Ətraflı axtarış
Baxanların
6523
İnternetə qoyma tarixi: 2010/11/10
Sualın xülasəsi
Zaman (ə)- in anası məsumdur?
Sual
Zaman (ə)- in anası məsumdur?
Qısa cavab

Şiə nəzərində yalnız peyğəmbərlər və onların canişinləri məsumdur; yəni ömürləri böyu bütün günah, və səhvlərdən, (Allahın dinini) vəhyin icrasında və təbliğində pakdırlar və bu şəxsiyyətlərdən başqa heç kəs bu bu məqama sahib deyildir. Mümkündür bəzi insanlarda bu insanlıq kamalına yol tapıb ilahi məqamdan bəhrələnsin, elə ki, imam övladları həzrət Zeynəb (s), Əli ibni Cəfər Sadiq (ə), həzrət Məsumə (s) və bəzi böyük alimlər kimiləri bu məqama yol tapmışdırlar. Bunun üçündə həzrət Zəhra (s)- dan başqa ki, "itrət və əhli- beyt" ünvanında adlandırılmışdır, heç bir məsum imamların (ə) anası ismət (o uca mənada) məqamından bəhrələnməmişlər.

Xüsusiylədə onlardan bəziləri kəniz idilər ki, islam əsarətindən sonra, islama yol tapıb təharət və vəhy evinə daxil olaraq məsum imamları dünyaya gətirdilər.Yəni ömürlərinin bir hissəsini müsəlman oldular baxmayaraq ki, müvəhhid (tək Allahı pərəstiş edən) deyildilər. onlardan biridə (tarixi yazdığına əsasən) imam Zamanın (ə) anasıdır. Bəs o nəzərdə tutulan məsum mənasında deyil və o məsum əhli- beyt məqamında deyildir. Lakin pak imam evində bəşəriyyətin muncisi olan imam Zamanı (əc) dünyaya gətirməyə layiq görünmüşdür və hamiləlik, tərbiyyət və süd verdiyi dövürdə pak və xalis niyyətə nail olmuşdu.

Ətreaflı cavab

İsmət lüğətdə hifz və amanda olmaq istilah mənasında isə günah və səhvdən hifz olub amanda qalmaq deməkdir. Günah və səhvdən amanda qalmaq iki cür nəzərdə tutulur.

1. Allahın dinini öyrənib, öyrətməkdə səhv, üsyan cə səhv etməkdən ömrünün bütün mərhələsində (dünyaya gəldiyi zamandan həyatının axırına (sonuna) tamamıyla məsum olub günahlardan amanda qalmaq.

Bunun yalnız peyğəmbər və imamlarda müşahidə etmək olar, bunlardan başqa (mələkləri nəzərə almayaraq) şəxslərdə görünməsinə dəlil yoxumuzdur.[1]

2. Amma nisbətən olan ismət, çox və az və müxtəlif insanlarda fərqli və dəyişkəndir.

Dini vəzifələrini yerinə yetirməkdə baxmayaraq ki, çoxlu səy edib çalışır və onların vasitəsilə günahlardan amanda qalır, elə ki, ömrünün axırına kimi ondan siqortalanmır. Bunun üçün də nisbi isməti şiddət və zəiflik baxımından digər şəxslərə də nisbət vermək olar.

Belə bir halda adi insanlarda "ədalət mələkəsi" ünvanıyla adlandırılır; yəni o şəxs elə olmuşdur ki, bilərəkdən titrəyib, ondan kəbirə günah baş verməz.

Şiə peyğəmbər və ismət və təharət ailəsi olan (həzrət Zəhra və 12 imam)- dan başqa heç bir kəsi tamamıyla məsum olaraq qəbul etmir. O cür ki, bütün imam övladlarına və nəslinə beləliklə alim və böyük şəxsiyyətlərə də günah və bəyənilməz işi nisbət vermir.

Bəs isməti (məsum olmağı) digərlərindən nəfy etmək, o demək deyildir ki, onlara günah töhməti vurulur.

Məsum imamların ona, bacı və qardaşları barəsində də belədir; yəni ismətin o uca mənada olması onlara nisbət verilmir, o cür ki, onlara günah və üsyan etmək onlara nisbət verilməmişdir. Amma məsum imamların anaları xüsusiylə də imam Zaman (ə)- in anası haqqında bu qeydlər açıqlanmışdır; çünki tarixin yazdığına görə o bir kəniz idi, deyilənlərə əsasən "məlikə Rum qəsrinin övladı olan Yəşuanın qızı idi və anası Məmun ibni Səfa İsa (ə) vəsisinin nəvələrindən idi ki, əsir düşmüşdü və imam Hadi (ə) onu imam Həsən Əsgəri üçün aldı." Başqa rəvayətlərə əsasən Həkimə binti Əli əl Hadi (ə)- ın evində bir kəniz idi ki, bacısı tərəfindən qardaşına bağışlanmış idi. " Hər halda ömrünün bir hissəsini müsəlman olmamış və əsarətdən sonra vəhy ailəsinə daxil olaraq müsəlman olmuş və islam tərbiyəsi görərək pisliklərdən paklanıb məsum ailəsi olmuş və başqa bir məsumu dünyaya gətirmək üçün hamilə olmuşdur.

