Ətraflı axtarış
Baxanların
8845
İnternetə qoyma tarixi: 2012/04/19
Sualın xülasəsi
Həzrət Məryəm və Asiyə necə və hansı zamanda dünyadan getmiş, harada torpağa tapşırılmışdır?
Sual
Həzrət Məryəm və Asiyə necə və hansı zamanda dünyadan getmiş, harada torpağa tapşırılmışdır?
Qısa cavab

Firon Asiyənin imanından xəbərdar olduqda onu bu işdən çəkindirir və israrla deyirdi ki, Musanın dinindən qayıt, onun Allahını boşla. Lakin bu imanlı qadın Fironun istəklərinə təslim olmurdu. Axırda Fironun göstərişi ilə yandırıcı günün altında onun əllərini və ayaqlarını yerə mıxladılar və böyük bir daşı onun sinəsinə qoydular, axırda şəhid oldu.

Həzrət Asiyənin qəbri Misirdədir.[i] Mövcud tarixi mənbələrdə aparılan tədqiqatlara əsasən, onun neçə yaşında vəfat etməsi barədə bir şey tapmadıq.

Kitabi-müqəddəsdə yazılanların əksinə olaraq islami mənbələrdə həzrət Məryəm İsa (əleyhiməs-salam)-ın həyatda olduğu zaman və 51 (və ya 63) yaşında dünyadan getmiş və həzrət İsa ona qüsl vermişdir.[ii] Həzrət Məryəmin qəbri Beytul-muqəddəsdədir.

 


[i] Yaqut Həməvi, Şəhabuddin Əbu Əbdillah Yaqut ibni Əbdillah, “Möcəmul-buldan”, 5-ci cild, səh. 142, “Darus-sadir”, Beyrut, 2-ci çap, 1995-ci miladi il

[ii] Kuleyni, Məhəmməd ibni Yəqub, “Əl-kafi”, 1 cild, səh. 459, hədis 4, “İslamiyyə” nəşriyyatı, Tehran, 2-ci çap, 1362-ci şəmsi il; Məclisi, Məhəmməd Baqir, “Biharul-ənvar”, 43-cü cild, səh. 206, 1404-cü il, “Vəfa” müəssisəsi, Beyrut

 

Ətreaflı cavab

Sual iki hissədə verildiyinə görə onun cavabını da iki hissədə təqdim edirik:

a) Həzrət Məryəm (əleyha salam)

Həzrət Məryəmin həyat tarixi dəqiq şəkildə məlum deyildir və onun həyatının incəlikləri barəsində nəzər vermək olmaz. Kitabi-müqəddəsin dediyinə görə həzrət Məryəm İsanın çarmıxa çəkilməsinin şahidi olmuş, onun ölümündən uzun müddət sonra yaşamışdır.[1] Lakin Kitabi-müqəddəsin yazılarının əksinə olaraq islami mənbələrdə həzrət Məryəm İsanın həyatda olduğu zaman 51 (və ya 63) yaşında dünyadan getmiş və həzrət İsa ona qüsl vermişdir.[2] Həzrət Məryəmin qəbri Beytul-muqəddəsdə yerləşir.[3]

Həzrət Məryəmin neçə yaşında vəfat etməsi barəsində fikir ayrılığı vardır: Bəziləri 51 yaşında,[4] bəziləri isə 63 yaşında vəfat etdiyini demişlər.[5] Amma onun necə vəfat etməsi barəsində düzgün bir rəvayət qeyd olunmamışdır.[6]

b) Həzrət Asiyə (əleyha salam)

Fironun arvadı Asiyə sehrkarlarla mübarizə günündə Musa (əleyhiməs-salam)-ın möcüzələrini gördükdə qəlbi iman nuru ilə oldu və həmin andan Musaya iman gətirdi. O həmişə öz imanını gizlədirdi, lakin Allaha eşq və iman həmişə gizlədilməsi mümkün olan bir iş deyildir. Firon onun imanından agah olduqdan sonra dəfələrlə onu bu işdən çəkindirdi və israr edirdi ki, Musanın dinindən əl çəksin və onun Allahını boşlasın. Lakin bu imanlı qadın Fironun istəklərinə heç vaxt tabe olmadı.

Axırda Fironun göstərişi ilə yandırıcı günün altında onun əllərini və ayaqlarını yerə mıxladılar və böyük bir daşı onun sinəsinə qoydular, axırda şəhid oldu. O, ömrünün axır anlarında belə dua edirdi: “Pərvərdigara! Mənim üçün behiştdə – Öz qonşuluğunda bir ev bina et, məni Firondan və onun əməllərindən xilas et və bu zalım qövmdən mənə nicat ver!”[7]

Allah da bu pak, möminə və fədakar qadının duasını qəbul etdi, onu da Məryəm kimi dünyanın ən yaxşı qadınlarının yanında qərar verdi.[8]

Həzrət Aisyənin qəbri Misirdə yerləşir.[9] Amma onun neçə yaşında vəfat etməsinə gəldikdə isə, mövcud tarixi mənbələrdə apardığımız tədqiqata əsasən bir şey tapmadıq.

