye iki kısma ayrılır. Eski mantık, bize nasıl doğru bir kıyas ve istidlal üreteceğimizi öğreten Aristo mantığıdır; başka bir ifadeyle Aristo mantığı istidlalin şekil ve kalıbına ek olarak, ...
 • Künye ne demektir? İslam Peygamberinin (s.a.a) künyesi olan Ebu’l-Kasım’ın manası nedir?
  57999 تاريخ بزرگان 2012/02/18
  Arap kültüründe Eb (erkekler için) ve Ümm (kadınlar için) takılarıyla başlayan isimlere künye denir. Künye kalıbında isim vermek Arap kabilelerinde insanı bir çeşit yüceltmek sayılmaktadır.[1] Ebu’l-Kasım, Ebu’l-Hasan, Ümmü Seleme, Ümmü Kulsüm vb. gibi. İslam da künyeye ...
 • Tathir ayeti Kur’an’ın hangi suresindedir?
  16333 Tefsir 2010/07/28
   Tathir ayeti olarak bilinen ayet Ahzap suresinin 33. ayetidir. Yüce Allah, bu ayette Ehl-i Beyt olarak bilinen belli kişileri tekvini iradesi ile pak kılacağını beyan etmiştir. Bu ayetin nüzul sebebi (iniş sebebi) hakkında Ehl-i sünnet ve Şia kaynaklarında yetmişe aşkın hadis nakledilmiştir. Bu ...
 • İslam dininin dinozor hakkındaki görüşü nedir?
  81760 Tefsir 2010/01/16
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Münafıklar ruhları çağırarak Müslümanlara sorun çıkarabilirler mi?
  6827 Eski Kelam İlmi 2009/09/22
  Ruh çağırmak ve ruhlarla irtibata geçmek mümkün bir şeydir; yani akli yönden imkansız değildir ve ruhla irtibat kuranlar olabilir. Evliyalar ve nefislerine çok riyazet çektiren kimseler dışında galiba kimse bu işi yapamaz. Münafıklar kibirli, kendilerini beğenmiş ve nefislerinin esiri insanlar olduklarından riyazet çekmeye de güçleri yoktur. ...
 • Sevgi ve muhabbetin önemi ve sınırları nedir?
  2495 Hadis 2020/01/19
 • Mercilerin (fetvalarına mürcat edilen kimseler) fetvalarında var olan ihtilaf, acaba Nehc’ül- Belağa'nın 18. Hütbesinde yasaklanmış ihtilafların örneklerinden sayılmaz mı?
  7176 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2009/06/17
  Bazı araştırmacıların akidesine göre Nehc’ül-Belağa’nın 28. Hutbesi, 17. Hutbenin bir bölümüdür. Ancak Seyit Razi’nin (r.a) toplamasında birbirinden ayrılarak müstakil hütbeler şekline girmiştir. Hutbenin içeriği de buna şahitlik etmektedir. Zira 17. hutbede cahil ve salih olmayan kadılardan (yargıç) söz edilmektedir. Bu kadılar vermiş oldukları kendi yanlış yargılarıyla halkın ...
 • Üç Haslet hadisinin senedi sahih midir?
  6346 Tefsir 2011/10/23
  Söz konusu hadisin bazı ravileri hakkında elde herhangi bir bilgi yoksa da birkaç sebepten dolayı ona istinat edilebilir:1-Hadis, çeşitli birinci grup rivayet kaynaklarında gelmiştir. Ve biliyoruz ki bir rivayet değişik kaynaklarda gelmişse ve büyük muhaddisler ona önem vermişlerse bu, onun itibarını ve muhaddislerin ...
 • Tahtel Hanekten (Çene altı)Maksat nedir?
  7664 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/10/09
  Namaz esnasında (sarığın bir ucuyla) çene altını bağlamanın sünnet olduğu hakkında her hangi bir rivayet elimizde yoktur. Sadece şeyh Saduk “Men la Yahdurul-Fakih” adlı kitabında bu amelin meşhur oluşunu kendi şeyh ve üstatlarına nisbetlendirmiş. Ama yolculukta veya her hangi bir ihtiyacı gidermek peşinde olduğu esnada çene altını ...

En Çok Okunanlar