Gelişmiş Arama
Ziyaret
10715
Güncellenme Tarihi: 2011/09/21
Soru Özeti
Pak ve tertemiz olan ehlibeyt İmamlarının (a.s.) kabirleri hangi şehirlerdedir?
Soru
Acaba ehlibeyt İmamlarının hangi Şehir ve Ülkelerde defin edildiklerini söyleyebilir misiniz?
Kısa Cevap

Pak ve tertemiz olan ehlibeyt İmamlarının (a.s.) kabirleri aşağıdaki Şehir ve Ülkelerdedir:

1-  İmam Ali’nin (a.s.) mübarek kabri Irak’ın Necef şehrinde.

2-  İmam Hasanın (a.s.) mübarek kabri Suudi Arabistan’ın Medine (baki kabristanı) şehrinde.

3-  İmam Hüseyin’in (a.s.) mübarek kabri Irak’ın Kerbela şehrinde.

4-  İmam Zeynelabdin’in (a.s.) mübarek kabri Suudi Arabistan’ın Medine (baki kabristanı) şehrinde.

5-  İmam Muhammed Bakır’ın (a.s.) mübarek kabri Suudi Arabistan’ın Medine (baki kabristanı) şehrinde.

6-  İmam Caferi Sadık’ın (a.s.) mübarek kabri Suudi Arabistan’ın Medine (baki kabristanı) şehrinde.

7-  İmam Musa Kazım’ın (a.s.) mübarek kabri Irak’ın Kazımeyn Şehrinde.

8-  İmam Ali b. Musa er-Rıza’nın (a.s.) mübarek kabri İran’ın Meşhed Şehrinde.

9-  İmam Muhammed Taki’nın (a.s.) mübarek kabri Irak’ın Kazımeyn Şehrinde.

10- İmam Ali Naki’nın (a.s.) mübarek kabri Irak’ın Samerra Şehrinde.

11- İmam Hasan Askeri’nın (a.s.) mübarek kabri Irak’ın Samerra Şehrinde.

12- İmam Mehdi (a.s.) ise diri ve gözlerden uzak bir şekilde hali hazırda yaşıyor.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Neden İslam’da uyuşturucu maddeler hakkında açık bir hüküm belirtilmemiştir?
  9331 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Eğer bir konu kanun koyucu zamanında var ise veya bu konu hakkında soru sorulmuş ise, özel bir şekilde onun hükmü beyan edilmiştir. Bir konunun dile getirilmediği yerlerde ise onun hükmü genel olarak belirtilmiştir. Örneğin alkollü içecekler arasında o zamanda bulunan üzüm şarabı veya hurma şarabının hükmüne özel ...
 • Alkollü içecek servis edilen bir mekânda çalışmanın sakıncası var mıdır?
  9194 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Sorduğunuz sorunun mevcut fıkhî hükmünü istemeniz hasebiyle, mercilerin bürolarından bunu sormayı gerekli gördük. Alınan yanıtların açıklaması şudur:Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:Alkollü içecek veya diğer haramlar alanında çalışmamanız ve sadece helal maddeler bölümünde çalışmanız şartıyla bir sakınca taşımaz. Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü ...
 • Yolculuktayım ve yolculuğumun müddeti belli değil. Lütfen seferî kılma ve tam kılma açısından namazımın durumunu belirtiniz.
  5135 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Vesveseyi tedavi etme yolu nedir?
  9323 Pratik Ahlak
  Sözlerinizde belirttiğiniz gibi vesveseye müptelasınız. Belirttiğiniz ruhsal ve psikolojik sorunlarınızın çoğu kesinlikle bu hastalıktan kaynaklanmaktadır. Bu sorunlardan kurtulmak için ilk etapta hastalığınızı tedavi etmeye yönelin. Vesvesenin şeytanın desise ve tuzaklarından olduğunu bilmeli ve ona itina etmemelisiniz. Ondan kurtulmak ve bu tür hallerin bertaraf edilmesi için, kendinizi ...
 • Kısaca Hz. Nuh (a.s)’ın kıssasını açıklarmısınız?
  5119 نوح
   Bazı tarihi nakiller ‘Muteşelh’in oğlu ‘Lemek’in Nuh (a.s)’ın babası olduğunu ve ‘Brakil’in kızı ‘Kaynuş’unda annesi olduğunu yazmaktadır.[1]Ayrıca Hz. Nuh (a.s)’ın Hz. Adem (a.s)’ın vefatından 126 yıl sonra doğmuştur. Böylece Hz. Adem (a.s)’ın dünyaya gelmesinden  1056 yıl sonra doğmuş olmaktadır.[2]
 • Acaba gece namazına kalkabilmemi sağlayacak bir yöntem var mı?
  4348 Namaz
  Her sağlıklı insanın, sağlığını korumak için her gün belirli bir süre uyumaya ihtiyacı var. Düzenli ve sistemli bir hayat programı ile hem ihtiyacımız olan uyku ve dinlenmeyi hem de sabah namazından önce gece namazı için uyanmayı sağlaya biliriz. Böylelikle rahatlıkla bu değerli amelin faziletine ulaşabiliriz. Gece namazına ...
 • Haram aylarda savaşmak hakkında İslam’ın görüşü nedir?
  25250 Tefsir
  Ayet ve rivayetlere göre, İslam haram aylarda (Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep) savaşmayı caiz görmemekle kalmamış, hatta hiç kimsenin bu aylarda savaşmayı düşünmemesi için katı bir tutum sergilemiştir. Hatta soruda belirtilen ayette haram aylarda savaşmak büyük bir günah sayılmış ve istenmeden işlenen cinayetlerin diyeti bile artırılmıştır. Bütün ...
 • Nazarı engellemek için üzerlik otu dumanını saçmanın dinî bir kanıtı var mıdır?
  108043 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bazı hakikat ve gerçekleri anlamada insan aklı ve bilgisi yetersizdir. Nazar en azından bugüne kadar insan aklı ve bilgisinin ispat edemediği ve aynı şekilde onu reddetmeye dönük bir kanıt bulamadığı bir fenomendir. Kur’an ve rivayetleri içeren dinî metinlere müracaat ederek nazarı ispat eden deliller bulmak mümkündür. İnsan ...
 • Eğer su yoksa ve idrar yapılırsa namazı nasıl eda etmek gerekir?
  4346 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İdrarın çıktığı yer su dışında başka bir şey ile temizlenmez ve eğer az su ile yıkanırsa iki defa yıkanması farzdır ama kur suyuna bağlı olan musluk suyuyla yıkanırsa bir defa yeterlidir.[1] Bundan ötürü biri idrar yaptığında idrarın çıkış yerini ...
 • Acaba rivayetleri silip Kuran’la yetinirse Müslümanlar arasındaki ihtilaflar vahdete dönüşebilir mi?
  6910 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Kur’an’la yetinme ve rivayet ve sünnetleri silme konusunun tarihçesi yaklaşık İslam’ın ilk yıllarına dayanmaktadır. Zira Ehlisünnet ve Şia kaynakları esasınca, Peygamberimiz, (s.a.a) mübarek ömrünün sona erme esnasındayken İslam ümmetini doğru yoldan sapmasını engelleyecek mahiyette kılavuzluk yapacak bir vasiyet yazmak amacıyla kalem, mürekkep ve kâğıt istedi. Maalesef peygamberin bu ...

En Çok Okunanlar