Gelişmiş Arama
Ziyaret
9962
Güncellenme Tarihi: 2010/01/14
Soru Özeti
Kısa mesaj (SMS) yoluyla namahrem birisiyle şakalaşmanın hükmü nedir?
Soru
Evlilik niyetimin olmadığı namahrem bir bayanla, müstehcen ve şehvet kastı olmadığı takdirde mesaj yoluyla şakalaşmanın günahı var mıdır?
Bayan sınıf arkadaşlarıyla bu şekilde şakalaşmanın sakıncası var mıdır?
Kısa Cevap

Bazı noktalara dikkat edilmesi sorunun cevabının bulunmasında size yardımcı olacaktır:

1-) İnsanda olan güçlü dürtülerden birisi de şehvettir ve eğer bu içgüdü isyan edecek olursa kontrol edilmesi imkânsız veya çok zordur.

2-) Bu şehvet içgüdüsünün ortaya çıkışı ve kişinin iradesini yenmesi yavaş ve sinsicedir. Kur’an-ı Kerim’in deyimiyle, Şeytan adım adım hedefine ulaşmaktadır.[1]

Her gün değişik toplumlarda gerçekleşen cinayet ve günahların çoğunun sebeplerinin araştırıldığında, bunların küçük ve önemsiz konulardan başladığı anlaşılır.

Bu yüzden Şeytanın vesveselerini ilk başta önünü almak daha kolaydır; çünkü o aşamada şeytanın konumu ve şehvet içgüdüsü daha zayıftır. Ama eğer birisi ilk adımda şeytana ve heveslerine uyarsa, kendi konumunu onların karşısında zayıflatmış ve Şeytanın ve şehvet içgüdüsünün gücünü artırmış olur ve böylesi bir durumda ise karşı koymak daha zor olacaktır.

3) Müstehcen olmasa dahi karşı cinsle şakalaşmanın, günaha ve Şeytanın musallat olmasına ortam hazırladığı açıktır. Bu yüzden İslam dini, sapıklıklarla mücadele etmede onlar için ortam oluşmasını da engellemeye çalışmıştır. Örneğin erkeklere, kadınların oturduğu yere soğumadan önce oturmalarını yasaklamıştır.[2] Ya da bayanlara, namahremle karşılaştıkları zaman onlara karşı yumuşak sesle konuşmamalarını emretmiştir.[3]

Sonuç olarak, müstehcen olmasa da namahremle şakalaşmaktan kaçınılmalıdır.

Bu konuda müçtehitlerin fetva kalemlerine sorulan sorunun cevabı şöyledir:

1) Karşı cinsle internet aracılığıyla normal konular hakkında sohbet etmenin hükmü nedir?

Bütün müçtehitler: Fitne ve günaha düşme korkusu olduğu sürece caiz değildir.

2) Namahremle şakalaşmanın hükmü nedir?

Bütün müçtehitler: Eğer cinsi lezzet kastıyla olursa veya günaha düşme korkusu olursa, caiz değildir.[4]

Son olarak şu noktanın söylenmesi zaruridir:

Açıklanan konular genel hükümlerdir ve bu yüzden şakaların çeşitleri (internet, sms mesajı ve bunun gibi araçlar vesilesiyle) ve namahremin kısımları (sınıf arkadaşları ve başkaları) arasında hiçbir fark yoktur. Yani eğer namahremle şakalaşmak, lezzet kastıyla olursa veya günaha düşme korkusu olursa haramdır.[1] “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yeyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır.”, Bakara Suresi, 168. ayet.

[2] Men La Yehzeruh-ul Fakih, c: 3, s: 468, “Eğer bir kadın bir yere oturursa ve sonra oradan kalkarsa, o yer soğuyana kadar hiç kimse oraya oturmasın.”

[3] “Eğer (Allah'tan) korkuyorsanız, (yabancı erkeklere karşı) çekici bir eda ile konuşmayın; sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır.”, Ahzab Suresi, 32. ayet.