Həzrət Məryəm və Asiyənin şəxsiyyəti ilə əlaqədar əlavə məlumat üçün aşağıdakı görünüşlərə baxın:

1. “Dünya qadınlarının Seyyidəsi Fatimə və Məryəm”, sual 23674 (sayt: fa13472)

2. “Həzrət Zeynəb və dünyanın fəzilətli qadınları”, sual 1318 (sayt: 4369)

3. “Həzrət Məryəmin məqamı”, sual 6591 (sayt: 8306)

 


[1] Yuhənna incili, 25:19

[2] “Kafi”, 1-ci cild, səh. 459; “Biharul-ənvar”, 43-cü cild, səh. 206

[3] İbnul-fəqih, Əbu Əbdillah Əhməd ibni Məhəmməd ibni İshaq, “Əl-buldan”, tədqiq: Hadi, Yusif, səh. 146, Beyrut , “Aləmul-kutub”, 1-ci çap, 1996-cı il (1416-cı qəməri il)

[4] İbni Əsir, “Əl-kamilu fit-tarix”, 1-ci cild, səh. 307, “Darus-sadir”, Beyrut, 1385-ci qəməri il

[5] “Nasixut-təvarix”, həzrət İsa (əleyhis-salam)-ın tərcümeyi-halı, səh. 113, “Porsman” CD-sindən nəqlən.

[6] Məsələn, demişlər: Həzrət Məryəm bir gün səhraya getmişdi. Bir dağın ətəyində yorulub yatdı və orada da dünyadan getdi. Allah behişt hurilərini göndərdi, ona qüsl verdilər. Sonra onun üstünə ağ bir parça saldılar. Həzrət İsa (əleyhis-salam) anasının yanına gedəndə gördü (və elə bildi) ki, yatmışdır və üstündə ağ bir parça vardır. Anasını oyatmağa ürək etmədi, nəhayət anasının namaz və iftar vaxtı keçəndə yavaş-yavaş anasını çağırdı. Cavab eşitmədikdə yaxınlaşıb ucadan çağırdı. Yenə cavab eşitmədi. Parçanı götürdükdə anasının dünyadan getdiyini gördü. Yanar ürəklə, ağlar gözlə anasını götürdü, Beytul-muqəddəsə aparıb dəfn etdi.” (“Qisəsul-ənbiya, yaxud Adəmdən Xatəmə qədər Quran qissələri”, Hüseyn İmad Zadə, “İslam” nəşriyyatı, 1388-ci şəmsi il).

[7] “Təhrim” surəsi, ayə: 11

[8] “Biharul-ənvar”, 13 cild, səh. 164-165; “Əl-kamilu fit-tarix”, 1-ci cild, səh. 183-185

[9] Yaqut Həməvi, Şəhabuddin Əbu Əbdillah Yaqut ibni Əbdullah, “Möcəmul-buldan”, 5-ci cild, səh. 142, “Darus-sadir”, Beyrut, 2-ci çap, 1995-ci miladi il