Elə ki, bəzi imamların (ə) analarının həyatı belə olmamışdır.[2]

Beləliklə bunda şübhə yoxdur ki, məsum anası olmaq, özü bir ləyaqət və üstünlük deməkdir.

Belə demək olar ki, analarının bətninin pak olmaqlığının özü, imamlar (ə) üçün bir üstünlükdür. Buna görə də məsumların ziyarətində şəhadət veririk ki: "Allah Taala sizi öz lütfüylə pak sülbdən pak bətnə köçürdü və pak bətndən dünyaya gətirdi o cür ki, cahillik çirkinliyini və təkəbbürlük fitnəsini sizlərdən uzaq etdi. Siz pak və ucasınız, sizin mənşəyiniz (ata və analarınız) da pak və ucadırlar."[3]

Samirada, o həzrətin məxsus ziyarət naməsində belə gəlmişdir:

Salam olsun imam anasına, Allahın sirlərini özündə saxlayıb, dünyanın ən gözəl insanını bətnində daşıyana, salam olsun sənə ey düz danışıb razılığı əldə edən.

Salam olsun sənə ey təmiz Allahdan qorxan Mən şəhadət verirəm ki, sən imam Məhdi (əc)- in tərbiyəsini ən gözəl sürətdə yerinə yetirib, əmanəti qaytarmısan.

Bəs Allah səndən razı olsun və yerin bühişt. Bütün bunlar, Allahın sənə bağışladığı bu üstünlük və məqamlar sənin üçündür.[4]

Nəticə alırıq ki, İmam Zamanını (əc) anası 14 məsum (ə) haqqında işlədilən məsum mənası ona şamil olmur. Lakin, imam Həsən Əsgərinin (ə) evinə gəldikdən sonra nisbi məsumluqdan bəhrələnmişdir ki, imam Zamanın (əc) bətnində danışması, süd verməsi və onu tərbiyələndirmək ləyaqətini, başqa qadınlardan fərqli olaraq özünə qazanmışdır. Məsum imamlar və şiələr tərəfində xüsusi ehtiram və məqamla qarşılaşır.

Mənbələr:

1. Misbah Yəzdi, Məhəmməd Təqi, Maarifi Quran (rahnema və rahnema şünasi) cild 4- 5 səh 147- 212

2. Misbah Yəzdi, Məhəmməd Təqi, Amuzeşi Əqaid. Cild 1- 2, səh 232- 260, dərs 24- 26

3. Qumi, Şeyx Abbas, Məfatihul əl- cinan

4. Qumi, Şeyx Abbas, Müntəhəl Amal, səh 940- 1044- 1050

 [1] - Bax: Misbah Yəzdi, Məhəmməd Təqi, Maarife Quran, cild 4- 5 (rah və rahnema şünasi) səh 142- 212 və Amuzeşe Əqaid, cild 2, səh 232- 260, dərs 24- 26

[2] - Qumi, şeyx Abbas, Müntəhəl Amal, səh 1044- 1050 və 940

[3] - Qumi, Şeyx Abbas, Məfatihul cinan, ziyarəte əimmeyi (ə) Bəqi və sair ziyarət

[4] - Qumi Şeyx Abbas, Məfatihul cinan, ziyarəte valideye həzrəte Qaim (əc)