[4] Mecelle-i Danişcu, s: 191–192.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Sehl bin Sa’d Saidi kimdi?
  7705 تاريخ بزرگان 2011/04/13
  Sehl bin Sa’d Ensari Saidi, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) tanınmış sahabelerinden olup Peygamberimiz vefat ettiği zaman 15 yaşındaydı. Onun asıl adı ‘Hazn’ idi, ama Peygamber (s.a.a) adını ‘Sehl’ diye değişti. Künyesi ‘Ebu’l Abbas’ idi. Uzun bir ömür sürdü. Medine’de ölen son sahabe olduğu söylenmektedir. Kimisi hicri 88 yılında, kimisi ...
 • Aşağıdaki Şiir Allame Şe’arani’ye nisbetlendirilmektedir.
  5883 تاريخ بزرگان 2012/01/01
  “Dem’u’s-sucum” kitabı (mefatihul-cinan”adlı dua kitabın sahibi olan Hac Şeyh Abbas Kumi’nin “Nefesul-Humu’mun fi makteli Seyyidinal-Hüsyeyin el- Mazlum (a.s.)” adında yazmış olduğu kitabın tercümesidir. Kum’da Müesesei İntişarat-i Hicret, tarafından 1386 hicri şemsi tarihinde basılmıştır. Şe’arani bu eseri Farsçaya çevirmiş ve bazı kısalar, nükteler ve konuları dip not şeklinde ...
 • Diriliş cisimsel mi yoksa ruhani midir?
  14080 معاد و قیامت 2012/05/27
  Her ne kadar akli deliller ahiret ve bu dünyevi hayat dışındaki başka bir dünyanın gerekliliğine tanıklık etse de ahretin nitelik ve keyfiyeti, ahiretin sadece ruhani olup olmayacağı veya hem ruhani ve hem cismani olup olmayacağı ve de cisimsel dirilişi kabul etme durumunda bu cismin maddi mi yoksa ...
 • Fetvanın dayanak ve kaynakları nelerdir?
  7780 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/04/07
  İçtihat zorluklara tahammül, çaba ya da kudret ve güç demektir. Fıkhi terim olarak ise kaynak ve delillerden şer’i hükümleri çıkarmak için azami ilmi çabayı sarf etmek anlamındadır.Şii fıkhında fetvanın temeli içtihat kaynakları olarak bilinen Kur’an, sünnet, akıl ve icmadır. Ancak bu kaynaklardan, faydalanma ...
 • Kısa bir süre dahi abdestini saklayamayan şahsın ibadet hükümlerinde görevi nedir?
  3482 Abdesti Bozan Şeyler 2019/03/12
  Birçok mekânda ez cümle türbelerde abdestli ve taharetle hazır olmak tavsiye edilmiş olsa da vacip değildir. Sizin sorununuz daha çok farzları ve namazı eda ederken söz konusu olmaktadır. Bu konuda bilmelisiniz ki: Hastalık sonucu gaz çıkmasının önünü alamayan mükellef idrarını tutamayan[1] şahsın hükmünde olup ...
 • Kafi’deki sahih hadislerin sayısı, ondaki hadislerin beşte biri kadar mıdır?
  9892 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi) 2010/12/29
  Muteber hadislerin sayısını söyleyen bu grup alimler konuya Rical ilmi ıstılahları açısından baktıklarından, fıkhi ve istidlali konulara sınırlama getirmek gibi bir amaçları yoktur. Çünkü onlara ve günümüzdeki araştırmacılarına göre hadisin itibarının ölçüsü, bir tek ravinin güvenilir olması değildir. Ölçü daha geniştir ve rivayete güven doğuracak her şey ölçü ...
 • kehf süresinin 103. ve 104. Ayetlerini göz önünde bulundurarak iyi olan bir işi kötü ve benimsenmeyen bir işten ayırt edebilmesinin yolu ve mikyası nedir?
  9816 Tefsir 2011/02/05
  İşaret edilen ayeti kerimeler insanların en çok ziyan etmiş olan kişilerin ve en talihsiz olan efratların kimler olduğunu açıklamaktadırlar. Gerçek iflas ve en büyük hüsran, insanın kendi maddi ve manevi sermayesini yanlış ve sapık bir istikamette sarf ederek elden vermesi ve aynı zamanda yaptığı bu ...
 • Necis bir yerde yatmak bedeni necis eder mi?
  17213 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Eğer temiz bir şey necis bir şeye değerse ve onların her ikisi veya sadece biri ıslaklığını diğerine sirayet ettirecek şekilde ıslak olursa, temiz şey necis olur. Eğer ıslaklık diğer şeye ulaşmayacak kadar az olursa, temiz olan şey necis olmaz.[1]
 • Kur’an’ın her ayeti ilaç hükmü taşır mı?
  7224 Tefsir 2012/04/15
  Yüce Allah değişik ayetlerde Kur’an-ı Kerim’i mümin fertlerin şifa vesilesi olarak tanıtmıştır.[1] Ayetlerin zahirinden, bazı rivayetler ve tefsirlerden anlaşıldığı kadarıyla şifadan maksat, ahlakî kötülüklerin yok olması ve maneviyat ve Allah’a yakınlaşma yolunda hareket etmektir.[2] Ama cismani hastalıkların da Kur’an vesilesiyle tedavi ...
 • Acaba Kur’anı ezberlemekle depresyona girme arasında bir ilişki var mıdır?
  7630 Tefsir 2012/07/25
  Bu sorunun cevabı birkaç noktaya dikkat ettikten sonra açıklığa kavuşacaktır: 1. Eğer depresyona girmekten maksadınız psikolojik ve ruhi bir depresyona girme ise şunu söylememiz gerekmektedir: Kur’an ezberlemek ile ruhi depresyona girme arasında hiçbir ilişki ve gereklilik bulunmamaktadır. Tam tersine Kur’an okumak ve kur’an ezberlemek ruhi ...

En Çok Okunanlar