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Şirkətlərin və idarələrin personelinə (işçilərinə) girov adıyla ödənilən məbləğə xüms gəlir?
  5095 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/10/30
  İmam Xumeyni və Məqami müəzzəm Rəhbərin fətvasına uyğun olaraq o pul ki, idarələr şirkətlər və fabriklərdən fəhlə işçi və personelinə girov adıyla verilir o puldan hər nə qədər xüms ilindən artıq qalarsa onun xümsu ödənilməlidir.[1]
 • Qissə bəyan etməkdə Quranın hədəfi nədir?
  6198 Quran elmləri 2012/07/22
  Əhvalatların bəyanında aşağıdakı halları Quranın hədəfləri hesab etmək olar: 1. Təfəkkür, 2. İbrət almaq, 3. Qissələrin inhirafa düşməsinin, əsl məqsəddən azmasının qarşısını almaq, 4. İxtilafları aradan qaldırmaq, 5. Yaxşı və pis işlər görmək müqabilində camaatı ilahi sünnətlərdən agah etmək. ...
 • Quranın müqəttiə hərflərinin mənası nədir?
  14251 Quran elmləri 2011/11/17
  Müqəttiə hərfləri o hərflərdir ki, bəzi surələrin əvvəlində gəlir və müstəqil mənaları yoxdur. Bu hərflərin təfsirində müxtəlif nəzərlər və rəylər deyilibdir ki, ən doğru nəzər budur ki, bu hərflər rəmzdirlər Peyğəmbər və övliyalar ondan xəbərdardırlar. «صراط علی حق نمسکه» Cümləsi bəzi mühəqqiqlərin sözüdür və rəvayətlərdə kökü yoxdur. ...
 • Su borularından gələn su şlanqın, su borusunun, yaxud krantın və ya duşun xarici tərəfində olan nəcisə toxunmaqla nəcis (murdar) olurmu?
  5026 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/09/12
  Krantdan, şlanqdan və ya borudan axan su əgər kürrə birləşmiş olsa, cari (axar) su hökmündədir və nəcis şeyə toxunduqda nəcis (murdar) olmur.Misal üçün, əgər krantın ağzı nəcis olsa və su ondan axanda nəcisə toxunsa, onu (su axmağa davam edən müddətdə) təmizləyib aradan apardıqdan ...
 • Təvəllüs bayramı keçirmək haramdırmı?
  5997 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/02/15
  Təvəllüd bayramı İslami sünnətlərdən deyil. Və İslami təlimatlarda sifariş olunmayıb ki, insan öz doğum gününü bayram etsin. Biz bu təzə sünnnəti məhkum etmək istəmirik, baxmayaraq ki, əcnəbilərin kor- koranə daxil olan (adət) sünnətlərini bəyənmirik; çünki etqadımız var ki, sünnətlərin gərək xalqın zehnində dərin kökləri olsun. Amma belədir (adət) ...
 • İslamın elmi mirasında “islami tibb” adlı müstəqil bir elm vardırmı? Yeni tibb elmi ilə rəvayətlərdə (təbabətə dair) mövcud olan tövsiyələr arasında ziddiyyət yaranan zaman çıxış yolu nədir?
  8614 Qədim kəlam 2012/06/23
  Allah-taala peyğəmbərlərin göndərilməsinin əsas hədəfini insanların mənəvi və ruhi saflaşdırılması, onlara din və hikmətin öyrədilməsi kimi bəyan edir. İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alih) özünün besətdən olan hədəfini “bəşər cəmiyyətlərində gözəl əxlaqların təkmilləşdirməsi” kimi elan edir. Hal-hazırda bəşər elmlərinin, o cümlədən təbabət, sənaye və s. sayı-hesabı yoxdur. ...
 • İmam Əli (əleyhis-salam) sübh namazında zərbətlənən zaman İmam Həsənlə Hüseyn orada idilərmi?
  8891 تاريخ بزرگان 2012/03/14
  Əli (əleyhis-salam) zərbətləndiyi zaman Həsənlə Hüseyn (əleyhiməs-salam)-ın onun yanında olması ilə əlaqədar çoxlu rəvayət gəlmişdir. Buna görə də bu bəhsdə bir neçə ehtimal verilir: 1. İmam Əli (əleyhis-salam)-a məsciddən kənarda zərbə vurulmuşdur. Bu ehtimala əsasən demək olar ki, həmin anda Həsənlə Hüseynin Əli (əleyhis-salam)-ın yanında ...
 • Фәна вә фәна мәгамыны изаһ един!
  6352 Nəzəri irfan 2010/04/24
  Фәна, лүғәтдә мәһв олмаг вә јохлугдур. Бу сөзүн зидди исә бәга вә галмагдыр. Мәсәлән, Аллаһ һаггында бәга вә галмаг, диҝәр мөвҹудатлар һаггында исә фәна вә арадан ҝетмәклик ифадәләрини ишләтмәк дүзҝүндүр. Үмуми мәнасы исә инсанын өзүнү ҝөрмәмәси вә тапмамасы демәкдир. Әлбәттә, о мәнада јох ки, инсан тамамилә ...
 • Rükunun müstəhəb və məkruhlarının adlarını çəkin?
  4727 Ruku 2015/04/16
  A: Namaz qılan şəxsə rüku halında aşağıdakı əməllər müstəbdir: Rükuya əyilən halda “Allahu Əkbər” demək. Rüku halında dizlərini arxaya aparsın və önə gətirməsin. Öz arxasını düz saxlasın. Elə şəkildə olsun ki, əgər bir damla su tökülərsə, öz yerində qalsın. (axmasın)
 • Hansı şərtlər daxilində dua mütləq qəbul olunur?
  25295 Əməli əxlaq 2011/03/06
  “Dua” kəlməsi çağırmaq, hacət istəmək, kömək diləmək mənasınadır və bəzən ümumi şəkildə “çağırmaq” nəzərdə tutulur. Termində isə, dua Allah-taaladan hacət istəmək mənasınadır. Quranda “dua” və bu kökdən alınan kəlmələr təqribən 13 mənada işlədilmişdir.Dua bir növ ibadət olduğundan, sair ibadətlər ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  163050 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  155514 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  117951 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  110023 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  99619 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91562 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53503 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  45842 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  43941 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43143 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...