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Aya doğrudur ki, həzrət Peyğəmbərin sübh namazı bir dəfə qəza olmuşdur?
  7316 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/15
  Bu fiqh məsələlərindən biridir və etiqadi bəhslərə ehtiyacı vardır; əlbəttə ki, bu mövzuda bir neçə rəvayət də bizə çatmışdır. Amma fiqh alimləri bunu bir mənalı olaraq qəbul etməmişdirlər, bəziləri bunu digər dəlillərlə qarşı- qarşıya gəlməsi və Peyğəmbərin (s) ismətiylə uyğun olmadığını bu cür rəvayətləri qəbul ...
 • "Əl- mulqən" və "Əl- mutlə" adları kamiliyyə sifətlərindədir yoxsa camaliyə?
  5489 Qədim kəlam 2012/04/18
  Kəlam elmindəki məşhur terminə əsasən, Allah üçün bir sifət isbat edən, Allahın bütün sübut sifətləri, həm Allahın lütfünə şamil olan sifətlər, həm onun qəzəbinə şamil olan və... hamısı camal sifətlər sayılırlar. Bu cəhətdən onların arasında heç bir fərq yoxdur. O cümlədən, sualda olan mulqən və mutlə sifətləri ...
 • Mümkündürsə, yeddilik təşkil edən behiştlər barədə izah verin.
  7186 Qədim kəlam 2012/07/22
  Rəvayət və təfsir mənbələrində Darus-səlam, Darul-cəlal, Cənnətul-mə’va, Cənnətul-xuld, Cənnətu-ədn, Cənnətu-firdovs, Cənnətu-nəim behişt üçün qeyd olunan yeddi addır. Əlbəttə, bəzi alimlər inanır ki, bu adların hamısı elə bir dənə behiştə aid edilir və bu adların hər biri behiştin mərtəbələrindən birini göstərir. Çünki Cənnəti-ədn dedikdə məqsəd daimi iqamətgah olan ...
 • Фәна вә фәна мәгамыны изаһ един!
  6377 Nəzəri irfan 2010/04/24
  Фәна, лүғәтдә мәһв олмаг вә јохлугдур. Бу сөзүн зидди исә бәга вә галмагдыр. Мәсәлән, Аллаһ һаггында бәга вә галмаг, диҝәр мөвҹудатлар һаггында исә фәна вә арадан ҝетмәклик ифадәләрини ишләтмәк дүзҝүндүр. Үмуми мәнасы исә инсанын өзүнү ҝөрмәмәси вә тапмамасы демәкдир. Әлбәттә, о мәнада јох ки, инсан тамамилә ...
 • İslamda faizsiz borc verməyin və borc almağın qaydaları nədir?
  9541 Əməli əxlaq 2012/03/14
  Dini təlimlərimizdə mömin qardaşlara borc verməyin xüsusi qayda-qanunların və şərtləri vardır ki, onların bəzilərini qeyd edirik: 1. Borc vermək ixlsala yanaşı olsun; 2. Tam razılıq üzündən və ürəkdən verilmiş olsun; 3. Borc halal maldan verilsin; 4. Borc verilən zaman ...
 • Niyə İmam Hüseyn (ə) müaviyə zamanında qiyam etmədi?
  7364 Məsumların (Əleyhimussəlam) sirəsi 2010/06/15
  İmam Hüseyn (ə) ın müaviyə zamanında qiyam etməməsinin səbəbinin cavabında aşağıdakı məsələlərə işarə etmək olar: 1-     İmam (ə)ın imamı və qardaşının əhd- peymanına ehtiramı. İmam Həsən(ə) öz həyatı zamanında müaviyəilə əhd bağlamışdı. ...
 • Allahdan qeyrisindən kömək istəmək tövhid ruhu ilə uyğundurmu?
  14951 Təfsir 2011/11/24
  Əgər Allahdan qeyrisindən – ilahi övliyalardan kömək istəmək hacəti rəva qılmaqda o böyük şəxsiyyətlərin və ilahi övliyaların birbaşa təsirli olmasına və Allaha ehtiyaclı olmamasına etiqad əsasında olsa, bu, tam mənada şirk, tövhidlə zidd əqidədir və bu iş caiz deyildir. Lakin əgər bu böyük şəxsiyyətlərin insanın hacətini Allahın ...
 • Torpağa səcdənin fəlsəfəsi nədir?
  17496 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/07/22
  Səcdənin həqiqəti (Allah qarşısında) xüzu, zillət və bəndəlik izhar etməkdir. Səcdə vacib əməllərdən biridir. Çünki Allahın kəlamında deyilir: “Ey iman gətirənlər! Rüku edin və səcdə yerinə yetirin!” Bimək zəruridir ki, şiələr “torpaq üçün” deyil, “torpağın üzərinə” səcdə edirlər. Çünki Allahdan başqası üçün səcdə etmək bütün ...
 • Ayağın üstünə məsh çəkmək üçün söykənəcəyə söykənmək şərtdirmi?
  5742 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/06/27
  Başa və ayağa məsh çəkmək, söykənəcəyə söykənmək ya söykənməmək şərt olunmayıbdır. Əksinə meyar budur ki, baş və ayaq hərəkətsiz saxlanılıb və onların üstünə əl şəkilməlidir. Ayağın söykənəcəyə söykənməsinin deyilməsi, onun hərəkətsiz qalması üçündür. Həzrət İmam Xumeyni (rh) bu barədə buyurubdur: "Başa və ayağın üstünə məsh çəkəndə əli onların üstünə ...
 • İslam nəzərindən təbliğ üslubu nədən ibarətdir?
  8087 Məsumların (Əleyhimussəlam) sirəsi 2012/02/13
  “Təbliğ” hər hansı bir xəbəri çatdırmaq mənasınadır. İlahi peyğəmbərlərin, xüsusilə həzrət Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in ilahi risalət vəzifəsi insanların zülmətlərdən nura doğru hidayətindən ibarət idi. Buna görə də İslamda təbliğ Allahın sözünü bəndələrinə çatdırmaq ünvanı ilə çox böyük əhəmiyyət daşıyır. İslamda təbliğ üslublarını üç qismə: kəlami (şifahi), yazılı və ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  163163 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  155831 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  118021 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  110200 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  100150 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91648 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53598 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  46145 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  44039 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43278 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...